Координаторка системи ООН в Україні закликала Уряд України “вжити заходів щодо визначення статусу організацій ОЗІ та визнати їх провідну роль від інших організацій громадянського суспільства, які працюють для людей з інвалідністю

Координаторка системи ООН в Україні закликала Уряд України “вжити заходів щодо визначення статусу організацій ОЗІ та визнати їх провідну роль від інших організацій громадянського суспільства, які працюють для людей з інвалідністю
3 Грудня 2021
Друкувати цю новину

Сьогодні, у Міжнародний день людей з інвалідністю ООН в Україні хоче нагадати про ті виклики, які створює пандемія для усіх верств населення і що робить уряд України, щоб подолати їх.

Усі ми зіткнулись з незручностями під час локдауну, коли не можна було скористатись громадським транспортом чи закладами громадського харчування, прийти на роботу чи вирішити справу напряму у держслужбовців. Але на допомогу усім прийшов онлайн – дистанційна робота, служби таксі та доставки, портали адміністративних послуг вирішували наші основні потреби, що дало змогу частково адаптуватись до реальності. Але люди з інвалідністю стикнулись з бар’єрами навіть в онлайні.

Багато хто з них не могли скористатись сервісами доставки через те, що вони не адаптовані для роботи з програмою screen reader, подати фінансову звітність чи навіть завантажити сертифікат про вакцинацію через photo ID, який теж не адаптований для незрячих людей.
Попри це за останній рік уряд України здійснила основоположні кроки на шляху до інклюзивності: затверджено Національну стратегію безбар’єрності, започатковано проєкт Підтримки Порталу державних послуг “Дія”, за участю ООН в Україні, мета якого зробити сервіси держави доступними для кожного. Ми сподіваємось, що не лише офлайн, а і онлайн світ стане доступним для усіх, щоб забезпечити основоположні права людини: право на здоров’я, право на працю, право на соціальне забезпечення та право на рівність і недискримінацію.
З цією метою ми закликаємо Уряд вжити заходів, щоб визначити статус організацій осіб з інвалідністю у законодавстві та визнати їх провідну роль від інших організацій громадянського суспільства, які працюють для людей з інвалідністю, як того вимагає Комітет з прав людей з інвалідністю у своєму Зауваженні загального порядку № 7 (2018) (https://bit.ly/3Djz98O). Забезпечення ефективної та змістовної участі організацій осіб з інвалідністю є ключовим для зміцнення автономії та свободи людей з інвалідністю приймати власні рішення під час пандемії й надалі.
************
Today, on the International Day of Persons with Disabilities, UN in Ukraine would like to talk about the challenges posed by the pandemic to all population segments and what the Government of Ukraine is doing to overcome them. We all encountered discomfort during the lockdown when it was impossible to use public transport or catering, come to work or settle the matter directly to the public service. However, everyone came online – remote work, cab services, and supplies, administrative service portals, they decided our basic needs, which made it possible to partly adapt to reality. But people with disabilities encountered barriers even online.
Many of them couldn’t use delivery services because they weren’t adapted to work with a screen reader, provide a financial report or even load a vaccination certificate using photo ID, which is also not adapted for blind people. However, in the last year, the Ukrainian government has taken fundamental steps towards inclusiveness: a National Strategy for a Barrier-Free Environment has been adopted, Diia Support Project initiated with the UN partnership in Ukraine to make state services available to everyone.
We hope that not only the offline world but also the online space will be available to all to ensure fundamental human rights: the right to health, the right to work, the right to social security, and the right to equality and non-discrimination.

For this purpose, we call on the Government to take steps to distinguish organizations of persons with disabilities in legislation and acknowledge their leading role from other civil society organizations that work for persons with disabilities, as required by the Committee on the Rights of Persons with Disabilities in its General Comment No. 7 (2018) (https://bit.ly/3Djz98O). Ensuring the effective and meaningful participation of organizations of persons with disabilities is key for reinforcing the autonomy and freedom of persons with disabilities to make their own decisions, during the pandemic and beyond.

Візуалізація: Міністерство соціальної політики України

Visual: The Ministry of social policy of Ukraine

Джерело

  Категорія: