Стратегія діяльності ВГО «НАІУ» на 2018-2022 роки

Стратегія діяльності ВГО «НАІУ» на 2018-2022 роки
5 Грудня 2017
Друкувати цю новину

СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Громадської спілки “Всеукраїнське громадське  об’єднання

«Національна Асамблея людей з інвалідністю України»

 на 2018-2022 роки

«ПРАГНЕШ РІВНОСТІ – ДІЙ!»

Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю  України» створена в 2001 році з метою захисту прав осіб з інвалідністю, включення їх в життя суспільства, участі в формуванні та реалізації державної політики у сфері інвалідності. На сьогодні НАІУ об’єднує понад 100 громадських організацій з різних областей України, які займаються питаннями  осіб з інвалідністю різних нозологій у різних сферах життєдіяльності та мають спільну мету – дотримання прав людей з інвалідністю.

Діяльність НАІУ зробила значний внесок в розвиток громадського руху людей з інвалідністю в Україні та у вирішення проблем цієї цільової групи.

НАІУ співпрацює з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, державними й приватними структурами, міжнародними інституціями, громадськими та релігійними організаціями, засобами масової інформації. Взаємодіє з ПРООН, Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ), ВООЗ, УВКБ ООН, Струкурою ООН Жінки у партнерстві з ПРООН, МОП, іноземними дипломатичними представництвами в Україні, Агенцією міжнародного розвитку США (USAID), Міжнародною організацією SOFT Tulip, Фондом «Східна Європа», Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), Трастовим фондом НАТО з медичної реабілітації в Україні, Міжнародною неурядовою організацію HealthProm, Міжнародною неурядовою організацією Save The Children International (Сейв зе Чілдрен) та інші.

НАІУ має спеціальний консультативний статус при Економічній та соціальній раді комітету ООН (ЕКОСОР), є партнером УВКБ ООН, членом DPI (Міжнародного Альянсу людей з інвалідністю), Міжнародної організації реабілітації (RI), SOFT Tulip (Міжнародної мережевої організації надавачів послуг).

Діяльність НАІУ в 2018 – 2022 роках буде спрямована на захист прав та інтересів осіб з інвалідністю, сприяння в реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, включення аспектів інвалідності до розробки, реалізації та оцінки політики, формування позитивного ставлення до людей з інвалідністю в Україні.

Стратегія діяльності НАІУ базуватиметься на основних принципах і підходах, які закладені в міжнародних і європейських документах з прав людини, а також в Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Вона передбачає партнерство державних інституцій, громадських організацій, засобів масової інформації та бізнесу. Стратегія підготовлена на підставі пріоритетів обраних громадськими організаціями осіб з інвалідністю – членами НАІУ.

 

Напрямки діяльності:

Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. Співпраця з міжнародними, правозахисними організаціями; підготовка звітів, аналітична діяльність у сфері прав людей з інвалідністю.

Участь. Підтримка забезпечення участі людей з інвалідністю та організацій в процесі прийняття рішення, що їх стосується на всіх рівнях. Сприяння формуванню політики з урахуванням соціально-правової моделі інвалідності, попередження та захист від різних форм дискримінації.

Проведення кампаній адвокасі по відстоюванню прав осіб з інвалідністю на вільне волевиявлення та участь у політичному й суспільному житті. Організація семінарів, тренінгів, інших заходів з метою підвищення професійного рівня діяльності громадських організацій людей з інвалідністю; співпраця та партнерство з органами державної влади, засобами масової інформації, бізнесом з метою врахування в усіх стратегіях і програмах прав людей з інвалідністю; представлення інтересів людей з інвалідністю в профільних Комітетах Верховної Ради України, Раді у справах осіб з інвалідністю при Кабінеті Міністрів України, Консультативній раді з питань захисту прав людей з інвалідністю при Уповноваженому Президента України з прав людей з інвалідністю, робочих групах, що створені в міністерствах, відомствах, місцевих органах влади для впливу на процес прийняття рішень; представлення та захист прав людей з інвалідністю в різних урядових та неурядових інституціях.

Доступність. Сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення доступу на рівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем та технологій, послуг; участь в роботі комітетів доступності та активізація їх діяльності; сприяння вдосконаленню чинного законодавства та існуючих стандартів; проведення семінарів та тренінгів для фахівців, представників державних структур та громадських організацій з питань доступності та універсального дизайну, супроводу пасажирів з інвалідністю; моніторинг та оцінка ситуації, лобіювання включення до бюджетів всіх рівнів витрат на розвиток доступності в регіоні; проведення аудитів доступності; громадський контроль за дотриманням чинного законодавства в питаннях доступності.

Освіта. Сприяти забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти. Участь в роботі профільних Комітетів Верховної Ради України, робочих групах при міністерствах та відомствах на національному та регіональному рівнях з питань освіти; участь в розробці законодавчо-нормативних документів у сфері освіти; проведення навчальних семінарів та тренінгів для різних цільових груп, просвітницьких заходів та кампаній по відстоюванню прав осіб з інвалідністю на освіту, формування громадської думки. Просвітницька робота з батьками, у яких є діти з інвалідністю та батьками дітей без інвалідності, з метою зміни ставлення та стереотипів стосовно осіб з інвалідністю.

Працевлаштування. Сприяння розширенню участі людей з інвалідністю у сфері зайнятості та реалізації права на працю на рівні з іншими. Участь в підготовці та розробці законодавчо-нормативних актів, співпраця з державними структурами, бізнесом щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю; сприяння створенню робочих місць для осіб з інвалідністю; проведення семінарів, тренінгів для представників бізнесу щодо недискримінації працівників на підставі інвалідності; проведення просвітницьких заходів з метою підтримки включення осіб з інвалідністю у відкритий ринок праці, відкриття власної справи, підтримка діяльності підприємств громадських організацій людей з інвалідністю. Збереження на законодавчому рівні 4-х відсоткового нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємствах всіх форм власності, підвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю в державному секторі.

Соціальний захист. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю й гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування людей з інвалідністю про можливі види соціальної допомоги, самостійного проживання та деінституалізації.

Охорона здоров’я. Сприяння формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю, в тому числі в питаннях репродуктивного здоров’я; врахування потреб людей з інвалідністю на реабілітацію та абілітацію при проведенні медичної реформи. Проведення моніторингів надання послуг особам з інвалідністю в закладах охорони здоров’я; проведення семінарів, тренінгів для різних цільових груп; участь у  розробці політики, стратегій в сфері охорони здоров’я; проведення просвітницьких заходів для осіб з інвалідністю щодо їх прав на надання якісних медичних послуг, проведення реабілітаційних, спортивних, екологічних таборів тощо. Розбудова системи раннього втручання шляхом запровадження міждисциплінарної сімейно-центрованої комплексної державної допомоги дітям з порушеннями розвитку та їх сім’ям, спрямованої на розвиток дитини та нормалізацію життя родини.

Захист та безпека людей з інвалідністю в надзвичайних ситуаціях. Сприяння забезпечення прав людей з інвалідністю, в тому числі внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, цивільних постраждалих в зоні АТО та учасників АТО. Реалізація програми «Рятуймо разом» та програм гуманітарної допомоги. Здійснення аналізу та моніторинг ситуації щодо виконання ст. 11 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, участь в підготовці законодавчих ініціатив з даної теми, співпраця з міжнародними та національними інституціями щодо формування політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях.

Просвітницька діяльність. Сприяння зміні існуючих стереотипів по відношенню до людей з інвалідністю. Проведення семінарів для різних цільових груп, (включаючи дітей та молодь), рекламних соціальних кампаній. Співпраця з засобами масової інформації щодо залучення фахівців з інвалідністю в медійні процеси, формування позитивного образу людей з інвалідністю, використання відповідної термінології. Проведення просвітницької роботи серед людей з інвалідністю (дітей, молоді) щодо їх прав та обов’язків.

Культура. Дозвілля. Сприяння залученню людей з інвалідністю до культурно-освітніх заходів, художньої творчості тощо. Організація фестивалів, виставок, творчих майстерень, вечорів творчості. Залучення людей з інвалідністю до заняття фізкультурою та спортом, туризму. Сприяння розвитку «туристичних послуг для всіх». Сприяння забезпеченню доступності театрів, бібліотек, музеїв тощо.

  Категорія: