Інструкція про порядок прийому до складу Національної Асамблеї людей з інвалідністю України (НАІУ)

Національна Асамблея людей з інвалідністю України є всеукраїнським добровільним неприбутковим об’єднанням юридичних осіб приватного права, зокрема громадських об’єднань, що утворені особами  з інвалідністю або з метою їх захисту на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, мети, завдань та напрямів діяльності

Метою діяльності Асамблеї є об’єднання громадських об’єднань та інших юридичних осіб приватного права, які об’єднують осіб  з інвалідністю, узгодження дій та консолідація їх зусиль, спрямованих на поліпшення становища осіб з інвалідністю в Україні, сприяння захисту конституційних прав осіб з інвалідністю, підвищення їх ролі і соціального статусу у суспільстві та захист спільних інтересів своїх членів.

Членство в Асамблеї є добровільним.

Членами Асамблеї можуть бути юридичні особи приватного права, зокрема  громадські об’єднання, які підтримують мету, завдання та напрями діяльності Асамблеї, визнають цей Статут та прийняті до складу членів Асамблеї в порядку, визначеному цим Статутом.

Юридичні особи – члени Асамблеї реалізують свої права та обов’язки в Асамблеї через свого представника.

Громадська організація, яка прийняла рішення про вступ до Асамблеї має бути:

 • Зареєстрованою в Управлінні юстиції як юридична особа не менше одного року;
 • Виконувати свої статутні зобов’язання і прийняти рішення щодо вступу до Асамблеї на загальних зборах.

Прийом до членів НАІУ здійснює вищий орган Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України – Генеральна Асамблея (у випадку, коли громадська організація осіб з інвалідністю пропрацювала більше одного року) на підставі:

 • заяви організації (в якій вказується підстава вступу);
 • копії Статуту організації;
 • копії Свідоцтва про реєстрацію;
 • витягу з протоколу про рішення організації щодо вступу організації до Асамблеї;
 • повне прізвище (ПІБ, дата народження) представника організації, який делегується до складу Генеральної Асамблеї;
 • довідка про стан проведеної роботи за попередній рік.

За рішенням організації можуть бути подані додаткові документи, що підтверджують її діяльність у сфері соціального захисту людей з інвалідністю в регіоні та співробітництво з місцевими органами виконавчої влади.

*******************************************************************

Член Асамблеї припиняє своє членство в Асамблеї  з моменту подачі заяви, для юридичних осіб також додається витяг з рішення вищого статутного органу члена Асамблеї про припинення членства в Асамблеї.

Членство в Асамблеї автоматично припиняється в разі припинення юридичної особи – члена Асамблеї;

Генеральна Асамблея має право виключити члена Асамблеї зі складу членів Асамблеї у випадках:

 • Якщо діяльність члена Асамблеї суперечить меті Асамблеї, перешкоджає її досягненню;
 • Систематичного порушення ним вимог цього Статуту;
 • Одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Асамблею, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;
 • Систематичного невиконання рішень Генеральної Асамблеї або відмови від їх виконання;
 • Втрати зв’язку з Асамблеєю без поважних причин;
 • Прийняття юридичною особою – членом Асамблеї рішення про своє припинення;
 • Відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство члена Асамблеї.

У випадку добровільного виходу або виключення з Асамблеї кошти та інше майно, внесені до Асамблеї її членом, йому не повертається за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Члени Асамблеї зберігають повну організаційну, фінансову та господарську самостійність, повноваження та представницькі функції, визначені їх Статутами, права юридичних осіб.

Членство в Асамблеї не виключає можливості членства в інших громадських спілках, окрім тих, мета, завдання діяльності яких суперечить зазначеному в цьому Статуті.

Рішення про прийом та виключення членів Асамблеї приймається Генеральною Асамблеєю, якщо за це рішення проголосувало більше половини делегатів Генеральної Асамблеї, присутніх на засіданні.