Про НАІУ

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ» (ГС ВГО НАІУ)

ГС ВГО НАІУ створено 22 вересня 2001 року з метою об’єднання громадських організацій, членами яких є люди з інвалідністю, узгодження дій та консолідація їх зусиль, спрямованих на поліпшення становища осіб з інвалідністю в Україні, сприяння захисту їх конституційних прав, підвищенню їх ролі і соціального статусу у суспільстві.

ГС ВГО НАІУ включає 126 національних та регіональних громадських організацій людей з інвалідністю.

Мережа організацій представлена в усіх областях України.

Завдання:

  • сприяння та участь у формуванні державної політики по вирішенню соціальних проблем осіб з інвалідністю та забезпечення їх прав;
  • участь у розробці відповідної законодавчої та нормативної бази щодо соціального захисту осіб з інвалідністю;
  • інформування суспільства щодо стану вирішення проблем осіб з інвалідністю у державі;
  • сприяння формуванню свідомості суспільства щодо позитивного ставлення до громадян з інвалідністю;
  • міжнародна діяльність та реалізація міжнародних правових документів.

Національна Асамблея людей з інвалідністю України активно співпрацює з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами.

Національну Асамблею людей з інвалідністю України – визнано соціальним партнером держави щодо формування політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та забезпечення їх прав, здійснення експертної оцінки та моніторингу національного законодавства (зокрема в Указах Президента, Постановах та Розпорядженнях Уряду).

Соціальне партнерство на центральному та регіональному рівнях:

  • Представники НАІУ є членами профільних комісій та робочих груп центральних, обласних; міських та селищних органів влади;
  • Представники НАІУ є  членами робочих груп з питань вдосконалення законодавчо-нормативної бази профільних міністерств та відомств;
  • Представники НАІУ (люди з інвалідністю) працюють радниками з соціальних питань голів Облдержадміністрацій в більшості областей України.

Національна Асамблея людей з інвалідністю України постійно проводячи практичну діяльність на всеукраїнському рівні з питань формування соціальної політики щодо людей з інвалідністю досягла визнання цієї діяльності на міжнародному рівні.

Представництво ООН в Україні діючи відповідно до Резолюцій, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН 61/106 та 63/183 підписало Меморандум про співпрацю з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України у сфері захисту прав людей з інвалідністю, сприяння їх соціальній інтеграції, а також об’єднання зусиль з метою ратифікації та імплементації  Україно Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

За свою діяльність в сфері захисту прав осіб з інвалідністю Національна Асамблея людей з інвалідністю України в 2010 році отримала Спеціальний консультативний статус при Економічній та Соціальній Раді ООН( ЕКОСОР) – єдина  громадська організація в Україні.

Голова Національної Асамблеї людей з інвалідністю України в 2010 -2012 рр входив в групу експертів (12 осіб) Ради Європи з розробки міжнародної політики щодо людей з інвалідністю.

Національна Асамблея людей з інвалідністю України співпрацює з багатьма міжнародними організаціями та мережею громадських організацій осіб з інвалідністю більш ніж з 20 країн світу з питань формування цілеспрямованої політики та практики у сфері подолання проблем людей з інвалідністю в Україні, впровадженні положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.


 

Громадська спілка “ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України»
01030, м. Київ, вул. Рейтарська, 8/5А
тел./факс: 279-61-82, 279-61-74
E-mail: office-naiu@ukr.net
Site: www.naiu.org.ua