НазваДата
Доклад Объединенной инспекционной группы - Расширение доступной среды для инвалидов на конференциях и совещаниях системы2018.06.18
Доклад Специального докладчика по правам людей с инвалидностью (тема пожилые люди с инвалидностью)2019.09.17
Доклад Специального докладчика по вопросу о правах людей с инвалидностью (тема право на свободу и безопасность)2019.09.17
Доклад Специального докладчика по вопросу о правах людей с инвалидностью (тема право на свободу и безопасность) - упрошенный2019.09.17
Доклад Специального докладчика по вопросу о правах инвалидов2019.09.17
Украинский Омбудсмен2019.09.17
Вклад украинских властей2019.09.17
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок2015.10.02
Комітет з прав людей з інвалідністю. Заключні зауваження стосовно першої доповіді України2015.10.02
Усиление роли системы здравоохранения в преодолении проблемы насилия, в частности, в отношении женщин и девочек, а также в отношении детей2015.10.02
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД о принятых мерах, направленных на осуществление Украиной обязательств в рамках Конвенции о правах инвалидов2012.12.10
Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи (CM /Rec (2012) 6) державам-членам на захист і заохочення прав жінок і дівчат з обмеженими можливостями2012.06.13
Рекомендация CM/Rec(2011)14 Комитета министров государствам-членам об участии лиц с ограниченными возможностями в политической и общественной жизни 2011.11.16
КОНВЕНЦІЯ Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Офіційний переклад)2011.05.11
Рекомендація CM/Rec(2009)9 Комітету міністрів державам-членам щодо освіти та соціальної інтеграції дітей та молоді з розладами спектра аутизму 2009.10.21
Рекомендація CM/Rec(2009)8 Комітету міністрів державам-членам щодо досягнення повноцінної участі завдяки Універсальному проектуванню і дизайну 2009.10.21
План дій Ради Європи для України 2008 – 20112008.06.25
Конвенція про права осіб з інвалідністю2006.12.13
План дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві2006.04.05
Європейська соціальна хартія (переглянута)1996.05.03
Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю. Резолюція ГА ООН1993.12.20
Рекомендації Ради Європи № R(92)6 Комитета министров государствам-членам о последовательной политике в отношении инвалидов1992.04.09
Конвенція про права дитини1989.11.20
Всемирная программа действий в отношении инвалидов1982.12.03
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок1979.12.18
Декларация о Правах инвалидов1975.12.09
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації1965.12.21
Європейський кодекс соціального забезпечення1964.04.16
Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (витяг)1950.11.04
Загальна декларація прав людини1948.12.10
Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я (МКФ)2001.05.22
Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (МКФ-ДП)2001.05.22