The National Assembly of People with Disabilities continue its work

We would like to express our heartfelt gratitude to all for your support and donations – international organizations and individuals.

 

NAIU_logo-1024 white

«ПРАГНЕШ РІВНОСТІ - ДІЙ!»

ЗВІТ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ»
ЗА 2018 РІК

ПРО НАІУ

Громадська спілка “Всеукраїнське громадське об’єднання “Національна Асамблея людей з інвалідністю України” (далі НАІУ) – створена у вересні 2001 р.

Метою діяльності НАІУ є об’єднання громадських організацій, членами яких є особи з інвалідністю, та або їхня діяльність спрямована на поліпшення захисту прав людей з інвалідністю, узгодження дій та консолідація їх зусиль, спрямованих на покращення становища осіб з інвалідністю в Україні, сприяння захисту їх конституційних прав та підвищенню ролі і соціального статусу у суспільстві.

Станом на 31 грудня 2018 року кількість членів НАІУ становила 26 всеукраїнських та 91 регіональних громадських організацій людей з інвалідністю, які представляють інтереси молоді та жінок з інвалідністю, батьків що виховують дітей з інвалідністю, спортсменів з інвалідністю, війни в Афганістані, Другої світової війни та учасників АТО, хворих на цукровий діабет, з інтелектуальною недостатністю, психічними розладами, людей з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушеннями зору, слуху тощо.

НАІУ реалізує всеукраїнські та міжнародні програми, спрямовані на:

– забезпечення участі людей з інвалідністю та їх об’єднань у формуванні та реалізації державної політики стосовно людей з інвалідністю;

– підвищення правової обізнаності людей з інвалідністю;

– покращення якості життя та стандартів послуг для дітей з інвалідністю, в т.ч. що перебувають у будинках-інтернатах;

– створення безбар’єрного архітектурного, транспортного та інформаційного середовища для людей з інвалідністю;

– вирішення проблем та надання підтримки молоді з інвалідністю, жінкам з інвалідністю, батькам, які виховують дітей-осіб з інвалідністю.

Національну Асамблею людей з інвалідністю України – визнано соціальним партнером держави щодо формування політики у сфері соціального захисту людей з інвалідністюта забезпечення їх прав, здійснення експертної оцінки та моніторингу національного законодавства (зокрема в Указах Президента, Постановах та Розпорядженнях Уряду).

Соціальне партнерство на центральному та регіональному рівнях:

– Представники НАІУ є членами профільних комісій та робочих груп центральних, обласних; міських та селищних органів влади.

– Представники НАІУ є членами робочих груп з питань вдосконалення законодавчо-нормативної бази профільних міністерств та відомств.

– Представники НАІУ (люди з інвалідністю) є радниками з соціальних питань голів облдержадміністрацій в більшості областей України.

НАІУ постійно проводячи практичну діяльність на всеукраїнському рівні з питань формування соціальної політики щодо людей з інвалідністю досягла визнання цієї діяльності на міжнародному рівні.

Представництво ООН в Україні діючи відповідно до Резолюцій, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН 61/106 та 63/183 підписало Меморандум про співпрацю з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України у сфері захисту прав людей з інвалідністю, сприяння їх соціальній інтеграції, а також об’єднання зусиль з метою ратифікації та імплементації Україно Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

За свою діяльність в сфері захисту прав людей з інвалідністю Національна Асамблея людей з інвалідністю України в 2010 році отримала Спеціальний консультативний статус при Економічній та Соціальній Раді ООН (ЕКОСОР) – єдина громадська організація в Україні.

Голова Національної Асамблеї людей з інвалідністю України входив в 2010-2012 рр. в групу експертів (12 осіб) Ради Європи з розробки міжнародної політики щодо людей з інвалідністю.

Співпрацює з багатьма міжнародними організаціями та мережею громадських організацій осіб з інвалідністю більш ніж з 20 країн світу з питань формування цілеспрямованої політики та практики у сфері подолання проблем людей з інвалідністю в Україні, впровадженні положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

***********************************************************************************

Голова Асамблеї Валерій Сушкевич, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю.

Вищій керівний органГенеральна Асамблея.

Виконавчий орган – Секретаріат.

СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2018-2022 роки

«ПРАГНЕШ РІВНОСТІ – ДІЙ!»

Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» (далі – НАІУ) створена в 2001 році з метою захисту прав осіб з інвалідністю, включення їх в життя суспільства, участі в формуванні та реалізації державної політики у сфері інвалідності. На сьогодні НАІУ об’єднує понад 100 громадських організацій з різних областей України, які займаються питаннями  осіб з інвалідністю різних нозологій у різних сферах життєдіяльності та мають спільну мету – дотримання прав людей з інвалідністю.

Діяльність НАІУ зробила значний внесок в розвиток громадського руху людей з інвалідністю в Україні та у вирішення проблем цієї цільової групи.

НАІУ співпрацює з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, державними й приватними структурами, міжнародними інституціями, громадськими та релігійними організаціями, засобами масової інформації. НАІУ взаємодіє з ПРООН, Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ), УВКБ ООН, іноземними дипломатичними представництвами в Україні, Агенцією міжнародного розвитку США (USAID), SOFT Tulip, Фондом «Східна Європа», Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), Трастовим фондом НАТО з медичної реабілітації в Україні та іншими.

НАІУ має спеціальний консультативний статус при Економічній та соціальній раді комітету ООН (ЕКОСОР), є партнером УВКБ ООН, членом DPI (Міжнародного Альянсу людей з інвалідністю), Міжнародної організації реабілітації (RI), SOFT Tulip (Міжнародної мережевої організації надавачів послуг).

Діяльність організації в 2018-2022 роках буде спрямована на захист прав та інтересів осіб з інвалідністю, сприяння в реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, включення аспектів інвалідності до розробки, реалізації та оцінки політики, формування позитивного ставлення до людей з інвалідністю в Україні.

Стратегія діяльності НАІУ базуватиметься на основних принципах і підходах, які закладені в міжнародних і європейських документах з прав людини, а також в Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Вона передбачає партнерство державних інституцій, громадських організацій, засобів масової інформації та бізнесу. Стратегія підготовлена на підставі пріоритетів обраних громадськими організаціями осіб з інвалідністю – членами ГС ВГО НАІУ.

Напрямки діяльності:

Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. Співпраця з міжнародними, правозахисними організаціями; підготовка звітів, аналітична діяльність у сфері прав людей з інвалідністю.

Участь. Підтримка забезпечення участі людей з інвалідністю та організацій в процесі прийняття рішення, що їх стосується на всіх рівнях. Сприяння формуванню політики з урахуванням соціально-правової моделі інвалідності, попередження та захист від різних форм дискримінації.

Проведення кампаній адвокасі по відстоюванню прав осіб з інвалідністю на вільне волевиявлення та участь у політичному й суспільному житті. Організація семінарів, тренінгів, інших заходів з метою підвищення професійного рівня діяльності громадських організацій людей з інвалідністю; співпраця та партнерство з органами державної влади, засобами масової інформації, бізнесом з метою врахування в усіх стратегіях і програмах прав людей з інвалідністю; представлення інтересів людей з інвалідністю в профільних Комітетах Верховної Ради України, Раді у справах осіб з інвалідністю при Кабінеті Міністрів України, Консультативній раді з питань захисту прав людей з інвалідністю при Уповноваженому Президента України з прав людей з інвалідністю, робочих групах, що створені в міністерствах, відомствах, місцевих органах влади для впливу на процес прийняття рішень; представлення та захист прав людей з інвалідністю в різних урядових та неурядових інституціях.

Доступність. Сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення доступу на рівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем та технологій, послуг; участь в роботі комітетів доступності та активізація їх діяльності; сприяння вдосконаленню чинного законодавства та існуючих стандартів; проведення семінарів та тренінгів для фахівців, представників державних структур та громадських організацій з питань доступності та універсального дизайну, супроводу пасажирів з інвалідністю; моніторинг та оцінка ситуації, лобіювання включення до бюджетів всіх рівнів витрат на розвиток доступності в регіоні; проведення аудитів доступності; громадський контроль за дотриманням чинного законодавства в питаннях доступності.

Освіта. Сприяти забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти. Участь в роботі профільних Комітетів Верховної Ради України, робочих групах при міністерствах та відомствах на національному та регіональному рівнях з питань освіти; участь в розробці законодавчо-нормативних документів у сфері освіти; проведення навчальних семінарів та тренінгів для різних цільових груп, просвітницьких заходів та кампаній по відстоюванню прав осіб з інвалідністю на освіту, формування громадської думки. Просвітницька робота з батьками, у яких є діти з інвалідністю та батьками дітей без інвалідності, з метою зміни ставлення та стереотипів стосовно осіб з інвалідністю.

Працевлаштування. Сприяння розширенню участі людей з інвалідністю у сфері зайнятості та реалізації права на працю на рівні з іншими. Участь в підготовці та розробці законодавчо-нормативних актів, співпраця з державними структурами, бізнесом щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю; сприяння створенню робочих місць для осіб з інвалідністю; проведення семінарів, тренінгів для представників бізнесу щодо недискримінації працівників на підставі інвалідності; проведення просвітницьких заходів з метою підтримки включення осіб з інвалідністю у відкритий ринок праці, відкриття власної справи, підтримка діяльності підприємств громадських організацій людей з інвалідністю. Збереження на законодавчому рівні 4-х відсоткового нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємствах всіх форм власності, підвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю в державному секторі.

Соціальний захист. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю й гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування людей з інвалідністю про можливі види соціальної допомоги, самостійного проживання та деінституалізації.

Охорона здоров’я. Сприяння формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю, в тому числі в питаннях репродуктивного здоров’я; врахування потреб людей з інвалідністю на реабілітацію та абілітацію при проведенні медичної реформи. Проведення моніторингів надання послуг особам з інвалідністю в закладах охорони здоров’я; проведення семінарів, тренінгів для різних цільових груп; участь у  розробці політики, стратегій в сфері охорони здоров’я; проведення просвітницьких заходів для осіб з інвалідністю щодо їх прав на надання якісних медичних послуг, проведення реабілітаційних, спортивних, екологічних таборів тощо. Розбудова системи раннього втручання шляхом запровадження міждисциплінарної сімейно-центрованої комплексної державної допомоги дітям з порушеннями розвитку та їх сім’ям, спрямованої на розвиток дитини та нормалізацію життя родини.

Захист та безпека людей з інвалідністю в надзвичайних ситуаціях. Сприяння забезпечення прав людей з інвалідністю, в тому числі внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, цивільних постраждалих в зоні АТО та учасників АТО. Реалізація програми «Рятуймо разом» та програм гуманітарної допомоги. Здійснення аналізу та моніторинг ситуації щодо виконання ст. 11 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, участь в підготовці законодавчих ініціатив з даної теми, співпраця з міжнародними та національними інституціями щодо формування політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях.

Просвітницька діяльність. Сприяння зміні існуючих стереотипів по відношенню до людей з інвалідністю. Проведення семінарів для різних цільових груп, (включаючи дітей та молодь), рекламних соціальних кампаній. Співпраця з засобами масової інформації щодо залучення фахівців з інвалідністю в медійні процеси, формування позитивного образу людей з інвалідністю, використання відповідної термінології. Проведення просвітницької роботи серед людей з інвалідністю (дітей, молоді) щодо їх прав та обов’язків.

Культура. Дозвілля. Сприяння залученню людей з інвалідністю до культурно-освітніх заходів, художньої творчості тощо. Організація фестивалів, виставок, творчих майстерень, вечорів творчості. Залучення людей з інвалідністю до заняття фізкультурою та спортом, туризму. Сприяння розвитку «туристичних послуг для всіх». Сприяння забезпеченню доступності театрів, бібліотек, музеїв тощо.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За звітний період здійснено:

експертиз нормативно-правових актів
юридично-правових консультацій
опрацювань звернень громадян
аудитів доступності

Національна Асамблея людей з інвалідністю України продовжила здійснення довгострокових програм, а саме:

– Програма «Участь ГОІ у формуванні та реалізації державної політики у сфері соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю».

– Програма «Створення в Україні безперешкодного доступу людей з інвалідністю до об’єктів житлово-громадського призначення».

– Програма «Школа соціально-політичного лідерства для керівників та спеціалістів громадських організацій людей з інвалідністю».

– Програма «Забезпечення захисту й безпеки осіб з інвалідністю у ситуаціях ризику та надзвичайних гуманітарних ситуаціях».

– Програма «Через освіту до соціальної інтеграції та інклюзії».

– Програма «Охорона здоровя. Абілітація та реабілітація».

– Програма «Інформаційне забезпечення діяльності ГОІ та організацій, що працюють в інтересах осіб з інвалідністю».

– Програма «Сприяння розвитку руху жінок з інвалідністю та батьків, які виховують дітей з інвалідністю».

Фінансування програм здійснено за рахунок видатків державного бюджету України на підтримку діяльності всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю.

ПІДТРИМАНО ВПО/учасників АТО з інвалідністю та батьків

особа працевлаштована
оплачено навчання 76 особам
пройшли реабілітацію через табори активної реабілітації
надано 9 міні-грантів ГО батьків, що виховують дітей з інвалідністю
лідерів ГОІ, фахівців, представників влади, роботодавців та ЗМІ підвищили свою спроможність
заходів всеукраїнського та регіонального рівнів
міжнародних довгострокових проектів
всеукраїнських програм захисту прав людей з інвалідністю
Документальний фільм «Право на життя»

Національна Асамблея людей з інвалідністю України (НАІУ) до Міжнародного дня людей з інвалідністю та 10-ліття підписання Україною Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю презентувала Документальний фільм “Право на життя”. 

Прем’єрний показ фільму відбувся 3 грудня 2018 року в кінотеатрі «Жовтень» за участю понад 450 глядачів: представників понад 80 громадських організацій людей з інвалідністю з усіх областей України, представників влади, міжнародних організацій, студентства та просто пересічних громадян під час унікального соціально-правового івенту “Право на життя”.

ПРОГРАМА «Участь ГОІ у формуванні та реалізації державної політики у сфері соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю»

Мета: Забезпечення соціального партнерства держави та ГОІ задля ефективного вирішення соціальної проблематики людей з інвалідністю, шляхом сприяння та участі у формуванні державної політики по вирішенню соціально-економічних, політичних, творчих та інших актуальних проблем осіб з інвалідністю та забезпечення їх прав, в т.ч. у створенні відповідної законодавчо-нормативної бази. Привернення уваги суспільства до проблем та стану соціальної захищеності людей з інвалідністю.

Протягом звітного періоду Національна Асамблея людей з інвалідністю України забезпечила активну роботу відповідно до Статуту НАІУ, щодо участі у формуванні і реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та забезпечення їх прав, співпрацюючи з Адміністрацією Президента України, Комітетом Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю, Кабінетом Міністрів України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державною службою у справах ветеранів війни та учасників АТО, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Представники НАІУ протягом звітного періоду брали активну участь у:

– засіданнях Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю;

– засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;

– засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

– засіданнях Ради у справах осіб з інвалідністю при Кабінеті Міністрів України;

– засіданнях Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства при Кабінеті Міністрів України;

– засіданнях Координаційної Ради з питань захисту соціальних прав при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини;

– засіданнях Координаційної Ради з питань захисту прав ВПО при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини

 – засіданнях Робочих груп при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини;

– засіданнях Робочої групи при Уповноваженому Президента України з прав осіб з інвалідністю;

– засіданнях Експертної ради з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі при Міністерстві соціальної політики України;

– засіданнях Робочої групи із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

– засіданнях Колегії, Громадської ради та Комітету доступності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

– засіданнях Соціальної ради при Міністерстві інфраструктури України;

– засіданнях Конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом при Міністерстві інфраструктури України;

– засіданнях Громадської ради при Держкомтелерадіо;

– засіданнях Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України;

– засіданнях Технічної ради Укравтодору;

– засіданнях Громадської ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України;

 засіданнях Робочої групи з забезпечення доступності до правосуддя за участю Вищої Ради правосуддя та Державної судової адміністрації;

 засіданнях робочої групи із забезпечення доступності суду та судової процедури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місті Києві;

– засіданнях міжгалузевої політичної Платформи з питань запровадження раннього втручання;

– засіданнях робочих груп при МОН з питань інклюзивного навчання, впровадження концепції “нової української школи”;

 – засіданнях робочих груп при МОЗ з питань впровадження Міжнародної класифікації функціонування обмежень життєдіяльності та здоров’я.

За звітній період розглянуто та надано пропозиції і зауваження до 220 законодавчо-нормативних документів (З реєстром відпрацьованих документів можна ознайомитись на сайті НАІУ).

 

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

Протягом звітного періоду Національна Асамблея людей з інвалідністю України співпрацювала з міжнародними організаціями, фондами, посольствами акредитованими в Україні, благодійними організаціями та бізнес-структурами реалізовуючи проекти в сфері захисту прав та інтересів людей з інвалідністю.

Проект «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної/фізичної реабілітації»

Проект фінансується Агентством США з Міжнародного Розвитку (USAID).

Мета проекту: підтримка зайнятості та працевлаштування ВПО з інвалідністю,   які постраждали внаслідок конфлікту на Сході України;  надання реабілітаційних послуг особам з порушенням опорно-рухового апарату, зокрема шляхом їх участі у таборах активної реабілітації.

Цільова група проектуВнутрішньо переміщені особи з інвалідністю, зокрема зі Сходу та  Криму; постраждалі в зоні АТО, які отримали інвалідність; члени їх сімей;  особи з інвалідністю, які проживають на території, що межує із зоною проведення АТО (Донецька, Луганська області).

Географія проекту: Львівська, Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Харківська області та м. Київ.

До офісів проекту звернулося 1154 ВПО з інвалідністю та членів їх родин

Станом на 01.01.2019 року з початку реалізації проекту

351 особа працевлаштована на підприємствах різних форм власності.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ У 2018 РОЦІ

Проведено:

3 тренінга для роботодавців щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Всього, в рамках проекту проведено 16 тренінгів, в яких взяли участь 567 представників підприємств різних форм власності та організацій.

4 триденних семінари з відкриття власної справи, в яких взяли участь 89 осіб. Всього проведено 17 семінарів, за участю 379 ВПО з інвалідністю.

3 триденних бізнес-тренінга із розвитку та просування малого бізнесу «Алгоритми успіху» , в яких взяли участь 70 осіб.

2 табори активної реабілітації для осіб з травмою хребта та спинного мозку на базі  Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ. Всього – 10   таборів, в яких взяли участь 190 осіб.

25 інформаційно – просвітницьких консультацій з роботодавцями щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, безпосередньо на підприємствах різних форм власності.

Випущено 10 номерів Електронного бюлетеню для підприємців малого та середнього бізнесу «Алгоритми успіху».

76 осіб направлено на навчання, курси підготовки та перепідготовки кваліфікованих працівників. Всього в рамках проекту пройшли навчання 368 осіб.

 

 

"Ми дуже вдячні Національній Асамблеї людей з інвалідністю, проекту та всім організаторам за те, що підтримали нас у бажанні стати підприємцями і отримати міні-гранти для розвитку власного бізнесу. Це дуже корисний і необхідний проект для людей з інвалідністю, особливо для тих, хто проживає в зоні, на якій проводилась АТО. Цим людям дуже важко знайти роботу, тому єдиний реальний шанс фінансово забезпечити себе і свою сім’ю – це самозайнятість. Особлива подяка – за прекрасне обладнання, яким нас забезпечили грантодавці".
Світлана та Володимир Керничні
Учасники проекту
«Враження від табору неймовірні! Це дуже корисний досвід! І я безмежно вдячна Організаторам за можливість взяти в ньому участь. Найбільш з усього мене приємно вразили організаційні моменти: режим, правила, планування тренувань - все дуже гармонійно поєднувалося з відпочинком. Такий підхід компенсує втому від нагрузок, і саме таким чином мені вдалось абстрагуватись і не зосереджуватись на втомленості. Дуже сподобалась місцевість і готель. Мальовничі краєвиди навкруги захоплювали, і сама будівля дуже вдало пристосована для пересування у візку, я жодного разу не відчула дискомфорту. Те ж можна сказати і за транспортування зі Львова. Зустріли і посадили на автобус швидко і відмінно. Для мене питання самообслуговування стояло дуже гостро, але завдяки цим людям моє перебування і участь у таборі були не такими важкими, як я уявляла. Безмежно вдячна їм! Вдячна інструкторам, котрі мене вразили своїм досвідом і навичками, якими ділилися на тренуваннях і лекціях. Всі лекції були дуже інформативні, і було цікаво слухати і запам'ятовувати щось нове для себе. Особливо, коли лектор - людина у візку, котра теж пройшла цей шлях.. І взагалі знайомство з новими учасниками теж позитивно вплинуло на мої враження. Спілкування, ігри, квести нас дуже зблизили, і тепер у мене додалося ще більше друзів. На мою думку табір - дуже важлива школа, особливо для тих, хто отримав травму не так давно. Шкода, що я не потрапила сюди раніше. Буду сумувати за всіма, хто був поруч у дні перебування, а також намагатимуся по максимуму використати набуті знання та навички вдома».
Наталія Громова
Учасниця табору активної реабілітації
«Очень полезный и интересный тренинг, мотивирована очень сильно. Расчитываю на то, что применение новых знаний поможет мне в продвижении моего бизнеса. Очень благодарна!». «...Проведення подібних тренінгів вкрай необхідно. Це нова інформація, обмін досвіду, нові знайомства. А також, нагадування того, що забулось та висвітлення змін». «...Дуже корисно, коли діючі ФОПи діляться досвідом, практичними рекомендаціями. Спілкування з однодумцями – це вже великий плюс. Комфортність від доброзичливості і компетентності викладачів. Є розуміння, що ти не один, що у світі багато хороших, доброзичливих людей».
Учасники бізнес-тренінга із розвитку та просування бізнесу

Програма Активної Реабілітації «Повернення до життя»
для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців і персоналу сектора безпеки і оборони України

Виконавці програми:

– Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України». 

– Національний комітет спорту осіб з інвалідністю України» (НКСІУ).

Підтримка програми:

– Трастовий фонд НАТО з медичної реабілітації.

– Міністерство соціальної політики України.

– Міністерство молоді та спорту України.

Терміни реалізації програми:

Червень 2016 – грудень 2018 р.

Програма орієнтована на покращення психоемоційного стану цільової групи; формування психології оптимізму попри ураження, в т.ч. суттєві, здоров’я людини, її реальної готовності до інтеграції в «звичайне» оточення/життя; оволодіння навичками максимально самостійного життя незважаючи на отримані травми та порушення, але враховуючи їх.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ У 2018 РОЦІ 

Проведено: 5 таборів активної реабілітації, в яких взяли участь 51 боєць. Всі табори було проведено на теренах Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ.

 

 

 

 

 

" Я, Шевченко Федір Володимирович, кадровий офіцер, майор збройних сил України, брав участь у війні на сході України з серпня 2014 року. За плечима страшна трагедія Іловайська… Був свідком героїчних дій наших хлопців у Счасті, Мар’янці, Красногорську та інших запеклих населених пунктах на території нашої держави. Пам’ятаю біль втрат, маю контузію, бачив сльози справжніх чоловіків… І ось сьогодні я тут… В місці, в якому мене зрозуміли, в місці, в якому я почуваю себе як вдома. Мені казали: «Повертайся до життя!» Я чув це в кожному погляді! В кожному жесті, в кожній посмішці. «Повертайся!» – кричали мені гори. «Повертайся!» – шепотів Карпатський центр. І я вернувся… Спочатку неохоче, але с кожним днем, с кожною хвилиною все більше і більше. Хіба можна висловити словами все це що я побачив та відчув? Мабуть так… Але я точно знаю, що у всіх хлопців, які завдяки Богу, зустрілися з тими, хто в цьому Центрі віддає частину свого серця, які цілодобово піклуються про кожного з нас, які пам’ятають переживають про усіх, хто вже мав щастя познайомитись з ними в Центрі Реабілітації, всі хлопці скажуть «Дякую», та міцно потиснуть руку… по чоловічому, дивлячись в очі. І в цьому погляді буде все , і навіть більше. Вони обнімуть дівчат… міцно-міцно, і поїдуть, хто-куди. Хтось знову буде чути нічні обстріли та в окопах розповідати, як ту казку, про Карпати, про людей з великої літери, які десь там, на іншому боці Країни, думають, та всім серцем переживають, про таких як вони. «А може і я колись туда потраплю…» - скаже хтось з хлопців, в перервах між вибухами. «Обов’язково, обов’язково потрапиш», – відповість той, у кого перед очима, коли він їх на хвилинку змикає, стають вершини неперевершених гір. Я впевнений, що цей проект не закінчиться… Просто не має права… Не може! Тому що там сотні хлопців мріють, живуть цими мріями, прокинутися серед духмяних трав або засніжених вершин, поруч з тими, хто допоможе. Поруч з тими, хто зрозуміє та вислухає, поруч з тими, хто підніме на ноги за будь-яких обставин. Поруч з Вами! Дякую! Від щирого серця! Від всіх хлопців!"
Володимир Шевченко
Учасник проекту

Спільна Програма Національної Асамблеї людей з інвалідністю України та Міжнародної фундації SOFT Tulip
«Лобіювання та адвокаційна діяльність українських НУО для реформування системи догляду за дітьми з інвалідністю»

Програма фінансується Міжнародною  Фундацією SOFT Tulip (Нідерланди) та Посольством Королівства Нідерландів в Україні

Мета Програми:  Впровадження національного плану щодо розвитку послуг раннього втручання у чотирьох пілотних регіонах України. Зміцнення національної політичної платформи для розвитку системи раннього втручання; Розвиток системи послуг РВ в Закарпатській, Одеській, Львівській та Харківській областях; підвищення професійного рівня команд та спеціалістів РВ; Підготовка основи для створення Національної асоціації РВ в Україні.

Географія проекту: Харківська, Львівська, Одеська, Закарпатська області.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ У 2018 РОЦІ

– Продовжено діяльність Національної політичної платформи розбудови послуг РВ, створено 4 регіональні координаційні групи РВ в пілотних регіонах;

– Розроблено регламент діяльності Платформи, який буде затверджений Кабінетом Міністрів України. Цей документ важливий, оскільки Меморандум про створення підписаної платформи закінчує свою дію навесні наступного року. Прийняття цього документа дозволить новим партнерам приєднатися до Платформи, створить секретаріат (виконавчий орган Платформи), продовжуватиме діяльність Платформи;

– Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів про концепцію РВ та міжгалузевий проект наказу (між міністерствами освіти, соціальної політики та охорони здоров’я) про затвердження типового положення про центр/відділення/кабінет РВ;

– Розроблено та опубліковано 4 публікації для різних цільових груп; Опубліковано 6 наукових статей; створені інформаційні матеріали для батьків;

– Активно підтримується національний сайт про раннє втручання www.rvua.com.ua

– Проведено 4 одноденних тренінгів щодо використання інструментів скринінгу, де навчання пройшли 25 фахівців РВ у кожному пілотному регіоні;

– У літній школі в Одесі було проведено одноденне навчання з використання скринінгових інструментів. На Закарпатті нові команди РВ пройшли навчання щодо використання скринінгових інструментів.

– Проведено 8 тренінгів щодо організації та функціонування мобільних, міжгалузевих та міждисциплінарних команд у 4 пілотних регіонах;

– Міжнародні експерти провели тренінги з організації відвідування на дому як частину підходу в РВ, заснованого на рутинних методах;

– Проведено 4 регіональні круглі столи, у чотирьох регіонах відбулося понад 15 міжсекторальних зустрічей з питань РВ. У ході цих зустрічей взяли участь представники центрів РВ, постачальників послуг з охорони здоров’я та освіти, відділів охорони здоров’я, соціальної політики, освіти та фінансів та батьків;

4 НУО – постачальники послуг РВ розвивають свою спроможність стати методологічними та навчальними центрами.

Спільна Програма Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, Благодійного фонду «Інститут раннього втручання» та HealthProm
«Батьки за раннє втручання в Україні»

Протягом 2018 року Програма фінансувалася Європейським Союзом, а також Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Урядом Великобританії.

Мета Програми: мобілізація неурядових організацій (НУО), створених та очолюваних батьками, і підсилення їх потенціалу для ефективної адвокації раннього втручання шляхом навчання, створення мереж, налагодження комунікацій та обговорень, а також розбудови взаємовідносин.

Цільова група проекту: НУО створені та/або очолювані батьками дітей з інвалідністю й особливостями розвитку, лідери та активісти з-поміж таких батьків.

Географія проекту: Харківська, Львівська, Одеська, Закарпатська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька (міста Краматорськ та Маріуполь), Луганська, Вінницька області та місто Київ.

91 НУО та 175 окремих осіб з числа батьків заявили про свою готовність брати участь в цій ініціативі, шляхом онлайн-реєстрації, а більш ніж 1500 осіб долучилися до нашої Facebook групи. В 9 пілотних проектних регіонах ініційовано створення регіональних платформ у складі Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні».

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ У 2018 РОЦІ  

Протягом року в рамках Програми впроваджувалися 3 проекти: 

Проект «Посилення спроможності батьківських ГО сприяти впровадженню реформ для реалізації прав і задоволення потреб дітей раннього віку з інвалідністю та особливостями розвитку в Україні», що фінансується ЄС.

 – Проект «Батьківська адвокація послуги раннього втручання», що фінансувався Урядом Великобританії.

 – Проект «Зміцнення потенціалу батьківських НУО для ефективної адвокації розвитку послуг раннього втручання в Україні», що фінансувався Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Серед основних результатів впровадження Програми в 2018 році:

– Програмою було профінансовано 9 міні-грантових проекти, що впроваджувалися в Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Одеській та Харківській областях, а також батьківськими НУО Києва та Маріуполя.

– Батьки – активісти Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» з усіх 10 регіонів протягом 2018 року продовжували активно впроваджувати заходи з адвокації послуги раннього втручання (РВ), як на місцевому та регіональному, так і на національному рівнях, зокрема:

– Більше 30 робочих зустрічей батьків з представниками місцевої влади;

25 тренінгів та семінарів з питань РВ, адвокації РВ, для батьків та батьківських НУО за участі спеціалістів, чиновників та науковців;

2 Форуми, 5 круглих столів та 1 інтернет – міст з питань впровадження РВ в регіонах за участі представників місцевих рад, управлінь освіти, охорони здоров’я та соціальної політики.

– Підвищення спроможності та підсилення потенціалу батьківських НУО для успішної адвокації послуги РВ проводилося через тренінги та навчання, а саме проведено навчання більше 300 осіб з числа батьків – представників НУО:

– у 3-х блочному тренінговому курсі “Особливості доказової практики в сфері раннього втручання”. Курс проходив у три етапи: відкритий дводенний тренінг у серпні, продовжився на Міжнародній конференції по ранньому втручанню у Харкові у жовтні і завершився у листопаді;

– спільних зі спеціалістами на тренінгах по партнерству в усіх 10 пілотних регіонах;

– на тренінгу «Робота з представниками ЗМІ та основи ефективних комунікацій в соцмережах» (вересень 2018);

– на Всеукраїнському навчальному семінарі «Соціальне замовлення, як ефективний механізм фінансування недержавних організацій (НДО) в Україні в період реформування соціальної сфери» (серпень 2018);

– на 2х тренінгах-практикумах “Основи раннього втручання” в Харківському Центрі РВ (квітень та серпень 2018);

– в межах семінару «Адвокація батьками політики раннього втручання: перспективи та виклики українського сьогодення» (березень 2018) та 2х всеукраїсньких адвокаційних навчань, що проходили на початку літа в Києві та Одесі;

на триденному навчально-інформаційному тренінгу “Основи фінансового планування. Фандрайзинг. Можливості забезпечення стабільної діяльності ГОІ” (осінь 2018).

– Організовано та проведено учбовий тур з раннього втручання для журналістів до Харкова (серпень 2018 року), за результатами якого написано та опубліковано 8 журналістських матеріалів.

– Батьки беруть участь в національних та міжнародних заходах з РВ:

– У засіданні Національної політичної платформи з РВ (серпень 2018);

– В роботі наглядової ради проекту Twinning з підтримки Мінсоцполітики в розробці політики РВ;

– В місіях експертів проекту Twinning в регіонах;

– В міжнародних конференціях з РВ в Мінську (червень) та Харкові (жовтень).

– В 7 регіонах (Харків, Северодонецьк (Луганська обл.), Ужгород (Закарпаття), Львів, Одеса, Вінниця та Маріуполь (Донецька обл.) розробники політики запросили представників Всеукраїнського форуму «Батьки за РВ» брати участь в ініціативах з розвитку РВ.

– ФБ група «Батьки за раннє втручання в Україні», в якій на сьогодні 1500 учасників містить на сьогодні 1 752 повідомлення та поширених постів. При цьому активними є 1 304 членів групи, які крім постів також опублікували в цілому 548 коментарів і 15 253 символів відповідей на повідомлення.

233 інформаційних повідомлень розміщено в національних та регіональних друкованих, радіо, – ТБ та електронних ЗМІ.

– Протягом року було проведено 3 робочих зустрічі активістів Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання» на національному рівні.

 

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ 
«Дослідження забезпечення політичної участі осіб з інвалідністю в Україні»

Проект фінансується Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Мета: З’ясування перешкод, потреб та практик включення людей з інвалідністю до активного політичного життя суспільства та підготовку на їх основі відповідних рекомендації.

Дослідження проводилося серед трьох цільових груп:

1. Кандидати з інвалідністю та депутати з інвалідністю.

2. Представники місцевих осередків політичних партій. Залучатимуться як політичні суб’єкти, що залучали людей з інвалідністю, так і ті, що комунікували з людьми з інвалідністю у межах виборчої кампанії.

3. Активісти місцевих спільнот людей з інвалідністю та люди з інвалідністю, що є активними учасниками громадського життя громади. Йдеться як про громадських діячів, які залучені до вироблення рішень місцевими посадовцями – радників очільників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, так і громадських діячів, які є учасниками консультативно-дорадчих органів.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ:

1. Визначено практику залученості людей з інвалідністю до громадсько-політичного життя суспільства та місцевих спільнот та заінтересованість політичних сил у включенні представників спільноти людей з інвалідності до місцевих виборних органів.

2. Ідентифіковано основні перешкоди для здійснення виборчої кампанії особами з інвалідністю, участь політичних сил у їх мінімізації.

3. Проведено аналіз практик виконання повноважень депутатами з інвалідністю, ідентифіковано перешкоди, які виникають під час здійснення цих повноважень та потреб у розумному пристосуванні.

4. Проведено оцінку потреб потенційних активних учасників виборчого процесу – потенційних кандидатів з інвалідністю, політичних сил, місцевої спільноти.

 

 

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ
«Забезпечення доступу осіб з інвалідністю до виборчих та політичних процесів» (2018)

Фінансова підтримка:

– Міжнародна фундація виборчих систем (IFES).

Мета: Сприяти створенню можливостей особам з інвалідністю демонструвати свою громадянську позицію на рівні  з іншими громадянами шляхом реалізації своїх виборчих прав.

Дана ініціатива була продовженням трирічної програми Національної Асамблеї людей з інвалідністю України підтриманою IFES щодо включення людей з інвалідністю до виборчих процесів.

Проект спрямовано на навчання представників неурядових громадських організацій людей з інвалідністю Черкаської та Житомирської областей з метою їх подальшої діяльності для захисту виборчих прав цієї категорії осіб, зокрема діяльності із моніторингу та адвокації створення належних умов доступності на виборчих дільницях.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ:

Два семінари-тренінги із проведення аудитів доступності виборчих дільниць, що проходили у Житомирі та Черкасах, стали ключовою частиною проекту. Заходи мали на меті підготувати потенційну команду аудиторів.

Базові знання питань безперешкодного доступу, досвід співпраці із місцевою владою та висока мотивація активістів визначались як критерії відбору їх учасників. Аудиторія учасників включала різні райони областей, а також активістів, які презентують різні категорії людей з інвалідністю.

Посилила стартові можливості майбутньої команди аудиторів активна участь у тренінгах представників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Дводенні семінари-тренінги дозволили як набути знань із проведення аудитів доступності, так й апробувати їх.

Що отримали органи влади, місцевого самоврядування від реалізації проекту?

Місцева влада часто не знайома із реальною ситуацією забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю. Наприклад, посадовці ледь не в перше чули, що людина має право обирати між голосуванням вдома чи на виборчих дільницях; що людина має право на максимальну самостійність як на виборчий дільниці, так і під час голосування тощо. Проект дозволив актуалізувати питання забезпечення прав людей з інвалідністю серед фахівців органів влади. Крім того, місцева влада отримала ресурс у вигляді потенційної команди аудиторів.

Що отримала громада осіб з інвалідністю від реалізації проекту?

Не менш корисною спроможність потенційної команди аудиторів доступності може бути і для спільноти людей з інвалідністю. Завдяки їх професійним рекомендаціям та адвокатуванню рівень доступності громадських закладів області може покращитись.

Що отримала місцева громада від реалізації проекту?

Знання отримані активістами дозволять їм більш якісно вирішувати проблеми на місцевому рівні. Можливо спочатку це будуть лише виборчі дільниці, але не слід забувати, що ці виборчі дільниці є лікарнями, школами,  закладами соціального захисту тощо. Отже, розуміння того, як можна вплинути на вирішення питань доступності виборчих дільниць матиме позитивний вплив й на інших мешканців громади, що також стикаються з цими перешкодами. Мультиплікаційний ефект від отриманих активістами знань може бути використано і для вирішення інших суспільних проблем громади.

Можливості та перспективи продовження діяльності за проектом

Розраховуємо, що активісти двох областей, користуючись отриманими практичними та теоретичними знаннями, зможуть провести відповідні аудити доступності. Передбачається, що оскільки такі моніторинги потребують значних ресурсів, початково вони відбудуться на окремих об’єктах обласних центрів. Можливими джерелами фінансування аудитів розглядаємо проекти місцевих ініціатив. Завдяки таким місцевим програмам, аудит доступності може охопити не лише обласний центр, але й містечка та сільську місцевість.

Міжнародний проект
«РівноДоступність: жити гідно всупереч долі»

Виконавці: Посольство Швеції в Україні, Шведський інститут, Національна Асамблея людей з інвалідністю України.

Фотовиставка розповідає історії 26 чоловіків, жінок, дітей з Швеції та України, які, спираючись на право жити гідно, знайшли свій шлях у житті.

Фотовиставка вже побувала в 35 країнах світу.

В Україні була доповнена українськими історіями людей з інвалідністю.

В 2018 року презентована в Запоріжжі та Вінниці. В рамках презентації проекту відбулись 2 круглі столи та 2 майстер-класи.

Партнерами проекту в 2018 році виступили Запорізький національний університет, Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницька громадська організація «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця».

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ
«Відновлення управління та примирення в громадах України, постраждалих від конфлікту»

Програма реалізується Структурою ООН Жінки у партнерстві з ПРООН, Національною Асамблеєю людей з інвалідністю, місцевими органами влади за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Програма здійснюється на контрольованих урядом територіях Донецької та Луганської областей України та підтримує впровадження реформи децентралізації з урахуванням ґендерних аспектів.

Мета проекту: захист прав жінок та дівчат з інвалідністю, сприяння забезпеченню гендерної рівності у реалізації реформи децентралізації на Сході України та включення питань інвалідності, прав жінок з інвалідністю до місцевих програм, стратегій.

Географія проекту: Донецька та Луганська області.

В межах реалізації проекту в 2018 році були проведенні тренінги для представників комітетів доступності, громадських організацій, місцевих органів влади Луганської та Донецької областей; підготовлені методичні рекомендації щодо проведення гендерного аудиту доступності; проведенні робочої зустрічі с представниками місцевих органів влади, комітету доступності м. Краматорська щодо виконання рекомендації гендерного аудиту доступності; підготовлені пропозиції до ДБН.

Ґендерний аудит доступності – це інструмент, який дає змогу виявити архітектурні, інфраструктурні, інформаційні й комунікаційні бар’єри, які обмежують доступ жінок з інвалідністю до послуг та призводять до їх прямої чи непрямої дискримінації, соціальної ізоляції, маргіналізації та виключення громадського й політичного життя.

ПРОГРАМА
«Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні»

Програма має два етапи. 

Перший етап Програми був впроваджений Програмою розвитку ООН в Україні спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародною організацією праці (МОП), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з Міністерством соціальної політики України та Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України у період з грудня 2012 р. по березень 2015 р.

Другий етап Програми впроваджується ПРООН спільно МОП, ВООЗ в партнерстві з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України протягом 2017-2018 рр.

Мета програми – сприяння застосуванню принципів доступності та універсального дизайну до об’єктів, середовища та процесів, призначених для загального публічного доступу, як засобів залучення та участі людей з інвалідністю в Україні

Програма реалізується на національному та на місцевому рівнях, і спрямовуватиметься у чотирьох напрямах:

1. Покращення доступу до конкурентної зайнятості для людей з інвалідністю, зокрема забезпечення рівних прав чоловіків та жінок з інвалідністю.

2. Покращення доступу до медичних послуг для людей з інвалідністю, зокрема для жінок та дітей з інвалідністю.

3. Усунення перешкод у наданні послуг людям з інвалідністю шляхом підтримки місцевих ініціатив з універсального дизайну товарів, послуг, інфраструктури та інформації.

4. Проведення інформаційної кампанії з питань інвалідності, доступності та універсального дизайну серед ключових зацікавлених сторін та широкої громадськості.

ЗАХОДИ

Січень

03 грудня – 17 січня 2018 рокуАудит визначення доступності приміщень для маломобільних груп населення Мистецько-гастрономічного простору «Остання барикада».

20 січня 2018 року – Інформаційно-практичний захід для батьків, та осіб, що виховують та опікуються дітьми з інвалідністю, а також представників інших установ та організацій «Поговоримо про наших особливих…!».

22 січня 2018 року – Круглий стіл «Реалізація Конвенції ООН Про права осіб з інвалідністю в Україні».

Лютий

9 лютого 2018 року – Семінар для допомоги в удосконаленні проектних пропозицій учасникам фінального туру конкурсу проектів «Підтримка ініціатив із застосування принципів доступності та універсального дизайну» (м. Київ).

1920 лютого 2018 року – Міжнародна конференція/форум «Unlimited. Мистецтво без меж» (м. Київ).

21 лютого – 6 березня 2018 року – Табір активної реабілітації для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців і персоналу сектора безпеки і оборони України (с. Яворів Турківського району Львівської області).

22 лютого 2018 року – Тренінг з моніторингу та оцінки (с. Петропавлівська Борщагівка, Київська область).

23 лютого 2018 року – Тренінг з адміністративного та фінансового менеджменту проектів (с. Петропавлівська Борщагівка Київської області).

23 лютого 2018 року – Прес-конференція з нагоди проводів збірної України на XІІ Зимові Паралімпійські ігри (м. Київ).

28 лютого 2018 року – Урочиста церемонія проводів Національної паралімпійської збірної команди України на XІІ Зимові Паралімпійські ігри (м. Київ).

Березень

16 березня 2018 року – Аудит архітектурної доступності для маломобільних груп населення приміщень і споруд філії №101 підприємства з іноземними інвестиціями «Білла-Україна» (м. Київ).

22 – 24 березня 2018 року – Аудит доступності для маломобільних груп населення приміщень і споруд міжнародного аеропорту м. Одеса (м. Одеса).

26 березня 2018 року – Робоча зустріч Вінницької обласної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Вінниця).

31 березня 2018 року – Робоча зустріч Запорізької обласної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Запоріжжя).

Квітень

5 – 6 квітня 2018 року – Семінар-тренінг «Моніторинг та адвокація забезпечення безперешкодного доступу до виборчих дільниць для людей з інвалідністю» у Житомирській області (м. Житомир).

15 – 17 квітня 2018 року – Тренінг «Футбол для людей з інвалідністю – програма підготовки молодих тренерів» (с. Щасливе Київської області).

16 – 17 квітня 2018 року – Тренінг для неурядових організацій, представників громад щодо питань організації та проведення гендерного аудиту доступності (м. Київ).

18 квітня 2018 року – Аудит доступності офісних приміщень Представництва ООН в Україні для маломобільних груп населення м. Київ.

23 квітня 2018 року – Тренінг для територіальних громад, неурядових організацій щодо питань організації та проведення гендерного аудиту доступності (м. Краматорськ Донецької області).

23 квітня–06 травня 2018 року – Табір активної реабілітації для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців і персоналу сектора безпеки і оборони України (с. Яворів Турківського району Львівської області).

24 – 25 квітня 2018 року – Форум «Мобілізація громад для розширення можливостей та місцевого розвитку» (м. Святогірськ Донецької області).

24 – 26 квітня 2018 року – Бізнес-тренінг із соціального підприємництва «Започаткування власної справи: теоретичні основи та практичні аспекти» (м. Краматорськ Донецької області).

26 квітня 2018 року – Тренінг для територіальних громад, неурядових організацій щодо питань організації та проведення гендерного аудиту доступності (м. Сєвєродонецьк Луганської області).

Травень

16 травня 2018 року – Робоча зустріч команди програми «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Київ).

17 – 18 травня 2018 року – 4-а зустріч Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (с. Петропавлівська Борщагівка Київська область).

17 травня 2018 року – Тренінг для роботодавців «Сучасні тенденції у сфері працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю на відкритому ринку праці» (м. Кривий Ріг Дніпропетровська область).

04 травня 2018 року – Тренінг для представників органів влади та громадських організацій (м. Маріуполь Донецької області).

03 травня 2018 року – Робоча зустріч Одеської обласної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Одеса).

22 – 24 травня 2018 року – Бізнес-тренінг із розвитку та просування малого бізнесу «Алгоритм успіху» (м. Маріуполь Донецької області).

23 – 24 травня 2018 року – Семінар-тренінг для представників громадського руху людей з інвалідністю «Моніторинг та адвокація забезпечення безперешкодного доступу до виборчих дільниць для людей з інвалідністю» у Черкаській області (м. Черкаси).

29 травня 2018 року – Аудиту доступності для маломобільних груп населення учбових корпусів Національної академії прокуратури України (м. Київ).

29 – 30 травня 2017 року – Регіональна конференція «Працевлаштування та зайнятість осіб з інвалідністю. Виклики. Перспективи» (м. Запоріжжя).

30 травня 2018 року – Тренінг «Способи переміщення, допомоги та супроводу маломобільних пасажирів на транспорті» (м. Київ).

Червень

01 – 15 червня 2018 року – Табір активної реабілітації (с. Яворів Турківського району Львівської області).

14 – 27 червня 2018 року – Табір активної реабілітації для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців і персоналу сектора безпеки і оборони України (с. Яворів Турківського району Львівської області).

18 – 19 червня 2018 року – Інформаційний семінар для цивільно-постраждалих в зоні АТО «Право на життя» (м. Київ та с. Петропавлівська Борщагівка Київської області).

19 – 21 червня 2018 року – Бізнес-тренінг із соціального підприємництва «Започаткування власної справи: теоретичні основи та практичні аспекти» (м. Вінниця).

20 червня 2018 року – Робоча зустріч Харківської обласної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Харків).

25 – 26 червня 2018 року – Регіональний тренінг «Якісний догляд за стомою – запорука повноцінного життя стомованих хворих» (м. Черкаси).

26 червня 2018 року – Інклюзивна дискусія «Щастя без меж» (м. Київ).

26 червня 2018 року – Навчальний семінар «Покращення рівня навиків спілкування суддів у роботі з людьми з інвалідністю» (м. Київ).

Липень

02 – 03 липня 2018 року – Семінар «Перегляд існуючої в Україні законодавчої бази з раннього втручання та розробка рекомендацій щодо її вдосконалення» (м. Київ).

05 липня 2018 року – Тренінг для роботодавців «Сучасні тенденції у сфері працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю на відкритому ринку праці» (м. Харків).

06 – 08 липня 2018 року – Семінар-тренінг для фахівців та батьків дітей з важкими порушеннями зору «Крокуємо до самостійності» (м. Харків).

09 – 11 липня 2018 року – Бізнес-тренінг із розвитку та просування малого бізнесу «Алгоритм успіху» (м. Львів).

22 липня – 04 серпня 2018 року – Табір активної реабілітації для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців і персоналу сектора безпеки і оборони України (с. Яворів Турківського району Львівської області).

24 – 26 липня 2018 року – Навчально-практичний семінар для керівників та лідерів ГОІ – членів та партнерів НАІУ «Участь ГОІ у здійсненні державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення» (с. Петропавлівська Борщагівка Київської області).

24 – 28 липня 2018 року – Навчальний семінар «Організація рекреаційно-реабілітаційних програм для осіб з інвалідністю» (Львівська та Івано-Франківська області).

31 липня 2018 року – Аудит доступності споруд Комунального підприємства Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) на предмет доступності для людей з інвалідністю (м. Київ).

Серпень

06 – 12 серпня 2018 року – Всеукраїнський семінар «Літня школа жінок-волонтерів: попередження вигорання» (с. Яворів Турківського району Львівської області).

08 – 10 серпня 2018 року – Всеукраїнський навчальний семінар «Соціальне замовлення, як ефективний механізм фінансування недержавних організацій в Україні в період реформування соціальної сфери» (м. Вінниця).

09 серпня 2018 року – Аудит доступності будівель, приміщень, прилеглої території та надання послуг з відправлення правосуддя у Господарському суді міста Києва з метою створення належних умов для обслуговування маломобільних груп населення (м. Київ).

20 – 22 серпня 2018 року – Навчально-інформаційний тренінг «Основи фінансового планування. Фандрайзинг. Можливості забезпечення стабільної діяльності ГОІ» (с. Петропавлівська Борщагівка Київської області).

21 серпня 2018 року – Засідання Національної політичної платформи раннього втручання під головуванням Віце-прем’єр-міністра України П. Розенка (м. Київ).

27 – 29 серпня 2018 року – Регіональний семінар-тренінг для лідерів громадських об’єднань осіб з інвалідністю «Школа незалежного життя» (с. Зарічани Житомирської області).

30 серпня 2018 року – Аудит доступності будівель музею (території та експозиції), прилеглої території та надання послуг та інформації про об’єкт та послуги, що надаються, вільної навігації (орієнтуванню) з метою створення належних умов для обслуговування людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (м. Київ).

Вересень

13 вересня 2018 року – Стратегічна зустріч представників Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Ірпінь Київської області).

13 вересня 2018 року – Тренінг для працівників Театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний Молодий театр» «Супровід та допомога маломобільним глядачам» з метою створення належних умов для обслуговування людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (м. Київ).

14 – 15 вересня 2018 року – Тренінгове навчання «Робота з представниками ЗМІ та основи ефективних комунікацій в соцмережах» (м. Ірпінь Київської області).

18 вересня – 19 жовтня 2018 року – Відкриття та організація проведення шведсько-української фотовиставки «РівноДоступність. Жити гідно всупереч долі».

19 – 21 вересня 2018 року – Бізнес-тренінг із соціального підприємництва «Започаткування власної справи: теоретичні основи та практичні аспекти» (м. Маріуполь Донецької області).

19 – 21 вересня 2018 року – Науково-практична конференція «СУЧАСНИЙ СВІТ І НЕЗРЯЧІ. Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю: інклюзивна освіта, інтелектуалізація праці, активізація дозвілля».

19 вересня – 02 жовтня 2018 року – Табір активної реабілітації для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців і персоналу сектора безпеки і оборони України (с. Яворів Турківського району Львівської області).

29 вересня 2018 року – Всеукраїнський Форум присвячений 10-й річниці Конвенції ООН про права людей з інвалідністю в Україні «Право на життя» (м. Київ).

29 вересня 2018 року – Прес-конференція з питань соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю (м. Київ)

Всеукраїнський Форум "ПРАВО НА ЖИТТЯ"

ПРАВО НА ЖИТТЯ

29 вересня 2018 року в м. Києві відбувся Всеукраїнський форум «Право на життя», в якому взяли участь понад 3500 осіб, з них понад 350 осіб, що пересуваються на інвалідних візках та близько 500 родин з дітьми з інвалідністю.

РЕЗОЛЮЦІЯ  ФОРУМУ 

Ми, учасники Всеукраїнського форуму «Право на життя», що відбувся 29 вересня 2018 року у м. Київ, констатуємо, що більше 3 млн. громадян з інвалідністю України протягом останніх років сподівалися і вірили у реальні кроки Держави, спрямовані на покращення їхнього становища і забезпечення прав. Великі сподівання були пов’язані із підписанням та ратифікацією Україною Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, яка передбачає захист й забезпечення повного й рівного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав й основоположних свобод, а також формування поваги до людської гідності цих громадян.

Проте, минуло 10 років від тоді, коли була підписана Україною Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, а люди з інвалідністю й досі залишаються заручниками соціальних, політичних, економічних, інформаційних і культурних негараздів, бар’єрів і дискримінації.

Ми усвідомлюємо складну економічну, соціально-політичну ситуацію в країні, пов’язану із зовнішньою агресією, та необхідність захисту української держави, і що це ускладнює забезпечення прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю.

Законодавчо визначені права та гарантії для людей з інвалідністю ніхто не боїться порушувати, за це ніхто не притягається до відповідальності, завдання, що ставляться органами влади, з цього приводу не виконуються.

Громадські організації осіб з інвалідністю відмічають відсутність значимого прогресу у визнанні Державою їх повноправними незалежними партнерами у вирішенні проблем людей з інвалідністю. Як на всеукраїнському, так і на місцевому рівні продовжують ухвалюватися рішення, що обмежують (звужують) і порушують права осіб з інвалідністю.

Сьогодні процес імплементації положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні фактично є стагнацією і, навіть, регресом по реалізації основних положень цього надважливого міжнародно-правового документу…

МИ ЗАКЛИКАЄМО ЗРОЗУМІТИ:

МИ – не просто особи з інвалідністю, МИ – громадяни України.

МИ – не джерело проблем, МИ – не витрати,

МИ – ресурс, необхідний для розвитку країни.

МИ ПРАГНЕМО повноцінного життя в нашій державі, яку ми повинні зробити цивілізованою європейською країною миру, благополуччя та достатку, де всі громадяни суспільства мають рівні права та рівні можливості!

МИ БІЛЬШЕ НЕ МОЖЕМО БУТИ НЕВИДИМИМИ, НЕПОМІТНИМИ В НАШІЙ КРАЇНІ!!!

МИ НЕ МОЖЕМО ДОПУСТИТИ, щоб КОНВЕНЦІЯ,

на яку ми чекали та на реалізацію впровадження якої сподіваємося, залишилась без реальної імплементації декларативним документом, який ігнорують в Україні!!!

Повний текст Резолюції  нижче за посиланням.

 

Дивіться повне відео заходу

Жовтень

05 – 09 жовтня 2018 року – Навчально-методичний семінар для лідерів та фахівців ГОІ з питань організації реабілітаційних програм на рівні громади «Сильні духом – сильні тілом (м. Яремче Івано-Франківська область).

15 – 17 жовтня 2018 року – Фестиваль творчості людей з інвалідністю «На крилах творчості» (м. Дніпро).

12 жовтня 2018 року – Тренінг для роботодавців «Сучасні тенденції у сфері працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю на відкритому ринку праці» (м. Дрогобич Львівської області).

03 – 05 жовтня 2018 року – Тренінг «Створення та просування інноваційних альтернативних послуг для дітей в громаді» (Обухівський район Київської області).

17 – 19 жовтня 2018 року – Бізнес-тренінг із соціального підприємництва «Започаткування власної справи: теоретичні основи та практичні аспекти» (м. Дніпро).

10 – 12 жовтня 2018 року – Міжнародна конференція «Раннє втручання: назустріч новій парадигмі через партнерство професіоналів, сімей та суспільства» (м. Харків).

11 жовтня 2018 року – Конференція «Батьківський форум: хто ми і навіщо об’єднались? Уроки і перспективи» (м. Харків).

19 жовтня 2018 року – Круглий стіл «Доступність та універсальний дизайн» (м. Запоріжжя).

19 жовтня 2018 рокуМайстер-клас з жестової мови (м. Запоріжжя).

25 – 26 жовтня 2018 року – Науково-практична конференція «Сучасні методи попередження та профілактики, лікування, соціально-психологічної, медичної реабілітації жінок хворих на РМЗ» (м. Львів).

24 – 28 жовтня 2018 року – Інформаційний семінар «Ефективне використання потенційних можливостей ГОІ в забезпеченні захисту соціальних, економічних, культурних інтересів осіб з інвалідністю» (с. Яворів Турківського району Львівської області).

25 – 29 жовтня 2018 року – Всеукраїнський навчально-практичний семінар з питань запровадження інклюзивних програм для дітей та молоді з інтелектуальною недостатністю (с. Яворів Турківського району Львівської області).

24 та 26 жовтня 2018 року –семінари-тренінги для представників організацій надавачів послуг повітряного транспорту (аеропорти служби супроводу, наземні служби, служби інформування, медичного забезпечення тощо) «Забезпечення доступності послуг авіаційного транспорту для пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» (м. Київ).

Листопад

01 – 15 листопада 2018 року – Табір активної реабілітації (с. Яворів Турківського району Львівської області).

05 – 07 листопада 2018 року – Регіональний практичний семінар «Сприяння реалізації права жінок з інвалідністю на особистий зріст та творчий розвиток» (м. Чернівці).

07 – 09 листопада 2018 року – Бізнес-тренінг із розвитку та просування малого бізнесу «Алгоритм успіху» (м. Краматорськ Донецької області).

08 – 28 листопада 2018 року  Відкриття та організація проведення шведсько-української фотовиставки «РівноДоступність. Жити гідно всупереч долі» (м. Вінниця).

12 – 14 листопада 2018 року – Навчально-інформаційний тренінг «Основи фінансового планування. Фандрайзинг. Можливості забезпечення стабільної діяльності ГОІ» (с. Петропавлівська Борщагівка Київської області).

13 – 15 листопада 2018 року – Всеукраїнський навчально-практичний семінар «Переваги та недоліки впровадження інклюзивної освіти для дітей з глибокими порушеннями зору» (с. Петропавлівська Борщагівка, Київська область).

20 – 21 листопада 2018 рокуМіжнародна робоча зустріч представників організацій-учасників Платформи політичного діалогу щодо запровадження послуг раннього втручання (РВ) в Україні.

25-29 листопада 2018 року – Інформаційний семінар для представників громадських організацій людей з інвалідністю «Реалізація конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, як шлях подолання багатоскладових проблем для жінок, дітей та молоді з ОФМ в ситуації ризику».

28 листопада 2018 рокуКруглий стіл «Доступність та універсальний дизайн» (м. Запоріжжя).

28 листопада 2018 рокуМайстер-клас з жестової мови (м. Запоріжжя).

30 листопада – 3 грудня – Вікенд необмежених можливостей.

Грудень

3-4 грудня 2018 року – Збори керівників та лідерів ГОІ – членів та партнерів НАІУ з питань формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю – «Генеральна Асамблея».

3 грудня 2018 року – прес-конференція  з питань соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю «Міжнародний день людей з інвалідністю. Право на життя».

3 грудня 2018 року – Соціально-правовий івент “Право на життя”, під час якого відбувся показ Документального фільму до Міжнародного дня людей з інвалідністю та 10-ліття підписання Україною Конвенції ООН Про права осіб з інвалідністю -“Право на життя”. Переглянути повну версію фільму можливо на сайті НАІУ за посиланням.

3 грудня 2018 року – Участь у Всеукраїнській нараді з питань створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю під головуванням Президента України (м. Київ).

12 грудня 2018 року – Консультативна зустріч з Яном Юппом, співробітником технічної служби МЗС Великої Британії.

13-14 грудня 2018 року – Тренінг «Соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому місці» (м.Київ).

13 грудня 2018 року – семінар “Інклюзивний суд: основні поняття і шляхи розвитку” для працівників Державної судової адміністрації України (м.Київ).

14 грудня 2018 року – Робоча нарада координатора проекту ТЕАМ з регіональними кейс-менеджерами.

20 – 22 грудня 2018 року – Тренінг зі стратегічного планування Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання» (м. Вінниця).

Протягом року

Впродовж року була продовжена робота щодо адміністрування інформаційних ресурсів НАІУ: офіційного Інтернет-порталу НАІУ, Інтернет-порталу «Безбар’єрна Україна», сайту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», сайту проекту «Рятуймо разом!», Інтернет-порталу «Універсальний дизайн», сайту «Раннє втручання». Зокрема, здійснено постійне адміністрування веб-ресурсів організації, модерування коментарів, спілкування з відвідувачами сайтів. Велась постійна робота з текстами: видалення застарілої інформації, збір, обробка та внесення актуальної інформації до веб-ресурсів. За поточний місяць Веб-портали організації відвідали 546 тис. користувачів.

Протягом звітного періоду НАІУ продовжила підтримку порталу «Безбар’єрна Україна» (www.netbaryerov.org.ua), який є інформаційним спеціалізованим ресурсом в Україні з питань архітектурної та транспортної доступності для маломобільних груп населення. За звітній період портал відвідало 81 тис. користувачів.

Протягом звітного періоду на Інтернет-порталі НАІУ (www.naiu.org.ua) побувало понад 385 тис. користувачів.

Протягом звітного періоду НАІУ продовжила підтримку порталу Інтернет–порталу «Універсальний дизайн» (www.ud.org.ua). Загальна кількість користувачів за звітній період склала 35 тис. осіб.

Сайт «Раннє втручання» (www.rvua.com.ua) – 21 тис. користувачів.

Сайт «Рятуймо разом» (www.sos.naiu.org.ua 24 тис. користувачів.

Протягом 2018 року підготовлено наступні видання:

Ø  Брошюра “Гендерний аудит доступності в місті Краматорськ Донецької області».

Ø  Брошура «Методичні рекомендації ґендерного аудиту доступності».

Ø  Публікація «Методика проведення аудиту доступності обєктів, на яких розташовані виборчі дільниці».

Ø  Посібник «Соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому місці».

Надруковано 15 тис. примірників буклетів, брошюр про раннє втручання з метою популярізації послуги в Україні.

Тиражовано та розповсюджено спеціалізовану літературу від НАІУ на електронних носіях.

Підготовлено 10 номерів електроного бюлетеня для підприємців малого та середнього бізнесу «Алгоритми успіху».

Щоденно велась робота по розповсюдженню інформаційних новин офіційного Інтернет-порталу НАІУ, Інтернет-порталу «Безбар’єрна Україна», сайту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», інтернет-сторінки проекту «Рятуймо разом!», сайту «Універсальний дизайн» через cоціальну мережу Facebook, та відеохостинг YouTube. Охоплення публікацій в соціальних мережах складає 54637 статтей та понад 6919 тис. користувачів в рік.

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

ОСНОВНІ СТАТТІ ДОХОДІВ

 Залишок коштів
на початок 2019 року,
грн.
Затверджено планом використання,
відповідно до Бюджетного Кодексу,
грн.
Надійшло коштів,
грн.
Всього,
грн.
Державний бюджет-5000000,004999779,124999779,12
Безповоротна фінансова допомога, з них: 276246,15-12981471,6613257717,81
- по проекту “Читати на рівних”83855,46-137,0083992,46
- по проекту “Рятуймо разом!”2586,72-0,002586,72
- від Фонду "Відродження"0,00-236000,00236000,00
- по проекту UCPW109688,45-5212746,855322435,30
- по проекту SOFT Tullip0,00-1317965,181317965,18
- по проекту NATO38539,86-1477 931,481516 471,34
- по проекту Health Prom-45687,43-2440669,382394981,95
- по проекту IFES0,00-117611,37117611,37
- від Посольства Королівства Нідерландів0,00-1500000,001500000,00
- інші87263,09-678410,40765673,49
РАЗОМ:276246,1517981250,7818257496,93

ОСНОВНІ СТАТТІ ВИТРАТ

Статті витратВитрати всього,
грн.
За рахунок державного бюджету,
грн.
За рахунок безповоротної фінансової допомоги,
грн.
Адміністративні витрати:
оренда офісу, комунальні витрати, страхування приміщення, поштові витрати, послуги банку, послуги зв’язку, доступ до мережі Інтернет, поточний ремонт обладнання, користування та обслуговування web-сторінок, програм бухгалтерського обліку тощо
703669,17537395,92166273,25
Дослідження і реалізація довгострокових програм НАІУ:6336994,842571471,543765523,30
- проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, конференцій тощо; 3810969,842424 671,741386298,10
- табори активної реабілітації;1816652,740,001816652,74
- аудити, моніторинги, дослідження;58000,000,0058000,00
- виготовлення книжок, методичних посібників, брошур, буклетів тощо;437072,460,00437072,46
- видання методичної літератури на цифрових носіях;146 99,80146799,800,00
- випуск електронного бюлетеня для підприємців малого та середнього бізнесу «Алгоритми успіху» 67500,000,0067500,00
Навчання осіб, постраждалих в АТО316904,710,00316904,71
Надання благодійної допомоги особам з інвалідністю15200,000,0015200,00
Міні-гранти батьківським об’єднанням793539,160,00793539,16
Закупівля обладнання для таборів активної реабілітації70699,980,0070699,98
Придбання предметів постачання, матеріалів і обладнання довгострокового використання114820,2285597,4029222,82
Витрати на відрядження працівників202893,0755314,26147578,81
Оплата праці та нарахування на фонд оплати праці5208893,921750000,003458893,92
Оплата залученим фахівцям792004,000,00792004,00
Робота консультантів/ експертів52200,000,0052200,00
Оплата послуг перекладачів67795,000,0067795,00
РАЗОМ:14675614,074999779,129675834,95
Залишок на 01.01.2019  3 581 882,86

* Таблиця фінансового звіту не доступна на мобільних пристроях, перейдіть в повну версію з ПК.

Контактна інформація

Адреса

01030, м. Київ, вул. Рейтарська , 8/5А, к. 110

Телефон

(044) 279-61-82, (044) 279-61-74

E-maіl

office-naiu@ukr.net

Зв'язатися з нами

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial