Запрацювали механізми, які захищають громадян від домашнього насильства

Запрацювали механізми, які захищають громадян від домашнього насильства
15 Червня 2018
Друкувати цю новину

Запрацювали механізми, які захищають громадян від домашнього насильства

З початку року в Україні запрацювали механізми, які реально захищають громадян від випадків застосування сили по відношенню до їх самих, а також їхніх дітей з боку партнерів, подружжя, колишнього подружжя і інших “близьких” людей.

Запрацювали механізми, які захищають громадян від домашнього насильства

Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” передбачає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

Держава гарантує безоплатну соціальну, медичну, психологічну, правову допомогу та тимчасовий притулок. Постраждалі мають право на конфіденційність, своєчасне отримання інформації про остаточні рішення суду та процесуальні рішення, уважне га гуманне ставлення, відшкодування кривдниками матеріальних збитків та шкоди.

Надання допомоги постраждалим не залежить від їх звернення до поліції чи суду.  Звичаї, релігійні переконання, традиції не є підставою для звільнення кривдника від відповідальності.

Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” передбачає і спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству. До них належить:

1) терміновий заборонний припис стосовно кривдника;

2) обмежувальний припис стосовно кривдника;

3) взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи;

4) направлення кривдника на проходження програми для кривдників.

Терміновий заборонний припис виноситься кривднику уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення. Він може містити зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи; заборону на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи; заборону в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Терміновий заборонний припис виноситься за заявою постраждалої особи, а також за власною ініціативою працівником уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України за результатами оцінки ризиків, виноситься строком до 10 діб.

Запрацювали механізми, які захищають громадян від домашнього насильства

Запрацювали механізми, які захищають громадян від домашнього насильства

Обмежувальним приписом визначаються один чи декілька заходів тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків: заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою; усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи; обмеження спілкування з постраждалою дитиною; заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;  заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею; заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб. Обмежувальний припис видається за рішенням суду не пізніше 72 годин на строк від одного до шести місяців (на підставі оцінки ризиків). Постраждала особа може вимагати від кривдника компенсації її витрат на лікування, отримання консультацій або на оренду житла, яке вона винаймає, а також періодичних витрат на її утримання, утримання дітей чи інших членів сім’ї, які перебувають на утриманні кривдника.

Крім того уповноважений підрозділ органу Національної поліції України бере на профілактичний облік кривдника з моменту виявлення факту вчинення ним домашнього насильства на встановлений законодавством строк і проводить з ним профілактичну роботу. Кривдника може бути направлено судом на проходження програми для кривдників на строк від трьох місяців до одного року.

Таким чином, законодавство запровадило нові механізми застосування до кривдника у разі здійснення ним домашнього насильства, або погрози його здійснення. Такі заходи покликані захищати осіб, які постраждали від домашнього.

Трибуна

  Категорія: