Виставка творчих робіт дітей та молоді з аутизмом до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм / Exhibition of creative works of children and young people with autism for World Autism Awareness Day

Виставка творчих робіт дітей та молоді з аутизмом до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм / Exhibition of creative works of children and young people with autism for World Autism Awareness Day
3 Квітня 2024
Друкувати цю новину

До Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм, який  міжнародна спільнота відмічає 2 квітня 2024 року,  Громадська організація “Аутизм. Свідоме батьківство” організувала проведення виставки творчих робіт дітей та молоді з аутизмом під назвою “Вперед. В майбутнє. Вгору!-2024”. Захід відбувся в приміщенні Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки.

Мета виставки: привернути увагу до тих проблем, з якими стикаються родини підлітків та молоді з аутизмом у віці від 10 до 23 років. А саме: освіта, медицина, соціальний захист – трикутник у якому обертаються батьки. Представлені роботи виконані у різних техніках та напрямах мистецтва. Вони є символом різноманіття всього спектру аутизму.

Батьки бажають своїм дітям гарного майбутнього і по можливості незалежного, достойного життя, з дотриманням усіх законних прав громадян України.

Запрошеним почесним гостем заходу став Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Запорізькій області Михайло Волков. Під час заходу було проведено інформаційну сессію, під час якої пан Михайло розповів батькам дітей з аутизмом та представникам громадських організацій про діяльність Уповноваженого та його представників, в тому числі щодо механізму забезпечення реалізації функцій щодо парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захисту прав кожного на території України. Батьки поділились своїми проблемами, з якими стикаються при зверненні до державних установ. Є проблеми – будемо разом напрацьовувати їхне законне рішення.

Молодь була задіяна на майстер-класі з розфарбовування фігурок з солоного тіста у партіотичній тематиці, який провела незмінна ведуча Олена Бондаренко.

Захід закінчився чаюванням зі смаколиками у колі друзів.

Захід відбувся в рамках Проєкту «Криза в Україні: Реагування та відновлення з урахуванням потреб людей з інвалідністю під керівництвом та за координації організацій осіб з інвалідністю (2-га фаза)», який реалізує Національна Асамблея людей з інвалідністю України за підтримки Європейського форуму інвалідності (EDF) та Християнської місії незрячих (СBM).

*********

Exhibition of creative works of children and young people with autism for World Autism Awareness Day

To the World Autism Awareness Day, which the international community celebrates on April 2, 2024, the Public Organization “Autism. Conscious Parenting” organized an exhibition of creative works of children and youth with autism called “Forward. Into the future. Up!-2024”. The event took place in the premises of the Zaporizhzhia Regional Universal Scientific Library.

The purpose of the exhibition: to draw attention to the problems faced by families of teenagers and young people with autism aged 10 to 23. Namely: education, medicine, social protection – the triangle in which parents revolve. The presented works are made in various techniques and art directions. They are a symbol of the diversity of the entire spectrum of autism.

Parents wish their children a good future and, if possible, an independent, dignified life, in compliance with all the legal rights of citizens of Ukraine.

Mykhailo Volkov, the Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine’s Commissioner for Human Rights in the Zaporizhzhia Region, was the invited guest of honor at the event. During the event, an information session was held, during which Mr. Mykhailo told parents of children with autism and representatives of public organizations about the activities of the Commissioner and his representatives, including the mechanism for ensuring the implementation of functions regarding parliamentary control over the observance of constitutional rights and freedoms of man and citizen and protection of everyone’s rights on the territory of Ukraine. Parents shared the problems they face when applying to state institutions. There are problems – we will work together to find a legal solution to them.

Young people were involved in a master class on coloring figures from salt dough in a partisan theme, which was conducted by the permanent presenter Olena Bondarenko.