Програма «Участь ГОІ у формуванні та реалізації державної політики у сфері соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю»

Програма «Участь ГОІ у формуванні та реалізації державної політики у сфері соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю»
24 Січня 2018
Друкувати цю новину

Мета:

 • Забезпечення соціального партнерства держави та ГОІ задля ефективного вирішення соціальної проблематики людей з інвалідністю, шляхом сприяння та участі у формуванні державної політики по вирішенню соціально-економічних, політичних, творчих та інших актуальних проблем осіб з інвалідністю та забезпечення їх прав, в т.ч. у створенні відповідної законодавчо-нормативної бази. Привернення уваги суспільства до проблем та стану соціальної захищеності людей з інвалідністю.

Завдання:

 • здійснення постійного зворотного зв’язку між особами з інвалідністю і державними органами, тобто участь у гармонізації відносин людей з інвалідністю з державною владою;
 • надання представникам громадських організацій людей з інвалідністю інформаційно-методичних напрацювань для здійснення інформаційних кампаній в регіонах, зокрема в лікарнях, диспансерах, лікувально-реабілітаційних установах та ін.;
 • узагальнення, експертну оцінку та впровадження позитивного досвіду щодо соціальної, психологічної та медичної реабілітації осіб з інвалідністю і відображення його в нормативно-законодавчих актах/документах;
 • консультування органів державної влади на стадії вироблення ними нормативно-правових рішень з проблем осіб з інвалідністю, особиста участь у плануванні, розробці і експертизі таких рішень як представника майбутніх споживачів їхніх результатів;
 • споживчу експертизу, моніторинг та оцінку вже діючих нормативно-правових документів/актів і державних програм, що стосуються прав і інтересів осіб з інвалідністю, а також напрацювання та впровадження пропозицій щодо вдосконалення законодавства в сфері соціального захисту людей з інвалідністю;
 • сприяння підвищенню рівня знань та обізнаності представників ГОІ та осіб з інвалідністю, щодо практичного використання законодавства для захисту прав осіб з інвалідністю;
 • виконання ролі суб’єкта законопроєктної ініціативи, у максимально можливому ступені зацікавленості у впровадженні системної правової бази у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю; здійснення суспільного контролю за дотриманням прийнятих законодавчо-правових актів з проблем людей з інвалідністю;
 • розробку та реалізацію стратегії спільних дій, щодо вирішення питань соціального захисту людей з інвалідністю.

Цільова група:

Особи з інвалідністю всіх нозологій та вікових груп, їх сім’ї, фахівці, що працюють у сфері соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю та надання послуг.

Перелік організацій, які беруть участь у реалізації програми (заходів):

 • Офіс Президента України;
 • Комітети Верховної Ради України;
 • Секретаріат Кабінету Міністрів України;
 • Міністерство соціальної політики України;
 • Міністерство охорони здоров’я України;
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Представництво ООН в Україні;
 • Українська Хельсінська правозахисна спілка;
 • Міжнародна фундація електоральних систем (IFES);
 • Всеукраїнські, регіональні та міські громадські об`єднання осіб з інвалідністю – члени та партнери НАІУ.

 

Програму розпочато: грудень 2002 року
 1. Реєстр відпрацьованих документів 2019 рік
 2. Реєстр відпрацьованих документів 2018 рік
 3. Реєстр відпрацьованих документів 2017 рік
 4. Реєстр відпрацьованих документів 2016 рік
 5. Реєстр відпрацьованих документів 2015 рік
 6. Реєстр відпрацьованих документів 2014 рік
 7. Реєстр відпрацьованих документів 2013 рік
 8. Реєстр відпрацьованих документів 2012 рік
 9. Реєстр відпрацьованих документів 2011 рік
 10. Реєстр відпрацьованих документів 2010 рік
 11. Реєстр відпрацьованих документів 2009 рік
 12. Реєстр відпрацьованих документів 2008 рік
 13. Реєстр відпрацьованих документів 2007 рік
 14. Реєстр відпрацьованих документів за попередні роки
  Категорія: