Початок реформування МСЕК. Позиція НАІУ

Початок реформування МСЕК. Позиція НАІУ
29 Березня 2023
Друкувати цю новину

Національна Асамблея людей з інвалідністю України за результатами розгляду проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо етапів реформування системи проведення медико-соціальної експертизи в Україні», надісланого листом МОЗ, повідомляє, що погоджує його з таким зауваженнями.

  1. Проєкт розпорядження називається «Про затвердження плану заходів щодо етапів реформування системи проведення медико-соціальної експертизи в Україні», тоді як документ, який пропонується ним затвердити, має назву «План заходів щодо етапів реформування системи інвалідності та проведення медико-соціальної експертизи».

Оскільки в Україні немає «системи інвалідності», а також використання назві акту Уряду поняття «етапи» є недоцільним, то:

  • у назві проєкту розпорядження слова «щодо етапів реформування системи проведення» слід замінити словами «із реформування»;
  • у назві проєкту плану заходів слова «щодо етапів реформування системи інвалідності та проведення» слід замінити словами  «із реформування»;
  • у тексті проєкту плану заходів слова «щодо етапів реформування системи інвалідності та проведення» слід замінити словами  «із реформування».

2. Першим пунктом проєкту плану заходів пропонуємо передбачити створення при МОЗ робочої групи з питань реформування системи медико-соціальної експертизи, до складу якої, окрім іншого, необхідно включити представників силових відомств та представників від громадських об’єднань осіб з інвалідністю, як того вимагає Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю та українське законодавство.

3. Другим пунктом вважаємо за необхідне передбачити створення Державної служби з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації України – центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері медико-соціальної експертизи та реабілітації, координацію якого здійснюватиме МОЗ.

4. До числа співвиконавців пунктів 1-3 розділу «Формування концептуального бачення реформування …» проєкту плану заходів пропонуємо додати Мінекономіки, Мінкультури, Мінмолодьспорт, Мінюст, Міноборони, МВС, Національну гвардію України, СБУ, Службу зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, ПФУ, інші центральні органи виконавчої влади (оскільки пільги, гарантії та виплати чинним законодавством передбачені для різних категорій осіб з інвалідністю (залежно від групи інвалідності), зокрема з числа військових і ветеранів силових структур, водіїв, засуджених і ще великої кількості інших категорій), громадські об’єднання осіб з інвалідністю. Водночас вважаємо за необхідне, щоб у підпункті 3 пункту 1 цього розділу були визначені окремо виконавці по медичній сфері – МОЗ, громадські об’єднання осіб з інвалідністю, соціальній – Мінсоцполітики, громадські об’єднання осіб з інвалідністю, трудовій – Мінекономіки, громадські об’єднання осіб з інвалідністю, освітній – МОН, громадські об’єднання осіб з інвалідністю, культурній – Мінкультури, громадські об’єднання осіб з інвалідністю, спортивній – Мінмолодьспорт, громадські об’єднання осіб з інвалідністю;

5. До числа співвиконавців пункту 1-3 розділу «Нормативно-правове забезпечення реформування …» проєкту плану заходів пропонуємо додати Мінекономіки, Мінкультури, Мінмолодьспорт, Мінюст, Міноборони, МВС, Національну гвардію України, СБУ, Службу зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, ПФУ, інші центральні органи виконавчої влади (оскільки пільги, гарантії та виплати чинним законодавством передбачені для різних категорій осіб з інвалідністю (залежно від групи інвалідності), зокрема з числа військових і ветеранів силових структур, водіїв, засуджених і ще великої кількості інших категорій), громадські об’єднання осіб з інвалідністю. Водночас вважаємо за необхідне передбачити наявність у цьому розділі пунктів:

  • із завданням Мінсоцполітики, МОН, Мінветеранів, Мінекономіки, Мінкультури, Мінмолодьспорт, Мінюст, Міноборони, МВС, Національній гвардії України, СБУ, Службі зовнішньої розвідки України, Управлінню державної охорони України, ПФУ, іншим центральним органам виконавчої влади в межах компетенції розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проєкти законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з реформуванням системи медико-соціальної експертизи;
  • із завданням Мінсоцполітики, МОН, Мінветеранів, Мінекономіки, Мінкультури, Мінмолодьспорт, Мінюст, Міноборони, МВС, Національній гвардії України, СБУ, Службі зовнішньої розвідки України, Управлінню державної охорони України, ПФУ, іншим центральним органам виконавчої влади в межах компетенції розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проєкти актів Уряду у зв’язку з реформуванням системи медико-соціальної експертизи;
  • із завданням Мінсоцполітики, МОН, Мінветеранів, Мінекономіки, Мінкультури, Мінмолодьспорт, Мінюст, Міноборони, МВС, Національній гвардії України, СБУ, Службі зовнішньої розвідки України, Управлінню державної охорони України, ПФУ, іншим центральним органам виконавчої влади в межах компетенції розробити та затвердити накази у зв’язку з реформуванням системи медико-соціальної експертизи.

6. До числа співвиконавців пунктів 1-6 розділу «Організаційно-управлінське та технічне забезпечення …» проєкту плану заходів пропонуємо додати Мінекономіки, Мінкультури, Мінмолодьспорт, Мінюст, Міноборони, МВС, Національну гвардію України, СБУ, Службу зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, ПФУ, інші центральні органи виконавчої влади (оскільки пільги, гарантії та виплати чинним законодавством передбачені для різних категорій осіб з інвалідністю (залежно від групи інвалідності), зокрема із числа військових і ветеранів силових структур, водіїв, засуджених і ще великої кількості інших категорій), громадські об’єднання осіб з інвалідністю. Водночас вважаємо за необхідне передбачити, щоб у цьому розділі:

  • у підпунктах 1-3 пункту 2 були визначені окремо виконавці по медичній сфері – МОЗ, громадські об’єднання осіб з інвалідністю, соціальній – Мінсоцполітики, громадські об’єднання осіб з інвалідністю, трудовій – Мінекономіки, громадські об’єднання осіб з інвалідністю, освітній – МОН, громадські об’єднання осіб з інвалідністю, культурній – Мінкультури, громадські об’єднання осіб з інвалідністю, спортивній – Мінмолодьспорт, громадські об’єднання осіб з інвалідністю;
  • щоб у пункті 3 передбачений депаперизований обмін також із силовими відомствами.

Крім того, підпунктом 2 пункту 1 розділу «Організаційно-управлінське…» передбачено завдання щодо формування індивідуального реабілітаційного плану з використанням МКФ та ранній початок соціальної підтримки та можливість для відновлення, забезпечення самостійності та інтеграції в життя громади (із терміном виконання даного завдання 01 липня 2023 року). Разом із тим, термін виконання підпункту 1 пункту 2 цього ж розділу стосовно запровадження інструменту для оцінки функціонування та потреб людини з використанням МКФ у медичній, освітній, економічній (можливо трудовій), включаючи методологію розробки критеріїв оцінки втрати функціонування, визначено не пізніше 01 січня 2025 року.

Таким чином, термін виконання підпунктом 2 пункту 1 не відповідає темпам державної політики із запровадження МКФ. Без розробки та затвердження всіх інструктивних документів до МКФ не можливо впровадити відповідну класифікацію ні частково, ні повністю.

Підпунктом 6 завдання 2 цього ж розділу передбачено передачу функцій МСЕК та їх ліквідацію. Завдання характеризується невизначеністю. Має бути чітко зазначено, кому передаються функції (в даному випадку кращим варіантом може бути передача функцій до Державної служби з питань медико-соціальної експертизи та реабілітації України) та в який спосіб.

Потребує законодавчої регламентації сам механізм передачі відповідних функцій, етапи, відповідальні виконавці. Щоб не вийшло так як із ліквідацією Фонду соціального страхування, коли зазначений Фонд ліквідували, а деякі виплати, які він здійснював, ось вже четвертий місяць ніхто не провадить. Внаслідок цього сьогодні склалась критична ситуація із соціальними гарантіями і виплатами для тисяч людей з інвалідністю, постраждалих на виробництві, адже зазначені категорії осіб залишились без підтримки держави.

Насамкінець наголошуємо, що всюди в проєкті плану заходів до числа співвиконавців слід включити громадські об’єднання осіб з інвалідністю, що відповідатиме Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Європейській Стратегії прав людей з інвалідністю на 2021-2023 роки та українському законодавству.

 

 

  Категорія: