ООН закликала ВР прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції

ООН закликала ВР прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції
27 Травня 2020
Друкувати цю новину
Офіційна заява ООН щодо ратифікації Стамбульської конвенції

Організація Об’єднаних Націй закликає Україну прискорити ратифікацію конвенції Ради Європи «Про запобігання та протидію насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами» (Стамбульська конвенція), прислухаючись до голосів 25 000 громадян та громадянок, які підписали петицію до Президента України із закликом до дії.

Насильство щодо жінок та дівчат – це не лише порушення прав людини; воно руйнує життя жінок та їх родин по всій країні. В Україні жінки становлять 86% жертв зґвалтувань та 78% потерпілих від домашнього насильства. Руйнівний вплив насильства щодо жінок очевидний; але менш очевидним є шкідливий вплив на сім’ї, громаду, економіку, і на розвиток країни в цілому.

Пандемія COVID-19 змінює спосіб нашого життя – в той час, як ситуація зближує багато сімей, інших вона, навпаки, роз’єднує. У сукупності, під тиском зростання безробіття та фінансових проблем, самоізоляції та відсутності соціальної взаємодії рівень домашнього насильства зростає тривожними темпами.

Ще у 2017 році у заключних зауваженнях щодо 8-ї періодичної доповіді України, Комітет із ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW) наголосив на вирішальній ролі законодавчої влади у забезпеченні повного виконання Стамбульської конвенції. У 2018 році уряд України затвердив Національний план дій щодо виконання рекомендацій, запропонованих у Заключних зауваженнях Комітету. У рекомендації №26 уряд України зобов’язався ввести кримінальну відповідальність за домашнє насильство та прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції. На Міністерство соціальної політики та інші центральні органи виконавчої влади була покладена відповідальність привести нормативно-правові акти органів державної влади щодо боротьби з усіма формами насильства стосовно жінок у відповідність з нормами законодавства та здійснювати громадський контроль за ратифікацією Стамбульської конвенції.

Більше того, зобов’язання подолання гендерно-обумовленого насильства узгоджується із зобов’язанням уряду у досягненні Цілі сталого розвитку №5, а саме – усунення всіх форм насильства щодо жінок та дівчат у державній та приватній сферах.

Ми засуджуємо нещодавні випадки мови ворожнечі та вербального й кібер-насильства, спрямованих проти жінок-політиків, державних діячок, захисниць прав людини та гендерної рівності. Адвокація за права жінок та гендерну рівність ні за яких обставин не повинна ставати причиною того, щоб захисники і захисниці прав людини наражались на ризики погроз та нападів. Толерантність до таких проявів  насильства сприяє нерівності чоловіків та жінок, а також поширенню гендерних стереотипів, та виправдовує дискримінацію щодо жінок та дівчат, посилюючи ґендерно-зумовлене насильство.

Організація Об’єднаних Націй в Україні закликає Парламент України вжити заходів щодо ратифікації Стамбульської конвенції та здійснити кроки, необхідні для створення суспільства, вільного від гендерно-обумовленого насильства.

*************************************************************************************************
Official UN Ukraine Statement on Ratification of the Istanbul Convention
 
The United Nations urges Ukraine to expedite the ratification of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention), heeding the voices of 25,000 citizens who have signed a Petition to the President of Ukraine – calling for action
Gender-based violence against women and girls is not only a violation of human rights; but devastates the lives of women and families across the country. Here in Ukraine, women constitute 86% of the survivors of rape, and 78% of the survivors of domestic violence.
The devastating impact of this violence on women is clear; but what is less-often apparent is the deleterious impact on families, on the community, on the economy – and the country’s development writ-large. 
The COVID-19 pandemic is changing the way we live – whilst it is bringing many families closer together, it is driving others further apart. With the compound pressures of increased unemployment and money worries, confinement, and a lack of social interaction, levels of domestic violence are increasing at alarming rates.   
Back in 2017, in the concluding observations on the 8th periodic report of Ukraine, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) stressed the crucial role of the legislative power in ensuring the full implementation of the Istanbul Convention.
In 2018, the Government of Ukraine approved the National Action Plan for the implementation of the recommendations made in the Concluding observations of CEDAW. In Recommendation 26, the Government of Ukraine commits to introduce criminal liability for domestic violence and accelerate the ratification of the Istanbul Convention.
The responsibility is assigned to the Ministry of Social Policy and other central executive authorities to bring the normative legal acts of state authorities concerning the combating of all forms of violence against women into accordance with the norms of legislation and exercise public control over the ratification of the Istanbul Convention.
Moreover, the commitment to eliminate gender-based violence is in line with the Government’s commitment to achieve the Sustainable Development Goal 5 – namely the elimination of all forms of violence against women and girls in the public and private spheres.
We condemn the recent cases of hate speech and verbal/cyber violence towards women politicians, public officials, human rights and gender equality advocates. Advocating for women’s rights and gender equality should not, under any circumstances, expose human rights defenders to heightened risks of harassment and attacks. Tolerating and excusing such violence perpetuates unequal power relations and gender stereotypes, justifies discrimination against women and girls, and fuels gender-based violence.
The United Nations in Ukraine calls for action by the Parliament of Ukraine to ratify the Istanbul Convention and create the change necessary for a society free from gender-based violence.
 
  Категорія: