НАІУ щодо проєкту постанови правління Пенсійного фонду України “Про проведення інвентаризації пенсійних справ”

НАІУ щодо проєкту постанови правління Пенсійного фонду України “Про проведення інвентаризації пенсійних справ”
31 Серпня 2018
Друкувати цю новину

Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об’єднання “Національна Асамблея людей з інвалідністю України” розглянула проєкт постанови правління Пенсійного фонду України “Про проведення інвентаризації пенсійних справ” та погоджує його без зауважень.

Одночасно інформуємо, що є непоодинокі випадки, коли особи з інвалідністю з дитинства, які отримують пенсію в органах Пенсійного фонду, не реалізовують своє право на одночасне призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника та державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (далі – Закон), у разі смерті одного з батьків з причини відсутності у пенсійних справах та особових рахунках відомостей про останніх.

З урахуванням вищевказаного, вбачаємо за доцільне внести зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою Правління Пенсійного Фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846 (далі – постанова ПФУ № 22-1), якими зокрема передбачити, що:

  • до заяви про призначення того чи іншого виду пенсії особа з інвалідністю з дитинства має подати копію довідки МСЕК про визнання її особою з інвалідністю з дитинства та відомості про батьків;
  • органи Пенсійного фонду після встановлення факту смерті одного з батьків отримувача пенсії, з числа осіб з інвалідністю з дитинства, мають поінформувати останнього про наявність у нього права на одночасне призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника та державної соціальної’ допомоги відповідно до Закону та механізм реалізації такого права.

В той же час, після внесення відповідних змін вбачаємо за необхідне провести додаткову інвентаризацію пенсійних справ та особових рахунків осіб з інвалідністю з дитинства, які отримують будь-який вид пенсії на предмет наявності в них відповідних відомостей.

 

  Категорія: