НАІУ щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організацій інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами  у закладах позашкільної освіти»

НАІУ щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організацій інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами  у закладах позашкільної освіти»
14 Травня 2019
Друкувати цю новину

Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України (далі – НАІУ) опрацьовано проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами  у закладах позашкільної освіти» (далі – Порядок), надісланий листом Міністерства освіти і науки України та повідомляється наступне.

НАІУ визнає важливість здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами в закладах позашкільної освіти. Це можливість для цієї групи учнів, слухачів розвивати свій творчий потенціал, фізичні, науково – дослідницькі здібності, сприяє їх саморозвитку, підготовці до громадської та професійної діяльності та ін. Тому, затвердження Порядку є важливим і необхідним.

Разом з цим, висловлюємо до проєкту Порядку наступні зауваження.

 1. У пункті 2 проєкту Порядку пропонується передбачити, що з метою організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах позашкільної освіти створюються умови для забезпечення, зокрема, безперешкодного доступу до будівель, споруд і приміщень шляхом розумного пристосування інфраструктури закладу позашкільної освіти.

Водночас відповідно до статті 10 Закону України «Про позашкільну освіту» місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції, зокрема, забезпечують доступність будівель, споруд, приміщень закладів позашкільної освіти згідно з державними нормами і стандартами.

Також стаття 19 Закону України «Про освіту» передбачає, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

З огляду на зазначене, абзац другий пункту 2 проєкту Порядку викласти в такій редакції:

«безперешкодного доступу до будівель, споруд і приміщень закладу позашкільної освіти відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил

Крім того, пропонуємо деталізувати у проєкті Порядку умови організації безпосереднього самого освітнього процесу. Наприклад:

 • застосування принципів універсального дизайну в навчальному процесі;
 • забезпечення  в разі необхідності  розумного пристосування;
 • забезпечення  доступності інформації  в різних форматах (шрифт Брайля, збільшений шрифт, електронний формат та інші) тощо.
 • забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та  інформаційно–комунікаційними технологіями для організації навчального процесу згідно чинного законодавства  та ін.

Потребує уточнення абзац «додаткова постійна чи тимчасова підтримка в освітньому процесі». Про що йде мова?

Звертаємо вашу увагу, що структура закладів позашкільної освіти є різною, відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», а тому не зовсім зрозуміло, в яких закладах буде застосовуватись «індивідуальний навчальний план» для осіб з особливими освітніми потребами. До того ж, відсутня сама його форма.

 1. У пункті 3 проєкту Порядку пропонується передбачити, що зарахування осіб з особливими освітніми потребами до закладу позашкільної освіти відбувається за заявою:
 • одного з батьків (законного представника) дитини з особливими освітніми потребами на підставі висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 • повнолітньої особи з інвалідністю на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії та індивідуальної програми реабілітації.

Водночас, відповідно до пункту 33 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545, комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до інклюзивно-ресурсного центру за шість місяців до початку навчального року.

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

Таким чином, висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини має сприяти організації інклюзивного процесу навчання, а не бути підставою для зарахування до закладу. Зазначене також стосується висновку медико-соціальної експертної комісії та індивідуальної програми реабілітації.

Звертаємо увагу, що відповідно до Положення про ІРЦ він надає послуги дітям від 2 до 18 років, а в закладах позашкільної освіти послуги надаються  слухачам, в тому числі з особливими освітніми потребами, після 18 років.

 1. Пункт 4 проєкту Порядку щодо комплектування інклюзивних груп потребує уточнення. Враховуючи, що даний Прядок розрахований на «осіб з особливими освітніми потребами» (відповідно до Закону України «Про освіту» особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту) незрозуміло про яку категорію дітей йде мова, а також чому вводиться обмеження по кількості дітей з «особливими освітніми потребами». Як можна застосувати цю норму до дитячо-спортивних шкіл для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву?
 2. Пункті 5 проєкту Порядку положення, що стосується Індивідуального навчального плану, потребує уточнення та доопрацювання враховуючи вищезазначені рекомендації.

Також, в абзаці шостому вказаного пункту проєкту Порядку  пропонується передбачити, що психолого-педагогічний супровід, в тому числі для задоволення соціальних потреб здобувача позашкільної освіти з особливими освітніми потребами (із числа працівників закладу позашкільної освіти та у разі потреби – додатково залучених фахівців)

При цьому, відповідно до статті 20 Закону України «Про позашкільну освіту» соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в закладі позашкільної освіти задовольняються асистентом дитини – соціальним працівником, одним із батьків або особою, уповноваженою ними.

Крім того, звертаємо вашу увагу, що положення проєкту Порядку не містить конкретного переліку відповідних «соціальних потреб» і жодним нормативно-правовим актом в сфері освіти невизначено стандарту надання такої послуги.

З огляду на зазначене пункт 5 проєкту Порядку потребує відповідного доопрацювання.

 1. У пункті 7 проєкту Порядку пропонується передбачити, що фінансування здобуття позашкільної освіти особами з особливими освітніми потребами в державному та комунальному закладі позашкільної освіти здійснюється за рахунок коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, державного та/або місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Водночас відповідно до статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» фінансування здобуття позашкільної освіти, у тому числі особами з особливими освітніми потребами, здійснюється за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та/або місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

З огляду на зазначене положення пункту 7 проєкту потребує узгодження  з статтею 26 Закону України «Про позашкільну освіту».

У зв’язку з вищевикладеним, ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» не може погодити даний документ у запропонованій редакції.

  Категорія: