Понад 200 осіб в Карлівській громаді забезпечено асистивними технологіями в рамках проєкту / More than 200 people in the Karliv community were provided with assistive technologies as part of the project

Понад 200 осіб в Карлівській громаді забезпечено асистивними технологіями в рамках проєкту / More than 200 people in the Karliv community were provided with assistive technologies as part of the project
3 Квітня 2024
Друкувати цю новину

Продовжуємо реалізацію проєкту «Багатосекторальна інклюзивна гуманітарна допомога для ВПО, осіб, які повертаються, ветеранів та приймаючих громад в Україні». Проєкт впроваджується у  14 громадах 7 областях України, зокрема у Волинській,  Чернівецькій, Черкаській, Тернопільській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Полтавській, за підтримки Європейського Форуму інвалідності, Християнської місії незрячих та Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (GFFO). Мета: покращення умов життя та доступу до інклюзивної гуманітарної допомоги у сферах харчування, засобів до існування, захисту та охорони здоров’я, включаючи психічне здоров’я.

Так для жителів Карлівської громади Полтавської області представниками проєкту в громаді було придбано та роздано допоміжні засоби реабілітації, зокрема:

✅ 115 осіб отримали необхідні для них крісла колісні, тростини, стільці-туалети, протипролежневі матраци та подушки.

✅ 85 осіб найближчим часом отримають аналогічні індивідуальні зроби реабілітації.

✅ 5 осіб отримали слухові апарати.

Взаємодія з міжнародними організаціями та благодійними фондами — це можливість залучити додаткові ресурси для покращення якості життя осіб з інвалідістю та людей старшого віку. Продовжуємо працювати разом над забезпеченням асистивними технологіями жителів пілотних громад.

Проєкт «Мультисекторальна гуманітарна допомога з урахуванням інвалідності для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), репатріантів, ветеранів та приймаючих громад в Україні» реалізує Національна Асамблея людей з інвалідністю України за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (GFFO), CBM та EDF.

#НАІУ  #GFFO  #CBM #EDF

******

More than 200 people in the Karliv community were provided with assistive technologies as part of the project

We continue the implementation of the project “Multisectoral inclusive humanitarian aid for IDPs, returnees, veterans and host communities in Ukraine”. The project is being implemented in 14 communities in 7 regions of Ukraine, in particular in Volyn, Chernivtsi, Cherkasy, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk and Poltava, with the support of the European Disability Forum, the Christian Mission of the Blind and the German Federal Ministry of Foreign Affairs (GFFO). Objective: To improve living conditions and access to inclusive humanitarian assistance in the areas of food, livelihoods, protection and health, including mental health.

For the residents of the Karliv community of the Poltava region, the representatives of the project in the community purchased and distributed auxiliary means of rehabilitation, in particular:

115 people received the necessary wheelchairs, canes, toilet chairs, anti-bedsore mattresses and pillows.

 

85 people will receive similar individual rehabilitation services in the near future.

 

5 people received hearing aids.

Cooperation with international organizations and charitable foundations is an opportunity to attract additional resources to improve the quality of life of persons with disabilities and the elderly. We continue to work together to provide residents of pilot communities with assistive technologies.