повернутися на головну

Політика захисту дітей та вразливих дорослих

Стандарти, процедури та практика, які використовує Громадська Спілка Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» (НАІУ), щоб створити безпечне середовище дітям та вразливим дорослим

Завантажити документ англійською мовою

Завантажити документ українською мовою

ЗМІСТ

Обґрунтування

 1. Політика НАІУ щодо відданості дітям та вразливим дорослим
 2. Кодекс поведінки співробітників НАІУ

           2.1. Вступ

           2.2. Комунікація

            2.3. Конфіденційність

           2.4. Повага

           2.5. Небажана (неприйнятна) поведінка

           2.6. Комунікація із представниками різних груп.

           2.7. Документування фактів небажаної (неприйнятної) поведінки, зокрема діянь насильницького характеру.

           2.8. Використання зображень та співпраця із ЗМІ

                  2.8.1. Етичні засади щодо захисту дітей та вразливих дорослих.

                  2.8.2. Рекомендації щодо використання фотографій та відео:

                  2.8.3. Співпраця із ЗМІ

                  2.8.4. Соціальні медіа

             2.9. Декларація про зобов’язання

Обґрунтування

I. Як Всеукраїнське громадське об’єднання, ми усвідомлюємо велику відповідальність за захист прав людей, з якими ми працюємо, зокрема це діти, молодь та дорослі з інвалідністю, що мають фізичні, сенсорні, інтелектуальні та психічні порушення, а також  члени їхніх сімей.

II. Зазначені цільові групи є одними з найбільш маргіналізованих. Аби запобігти ризикам неналежного поводження та насильству щодо них, а в разі шкоди, заподіяній дитині чи вразливому, дорослому реагувати відповідним чином, для осіб, які співпрацюють з НАІУ (волонтерів, надавачів послуг, експертів тощо), та працівників, залучених на умовах трудових договорів (надалі – «Співробітники») НАІУ розроблена спеціальна Політика захисту дітей та вразливих дорослих.

III. НАІУ визнає, що безпека, добробут та інтереси дітей та вразливих дорослих є найважливішими за будь-яких обставин. Політика НАІУ спрямована на те, щоб незалежно від віку, здібностей чи інвалідності, статі, расової, релігійної приналежності та віросповідання, сексуальної орієнтації, соціально-економічного стану – сприяти належному забезпеченню прав людини для людей з порушеннями здоров’я, шляхом розбудови спроможності, зміцнення громадянського суспільства та зміни політики, захистити від будь-якої форми зловживань, дискримінації, зневаги та насильства.

IV. НАІУ визнає своїм обов’язком дбати про захист та сприяння благополуччю дітей та вразливих дорослих. До політики захисту покладені стандарти Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Конвенції з прав людини та основоположних свобод, Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання; а також стандарти національного законодавства України, зокрема Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про охорону дитинства», закону України «Про соціальні послуги», закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та інших нормативно-правових актів щодо прав дитини та прав людей з інвалідністю.

V. Політика захисту поширюватиметься на Голову, Виконавчого директора, Генерального Секретаря, співробітників НАІУ.

 VI. Відповідальність за організацію всіх заходів, спрямованих на реалізацією принципів і вимог цієї Політики покладено на Виконавчого директора.

VII. Виконавчий директор НАІУ призначає з числа співробітників уповноважену особу / осіб для здійснення контролю за дотриманням цієї Політики та Кодексу поведінки співробітників, який є складовою її частиною. У–повноваженою особою може бути працівник, який має повну вищу освіту, досвід роботи або пройшов спеціальне навчання щодо механізмів захисту прав і забезпечення безпеки вразливих осіб, працює в НАІУ не менше 3-ох років та займає посаду не нижче начальника відділу.

VIII. НАІУ вимагає від своїх співробітників дотримання цієї Політики, інформуючи їх про ключові принципи, вимоги та санкції за порушення. Вимога дотримання цієї Політики включається до договорів, в тому числі трудових. Ознайомлення з Політикою та погодження щодо її дотримання засвідчується підписом співробітника в Аркуші ознайомлення з Політикою, який є складовою частиною кадрової документації НАІУ.

IX. При відборі нових співробітників НАІУ зважатиме на їх відданість цінностям прав дитини та прав осіб з інвалідністю. Це передбачає, зокрема, ретельний аналіз біографії особи (кандидата на посаду) та рекомендацій від організацій, з якими співпрацювала така особа, проведення анкетування з метою перевірки її знань в сфері соціального захисту і механізмів протидії жорстокому поводженню, зокрема насильству. Для формування належного рівня культури захисту дітей та вразливих дорослих, уповноважена Виконавчим директором особа / особи із контролю за дотриманням цієї Політики проводить з новими співробітниками інформаційну сесію для ознайомлення із Політикою та періодичні заходи для інформування діючих співробітників.

X. Дотримання співробітниками НАІУ вимог цієї Політики враховуються при накладенні дисциплінарних стягнень та при заохочувальних заходах.

XI. Порушення цієї Політики є підставою для притягнення співробітників до відповідальності, зокрема дисциплінарної (відсторонення від виконання посадових обов’язків, догана, звільнення тощо), про що зазначається в договорах із співробітниками.

XII. НАІУ визнає, що наявність цієї Політики створить умови для захисту прав дітей та вразливих дорослих, захисту співробітників організації та захисту її репутації.

XIII. Місія НАІУ

Як мережа всеукраїнських та регіональних громадських організацій людей з інвалідністю України, НАІУ активно працює, щоб покращити якість життя людей з інвалідністю та членів їх сімей, приймає участь на державному та місцевому рівні в розробці та прийнятті рішень, які стосуються їх життя та прав. Ми працюємо над створенням інклюзивного суспільства для всіх  відповідно до Конвенції ООН  про права осіб з інвалідністю. Ми вважаємо, що люди з інвалідністю повинні мати та реалізовувати  громадянські права у повному обсязі та не бути виключеними із життя суспільства.

XIV. Загальна мета діяльності

Метою діяльності НАІУ є об’єднання громадських організацій, членами яких є особи з інвалідністю, узгодження дій та консолідація їх зусиль, спрямованих на покращення їх становища в Україні, сприяння захисту конституційних прав осіб з інвалідністю, підвищенню їх ролі і соціального статусу у суспільстві шляхом розбудови спроможності, зміцнення громадянського суспільства та політики.

XV. Завдання

 • Представництво і захист конституційних прав та законних інтересів осіб з інвалідністю та членів їх сімей в Офісі Президента України, Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України, інших органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях;
 • Сприяння та організація збору, аналізу та обміну інформацією між громадськими організаціями осіб з інвалідністю України та інформування суспільства щодо стану вирішення проблем осіб з інвалідністю у державі;
 • Сприяння та участь у формуванні державної політики по вирішенню соціально-економічних, політичних, творчих та інших актуальних проблем осіб з інвалідністю та забезпечення їх прав;
 • Сприяння інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство, попередженню проявів всіх форм дискримінації та порушення їх прав;
 • Підвищення правової обізнаності людей з інвалідністю;
 • Створення безбар’єрного доступного архітектурного, транспортного та інформаційного середовища;
 • Сприяння формуванню свідомості суспільства щодо позитивного ставлення до осіб з інвалідністю.

XVI. Термінологія:

XVI. I. Дитина – особа до 18 років.

XVI. II. Вразливі дорослі: особи віком старше 18 років, які внаслідок віку, інвалідності, функціональних порушень, захворювань, умов, в яких вони перебувають, або в результаті соціальної та іншої нерівності, є або можуть бути неспроможними піклуватися про себе або захистити себе від значної шкоди чи експлуатації.

XVI. III. Насильство – діяння фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються однією людиною по відношенню до іншої,  а також погрози вчинення таких діянь.

XVI. IV. Жорстоке поводження (катування) – дія, якою особі навмисне заподіюються сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати щось від неї або від третьої особи, залякати чи примусити до якихось дій, або якщо це грунтується на дискримінації.

XVII. Форми насильства:

XVII. I. Фізичне насильство – форма насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру. 

XVII. II. Психологічне насильство – форма насильства, що включає словесні образи, погрози, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, якщо вони викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи.

XVII. III. Економічне насильство – форма насильства, що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру.

XVII. IV. Сексуальне насильство – будь-які діяння сексуального характеру, що вчиняються без згоди особи або стосовно дитини, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності.

1. Політика НАІУ щодо відданості дітям та вразливим дорослим

1.1. Політика НАІУ полягає у тому, щоб створити і активно підтримувати середовище, метою якого є запобігання та припинення будь-яких дій та бездіяльності, як навмисних, так і випадкових, що породжують загрозу будь-якої форми насильства щодо дітей та вразливих дорослих.

1.2. НАІУ прагне реалізовувати свої програми та заходи таким чином, щоб вони були безпечними для дітей та вразливих дорослих та сприяли захисту їх прав. Всі співробітники НАІУ  зобов’язуються вести себе відповідно до правил, визначених цією Політикою.

1.3. Якщо співробітнику НАІУ стає відомо про факти прояву насильства чи загрози його вчинення, йому/їй слід невідкладно повідомити про це Уповноважену особу для документування та вжиття заходів протидії такому поводженню.

        В разі отримання таких повідомлень, Уповноважена особа:

 • Реєструє в журналі реєстрації звернень інформацію про жорстоке поводження чи насильство, а також про вжиті заходи протидії таким діянням;
 • У разі звернення до НАІУ постраждалої особи, надає такій особі інформацію про її права, медичну, соціальну, психологічну допомогу, якими вона може скористатися;
 • В разі потреби постраждалої особи в отриманні такої допомоги, інформує про це відповідні компетентні органи (установи);
 • Протягом однієї доби інформує уповноважений підрозділ органу Національної поліції про отримання повідомлення про вчинення насильства;
 • Інформує про вжиті заходи суб’єкта, від якого надійшло повідомлення про жорстоке поводження чи вчинення насильства;
 • У разі виявлення фактів порушення Політики з боку співробітника НАІУ, Уповноважена особа ініціює перед Виконавчим директором проведення службової перевірки і вжиття заходів відповідальності до такого працівника;
 • Виконавчим директором призначається особа / група осіб для проведення службової перевірки. У разі, якщо особа щодо якої проводиться перевірка, може перешкоджати її проведенню, така особа відсторонюється від виконання посадових обов’язків на час проведення службової перевірки;
 • У разі підтвердження підозр, співробітник, винний у порушенні Політики несе дисциплінарну та/або іншу, передбачену законодавством, відповідальність.

1.4. Обробка персональних даних щодо особи, яка повідомила про прояв насильства чи загрозу його вчинення, або постраждалої особи здійснюється за згодою такої особи або її законного представника з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

1.5. З метою виявлення чинників і умов, які створюють або можуть створювати загрозу вчинення насильства чи іншого виду жорстокого поводження щодо дітей і вразливих дорослих, а також визначення вірогідності його продовження чи повторного вчинення, настання тяжких або особливо тяжких наслідків, НАІУ проводить оцінку ризиків такого поводження. Оцінка ризиків здійснюється Уповноваженою особою на підставі анкет, сформованих під час спілкування співробітників НАІУ з представниками цільових груп, аналізу наявних задокументованих випадків жорстокого поводження, наслідків вжитих заходів реагування тощо.

Періодичність проведення оцінки ризиків визначається Виконавчим директором НАІУ. Результати оцінки ризиків використовуються для визначення рівня небезпеки, який враховується під час надання допомоги постраждалим особам, а також  під час застосування заходів протидії проявам насильства чи іншим формам жорстокого поводження.

1.6. З метою проведення моніторингу та оцінки дотримання цієї Політики, НАІУ проводить анкетування представників цільових груп та співробітників НАІУ, аналіз задокументованих випадків порушення умов цієї Політики (Журналу реєстрації звернень тощо), просвітницькі заходи для цільових груп та реалізовує інші методи моніторингу й оцінки. Періодичність проведення моніторингу та оцінки визначається Виконавчим директором НАІУ. Ініціатором проведення оцінки дотримання цієї Політики може виступати Голова НАІУ, Генеральна Асамблея.

1.7. НАІУ інформує громадськість про Політику захисту дітей та вразливих дорослих шляхом розміщення на власному веб-сайті відповідної інформації, а також контактних даних НАІУ та інших установ (організацій), до яких слід звернутися у випадку насильства.

1.8. Політику буде переглянуто через рік після розробки, а потім кожні три роки, або за таких обставин:

 • зміни в чинному законодавстві України та/або підзаконних нормативно-правових актах, що стосуються сфери застосування Політики;
 • за вимогою Генеральної Асамблеї НАІУ, як найвищого керівного органу організації;
 • в результаті будь-яких інших значних змін або подій, які можуть впливати на характер та якість програм, спрямованих на сприяння забезпеченню прав дітей та вразливих дорослих.
2. Кодекс поведінки співробітників НАІУ

2.1. Вступ

Цей Кодекс поведінки розроблений для співробітників НАІУ та залучених на умовах трудових договорів працівників. Кодекс заснований на місії та основних цінностях НАІУ. Кодекс застосовується у відносинах співробітників з усіма іншими зацікавленими сторонами, що виникають у процесі формування та реалізації проектів та програм НАІУ. Кодекс поведінки визначає бажану та небажану поведінку.

2.2. Комунікація

У своїй діяльності НАІУ використовує всі доступні, в тому числі визначені Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, формати для спілкування, мови та доступні формати подання інформації. Співробітники прагнуть розуміти і бути зрозумілими.

2.3. Конфіденційність

2.4. Повага

Співробітники НАІУ є віддані цінностям мультикультурного суспільства та зобов’язані дотримуватись принципу рівності та недискримінації. Під час формування та реалізації програм та проектів НАІУ, співробітники не допускають необґрунтованих привілеїв чи обмежень та уникають ситуацій не рівного поводження однієї групи учасників, відносно іншої.

2.5. Небажана (неприйнятна) поведінка

2.6. Комунікація із представниками різних груп

Співробітники завжди повинні вести діалог із кожною особою, що звернулась до НАІУ та використовувати всі можливі способи спілкування, щоб уникнути непорозумінь та сприяти донесенню інформації до особи-відвідувача НАІУ у максимальний зручний для такої особи спосіб. У межах заходів із підвищення компетентностей, НАІУ навчає співробітників навичкам спілкування із особами, які потребують додаткових умов комунікації із використанням комунікаційних технік, що дозволять уникати непорозумінь та інцидентів, які можуть призвести до небезпеки для особи або співробітників НАІУ. Виконавчий директор у межах реалізації цієї Політики може спрямувати окремих співробітників на навчання професійному опануванню відповідних технік для подальшого спілкування із особами, що потребують додаткових умов комунікації.  

2.7. Документування фактів небажаної (неприйнятної) поведінки, зокрема діянь насильницького характеру

Діяння, що призвели до небезпеки осіб, права яких захищаються цією Політикою, повинні бути задокументовані шляхом внесення інформації про них в журнал реєстрації звернень та невідкладно повідомлені Уповноваженій особі та/або Виконавчому директору для вжиття заходів щодо запобігання порушенню цієї Політики. 

2.8. Використання зображень та співпраця із ЗМІ

2.8.1. Етичні засади щодо захисту дітей та вразливих дорослих

Діти, молодь та дорослі мають право на захист від шкоди. Публікування інформації про них (в т.ч. фото та відео) повинна мати визначені параметри та обмеження, особливо що стосується розміщення в Інтернет-мережі, де практично неможливо обмежити масштаби розповсюдження інформації.

Поширення фото та відео матеріалів за участю дітей та вразливих дорослих можливе лише у якості презентації їх участі у публічних заходах, кампаніях та дослідженнях, які проводить НАІУ. Не публікуватимуться / поширюватимуться фото та відео матеріали, які несуть ризик дотриманню права на приватне та сімейне життя дитини / особи.

НАІУ вважає, що публікування фото та відео, на яких зображені цільові групи політики можуть бути поширені лише за умови:

 • попередження повнолітніх осіб (у випадку обмеженої дієздатності їх законних представників) – учасників програм та проектів НАІУ про відео, фото зйомку та форми її поширення, із обов’язковим інформуванням про можливість будь-кого відмовитись від участі у зйомці;
 • письмової згоди дитини та її законного представника із роз’ясненням умов та наслідків поширення відео та фото, де дитина зображена.

Виконавчий директор Н. Скрипка

1 лютого 2021