ПАМ’ЯТКА

26 Грудня 2012
Друкувати цю новину

 ПАМ’ЯТКА
про безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей-осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення.

 До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення через органи праці та соціального захисту населення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкому міської, районної у місті ради (далі – місцеві органи праці та соціального захисту населення), належать:

• протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;
• спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
• засоби для пересування;
• допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
• меблі та оснащення;
• спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Інваліди та діти-інваліди забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації (далі – індивідуальна програма). Зазначеними засобами (крім засобів для пересування) забезпечуються також діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату (далі – діти віком до 18 років).

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

Жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами для їх кріплення, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.

Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

Інваліди, діти-інваліди, інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації без права їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який видається такий засіб.

Медичні покази до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації визначають для:

• осіб з інвалідністю – медико-соціальні експертні комісії (далі – МСЕК) з оформленням індивідуальної програми;
• дітей-осіб з інвалідністю та інших осіб – лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (далі – ЛКК) або клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі – клініка УкрНДІпротезування) з оформленням відповідного висновку;
• осіб з інвалідністю та дітей-осіб з інвалідністю, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними з електричним приводом), – обласні, центральні міські у м. Києві та Севастополі, республіканська в Автономній Республіці Крим медико-соціальні експертні комісії з оформленням відповідного висновку.

Медичні показання визначаються на підставі переліку діагнозів відповідно до класифікаційних шифрів зазначених засобів, що затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.

Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю по слуху мобільними телефонами є висновок МСЕК про інвалідність по слуху.

Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю і і II групи по зору годинниками та магнітофонами є висновок МСЕК про інвалідність по зору.

Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації діти-інваліди, позачергово – інваліди та жінки після мастектомії, з вродженими вадами молочних залоз у разі первинного протезування.

Забезпечення протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям та допоміжними засобами для особистого догляду та захисту

Діти-інваліди та діти віком до 18 років забезпечуються протезно-ортопедичними виробами у міру виростання, що підтверджується довідкою ЛКК про зміну антропометричних даних (за винятком ортопедичного взуття).

Діти-інваліди, антропометричні розміри яких не змінилися, забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік на вибір – зимовим або літнім. У разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК, діти-інваліди забезпечуються ортопедичним взуттям у кількості не більше чотирьох пар на рік.

Інваліди забезпечуються:

• двома парами ортопедичного взуття на два роки;
• за наявності довідки з місця роботи – двома парами такого взуття на рік та одним протезом на два роки.

Діти віком до 18 років забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік.
Жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочної залози обов’язково з ліфами для їх кріплення та у разі потреби, що визначається індивідуальною програмою, висновком МСЕК, ЛКК разом з компресійним рукавом при лімфодемі.

Забороняється видавати людини з інвалідністюм та дітям до 18 років дві пари зимового ортопедичного взуття.
У разі забезпечення осіб з інвалідністю ортопедичним взуттям додаткові ортези на стопу безоплатно не видаються.

Протези та ортези підвищеної функціональності, перелік яких визначається Мінсоцполітики, видаються з розрахунку один виріб на чотири з половиною роки.

Інвалід, дитина-інвалід, інша особа, що потребує забезпечення двома або більше видами індивідуальних засобів реабілітації, які за переліком технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей-осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення згідно з додатком до цієї постанови (далі – перелік) належать до однієї групи, але через відмінності у призначенні та відновленні втрачених функцій органів не є взаємозамінними, забезпечуються кожним видом таких засобів у кількості та на строк, що визначені переліком.

У разі численних (два і більше) уражень верхніх та/або нижніх кінцівок протези та/або ортези видаються з розрахунку по одному виробу на кожну уражену кінцівку на рік.
У разі двосторонньої ампутації молочних залоз протези молочної залози видаються з розрахунку одна пара на рік, ліфи для їх кріплення – три одиниці на рік.

Забезпечення засобами для пересування

Інваліди, діти-інваліди забезпечуються кріслами колісними таких видів: універсальні – призначені для пересування у приміщенні та поза приміщенням; дорожні – призначені для пересування по дорогах з твердим покриттям; універсальні (крім спортивних) для осіб, які здатні до самообслуговування, потребують мінімального стороннього догляду, самостійно пересуваються на кріслі колісному значну частину часу та ведуть активний спосіб життя (навчаються, працюють, займаються спортом, залучені до громадської діяльності, активної реабілітації тощо) (далі – активні інваліди та діти-інваліди) – призначені для пересування в приміщенні та поза приміщенням, високоманеврені, із задніми привідними колесами та можливістю регулювання положення центру маси.

Інвалід, дитина-інвалід можуть бути забезпечені за вибором:

• одним кріслом колісним з ручним приводом (дорожнім чи універсальним) строком на два роки;
• одним кріслом колісним з електричним приводом (дорожнім чи універсальним) на строк, передбачений переліком;
• двома кріслами колісними – дорожнім і універсальним (одне з яких з електричним приводом) на строк, передбачений переліком.
Активний інвалід чи дитина-інвалід може бути забезпечений за вибором:
• одним кріслом колісним універсальним для активних осіб з інвалідністю та дітей-осіб з інвалідністю базовим строком на два роки;
• одним кріслом колісним універсальним для активних осіб з інвалідністю та дітей-осіб з інвалідністю підвищеної функціональності та надійності строком на чотири роки;
• двома кріслами колісними, одне з яких універсальне для активних осіб з інвалідністю та дітей-осіб з інвалідністю базове, друге – універсальне або дорожнє, строком на чотири роки кожне;
• двома кріслами колісними універсальними для активних осіб з інвалідністю та дітей-осіб з інвалідністю базовими строком на чотири роки кожне.

Ремонт технічних засобів реабілітації

Ремонт технічних засобів реабілітації проводиться підприємствами, сервісними центрами за зверненням місцевого органу праці та соціального захисту населення на підставі заяви людини з інвалідністю, дити- ни-людини з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника.
Інвалід, дитина-інвалід, інша особа мають право на безоплатний гарантійний та післягарантійний ремонт.

Ремонт технічного та іншого засобу реабілітації, гарантійний строк експлуатації якого не закінчився, проводиться сервісним центром, підприємством за рахунок коштів підприємства-виробника (постачальника).

Післягарантійний ремонт проводиться підприємствами, сервісними центрами за рахунок коштів державного бюджету. Зазначеному ремонту підлягають технічний та інші засоби реабілітації, у яких закінчився гарантійний строк експлуатації або зберігання.

  Категорія: