Національнa доповідь “Про становище осіб з інвалідністю в Україні”

1 Березня 2012
Друкувати цю новину

Аналогічну доповідь – Державну доповідь “Про становище осіб з інвалідністю в Україні та основи державної політики щодо вирішення проблем громадян з особливими потребами” було підготовлено у 2002 році. Згідно з вищезазначеним Указом Президента України, починаючи з 2008 року, Кабінет Міністрів України має забезпечити за участю Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України, інших всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю підготовку щорічних Національних доповідей про становище осіб з інвалідністю в Україні.
У Національній доповіді, підготовленій за активної участі громадських організацій осіб з інвалідністю:
     • розглянуто державну соціальну політику щодо осіб з інвалідністю;
  • проаналізовано динаміку показників загальної та дитячої інвалідності, її територіальні особливості;
   • дано оцінку сучасного стану та визначено проблеми у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, зокрема, у сфері охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, освіти, реабілітації, зайнятості, соціальної інтеграції тощо;
   • розкрито організаційну структуру і зміст діяльності державних та громадських інститутів у вирішенні нагальних проблем осіб з інвалідністю, напрями державної підтримки діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю;
    • визначено заходи щодо створення умов для інтеграції осіб з інвалідністю до суспільства, забезпечення їх прав та захисту від дискримінації.
Національну доповідь “Про становище осіб з інвалідністю в Україні” призначено для забезпечення центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій осіб з інвалідністю, а також населення України об’єктивною систематизованою аналітичною інформацією про становище осіб з інвалідністю у країні, тенденції його змін у ході здійснюваних соціально-економічних перетворень, заходи, що вживаються Урядом України для забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю, створення умов для інтеграції їх до суспільства, забезпечення їх прав і свобод.

———————-

З метою придбання  спеціалізованої літератури від Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України звертайтесь до Секретаріату НАІУ за адресою:
м. Київ, вул. Рейтарська, 8/5, офіс 110, тел. 279-61-82.

Література розповсюджується безкоштовно.

Національнa доповідь "Про становище осіб з інвалідністю в Україні"

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар