НАІУ не підтримує зміни до Положення про почесні звання України

НАІУ не підтримує зміни до Положення про почесні звання України
12 Травня 2017
Друкувати цю новину

Відповідно до листа Мінсоцполітики № 8043/0/2-17/38 від 14.04.2017р. ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» розглянуло проєкт Указу Президента України «Про внесення зміни до Положення про почесні звання України» та повідомляє наступне.

Згідно з пунктом 9 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001, почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

У Пояснювальній записці до зазначеного проєкту Указу вказано «вважаємо, що здобутки та успіхи дитини, певною мірою, складно оцінити, коли дитина здобуває освіту ще у початковій школі, проте це можливо, коли дитина набуває повноліття (вісімнадцять років) та здобуває повну загальну середню освіту», «проєкт акта сприятиме підвищенню престижу материнства та посиленню відповідальності батьків за виховання дітей у сім’ї» та «прийняття проєкту акта … забезпечить об’єктивність розгляду документів на присвоєння жінкам почесного звання України «Мати героїня».

Не маючи нічого проти необхідності підвищення престижу материнства та посилення відповідальності батьків за виховання дітей у сім’ї, слід врахувати, що прийняття відповідного Указу:

  • поставить в нерівні умови багатодітних матерів, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей та втратили можливість на отримання статусу Матері героїні, порівняно з тими, які вже отримали відповідний статус, хоча їх діти будуть практично одного й того самого віку;
  • негативно відобразиться на матеріальному стані багатодітних матерів, діти яких втратили годувальника, оскільки відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та людини з інвалідністюм» державна соціальна допомога за умовами, передбаченими частиною першою статті 4 цього Закону, встановлюється Матерям героїням у такому розмірі: на одну дитину померлого годувальника – 100 відсотків, на двох дітей – 120 відсотків, на трьох і більше дітей – 150 відсотків.
  • позбавить на 10 років можливості присвоєння статусу «Мати-героїня»;

Окрім того слід зазначити, що згідно з:

  • Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років;
  • Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються громадянам України, у у тому числі матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

На підставі зазначеного, Національна Асамблея людей з інвалідністю України проєкт Указу не підтримує.

  Категорія: