39 День війни. Національна Асамблея людей з інвалідністю України (укр/eng)

39 День війни. Національна Асамблея людей з інвалідністю України (укр/eng)
4 Квітня 2022
Друкувати цю новину

 Евакуація.  Секретаріат НАІУ  хоче подякувати всім організаціям, членам НАІУ, які у співпраці з місцевими органами влади, ОДА,  волонтерами займались евакуацією людей з інвалідністю та членів їх родини.   Особлива подяка керівникам організацій та їх командам:  Ользі Волковій,  Сергію Кіту (Дніпро), Валентині Бутенко (Харків),  Світланаі Демко  (Вінниця),  Олені Кравченко (Маріуполь),   Ярославу Грибальському, Лесі Перепеченко (Львів). Олегу Кириленко (Ужгород), Ірині Твердлохліб (Полтава),  Валентині Добридіній (Чернівці),  Валентині Кононенко, Наталії Острогляд (Запоріжжя),  Віктору Булці, Яні Лебєдевій (Херсон ), Олегу Габу, Анатолію  Сассі (Суми),  Нелї  Ковалюк (Житомир), Вікторії Назаренко та усій команді Секретаріату НАІУ.

НАІУ продовжує займатись питаннями евакуації людей з інвалідністю, сімей, які виховують дітей з інвалідністю.  Наразі, це питання евакуації невеликих груп або окремих осіб. Ми вдячні партнерським організаціям  з інших країн, які приймають у себе цих людей.

Особлива подяка Тетяні Баранцовій, Урядовій уповноваженій з прав людей з інвалідністю, за надання допомоги в питаннях евакуації, гуманітарної допомоги для осіб з інвалідністю, вирішення складних питань вивезення людей з «гарячих точок».

Секретаріат НАІУ  дякує українським військовим за евакуацію людей з інвалідністю з особливо небезпечних місць та допомогу при супроводі людей з інвалідністю.

 Підтримка.

Війна внесла корективи в діяльність організацій НАІУ. Разом з питаннями евакуації постали питання транзитних центрів та підтримки тих людей з інвалідністю, хто стали внутрішньо переміщеними особами  чи вирішили виїхати в інші країни.

Секретаріат НАІУ  на сьогодні підтримав діяльність 6 транзитних центрів. Дякуємо командам  у Вінниці, Львові та Львіська обл, Дніпрі,  Ужгороді,  Чернівцях та Краматорську. За останній тиждень відкрились нові Центри, які  ми будемо намагатись підтримувати.

Особлива подяка мобілізаторкам 10 -ти громад,  які  у важких умовах продовжують надавати допомогу жінкам з інвалідністю, жінкам похилого віку, жінкам, які виховують дітей з інвалідністю.  (Сумська, Херсонська, Волинська та  Чернівецька області  ( Прізвище не називаємо в цілях безпеки).

Гуманітарна допомога.

Дякуємо організаціям,  які отримують, доставляють в інші регіони гуманітарну допомогу особам з інвалідністю та членам їх родин ( Черкаси, Чернівці,  Київ,  Івано-Франківськ, Дніпро, Запоріжжя та ін.)

Дякуємо співробітникам  Секретаріату НАІУ, які знаходяться у Києві і допомагають в гуманітарних штабах для адресної допомоги людям з інвалідністю, які залишились в місті.

Для координації діяльності Секретаріат НАІУ  постійно підтримує контакти з  керівниками організацій.

Завдяки підтримці міжнародних організацій людей з інвалідністю  Секретаріат НАІУ в рамках чинного законодавства зміг надати адресну благодійну допомогу 150 особам і буде по можливості це робити і надалі. Особлива подяка фінансовій директорці  Наталії Заскалеті  за оперативність в роботі.

Діяльність:  міжнародна та правозахисна.

Організації – члени НАІУ намагаються документувати випадки порушень прав людини, жорстокого поводження, знущань над людьми з інвалідністю.  Подяка всім, хто зміг написати  і документувати події.

Подяка співробітникам секретаріату Ользі Журбенко, Олександру Трошаніну   за  інформаційну підтримку  людей з інвалідністю, оперативне інформування та підтримку  інтернет ресурсів НАІУ.

Ми підтримуємо контакти з міжнародними організаціями людей з інвалідністю з різних країн задля підтримки людей з інвалідністю в Україні, боротьбі за мир.

Завдяки підтримці Європейського Форуму осіб з інвалідністю, Міжнародного Альянсу людей з інвалідністю відбулись зустрічі з Членами Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, міжнародними інституціями, які працюють в інтересах людей з інвалідністю.

Ми опрацювали біля двадцяти нормативно-правових документів,  деякі з них уже прийняті, для забезпечення прав осіб з інвалідністю під час військових дій в різних сферах.

Секретаріат та члени НАІУ беруть участь  в міжнародних зустрічах, кластерах з питань надання допомоги особам з інвалідністю.

============

39th day of the War. The National Assembly of People with Disabilities of Ukraine

 Evacuation.

NAPD continues to assist the evacuation of people with disabilities and families raising children with disabilities. Currently, the focus is on evacuating small groups or individuals. We are grateful to partner organizations from other countries that are hosting people with disabilities.

Special gratitude goes to Tatiana Barentsova, the Government’s Commissioner for the Rights of People with Disabilities, for providing assistance with evacuation, humanitarian aid for persons with disabilities, and resolving complicated issues of evacuating people from the war zones.

The NAPD Secretariat is thankful to the Ukrainian military for the evacuation of people with disabilities from especially dangerous places and help in escorting people with disabilities.

 Support.

To date, the NAPD Secretariat has supported the activities of 6 transit centers. We are thankful to the teams in Vinnytsia, Lviv and Lviv region, Dnipro, Uzhhorod, Chernivtsi, and Kramatorsk. New centers were opened during the last week, and we will be trying to support them.

Our special thanks go to the female mobilizers in 10 communities who continue to provide help to women with disabilities, elderly women, and women raising children with disabilities in these hardship conditions. They are active in Sumy region, Kherson region, Volyn region, and Chernivtsi region (Their names are not disclosed for security reasons)

Humanitarian aid.

The NAPD member organizations are receiving and delivering to other regions humanitarian aid for persons with disabilities and their families (Cherkasy, Chernivtsi, Kyiv, Ivano-Frankivsk, Dnipro, Zaporizhia, and others)

For coordination purposes, the NAPD Secretariat continually maintains contacts with the heads of organizations located in Ukraine or other countries.

Owing to the support of international organizations for people with disabilities, the NAPD Secretariat has been able to provide targeted charitable aid to 150 people in the framework of current legislation and will continue to do it in the future as much as possible.

Activities: international and advocacy of rights.

The NAPD member organizations are trying to document cases of human rights violations, cruel treatment, and tortures of people with disabilities. We are thankful to everyone who have contributed to recording and documenting such events.

To support people with disabilities in Ukraine and fight for peace, we maintain contact with international organizations of people with disabilities in various countries in order to support people of disabilities.

With the support of the European Disability Forum and the International Disability Alliance, meetings with the members of the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities and international institutions working for people with disabilities have been held.

We have processed about twenty legal regulatory documents, some of which have already been adopted, to secure the rights of people with disabilities during hostilities in various fields.

The NAPD Secretariat and members are participating in international meetings and clusters aimed at helping people with disabilities.