2011 рік

18 Січня 2013
Друкувати цю новину

ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НАІУ

Протягом звітного періоду Національна Асамблея осіб з інвалідністю України забезпечила активну роботу відповідно до Статуту НАІУ, щодо участі у формуванні і реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та забезпечення їх прав, співпрацюючи з Секретаріатом Президента України, Комітетом Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та осіб з інвалідністю, Кабінетом Міністрів України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державною службою з питань осіб з інвалідністю та ветеранів України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю.

Представники НАІУ протягом 2011 року брали активну участь у:

 • засіданнях  Комітету  Верховної  РадиУкраїни у справах пенсіонерів, ветеранів та осіб з інвалідністю, на яких було розглянуто понад 40 законопроєктів соціального спрямування, значна частина з яких безпосередньо стосувалась вдосконалення чинного законодавства у сфері соціального захисту громадян з інвалідністю;
 • засіданнях Ради у справах осіб з інвалідністю приКабінеті Міністрів України;
 • засіданнях робочої групи з питань удосконалення нормативно-правових актів щодо діяльності інтернатних установ при Міністерстві соціальної політики України;
 • засіданнях Колегії та Комітету доступності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
 • засіданнях Громадської ради при Державній службі з питань осіб з інвалідністю та ветеранів України;
 • засіданнях Колегії Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;
 • засіданнях Комісії з питань діяльностіпідприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю;
 • засіданнях Національної експертної комісії України з питань суспільної моралі;
 • засіданнях Конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом при Міністерстві інфраструктури України;
 • засіданнях робочої групи Громадськоїради при Міністерстві економіки України «З питань Євро-2012»;
 • засіданнях Ради з питань професійноїорієнтації населення при Кабінеті Міністрів України;

 • засіданнях Міжвідомчої робочої групи зпитань перегляду нормативних документів із проєктування загальноосвітніх навчальнихзакладів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Конструктивна співпраця організацій-членів, Секретаріату та безпосередньо Голови Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України Сушкевича В.М. з органами законодавчої та виконавчої влади стала запорукою розроблення та прийняття ряду законодавчо-нормативних документів, спрямованих на підвищення існуючого рівня соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні.

1. РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ.

Зокрема Головою НАІУ, Сушкевичем В.М., було розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України наступні проєкти законодавчих актів:

- проєкт Закону України про внесення зміндо Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам) (р. № 4217). Автори: народні депутати - Сушкевич В.М., та Кульчинський М.Г. Проєкт розроблено з метою врегулювання деяких питань пенсійного забезпечення, зокрема, визначення вартості одного року страхового стажу та порядку перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.

- Проєкт Закону про внесення змін достатті 4 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” (щодо уточнення окремих положень) (р.№ 8434). Ініціатор законопроєкту - Сушкевич В.М. Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» і передбачити включення до складу малозабезпеченої сім’ї повнолітніх дітей, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах до досягнення 23 років і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації. Прийняття проєкту як закону дозволить відновити право на отримання допомоги, встановлене Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (від 24 грудня 2008 р. № 796-VI) для малозабезпечених сімей з повнолітніми дітьми, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах до досягнення 23 років.

- Проєкт Закону про внесення змін доЗакону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” (щодо розвитку фізичної культури і спорту). 22.07.2011 повернуто з підписом від Президента. Ініціатори законопро-екту: народні депутати Корж В.П., Сушкевич В.М., Тедеєв Е.С.

- Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (щодо підтримки олімпійського руху та системи спорту осіб з інвалідністю в Україні) (р.№ 9215) Ініціатори законопроєкту, народні депутати: Волков О.А., Тедеєв Е.С., Сушкевич В.М., Гуреєв В.М. Прийняття цього законопроєкту сприятиме подальшому розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського рухів Україні та дозволить врегулювати систему відносин у сфері фізичної культури і спорту в Україні.

- Проєкт Закону про внесення змін доЗакону України “Про вибори народних депутатів України” (щодо особливостей голосування виборців з особливими потребами) (р. № 9306). Автори, народні депутати: Сушкевич В.М., Сухий Я.М. Наслідком прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких актів виборчого законодавства України (щодо особливостей голосування виборців з суттєвими вадами зору)” буде створення належних умов для забезпечення вільної і безперешкодної реалізації громадянами з суттєвими вадами зору своїх конституційних виборчих прав.

Європейська конференція: «Імплементація положень плану дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві на 2006 – 2015 роки»

Національна Асамблея осіб з інвалідністю України спільно з Міністерством соціальної політики України та Генеральним директоратом соціальної єдності Ради Європи в рамках головування України в Комітеті Міністрів ради Європи провели в м. Одеса в травні 2011 року Європейську конференцію за темою: «Імплементація положень плану дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві на 2006 – 2015 роки».

Метою конференції є обмін передовою європейською практикою з реалізації завдань щодо покращення якості життя людей з інвалідністю, досягнення їх максимальної інтеграції в усі сфери життєдіяльності. З Української сторони у конференції взяли участь представники органів законодавчої та виконавчої влади, науково-дослідних інститутів та реабілітаційних установ, недержавних організацій. Міжнародні учасники конференції - представники країн - членів Ради Європи, Європейських та міжнародних урядових і неурядових організацій, включаючи організації осіб з інвалідністю, Парламентської Асамблеї, Конгресу місцевих і регіональних влад, Банку розвитку і Генерального директорату соціальної єдності Ради Європи.

Голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та осіб з інвалідністю, голова Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України Валерій Сушкевич наголосив, що для розв’язання проблем осіб з інвалідністю в Україні і реалізації положень Плану дій необхідною складовою є розвиток громадянського суспільства і залучення неурядових організацій до співпраці з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. І показовим прикладом є те, що співорганізатором Конференції виступила громадська організація Національна Асамблея осіб з інвалідністю України.

Результатом конференції стало визначення цілей на найближчі п’ять років щодо реалізації Плану дій Ради Європи на національному рівні, а також шляхів розвитку подальшого міжнародного співробітництва для впровадження в Україні провідних моделей імплементації цілей Ради Європи щодо прав людини, недопущення дискримінації, створення рівних можливостей, повна участь осіб з інвалідністю в суспільстві в рамках європейської політики в сфері соціальної політики.

2. ВНЕСЕННЯ ПОПРАВОК СОЦІАЛЬНОГО ЗМІСТУ ДО ІНШИХ ПРОЕКТІВ ЗАКОНІВ

Національна Асамблея осіб з інвалідністю України спільно з іншими громадськими організаціями осіб з інвалідністю та правозахисними організаціями продовжила у 2011 році активну співпрацю з профільними міністерствами та відомствами, Секретаріатом Кабінету Міністрів України щодо напрацювання законодавчо-нормативних актів у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та забезпечення їх прав, зокрема, розглянуто та надано пропозиції і зауваження до наступних документів:
- Проєкт Закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи (доопрацьований), (р. № 7455), поданий Кабінетом Міністрів України.

- Проєкт Закону «Національний план дій з питань реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та розвитку системи реабілітації осіб з інвалідністю».

- Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про соціальний захист дітей війни” (щодо виплат підвищення до пенсії) (р. № 8524).

 - Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” (щодо матерів, які мають п’ятеро і більше дітей) (р. № 8421, КМУ).

- Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо прав осіб з інвалідністю (р. № 8315, КМУ).

 - Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг (р. № 8319, КМУ).

- Проєкт Закону про внесення змін до статей 19 і 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” (щодо контролю за виконанням нормативу робочих місць) (р. № 7379, КМУ).

- Проєкт Закону про метрополітен (р. № 8200).

- Проєкт Закону про внесення змін до статті 26 Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” щодо забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виготовленими за індивідуальним замовленням (р. № 9050, КМУ).

- Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (щодо підтримки олімпійського руху та системи спорту осіб з інвалідністю в Україні) (р. № 9215).

- Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо прав осіб з інвалідністю (р. № 8315).

- Проєкт Закону України про внесення змін до статті 26 Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” щодо забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виготовленими за індивідуальним замовленням” (р. № 9050, КМУ)”.
- Проєкт Закону про внесення змін до ста тей 19, 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” щодо встановлення нормативів робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (р. № 8345).
- Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” (щодо забезпечення державою прав осіб з інвалідністю на працевлаштування) (р. № 7213).
- Проєкт Закону про внесення змін до статті 4 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” (щодо уточнення окремих положень) (р. № 8434).

- Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України” (щодо особливостей голосування виборців з особливими потребами) (р. № 9306).

- Проєкт Закону «Про безоплатну правову допомогу» (р. № 4406).

- Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та людини з інвалідністюм” (щодо державної соціальної допомоги на догляд людини з інвалідністюм війни) (р. № 4535д).

3. ВНЕСЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТІВ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, БІЛЬШІСТЬ З ЯКИХ ВРАХОВАНІ ПІД ЧАС ЇХ ПРИЙНЯТТЯ

- Проєкт Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей (р. № 7332).

- Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо стабілізації діяльності фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування» (р. № 7365).

- Проєкт Закону про внесення змін до ст.43 та ст. 48 Гірничого закону України (щодо забезпечення соціальних прав сімей померлих пенсіонерів, які отримують пенсії у зв’язку із втратою годувальника) (р. № 7439).

- Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель (р. № 7532).

- Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення”(організація сурдоперекладу в державних телеорганізаціях) (р. № 8214).

- Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо прав осіб з інвалідністю (р. № 8315).

- Проєкт Закону про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги (р. № 8602).

- Проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності, що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або оточуючих».

- Проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і нормативів титрування та перекладу на жестову мову в державних телерадіоорганізаціях».

- Проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».

- Проєкт наказу Мінсоцполітики «Про затвердження Змін до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю».

Методичні рекомендації з обладнання будівель громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху.

- Проєкт ДТСУ Н «Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху».

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар