ДАЙДЖЕСТ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ВНЕСЕНИХ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ!

ДАЙДЖЕСТ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ВНЕСЕНИХ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ!
17 Березня 2022
Друкувати цю новину

Щодо обчислення розміру окремих допомог

Під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для призначення усіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї (домогосподарства), більше не враховуватиметься державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд за особою з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А (Постанова КМУ від 11 березня 2022 р. № 258).

 

Щодо допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

Розмір допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю становить 3000 гривень (Постанова КМУ від від 20 березня 2022 р. № 332).

Допомога внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за її наданням до 14 квітня 2022 року, надається починаючи з березня 2022 року (Постанова КМУ від 25 березня 2022 р. № 363).

Щодо виплати допомог:

На період дії правового режиму воєнного стану та на один місяць після дати його припинення чи скасування продовжуються без звернення за ними:

 • державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (якщо навіть пропущено строк переогляду);
 • державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (якщо навіть пропущено строк переогляду);
 • допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;
 • щомісячна грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею (Постанова КМУ від 7 березня 2022 р. № 214).

При цьому на період дії правового режиму воєнного стану та на один місяць після дати його припинення чи скасування також продовжується виплата державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років у лютому 2022 р. та в інших місяцях під час дії правового режиму воєнного стану і які не встигли пройти обстеження та отримати висновок медико-соціальної експертизи щодо встановлення статусу особи з інвалідністю (Постанова КМУ від 26 лютого 2022 р. № 162).

Щодо встановлення інвалідності:

Установлено, що на період дії воєнного стану на території України та протягом шести місяців після його припинення або скасування:

1) у разі коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд до медико-соціальної експертної комісії, така комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії;

2) Кримська республіканська, обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, міські, міжрайонні та районні медико-соціальні експертні комісії здійснюють свої функції з забезпеченням принципу екстериторіальності та забезпечують проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативною комісією незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності (Постанова КМУ від 08 березня 2022 р. № 225).

Щодо перетинання кордону:

У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право перетинати державний кордон України мають особи з інвалідністю І та ІІ груп незалежно від їх віку за наявності довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

Перетин державного кордону України може здійснюватися:

 • особами з інвалідністю II групи, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду, та особами з інвалідністю І групи – у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки), який досяг 18-річного віку, або іншої особи яка досягла 18-річного віку, що здійснює догляд за такими особами з інвалідністю та отримує компенсації (допомоги, надбавки) на догляд за наявності підтвердного документа (посвідчення, довідки про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд);
 • особами з інвалідністю, визнаними судом недієздатними, – у супроводі опікуна (за наявності рішення про призначення його опікуном), який досяг 18-річного віку, а у разі коли опікуна такій особі не призначено, – у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки), який досяг 18-річного віку;
 • особами з інвалідністю, обмеженими судом у дієздатності, – у супроводі  піклувальника (за наявності рішення суду про призначення його піклувальником), який досяг 18-річного віку, а у разі коли піклувальника такій особі не призначено, – у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки), який досяг 18-річного віку;
 • особами з інвалідністю, які проживають/перебувають у закладах/ установах різних форм власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання (далі – заклади догляду) (крім осіб з інвалідністю, зазначених в абзацах третьому,  четвертому та п’ятому цього пункту), – у супроводі осіб, у тому числі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду/особою, яка його заміщує, за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю за межі України. При цьому осіб з інвалідністю можуть супроводжувати особи, у тому числі працівники закладу догляду, які не перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки, або працівники закладу догляду, які перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки з розрахунку одна особа на 50 осіб з інвалідністю.

У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України може здійснюватися одним із членів їх сімей, опікуном, піклувальником, одним із прийомних батьків, батьків-вихователів, який досяг 18-річного віку та здійснює такий супровід, за наявності посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, в якому зазначено категорію “дитина з інвалідністю”, або довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради, або індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років.

Нацсоцслужба протягом трьох робочих днів після перетину державного кордону організованими групами осіб з інвалідністю, зазначеними в абзаці шостому цього пункту, повідомляє про це МЗС із зазначенням держави подальшого перебування осіб з інвалідністю.

Після прибуття осіб з інвалідністю, зазначених в абзаці шостому цього пункту, на місце тимчасового перебування за межами України, супроводжуючі особи зобов’язані протягом одного робочого дня звернутися до консульської установи України в країні перебування (далі – консульська установа) для взяття осіб з інвалідністю на консульський облік.

Консульська установа протягом одного робочого дня зобов’язана через МЗС поінформувати Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу про взяття осіб з інвалідністю на консульський облік (Постанова КМУ від 12 березня 2022 р. № 264).

 

Щодо звільнення від мобілізації та військової служби:

Не підлягають призову військовозобов’язані:

 • визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, але якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
 • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
 • які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;
 • опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю ІI групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

Особи з інвалідністю можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.(Закон України 15 березня 2022 року
№ 2122-IX
).

Пільгове оподаткування підприємств громадських об’єднань осіб з інвалідністю

Дозволи на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, строк дії яких закінчився в період дії воєнного стану в Україні, продовжуються на період його дії та протягом двох календарних кварталів після його припинення або скасування (Постанова КМУ від 19 березня 2022 р. № 323).

 

У разі появи нових змін до законодавства, Національна Асамблея людей з інвалідністю України буде оновлювати цей Дайджест!

Поряд з участю в розробці та прийнятті рішень органами влади Національна Асамблея людей з інвалідністю України займається організаційними заходами з питань отримання та розподілу між людьми з інвалідністю благодійної та гуманітарної допомоги, евакуації !