27 велосипедів отримали соціальні робітники в рамках підтримки інклюзивних громад від НАІУ (Eng)

27 велосипедів отримали соціальні робітники в рамках підтримки інклюзивних громад від НАІУ (Eng)
17 Листопада 2023
Друкувати цю новину

Національна Асамблея людей з інвалідністю України продовжує співпрацю з громадами в рамках проєкту «Криза в Україні: Реагування та відновлення з урахуванням потреб людей з інвалідністю під керівництвом та за координації організацій осіб з інвалідністю (2-га фаза)» за підтримки Європейського форуму інвалідності (EDF) та Християнської місії незрячих (СBM). Друга фаза проєкту передбачає посилення гуманітарного реагування на потреби людей з інвалідністю, людей похилого віку.

З нагоди професійного свята – Дня працівника соціальної сфери, Національна Асамблея людей з інвалідністю України подарувала соціальним робітницям та робітникам 10 громад новенькі велосипеди. Подарунки отримали працівники та працівниці 11 комунальних установ Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Полтавської, Сумської та Одеської областей.

Велосипед – неабиякий помічник для соціального робітника, бо допомагає скоротити шлях від одного отримувача послуг до іншого, також ним швидше дістатися іншого населеного пункту. Адже соціальним робітникам доводиться долати десятки кілометрів між селами громади, щоб допомагати особам похилого віку, з інвалідністю та іншим особам, що опинилися у складних життєвих обставинах.

При розподілі велосипедів було враховано найбільше навантаження на робітника (кількість обслуговуваних) та територіальна розташованість підопічних.

Ровери обладнані місткими корзинками, куди робітник матиме можливість складати покупки, та інші необхідні для підопічних речі. На велосипеді фахівці долатимуть свій маршрут набагато швидше, до того ж не доведеться нести в руках важкий наплічник чи сумки.

«Дякуємо за щедрість душі та небайдужість, адже добрі справи не залишаються непоміченими, оскільки допомога у цей нелегкий для всіх нас час – це не просто матеріальні цінності, а впевненість в тому, що разом ми подолаємо будь-які негаразди» – дякують соціальні працівники Центру надання соціальних послуг Тетерівської сільської ради.

Щиро віримо, що велосипеди служитимуть надійно і довго!

Підтримка громад триває. Ми не збираємось зупинятися на досягнутому, тому будемо працювати й надалі заради нашої спільної Перемоги!

******************

National Assembly of People with Disabilities of Ukraine continues cooperation with communities in the framework of the project: “Crisis in Ukraine: reacting and rebuilding with consideration needs and under the leadership of people with disabilities (the second phase)” with support of European Disability Forum (EDF) and Christian Blind Mission (CBM).

The second phase of the project provides strengthening humanitarian response for the needs of people with disabilities and the elderly people. On the occasion of the professional holiday – the Day of the Social Worker, the National Assembly of People with Disabilities of Ukraine gave to social workers from 10 communities new bicycles as a gift. Employees of 11 communal institutions of Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Poltava, Sumy and Odesa oblast’s received gifts.

Bicycle is an unbelievable helper for a social worker because it helps to shorten the path from one recipient of services to another, also it helps to reach to another town or village much faster. After all, social workers have to travel tens of kilometers between the villages of the community to help the elderly people, people with disabilities and other people who find themselves in difficult life circumstances. When distributing bicycles, the greatest load on the worker (the number of serviced) and the territorial location of the wards were taken into account.

Rovers are equipped with spacious baskets, where the worker will have the opportunity to store purchases and other necessary things for the wards. On a bicycle, experts will cover their route much faster, besides, they will not have to carry a heavy backpack or bags in their hands.

“Thank you for the generosity of the soul and concern, because good deeds do not go unnoticed, because help in this difficult time for us is not just all material values, but the confidence that we will overcome any difficulties together” – thank the social workers of the Center provision of social services of Teterivka village council.

We sincerely believe that bicycles serve reliably and for a long time! Community support continues. We are not going to rest on our laurels, so we will work to earn our joint Victory!