Історії з громад: як живуть люди з інвалідністю в Опішнянській громаді, що на Полтавщині / Stories from communities: how people with disabilities live in Opishnia community in Poltava region

Історії з громад: як живуть люди з інвалідністю в Опішнянській громаді, що на Полтавщині / Stories from communities: how people with disabilities live in Opishnia community in Poltava region
22 Грудня 2023
Друкувати цю новину

Олександрі Василівні 69 років, 37 з них вона мешкає у селі Батьки Полтавської області. Живуть вдвох з чоловіком, донька — в Полтаві.

Олександра не любить лежати та відпочивати. Тож за допомогою чоловіка готує та порається по господарству.

«Він занесе продукти, а я сиджу на стільчику та готую потихеньку. Як треба щось докупити — то йде у місцевий продуктовий. А як чогось немає — то їде в Опішню», — пояснює жінка.

Подружжя має невелике господарство: свиню, курей, гусей та качок. Завдяки цьому вдається закуповувати дрова на опалення будинку.

«Продаємо поросятко та купляємо дрова. Нам треба десь дві машини дров, щоб вистачило на всю зиму», — пояснює жінка. Жартома вона додає, що до господарства також відносить двух котиків та собачку.

Раніше Олександра Василівна була медпрацівницею. Це допомагає їй самостійно робити уколи і розбиратися в тому, коли та які ліки необхідно вживати. Без особливої потреби намагаються швидку не викликати, хоча у випадку Олександри це єдиний спосіб отримати консультацію лікаря.

Жінка окрім як в хаті та по двору нікуди не ходить. Допомогти їй могло би крісло колісне, яке раніше рекомендували лікарі. Та на пенсію подружжя його придбати неможливо.

«По хаті пересуваюся сама, а ось по двору — за допомогою чоловіка та зі своєю палицею. Бо більш ніж хвилину вистояти не зможу, тільки сидячи», — пояснює Олександра Василівна.

Команда Національної Асамблеї людей з інвалідністю України буде шукати можливості, аби допомогти Олександрі Василівні.

Ця публікація створена за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (GFFO), CBM та EDF. Погляди, висловлені в матеріалі, належать Національній Асамблеї людей з інвалідністю України і тому жодним чином не можуть вважатись офіційною думкою фінансового партнера, CBM та EDF.
********

Stories from communities: how people with disabilities live in Opishnia community in Poltava region

Oleksandra Vasylivna is 69 years old, 37 of which she has been living in the village of Batky, Poltava region. She lives together with her husband, and their daughter lives in Poltava.

Oleksandra does not like to lie down and rest. So, with the help of her husband, she cooks and does other household works.

“He will bring the food, and I sit on a chair and cook slowly. If you need to buy something, you go to the local grocery store. And if something is missing, he goes to Opishnia,” the woman explains.

The couple has a small farm: a pig, chickens, geese, and ducks. Thanks to this, it is possible to purchase firewood for heating the house.

“We sell a piglet and buy firewood. We need about two trucks of firewood to last the whole winter,” the woman explains. Jokingly, she adds that she also owns two cats and a dog.

Oleksandra Vasylivna used to be a medical worker. It helps her to make injections on her own and to understand when and which medicines need to be taken. Without an emergency, they try not to call an ambulance, although in the case of Oleksandra, this is the only way to obtain a doctor’s consultation.

A woman does not go anywhere except around the house and in the yard. A wheelchair, which was previously recommended by doctors, could help her, but it is impossible to buy it for the spouses’ pension.

“I move around the house by myself, but around the yard — with the help of my husband and using my stick. Because I won’t be able to stand for more than a minute just sitting,” Oleksandra Vasylivna explains.

The team of the National Assembly of People with Disabilities of Ukraine will search for opportunities to help Oleksandra Vasylivna.

This publication was produced with the financial support of the German Federal Foreign Office (GFFO), CBM, and EDF. The views expressed in the material belong to the National Assembly of People with Disabilities of Ukraine and therefore cannot in any way be considered the official opinion of the financial partner, CBM, and EDF.