Чи замислювалися ви, що означає «відновлення» для кожного з нас? (Eng)

Чи замислювалися ви, що означає «відновлення» для кожного з нас? (Eng)
20 Травня 2024
Друкувати цю новину

Сьогодні політики, посадовці, лідери громадських рухів та організацій та міжнародні партнери чи не щодня говорять про відновлення України. Команда Національної асамблеї людей з інвалідністю вирішила провести швидке опитування серед 148 респондентів, які є представниками маломобільних груп населення. 

Ми запитали, що, на думку людей з інвалідністю, має бути пріоритетом під час відновлення України? На які питання треба звернути увагу перш за все, а які — можуть зачекати?

Понад 90% опитаних зосереджують свою увагу на реконструкції, відбудові та будівництві. Водночас 98% не знають про План відновлення своєї громади та країни загалом. 

За результатами опитування, першочергово треба відновлювати:

✔️ медичні заклади;
✔️ приватне житло;
✔️ школи та дитячі садочки;
✔️ транспортну інфраструктуру. 

А будувати — нові й доступні для всіх категорій населення укриття. 

Окрім цього, 70% респондентів вказали на важливість підтримки домогосподарств, наприклад, у вигляді надання державної фінансової допомоги. Усі учасники опитування вважають, що в умовах війни особливо важливо сприяти розвитку середнього бізнесу. 

Українці хочуть, аби у повоєнні часи не лише відбудовували об’єкти, а й повертали людей до повноцінного життя. Так, 81% опитаних каже, що хоче отримувати нові навички, які можна використати для відновлення країни.

А що думаєте про відбудову ви? Пишіть у коментарях

 

********

Проєкт «Мультисекторальна гуманітарна допомога з урахуванням інвалідності для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), репатріантів, ветеранів та приймаючих громад в Україні» реалізує Національна Асамблея людей з інвалідністю України за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (GFFO), CBM та EDF.

******

Today, politicians, officials, leaders of civil society movements and organizations, and international partners talk about rebuilding Ukraine almost every day.

The team of the National Assembly of People with Disabilities decided to conduct a quick survey among 148 respondents – representatives of low-mobility groups.
We asked what people with disabilities think should be a priority in Ukraine’s recovery. Which issues should be addressed first and foremost, and which can wait?
More than 90% of respondents focus on reconstruction, restoration, and development. At the same time, 98% are unaware of the Recovery Plan for their community and the country as a whole.
According to the survey, the first priority is to restore:
✔️ medical facilities;
✔️ private housing;
✔️ schools and kindergartens;
✔️ transport infrastructure.
And to build new shelters accessible to all categories of people.
In addition, 70% of respondents pointed out the importance of supporting households, for example, in the form of state financial assistance. All survey participants believe that it is especially important to promote the development of medium-sized businesses in times of war.
Ukrainians want not only to rebuild facilities in the postwar period, but also to return people to a full life. For example, 81% of respondents say they want to acquire new skills that can be used to rebuild the country.
What do you think about the reconstruction? Write in the comments

The project “Multi-sectoral humanitarian aid taking into account disabilities for internally displaced persons (IDPs), repatriates, veterans and host communities in Ukraine” is implemented by the National Assembly of People with Disabilities of Ukraine with the financial support of the Federal Ministry of Foreign Affairs of Germany (GFFO), CBM and EDF.