Що таке доступність? Чому доступність є важливою? Кому вона потрібна? (Eng) (Відео)

4 Січня 2024
Друкувати цю новину

До вашої уваги відеоролик, який допоможе отримати відповідь на ці питання.

Учасники відеоролику: молодь з інвалідністю та їх батьки, ВПО, а також мешканці Мамаївської громади Чернігівської області.

Відеоролик створено в рамках адвокаційної компанії, що впроваджується в межах проєкту “Мультисекторальна гуманітарна допомога з урахуванням інвалідності для внутрішньопереміщених осіб (ВПО), репатріантів, ветеранів та приймаючих громад в Україні, що реалізує Національна Асамблея людей з інвалідністю України за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (GFFO), CBM та EDF.

*******

What is an accessibility? Why is it so important? Who needs it? (video)

Let us show you this video material, which will help you to find an answer on these questions.

Participants of the video clip: youth with disabilities and their parents, IDPs, as well as residents of Mamaivsk community of Chernihiv region.

 

*********

The video was created within the framework of the advocacy company, which is implemented within the framework of the project “Multisectoral humanitarian aid taking into account the disability for internally displaced persons (IDPs), repatriates, veterans and host communities in Ukraine, which is implemented by the National Assembly of People with Disabilities of Ukraine with the financial support of the Federal Ministry of Foreign Affairs of Germany (GFFO), CBM and EDF.