Результати дослідження психоемоційного стану маломобільних груп населення

Результати дослідження психоемоційного стану маломобільних груп населення
29 Березня 2024
Друкувати цю новину

Національна Асамблея людей з інвалідністю України провела опитування маломобільних груп населення, зокрема ВПО, у трьох ключових областях: Волинській, Полтавській та Чернівецькій.

Наша команда мала на меті дослідити психічний стан людей з інвалідністю в умовах повномасштабної війни та перевірити рівень доступності для них послуг з психічного здоров’я у кількох громадах: Торчинській та Рожищенській, Опішнянській та Карлівській, Сторожинецькій та Мамаївській.

В опитуванні взяли участь 400 людей з інвалідністю, законні представники дітей з інвалідністю, люди похилого віку, одинокі жінки, внутрішньо переміщені особи, ветерани війни та члени сімей загиблих захисників і захисниць.

«Постійні стреси, нестача сну, тривога за рідних та близьких згубно впливають на психоемоційний стан усіх людей, зокрема і тих, хто має інвалідність. Наша команда зосередилася на вивченні проблеми в регіонах, які зазвичай вважаються найбільш безпечними. Попри те, що сигнали повітряної тривоги тут лунають рідше, населення так само відчуває пригніченість, апатію та страх», — зазначає Лариса Байда, керівниця проєктів і програм НАІУ.

Результати дослідження свідчать, що в громадах, у яких проводилось оцінювання психічного стану здоров’я респондентів, найпоширенішими проблемами є стрес (46,3 %), проблеми зі сном (42,3 %), тривога / страх (41,5 %) і роздратування (38,8 %). Місцеві (66,8%) не знають, що до спеціаліста з психічного здоров’я можна потрапити без направлення сімейного лікаря, незалежно від реєстрації місця проживання чи перебування.

«Це дійсно проблема, але виникає вона не через байдужість населення до свого ментального здоров’я, а через те, що мережа медичних закладів, в яких надають відповідні послуги, недостатньо розвинена. Здебільшого отримати психологічну допомогу можна в обласних і районних центрах, натомість в малих населених пунктах психологів і психотерапевтів фактично немає. Варто враховувати й логістичні проблеми, адже без соціального таксі чи іншого доступного для людей з інвалідністю громадського транспорту доїхати до медзакладу неможливо», — коментує Павло Ждан, юрист НАІУ.

На основі проведеного дослідження ми розробили рекомендації та плануємо провести низку активностей, серед яких:

✔️ семінари із залученням фахівців органів місцевого самоврядування, медичних закладів та громадських організацій ЛзІ;

✔️ навчання фахівців для надання послуг з психічного здоров’я на первинному рівні;

✔️ роз’яснювальна робота серед населення щодо доступності послуг з психічного здоров’я;

✔️ створення та розповсюдження тематичних буклетів.

Ознайомитись із повним аналітичним звітом можна на нашому сайті: https://bit.ly/3TYFMJn.

Проєкт «Мультисекторальна гуманітарна допомога з урахуванням інвалідності для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), репатріантів, ветеранів та приймаючих громад в Україні» реалізує Національна Асамблея людей з інвалідністю України за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (GFFO), CBM та EDF.

====
ENG:

The National Assembly of People with Disabilities of Ukraine conducted a survey of people with limited mobility, including IDPs, in three key regions: Volyn, Poltava and Chernivtsi.

Our team aimed to investigate the mental state of people with disabilities in the context of a full-scale war and to check the level of access to mental health services in several communities: Torchyn and Rozhyshche, Opishnya and Karlivka, Storozhynets and Mamaiivka. The survey involved 400 people with disabilities, legal representatives of children with disabilities, the elderly, single women, internally displaced persons, war veterans, and family members of fallen defenders.

“We understand that the full-scale war has had a significant impact on the mental health of Ukrainians. Constant stress, lack of sleep, and worries about family and friends have a detrimental effect on the psycho-emotional state of all people, including those with disabilities. Our team focused on studying the problem in regions that are usually considered the safest. Despite the fact that air raid alarms are heard less frequently here, the population still feels depressed, apathetic, and afraid”, says Larysa Baida, Head of Projects and Programs at the NAPD.

The results of the study show that in the communities where respondents’ mental health status was assessed, the most common problems are stress (46.3%), sleep problems (42.3%), anxiety/fear (41.5%) and irritation (38.8%). Locals (66.8%) do not know that it is possible to see a mental health specialist without a referral from a family doctor, regardless of residence or stay.

“This is indeed a problem, but it arises not because of people’s indifference to their mental health, but because the network of medical institutions that provide relevant services is not well developed. For the most part, psychological help is available in regional and district centers, while in small towns there are virtually no psychologists or psychotherapists. Logistical problems should also be taken into account, because without a social taxi or other public transport accessible to people with disabilities, it is impossible to get to a medical facility”, comments Pavlo Zhdan, a lawyer at the NAPD.

Based on the study, we have developed recommendations and plan to conduct a number of activities, including:

✔️ seminars with the involvement of specialists from local governments, medical institutions and public organizations of people with disabilities;

✔️ training of specialists to provide mental health services at the primary level;

✔️ awareness raising among the population about the availability of mental health services;

✔️ creation and distribution of thematic booklets.

You can read the full analytical report of the study of the psycho-emotional state of certain categories of citizens and access to mental health services in the communities of Volyn, Poltava and Chernivtsi regions on our website: https://bit.ly/3TYFMJn.

This publication was produced with the financial support from the German Federal Foreign Office (GFFO), CBM, and EDF. The views expressed in the material belong to the National Assembly of People with Disabilities of Ukraine and therefore cannot in any way be considered the official opinion of the financial partner, CBM, and EDF.