Імплементація Національної стратегії у сфері прав людини як шлях до зменшення дискримінації людей з інвалідністю

Імплементація Національної стратегії у сфері прав людини як шлях до зменшення дискримінації людей з інвалідністю
29 Червня 2019
Друкувати цю новину

Національною Асамблеєю людей з інвалідністю з червня 2019 по березень 2020 року впроваджувався проєкт «Імплементація Національної стратегії у сфері прав людини як шлях до зменшення дискримінації людей з інвалідністю» за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

Метою ініціативи є сприяння подоланню дискримінації людей з інвалідністю через адвокатування інтеграції стандартів Конвенції про права осіб з інвалідністю до Національної стратегії у сфері прав людини.

Проєкт реалізовувся в трьох напрямах.
В межах адвокаційного напряму  здійснено оцінку включення стандартів Конвенції про права осіб з інвалідністю до Національної стратегії у сфері прав людини та інших довгострокових рішень за десятьма напрямами. Така оцінка здійснювалась, як на національному рівні, так і на місцевому на прикладі 5 регіонів України. Заключним етапом цього напряму  стало адвокатування внесення змін до Національної стратегії у сфері прав людини, які напрацьовані за результатами моніторингу.

В межах другого напряму – підвищення обізнаності представників громадських організацій, що працюють в інтересах людей з інвалідністю, людей з інвалідністю, посадовців центральних та місцевих органів влади, посадовців органів місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії дискримінації людей з інвалідністю та імплементації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Проведено серію навчань для цих категорій та поширення інформаційних матеріалів, що дозволило покращити їх розуміння з питань рівності та Конвенції про права осіб з інвалідністю.

В межах третього компоненту, люди з інвалідністю отримали кваліфіковану правову допомогу, зокрема й супровід стратегічних справ щодо дискримінації за ознакою інвалідності в судах. Надання правової допомоги, в тому числі й ведення стратегічних судових справ, а також збір статистичних даних щодо наявної судової практики, дозволило сформувати успішні практики протидії дискримінації.

Одним з результатів проєкту став підготовлений альтернативний звіт щодо виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю, що дозволить залучити міжнародні органи та громадськість до адвокатування змін в країні.


 

Включення і рівність. Звіт за результатами Моніторингу виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні (Завантажити).