Гуманітарна допомога від міжнародних партнерів НАІУ! (eng)

Гуманітарна допомога від міжнародних партнерів НАІУ! (eng)
5 Травня 2022
Друкувати цю новину

ДОПОМОГТИ МОЖЕ КОЖЕН, ХТО МАЄ РЕСУРСИ ТА БАЖАННЯ!

В цей нелегкий для України час весь світ єднається, підтримує і допомагає як може! Особливо важливо було в перші тижні війни, поки держава ще не оговталась від несподіванки, надати допомогу людям з інвалідністю та тим, хто ними опікується. Водночас, було дуже важливо, щоб ця допомога доходила саме до тих, хто дійсно її потребує!

У зв’язку з цими жахливими подіями, що відбуваються в Україні, велика кількість людей з інвалідністю, які навіть у мирний час потребують особливої уваги та турботи, страждає від неможливості отримати життєво важливі медикаменти і допоміжні медичні засоби.

Академією INTAMT (Дюссельдорф, Німеччина) – одним з багаторічних партнерів Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, разом із громадською організацією Freies Russland NRW e.V. було зібрано фінансовий ресурс та двічі організовано доставку необхідних лікарських препаратів і допоміжних медичних засобів в Україну на загальну суму біля 14.000 євро.

Перша партія була отримана нами у березні, друга у квітні. Це різноманітні лікарські засоби (протисудомні, знеболювальні, гормональні, від діабету, гіпертонії, серцеві, для імуностимуляції, а також засоби для стомованих хворих тощо).

Усі отримані ліки відправлені НАІУ (за замовленнями про потребу) громадським організаціям людей з інвалідністю  ̶  членам Національної Асамблеї – у різні області України, в тому числі і ті, де ведуться активні військові дії. Надіслані медичні засоби розповсюджені ними серед людей з інвалідністю, які вкрай цього потребували.

Це міста Київської, Житомирської, Львівської, Івано-Франківської, Запорізької, Черкаської, Полтавської, Миколаївської та багато інших міст України.

НАІУ та Академію INTAMT  пов’язують роки тісної та успішної співпраці.

Щиро вдячні нашим німецьким друзям та їхнім багаточисленним партнерам і приватним особам за підтримку та ініціативу щодо медичної допомоги конкретним людям з інвалідністю в Україні, від яких також надходять слова подяки!

 

СЛАВА УКРАЇНІ!🇺🇦💙💛

Разом ВПЕРЕД до ПЕРЕМОГИ!

=========

Humanitarian aid from NAIU’s international partners

EVERYONE WHO HAS THE RESOURCES AND WISHES CAN HELP!

In this difficult time for Ukraine, the whole world unites, supports and helps as much as it can! It was especially important in the first weeks of the war, before the state recovered from the surprise, to help people with disabilities and those who care for them. At the same time, it was very important that this help reaches those who really need it!

Due to these horrific events in Ukraine, a large number of people with disabilities, who need special attention and care even in peacetime, suffer from the inability to receive vital medicines and medical aids.

INTAMT Academy (Düsseldorf, Germany) is one of the long-term partners of the National Assembly of People with Disabilities of Ukraine, together with the public organization Freies Russland NRW e.V. financial resources were raised and twice the necessary medicines and medical aids were delivered to Ukraine for a total of about 14,000 euros.

The first batch was received by us in March, the second in April. These are various drugs (anticonvulsants, painkillers, hormonal, for diabetes, hypertension, heart, for immunostimulation, as well as drugs for ostomy patients, etc.).

All medicines received were sent to NAIU (by order of necessity) to public organizations of people with disabilities – members of the National Assembly – in various regions of Ukraine, including those where active hostilities are taking place. The medicines they sent were distributed by them to people with disabilities who were in dire need of it.

These are the cities of Kyiv, Zhytomyr, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Cherkasy, Poltava, Mykolaiv and many other cities of Ukraine.

NAIU and INTAMT Academy are linked by years of close and successful cooperation.

We are sincerely grateful to our German friends and their many partners and individuals for their support and initiative in providing medical care to specific people with disabilities in Ukraine, from whom we also express our gratitude!

 

GLORY TO UKRAINE! 🇺🇦💙💛

Together FORWARD TO VICTORY!