АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами опитування законних представників дітей з інвалідністю щодо доступу в Україні після 24 лютого 2022 р. до гарантій, пільг і послуг, установлених законодавством для дітей з інвалідністю та членів їхніх сімей (ENG)

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами опитування законних представників дітей з інвалідністю щодо доступу в Україні після 24 лютого 2022 р. до гарантій, пільг і послуг, установлених законодавством для дітей з інвалідністю та членів їхніх сімей (ENG)
1 Березня 2023
Друкувати цю новину

Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України (НАІУ) проведено опитування законних представників дітей з інвалідністю щодо доступу в Україні після 24 лютого 2022 р. до гарантій, пільг і послуг, установлених законодавством для дітей з інвалідністю та членів їхніх сімей.

Опитування проводилося з 19 грудня 2022 р. до 17 січня 2023 р. шляхом заповнення респондентами анкети, оформленої в Google Form.

Його мета полягала в з’ясуванні ситуації щодо потенційних можливостей реалізації законодавчо гарантованих дітям з інвалідністю та членам їхніх сімей прав, відповідної практики і вивченні нагальних проблем.

Результати опитування використано для підготовки узагальнених висновків та пропозицій з окреслених питань, а також вони використовуватимуться в подальшій діяльності НАІУ та її партнерів, зокрема й під час взаємодії з органами влади.

Авторами аналітичного звіту є Лариса Байда, Ольга Мордань, Алла Соцька.

Вдячність учасницям та учасникам опитування за відповіді на питання анкети, які слугуватимуть для напрацювання пропозицій щодо ймовірних шляхів вирішення виявлених проблем.

Завантажити Звіт у форматі pdf за посиланням.

*******

ANALYTIC REPORT

based on the survey of legal representatives of children with disabilities concerning access in Ukraine after 24 February 2022 to benefits and services established by legislation for children with disabilities and their family members

 (Brief version)

The survey was carried out from December 19, 2022, to January 17, 2023. Its purpose was to determine the situation regarding potential opportunities for the implementation of legally guaranteed rights for children with disabilities and members of their families and the relevant practices and to study the urgent problems in the wartime.

Download in format pdf

*******************

Ця ініціатива реалізується в рамках проєкту “Реагування та відновлення з урахуванням потреб людей з інвалідністю під керівництвом та за координації організацій осіб з інвалідністю”, який реалізує Національна Асамблея людей з інвалідністю України за підтримки Європейського форуму осіб з інвалідністю.

#НАІУ  #EDF    #CBMGlobal  #допомога  #Переможемо #СТОЇМО #Не_словами_а_справами #війна_росії_проти_УКРАЇНИ