НазваДата
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок2017.03.03
Комітет з прав людей з інвалідністю. Заключні зауваження стосовно першої доповіді України2015.10.02
Усиление роли системы здравоохранения в преодолении проблемы насилия, в частности, в отношении женщин и девочек, а также в отношении детей2015.10.02
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД о принятых мерах, направленных на осуществление Украиной обязательств в рамках Конвенции о правах инвалидов2012.12.10
Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи (CM /Rec (2012) 6) державам-членам на захист і заохочення прав жінок і дівчат з обмеженими можливостями2012.06.13
Рекомендация CM/Rec(2011)14 Комитета министров государствам-членам об участии лиц с ограниченными возможностями в политической и общественной жизни 2011.11.16
КОНВЕНЦІЯ Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Офіційний переклад)2011.05.11
Рекомендація CM/Rec(2009)9 Комітету міністрів державам-членам щодо освіти та соціальної інтеграції дітей та молоді з розладами спектра аутизму 2009.10.21
Рекомендація CM/Rec(2009)8 Комітету міністрів державам-членам щодо досягнення повноцінної участі завдяки Універсальному проектуванню і дизайну 2009.10.21
План дій Ради Європи для України 2008 – 20112008.06.25
Конвенція про права осіб з інвалідністю2006.12.13
План дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими можливостями в суспільстві2006.04.05
Міжнародна класифікація функціональних станів, інвалідності та здоров’я2006.04.05
Європейська соціальна хартія (переглянута)1996.05.03
Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю. Резолюція ГА ООН1993.12.20
Рекомендації Ради Європи № R(92)6 Комитета министров государствам-членам о последовательной политике в отношении инвалидов1992.04.09
Конвенція про права дитини1989.11.20
Всемирная программа действий в отношении инвалидов1982.12.03
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок1979.12.18
Декларация о Правах инвалидов1975.12.09
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації1965.12.21
Європейський кодекс соціального забезпечення1964.04.16
Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (витяг)1950.11.04
Загальна декларація прав людини1948.12.10