Як отримати коляску універсальну за індивідуальним замовленням

Як отримати коляску універсальну за індивідуальним замовленням
9 Жовтня 2013
Друкувати цю новину

Flaer 32Забезпечення осіб з інвалідністю коляскою універсальною за індивідуальним замовленням через органи соціального захисту відбувається на підставі Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей-осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321. Зокрема у п. 43. Положення говориться: У разі коли інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років не може користуватися технічними засобами реабілітації серійного виробництва, що підтверджено індивідуальною програмою та/або висновком МСЕК, ЛКК, місцевий орган праці та соціального захисту населення або сервісний центр подає заявку на виготовлення таких засобів за індивідуальним замовленням в установленому Мінсоцполітики порядку. Такий порядок передбачено Наказом Мінсоцполітики №295 від 0.3.08.2009 року.

Відповідно до вищевказаних документів необхідно звернутись до районної поліклініки, до лікаря в якого Ви перебуваєте на обліку та отримати Довідку про неможливість користуватись коляскою серійного виробництва, завірену в Лікарсько-консультативні комісії (Додаток 1). Якщо інвалідність оформлена не безстроково. Потрібно заповнити обхідний лист з рекомендаціями лікарів та пройти Медико-соціальну експертизу (МСЕК). Якщо безстроково то можна зразу звертатись до МСЕКу попередньо зателефонувавши та узгодивши дату зустрічі. В Індивідуальній програмі реабілітації (ІПР) у п.1 Засоби пересування, розділу !! Технічні та інші засоби реабілітації повинна бути рекомендація «Універсальна крісло-коляска за індивідуальним замовленням». На підставі наказу Мінпраці №295 МСЕК повинен заповнити Анкету замовлення (Додаток 2)

Довідку ЛКК, ІПР, Анкету необхідно занести, або відіслати поштою рекомендованим листом в Департамент соціальної політики місцевої адміністрації де Ви перебуваєте на обліку та оформити супровідні документи. Пункт 16. Порядку: Для взяття на облік інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законні представники подають місцевому органу праці та соціального захисту населення заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі – заява про взяття на облік). Разом із заявою про взяття на облік пред’являються такі документи людини з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи:

 • паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);
 • висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей-осіб з інвалідністю – висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше звертається до місцевих органів праці та соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;
 • індивідуальна програма (для людини з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
 • посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
 • довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей-осіб з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);
 • посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

Законний представник людини з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження.

Місцевий орган праці та соціального захисту населення на підставі документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку:

 • формує особову справу людини з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі – особова справа);
 • заповнює картку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі – картка);
 • вносить особисті дані людини з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи до банку даних;
 • видає людині з інвалідністю, дитині-людині з інвалідністю, іншій особі роздруковане направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації у разі, коли:
 1. – інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник вперше звернувся щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
 2. – інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник письмово звернувся щодо зміни підприємства, на якому йому було видано попередній технічний та інший засоби реабілітації;
 • формує електронне направлення у банку даних (у разі повторного забезпечення людини з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими засобами реабілітації) з урахуванням строків їх експлуатації або медичних висновків (далі – електронне направлення);
 • інформує осіб з інвалідністю, дітей-осіб з інвалідністю, інших осіб та їх законних представників про підприємства, до яких вони можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Особова справа формується з копій документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку, заяви про взяття на облік, корінця направлення (якщо особа звертається вперше чи у разі зміни підприємства), роздрукованого електронного направлення, скріпленого печаткою місцевого органу праці та соціального захисту населення, та картки. Пакет документів завірений керівником Департаменту надсилається до Виробничого об’єднання «Укрпротез». Працівники якого після перевірки правильності оформлення документів надсилають замовлення виробнику “Танта Плюс”.

АНКЕТА для виготовлення технічного засобу реабілітації за індивідуальним замовленням та Анкета обмера

Полозюк О.М. юрист НАІУ

tantaplus.com.ua

  Категорія: