ВГО «Національна Асамблея осіб з інвалідністю України» розглянуло проєкт постанови КМУ

5 Жовтня 2016 Друкувати цю новину

ВГО «Національна Асамблея осіб з інвалідністю України» розглянуло проєкт постанови КМУВГО «Національна Асамблея осіб з інвалідністю України» розглянуло проєкт постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 р. № 269 і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” та погодило із змінами.

Пропонуємо доопрацювати проєкт (пропозиції додаються) з метою уніфікації нормативно-правових термінів.

Так, у проєкті Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або органами соціального захисту населення коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання:

 1. У пункті 2:
 • у абзаці першому після слів «(далі – законні представники)» доповнити словом «особи»;
 • у підпункті 2:
 • абзац перший викласти у такій редакції:

«2) письмову заяву особи чи її законного представника або письмову заяву адміністрації установи, погоджену органом опіки та піклування (у разі, якщо опіку чи піклування над особою здійснює установа), про перерахування установі різниці (за формою згідно з додатком  1):»;

 • підпункт 4 вилучити.
 1. Пункт 3 виключити.
 • Абзац другий пункту 4 викласти у такій редакції:

«Виплата допомоги законному представнику людини з інвалідністю, визнаного недієздатним чи цивільна дієздатність якого обмежена, та дитини з інвалідністю продовжується органом соціального захисту населення за місцем його проживання.».

 1. В абзаці третьому пункту 6 слова «структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення рад)» замінити на слова «органами соціального захисту населення».
 2. В абзаці четвертому пункту 6 після слова «державної» доповнити словом «соціальної».
 3. Пункт 7 викласти у такій редакції:

«2) переведення особи до іншої установи – надсилає у триденний строк з дати переведення особи копію наказу (витягу з наказу) установи (закладу) про зняття з матеріального забезпечення із зазначенням такої дати органу соціального захисту населення за місцем перебування особи (законного представника) на обліку (отримання допомоги) або повідомлення із зазначенням такої дати органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням установи, який видає розпорядження про припинення перерахування частини пенсії або державної соціальної допомоги установі з наступного дня після переведення з подальшою їх виплатою в установленому порядку;

3) самовільного вибуття особи з установи – надсилає у триденний строк з дати вибуття особи копію наказу (витягу з наказу) установи (закладу) про зняття з матеріального забезпечення органу соціального захисту населення за місцем перебування особи (законного представника) на обліку (отримання допомоги) або повідомлення із зазначенням такої дати органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням установи, який видає розпорядження про припинення перерахування частини пенсії або державної соціальної допомоги установі з наступного дня після вибуття з подальшою їх виплатою в установленому порядку;

4) смерті особи – надсилає повідомлення про смерть органу соціального захисту населення за місцем перебування особи (законного представника) на обліку (отримання допомоги) або органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням установи та повертає частину пенсії або державної соціальної допомоги починаючи з дня, що настає за днем смерті особи.».

 • У пункті 8 після слів «органу Пенсійного фонду України» слова «або органу праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням установи, про що повідомляє органу Пенсійного фонду України» вилучити.

Порівняльна таблиця додається.

Також у Додатку 1 до Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання (пункт 2) після слів «для поліпшення умов проживання в установі / закладі, де я / дитина-інвалід /  особа, визнана недієздатною / особа, цивільна дієздатність якої обмежена » вважаємо за недоречне доповнення «/ з частковою, неповною дієздатністю, обмеженням цивільної дієздатності)», оскільки згідно з нормами Цивільного кодексу України:

 • часткова цивільна дієздатність фізичної особи визначається для осіб, які не досягли чотирнадцяти років;
 • неповна цивільна дієздатність фізичної особи визначається для осіб у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років;
 • особа, цивільна дієздатність якої обмежена (поняття тотожне обмеженням цивільної дієздатності) – вже вказана вище у переліку.

Тож, у разі, якщо у проєкті змін до Додатку 1 на меті було введення поняття «діти» - пропонуємо викласти у такій редакції: «для поліпшення умов проживання в установі / закладі, де я / дитина, в тому числі, дитина-інвалід / особа, визнана недієздатною / особа, цивільна дієздатність якої обмежена/»

У Додатку 2 до Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання (пункт 6) слова «різниці між сумою призначеної пенсії та сумою пенсії, яка виплачується особам та непрацездатним членам їх сімей відповідно до частин першої, другої і абзацу другого частини четвертої статті 48 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, частин першої, другої і п’ятої статті 56 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”» слід викласти аналогічно редакції проєкту Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або органами соціального захисту населення коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання «різниці між сумою призначеної пенсії та сумою пенсії, яка виплачується таким особам і непрацездатним членам їх сімей відповідно до частин першої, другої, абзацу другого частини четвертої статті 48 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, частини першої статті 88 Закону України „Про пенсійне забезпечення”, частин першої, другої і п’ятої статті 56 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”».

Проєктом не передбачено застосування норм стосовно дітей-сиріт.

У зв’язку з цим, пропонуємо:

1) викласти назву постанови в наступній редакції „Порядок перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних  у містах (у разі утворення) рад коштів особам, які перебувають на повному державному утриманні, та їх використання”.

2) внести зміни до абзацу 2 пункту 1, а саме після слів „на платній основі” додати „та дітей-сиріт, які мають законного представника”.

Також пропонуємо викласти абзац 2 пункту 3 в наступній редакції „Виплата допомоги, пенсій законному представнику людини з інвалідністю, визнаного недієздатним чи цивільна дієздатність якого обмежена, та пенсій дитини з інвалідністю продовжується органом Пенсійного фонду України або органом соціального захисту населення за місцем його проживання.”

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Ваші дані будуть надійно збережені! Вашу e-mail адресу не буде опубліковано. Також інші дані не будуть передані третій особі.
всі поля обов'язкові до заповнення.