Пропозиції НАІУ щодо проєкту постанови КМУ

29 Вересня 2016 Друкувати цю новину

Пропозиції НАІУ щодо проєкту постанови КМУ «Про забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також осіб з інвалідністю І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов»За результатами розгляду проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також осіб з інвалідністю І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов», надісланого листом Міністерства соціальної політики України від 19 вересня 2016р. № 13734/2/14-16/172, ВГО НАІУ надає такі пропозиції та зауваження до нього.

Щодо проєкту Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для осіб з інвалідіністю І–ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов:

 1. У пункті 1 проєкту «Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам…» після слів «військовослужбовців» доповнити словами «(резервістів, військовозобов'язаних)», що відповідатиме термінології пункту 11 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та унеможливить позбавлення права на отримання відповідної грошової компенсації, зокрема резервістів Національної гвардії України, які одні із перших добровільно взяли участь в антитерористичній операції.
 2. Пунктом 8 передбачено, що розподіл коштів субвенції … здійснюється … пропорційно кількості членів сімей загиблих в АТО та осіб з інвалідністю АТО І чи ІІ групи, що перебувають на обліку в органах місцевого самоврядування як такі, що потребують поліпшення житлових умов, а починаючи з 2017 року – на підставі інформації регіональних органів соціального захисту населення щодо потреби у наданні грошової компенсації...

Водночас відсутнє положення, яке б визначало порядок отримання регіональними органами соціального захисту населення від органів місцевого самоврядування інформації про чисельність членів сімей загиблих в АТО та осіб з інвалідністю АТО І чи ІІ групи, що перебувають на обліку в органах місцевого самоврядування як такі, що потребують поліпшення житлових умов, для визначення з відповідною потребою.

За останні роки на органи соціального захисту населення щорічно (без збільшення чисельності співробітників і розмірів заробітних плат) додатково покладаються нові повноваження. Натомість, як у даному випадку, органи, що ведуть облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов, залишаються незадіяними у даному процесі. Пропонуємо, щоб саме вони надавали регіональним і місцевим органам соціального захисту населення відомості про членів сімей загиблих в АТО та осіб з інвалідністю АТО І чи ІІ групи, що перебувають на обліку в органах місцевого самоврядування як такі, що потребують поліпшення житлових умов.

 1. Незрозумілою є словесна конструкція пункту 10 «виходячи з конкретних обставин, що склалися у даному регіоні», адже її використання, на наше глибоке переконання, може зумовити застосування місцевими органами різних підходів (за однакових обставин в різних населених пунктах прийматимуться різні рішення) до реалізації проєкту Порядку, що призведе до виникнення соціального напруження серед осіб, які претендують на відповідні компенсації, та громадян з активною життєвою позицією в питанні забезпечення соціальної захищеності учасників АТО.
 2. Додаток до проєкту «Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам…» доповнити колонками щодо назви органу, що прийняв рішення про взяття на облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов, та реквізити відповідного рішення, а також назви силових відомств представниками яких є потребуючі житла. При цьому в примітці зазначити, що черговість складання відповідних списків здійснюється у хронологічному порядку за датою постановки на облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов.

Щодо проєкту Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також людини з інвалідністюм
І–ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов:

 1. Пункти 3.2, 7, 8 та 9 дублюють за змістовним наповненням пункти 3.2, 8, 9 та 10 попереднього проєкту Порядку відповідно. Однак є невідповідності в положеннях зазначених пунктів. У зв’язку з цим, викликає сумніви доцільність такого дублювання. Водночас у разі залишення відповідних пунктів в обох проєктах порядків, слід забезпечити єдині підходи до їх викладення.
 2. У пункті 7-8 даного проєкту Порядку та пункті 8-9 проєкту «Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам…» називаються різні суб’єкти, хоча мова йде про одне й те саме.
 3. Зауваження до пункту 9 аналогічне зауваженню 3 до проєкту «Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам…».
 4. Ураховуючи специфіку здійснення опіки над недієздатними особами, пункт 14 пропонуємо викласти в такій редакції:

«14. У випадку звернення до органу соціального захисту населення від імені малолітніх дітей (категорія ІІ, пункт 2.2 цього Порядку) заяву подає їх законний представник, а від імені недієздатної особи – законний представник або представник органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває така особа (у разі відсутності законного представника).».

 1. Підпункти 15.2 та 15.3 є зайвими, оскільки члени сімей загиблих в АТО та інваліди АТО І чи ІІ групи подають документи за місцем їх перебування на обліку в ЄДАРП. Тобто регіональним та місцеві органи соціального захисту населення вже володіють відповідними даними.
 2. У підпункті 15.4 згадується копія рішення органу місцевого самоврядування про взяття заявника на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов із зазначенням складу сім’ї – осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку. Разом із тим, копія такого рішення не є підтверджуючим документом про перебування особи на відповідному обліку. Замість вказаного рішення рекомендуємо вказати «довідку про перебування на квартирному обліку або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для кандидатів, які постійно проживають на селі» за аналогією з Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 584.
 3. У пункті 16 зазначено, що «Заявник, як особа, що потребує поліпшення житлових умов, повинен перебувати на обліку в органі місцевого самоврядування в межах адміністративно-територіальної одиниці, яку обслуговує орган соціального захисту населення, де він перебуває на обліку в ЄДАРП». Разом із тим, слід передбачити варіанти вирішення випадків, коли у заявників постійним місцем проживання до антитерористичної операції були населені пункти, які знаходяться зараз на тимчасово неконтрольованій та окупованій території України. За таких обставин, такі особи фактично є потребуючими поліпшення житлових умов, однак внаслідок бюрократичних процедур не будуть перебувати на відповідному квартирному обліку на контрольованій території України за місцем реєстрації в ЄДАРП.
 4. У контексті пунктів 20 та 21 необхідно регламентувати питання відкладення засідання комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих в АТО та осіб з інвалідністю АТО І чи ІІ групи про виплату грошової компенсації за їх місцем перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) у разі, якщо від заявника не надійшло відповідне клопотання про розгляд питання за його відсутності, до з’ясування обставин.
 5. Пункти 20 та 22 потребують доопрацювання у зв’язку з дублюванням у них положень про прийняття комісією рішень.
 6. З урахуванням другого зауваження та в разі, якщо під заявником мається на увазі виключно особа, яка безпосередньо претендує на компенсаційну виплату, підпункт 22.1 пункту 22 необхідно викласти в такій редакції:

«Прізвище ім’я та по-батькові заявника і прізвище ім’я та по-батькові законного представника чи представника органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває заявник.».

 1. У пункті 47 зазначено, що «Кошти грошової компенсації можуть бути використані на покриття витрат, пов’язаних з оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів), про що обов'язково зазначається в Договорі». Проте у проєкті Порядку (на відміну від коштів, за які сплачується вартість житла) не зазначено, яким чином заявник може отримати ці кошти.
 2. Додаток до проєкту «Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам…» доповнити колонками щодо назви органу, що прийняв рішення про взяття на облік осіб, що потребують поліпшення житлових умов, та реквізити відповідного рішення, а також назви силових відомств представниками яких є потребуючі житла.
  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Ваші дані будуть надійно збережені! Вашу e-mail адресу не буде опубліковано. Також інші дані не будуть передані третій особі.
всі поля обов'язкові до заповнення.