До уваги громадських об’єднань осіб з інвалідністю – членів Національної Асамблеї людей з інвалідністю України!

До уваги громадських об’єднань осіб з інвалідністю – членів Національної Асамблеї людей з інвалідністю України!
4 Березня 2020
Друкувати цю новину

Шановні колеги! Вчора, 3 березня 2020 року, на засіданні Уряду було прийнято постанову Кабінету міністрів України «Деякі питання надання фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю» (№ 166 від 03 березня 2020). Ця постанова затверджує Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю.

Чимало дискусій було при розробці проекту цієї Постанови. Зокрема виникало і зараз залишається актуальним питання: чи фінансувати діяльність ГОІ виключно через проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів) згідно з Порядком, який затверджено постановою КМУ №1049 від 12 жовтня 2011 р. чи виділяти також кошти на інституційний розвиток та підвищення організаційної спроможності громадських об’єднань в представництві та відстоюванні прав осіб з  інвалідністю.

Дякуємо заступнику Міністра соціальної політики Віталію Музиченку, фахівцям міністерства, які нас почули. Як результат, значна частина пропозицій Національної Асамблеї людей з інвалідністю України були враховані при підготовці проекту нормативно-правового акту. Окрема подяка  Уповноваженому Президента України з прав людей з інвалідністю Валерію Сушкевичу та керівнику офісу Уповноваженого Павлу Ждану за професійність, наполегливість, виваженість у відстоюванні прав громадських об’єднань на державну фінансову підтримку своєї діяльності.

Подяка нашим колегам з чисельних ГОІ різних рівнів, які не підписали першу редакцію проекту постанови, а навпаки, уважно ознайомилися з кожним пунктом, напрямком та умовами, що викладені в постанові. Дуже шкода, що є і такі організації, які погодили цю постанову, на нашу думку, навіть не ознайомившись з нею. Це їх право і це їх відповідальність.

Окрема подяка Громадській Раді Мінсоцполітики за підтримку.

Враховуючи, що вже в цьому році фінансування ГОІ починається по-новому Порядку, вважаємо за доцільне коротко проінформувати членів та партнерів НАІУ про основні норми Постанови КМУ №166 від 3 березня 2020 р. з урахування норм Постанови КМУ 1049:

 1. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики (здійснює розподіл). Відповідальним виконавцем бюджетної програми та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд соціального захисту інвалiдів, який проводить конкурс відповідно до Порядку (постанова КМУ №1049)
 2. Одержувачами бюджетних коштів є громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які внесені до Реєстру громадських об’єднань (раніше були тільки ті, які мають статус всеукраїнський).
 3. Фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету надається для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) загальнодержавного рівня.
 4. Звертаємо увагу місцевих ГОІ, що Кабінет Міністрів України, встановив, що місцеві органи виконавчої влади починаючи з 2020 року забезпечують проведення конкурсів з визначення проектів (заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для реалізації  яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевих бюджетів, з урахуванням положень Порядку, затвердженого постановою №166.
 5. Конкурс буде проводиться ФСЗІ відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049.
 6. Терміни проведення Конкурсу встановлюються ФСЗІ.
 7. Спрямування бюджетних коштів ГОІ визначено п.5 Постанови.
 8. При підготовці проектної заявки необхідно враховувати, що витрати на проїзд, харчування та вартість проживання працівників громадського об’єднання /учасників заходів в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”. На сьогодні це 600 грн/доба за проживання та 60 грн/доба. на харчування.
 9. Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат для  виконання (реалізації) загальнодержавної програми (проекту, заходу) на витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об’єднання передбачається не більше 55 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки однієї програми (проекту, заходу). До відома, в першому варіанті постанови, який погодили окремі громадські організації осіб з інвалідністю, цей відсоток складав 20!
 10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку. На сьогодні, відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» – межа до 50 тис.грн, в т.ч. при закупівлі послуг на проведення заходів ГОІ! Відповідно, в ГОІ повинна бути визначена відповідальна особа за напрямок публічних закупівель.
 11. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку. Тобто через органи державного казначейства України.
 12. Для УТОС та УТОГ залишається дворічний перехідний період (2020-2021 роки) без участі у конкурсі, для НАІУ та Союзу осіб з інвалідністю України 2020 рік. При цьому для НАІУ та СОІУ, Мінсоцполітики визначить пріоритетні завдання та рівень виконання (проведення) заходів (виконання проектів, програм).

З повним текстом постанови можна ознайомитися за посиланням: kmu.gov.ua/npas/

Секретаріат НАІУ

  Категорія: