4-5 листопада 2015 року, м. Вінниця ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСОБАМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

22 Вересня 2015 Друкувати цю новину

Мета конференції – інтеграція зусиль науковців, освітян, представників громадських організацій та усіх зацікавлених осіб щодо обговорення та розв'язання кола проблем, які виникають на шляху впровадження та розвитку в Україні інклюзивного освітнього середовища.

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, студенти, представники громадських організацій, органів державного управління та усі зацікавлені особи.

Кінцевий строк подання матеріалів: 25 жовтня 2015 р. (включно).

Основні напрями роботи конференції:

 • світовий досвід упровадження інклюзивного навчання: здобутки та основні проблеми;
 • концепція безперервної освіти в умовах інклюзії;
 • проблеми виховання та розвитку соціальної відповідальності сучасної молоді;
 • педагогічні технології інклюзивного навчання: традиції та новаторство;
 • соціальна та психологічна адаптація осіб з особливими потребами до навчання в умовах інклюзії;
 • проблеми архітектурної доступності та універсального дизайну навчальних закладів;
 • інформаційні технології формування доступності в інклюзивному освітньому просторі;
 • правові та економічні аспекти формування системи інклюзивної освіти в Україні;
 • проблеми соціальної реабілітації та професійної адаптації осіб з інвалідністю АТО в умовах інклюзивного освітнього середовища.

Матеріали конференції будуть надруковані у фаховому збірнику наукових праць та міжнародному електронному виданні, кращі публікації увійдуть до колективної монографії.

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації матеріалів, що не відповідають вимогам до оформлення.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

4 листопада 2015 року

7.00 – 9.00 – заїзд та поселення учасників
9.00 – 10.00 – реєстрація учасників
10.00 – 12.00 – відкриття конференції та пленарне засідання
12.00 – 14.00 – перерва на обід
14.00 – 18.00 – робота в секціях

5 листопада 2015 року

9.30 – 12.00 – робота в секціях
12.00 – 12.30 – підведення підсумків і закриття конференції
13.00 – 18.00 – екскурсія історичними місцями
18.00 – 22.00 – від’їзд учасників

Для участі у роботі конференції до 25 жовтня 2015 р. потрібно зареєструватися для участі у конференції (https://docs.google.com/forms/d/18640VcgSve9XskVCo3XrQ0SyX-SPG3JkatB7IUuHOqQ/viewform?usp=send_form)

та надіслати на адресу omelchenko.o.v.1@mail.ru :

 1. Текст статті за матеріалами доповіді.
 2. Належним чином засвідчену рецензію наукового керівника для осіб, що не мають наукового ступеня.

Вимоги до оформлення статті

 1. Обсяг наукової статті: від 5 стор. Стаття має бути структурована відповідно до вимог до наукових статей, а також належним чином оформлена.
 2. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (напр.: Petrenko_Kyrylo.doc).
 3. Обсяг статті: від 6 до 18 стор. Текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), поля – 20 мм; Гарнітура – Time New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 1. Структура заголовку доповіді:
 • прізвище, ім’я та по батькові (повністю); курсив, рівняння за правим краєм;
 • посада та місце роботи (повністю); наступний рядок через 1 інтервал, курсив, рівняння за правим краєм;
 • науковий ступінь, вчене звання (повністю); наступний рядок через 1 інтервал, курсив, рівняння за правим краєм;
 • назва доповіді; наступний рядок через 1,5 інтервали, великі літери симетрично до тексту, рівняння за центром.

Далі через 1,5 інтервала  розміщують коротку анотацію та ключові слова українською та англійською мовами (курсив, слова «Ключові слова:» – напівжирний курсив).

Далі через 1,5 інтервала йде текст доповіді, вирівняний за шириною, абзацним відступом 1,25 см.

 1. Термінологія та основні положення тез доповіді у тексті можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом.
 2. Покликання в тексті оформляють у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 3. Список використаних джерел розміщують наприкінці тексту й оформлюють відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису.
 4. Вартість публікації – 30 грн. за сторінку. Для соціальних та наукових партнерів інституту вартість публікації становить 20 грн. за сторінку. Для докторів наук та закордонних учасників публікація є безкоштовною.

Оплата публікації – тільки після отримання повідомлення від редакційної колегії про прийняття статті до друку та квитанції на оплату.

Участь у конференції є безкоштовною.

Проживання та харчування учасників конференції обумовлюються із організаторами конференції заздалегідь.

Довідки: Омельченко Олена Валеріївна, м. Вінниця, вул. Першотравнева 88,

тел. (063)0655659, (095)3509398, (067)3395170, omelchenko.o.v.1@mail.ru

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Ваші дані будуть надійно збережені! Вашу e-mail адресу не буде опубліковано. Також інші дані не будуть передані третій особі.
всі поля обов'язкові до заповнення.