Звіт за результатами громадського моніторингу “Права людей з інвалідністю”

1 Березня 2012 Друкувати цю новину

НАІУ було проведено аналіз законодавства України та практики його реалізації на відповідність положенням Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; опитування різних соціальних груп населення (студентів, безробітних, пенсіонерів, людей з інвалідністю, батьків дітей, які виховують дітей з інвалідністю та самих дітей), а також соціальних і медичних працівників, представників державних структур, вчителів, представників засобів масової інформації та інших спеціалістів, які працюють у сфері проблем інвалідності.

Результати його подаються у наступних розділах даного звіту.

Моніторинг проводився  відповідно до рекомендацій і позицій, викладених у раніше названих міжнародних документах; необхідності забезпечення в Україні захисту конституційних прав та законних інтересів людей з інвалідністю, попередження всіх форм дискримінації та порушення їх прав, сприяння  їх повноцінній інтеграції в суспільство.

Необхідно зауважити, що ініціатори проведення моніторингу не мали наміру зібрати матеріал для критики урядових структур чи місцевих органів виконавчої влади. Головна мета – подати об`єктивну інформацію про стан забезпечення  та дотримання  прав людей з інвалідністю в Україні, внести ясність у ці питання і спільними зусиллями громадськості, органів законодавчої і виконавчої влади розробити та здійснити належні заходи по його покращенню.

Проведене дослідження не претендує на те, щоб вважатися вичерпним і завершеним. Зібрана інформація лише підкреслює доцільність прискорення підписання, ратифікації та імплементації Україною Конвенції про права осіб з інвалідністю, що в свою чергу сприятиме посиленню контролю і відповідальності з боку держави  за дотриманням та реалізацією прав людей з інвалідністю в нашій країні.

Сподіваємось, що дана інформація буде корисною всім зацікавленим організаціям і особам, які  працюють над вирішенням  проблем людей з інвалідністю.

Звіт за результатами громадського моніторингу "Права людей з інвалідністю"

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Напишіть відгук