Звернення всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю до Директорату захисту прав осіб з інвалідністю Мінсоцполітики щодо формування державної політики захисту прав осіб з інвалідністю

Звернення всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю до Директорату захисту прав осіб з інвалідністю Мінсоцполітики щодо формування державної політики захисту прав осіб з інвалідністю
28 Травня 2019
Друкувати цю новину

Звернення всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю до Директорату захисту прав осіб з інвалідністю Мінсоцполітики щодо формування державної політики захисту прав осіб з інвалідністю

Генеральному директору Директорату
захисту прав
осіб з інвалідністю Міністерства
соціальної політики України
Онупрієнко А.М.

Шановна Алло Миколаївно!

За результатами розгляду проєкту Постанови Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 14 березня 2018 року №183 та від 12 жовтня 21011 р.№1049» (далі проєкт акта), ми керівники всеукраїнських громадських організацій, що представляють інтереси різних категорій та нозологій інвалідності прийняли рішення про це спільне звернення до Вас, як керівника головного Директорату країни щодо формування державної політики захисту прав осіб з інвалідністю.

Сказати, що ми стурбовані чи занепокоєні прочитавши цей проєкт акта,  це нічого не сказати! Даний документ є демонстрацією того, що державні експерти, які розробляли проєкт акту не читали ані Конвенції ООН про права осіб  з інвалідністю, ані  Зауважень Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю до країн учасниць Конвенції («Замечания общего порядка №7 (2018) об участии инвалидов, включая детей-инвалидов, через представляющие их организации в осуществлении  и мониторинге Конвенции о правах инвалидов»), та, що більш вражає, не аналізували українське законодавство, на виконання якого розроблено проєкт акта.

Наші всеукраїнські громадські організації осіб з інвалідністю (далі-ВГОІ) працюють в сфері соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю України вже не один десяток років у партнерстві з Президентом України, Верховною Радою України, Урядом  та виконавчими органами влади і сьогодні є найбільш чисельними та дієвими в країні.

Державна підтримка, яку отримуємо за рахунок державного бюджету, дозволяє ВГОІ забезпечувати постійний зворотній зв’язок між ГОІ та державними органами, що сприяє гармонізації відносин людей з інвалідністю та державною владою; постачати інформацію про потреби і пріоритети людей з інвалідністю у різних сферах життєдіяльності; надавати оперативну адресну допомогу людям з інвалідністю; консультувати органи державної влади різних рівнів на стадії вироблення ними нормативно-правових рішень з проблем інвалідності; брати участь у плануванні, розробці та експертизі таких рішень як представника майбутніх споживачів їхніх результатів; проводити споживчу експертизу та оцінку вже діючих нормативно-правових документів і державних програм, що стосуються прав і інтересів людей з інвалідністю, а також здійснювати контроль за дотриманням прийнятих законодавчо-нормативних актів з проблем інвалідності.

Важливим є також і те, що завдяки державній підтримці ВГОІ забезпечують робочими місцями понад 2000 працівників, понад 70% з яких мають інвалідність!

А що сьогодні проєкт акта пропонує для розвитку громадянського суспільства осіб з інвалідністю?:

  • відсутність можливості інституційного та організаційного розвитку організації, не можливість залучення фахових експертів, тренерів тощо;
  • «змагання за представництво» між організаціями, що представляють інтереси людей різних категорій інвалідності (онкохворих, стомованих хворих, нечуючих, внутрішньо переміщених осіб, шахтарів з інвалідністю, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, тощо);
  • виділення коштів на витрати для лікування тільки одній із багатьох категорії громадян з інвалідністю, які потребують і заслуговують цієї підтримки (це взагалі не мало би бути предметом даної програми);
  • встановлення за заявками осіб з інвалідністю пандусів, тактильної плитки…інших розумних пристосувань у відповідності до ДБН… (це обов’язок держави, місцевих органів влади, власників та балансоутримувачів будинків та споруд!);
  • професійна підготовка або перепідготовка осіб з інвалідністю (ця програма фінансується Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та Державною службою зайнятості);
  • стаціонарний догляд, паліативний та хоспісний догляд тощо (???).

Значна частина напрямків, що пропонується до фінансування  не стосуються розвитку громадянського суспільства (!), а є соціальними, інфраструктурними та ін. послугами, що на сьогодні повинні активно розвиватися та фінансуватися   на місцевому рівні.

Завдання ГОІ  – це захист прав людей з інвалідністю та представництво їх інтересів, і саме на ці пріоритетні напрямки має спрямовуватись державна фінансова підтримка (ст. 29 Конвенції, пп. 11-14 Зауважень Комітету ООН).

Відповідно до п.3 Плану заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, доручено розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення механізму виділення коштів, призначених для державної підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю і ветеранів, які мають статус всеукраїнських, з метою здійснення такої фінансової підтримки на конкурсній основі для більш раціонального використання бюджетних коштів.

Звертаємо вашу увагу, що конкурсна основа фінансової підтримки (що передбачено Планом заходів) і проведення конкурсу визначення програм/проєктів/заходів (що пропонується проєктом документу) – це відмінні поняття.

Щодо конкурсної основи фінансування ВГОІ, то Комітет ООН рекомендує у тексті Зауважень (п. 61) прийняти критерії виділення фінансової підтримки,   та підходи розподілу ресурсів, включаючи стійке базове інституційне фінансування, а не лише проєктне фінансування (цитата п.61, пп.d) тексту Зауважень).

Крім того, Комітет звертає увагу Держав-учасниць щодо необхідності розрізняти фінансування адміністративної діяльності організацій людей  з інвалідністю та проєктів, які вони реалізують (цитата п.61, пп.f) тексту Зауважень).

Отже, Комітет ООН акцентує увагу країн-учасниць Конвенції, в т.ч. України щодо пріоритетності надання державної фінансової підтримки адміністративної/представницької функції ГОІ, а також їх базового інституційного розвитку задля представлення інтересів людей з інвалідністю безпосередньо самими людьми з інвалідністю через їх громадські об’єднання (ми це називаємо «нічого для нас без нас»).

Щодо проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, порядок якого визначено ПКМУ №1049, Комітет ООН у своїх Зауваженнях (Розділ «Различия между организациями инвалидов и другими организациями гражданского общества») зауважує, що держави-учасниці мають розрізняти організації людей з інвалідністю та інші організації громадянського суспільства (пп.13-14 Зауважень).

Тому, на підставі вищезазначеного, вважаємо наступне:

  • пріоритетним напрямком державної фінансової підтримки має бути не фінансування програм/проєктів, а забезпечення адміністративної/представницької функції ВГОІ, а також їх базового інституційного розвитку;
  • неприпустимим є застосування однакового підходу щодо проведення конкурсу програм/проєктів для ВГОІ та інших інститутів громадянського суспільства (тобто включення ГОІ в ПКМУ№1049).

Після ознайомлення державними експертами Директорату із зазначеними вище Зауваженнями Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю  стосовно політики держави по роботі та підтримці організацій, які представляють осіб з інвалідністю та аналізу щорічного моніторингу діяльності всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, що мають фінансову підтримку за рахунок державного бюджету України, наполягаємо на розробленні Директоратом захисту прав осіб з інвалідністю Мінсоцполітики нової редакції постанови КМУ №183 з урахуванням інших підходів до державної фінансової підтримки ВГОІ із врахуванням пп. 60-66 Зауважень Комітету ООН.

Ставимо питання про те, щоб  постанову КМУ №1049 залишити без змін.

Додаток:

  • Замечания общего порядка №7 (2018) об участии инвалидов, включая детей-инвалидов, через представляющие их организации в осуществлении и мониторинге Конвенции о правах инвалидов (14 арк.).

 

З повагою

Виконавчий директор ГС «ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України»    Н. Скрипка

Голова Всеукраїнської організації осіб з інвалідністю “Союз організацій осіб з інвалідністю України”    В. Назаренко

Президент ГО «Всеукраїнська Асоціація підприємців та працюючих людей  з інвалідністю України»  С. Гурінов

Виконавчий директор ВГО “Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень”   Ю.Клепець 

Керівник Всеукраїнської ГО “Асоціація осіб з інвалідністю-спинальників України”      І. Марусевич

Президент ВГО людей з інвалідністю по зору “Генерація успішної дії”        Г. Евсев`єв

Голова Правління ГОІ “Всеукраїнська асоціація працездатних осіб з інвалідністю”     І. Антоненко

Голова ВГОІ «Правозахисна спілка осіб з інвалідністю»       О. Вознюк

 

  Категорія: