Зауваження НАІУ щодо внесеня змін до наказу Мінсоцполітики № 269

6 Червня 2019 Друкувати цю новину

Національна Асамблея людей з інвалідністю України, відповідно до листа Міністерства соціальної політики України,  розглянула проєкт наказу Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 269» (далі – проєкт Порядку) та надає до нього наступні зауваження.

В Україні проживає майже 17 млн. (40 %) маломобільних груп населення, з них понад 2,6 млн. особи з інвалідністю.

Однією з основних проблем для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення – це відсутність архітектурної доступності до об’єктів фізичного оточення.

Наразі, в Україні прийнято велику кількість нормативно-правових актів,  що сприяють створенню безперешкодного середовища для людей з інвалідністю.

Завдяки НАІУ та Уповноваженому Президента України з прав людей з інвалідністю відповідні положення містяться в Указі Президента України від 16 червня 1995 року № 451/95 «Про Положення про національний заклад (установу) України», постановах Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», від 25 квітня 2018 року № 410 «Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» та від 7 грудня 2016 року № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)». З 1 квітня 2019 року набирали чинності державні будівельні норми ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Робота над іншими актами продовжується.

Таким чином, державна політика спрямована на забезпечення доступності всіх послуг, що запроваджуються і надаються державою.

Водночас, НАІУ отримує чимало сигналів від людей з інвалідністю та громадських організацій, що опікуються правами людей з інвалідністю, щодо недоступності освітніх послуг, зокрема через архітектурну недоступність приміщень закладів освіти.

Самим критичним у цій ситуаціє є те, що в окремих будівлях, в яких розміщено заклади освіти, встановлено елементи доступності (пандус, поручні тощо), які не тільки не відповідають державним будівельним нормам, стандартам і правилам, але й є небезпечними для життя і здоров’я людини, яка наважиться ними скористатися.

Ганебним є той факт, що зазначений показник складається не тільки із тих приміщень, в яких освітні послуги надаються тривалий час, але й із нових приміщень,  в яких заклади освіти відкриті у останні декілька років.

Звертаємо увагу, що відповідно до положень статті 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та статті 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» особам з інвалідністю мають  створюватися умови для безперешкодного доступу до об’єктів фізичного оточення. При цьому, згідно  з вищевказаною Конвенцією відмова в розумному пристосуванні є дискримінацією за ознакою інвалідності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р.№ 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (зі змінами):

заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб  з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень;

вимоги щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю  та інших маломобільних груп населення вводяться в дію під час провадження освітньої діяльності через три роки після набрання чинності цією постановою для закладів освіти, які вже мають ліцензію на провадження освітньої діяльності. Звіт про стан підготовки до виконання Ліцензійних умов, затверджених пунктом 1 цієї постанови, щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення подається до органу ліцензування через шість місяців після набрання чинності цією постановою.

На підставі зазначеного, пункт 5 проєкту Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання слід доопрацювати з урахуванням вищевказаних положень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, зокрема:

1) заклади освіти, які отримали ліцензію на провадження освітньої діяльності після набуття чинності постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347, повинні відразу подавати завірену копію звіту фахівця з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень, про доступність навчальних приміщень закладу освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема забезпечення безперешкодного доступу до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів інфраструктури закладу освіти відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів;

2) заклади освіти, які мали ліцензію на провадження освітньої діяльності на дату набуття чинності постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347, повинні подавати завірену копію звіт про стан підготовки до виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності щодо доступності до навчальних приміщень для осіб  з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а з 23 травня 2021 року  (через три роки після набуття чинності постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347) - завірену копію звіту фахівця з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень, про доступність навчальних приміщень закладу освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема забезпечення безперешкодного доступу до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів інфраструктури закладу освіти відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.

Генеральний Секретар Вікторія Назаренко   

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Ваші дані будуть надійно збережені! Вашу e-mail адресу не буде опубліковано. Також інші дані не будуть передані третій особі.
всі поля обов'язкові до заповнення.