Виборюємо своє право на незалежність. Нічого для нас без нас. Співпраця НАІУ з центральними органами виконавчої влади

Виборюємо своє право на незалежність.  Нічого для нас без нас. Співпраця НАІУ з центральними органами виконавчої влади
7 Лютого 2022
Друкувати цю новину

Враховуючи важливість питання практичної реалізації надання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування підприємствам громадських об’єднань осіб з інвалідністю, Національна Асамблея людей з інвалідністю України (НАІУ) за результатами обговорення з представниками громадських організацій людей з інвалідністю та їх підприємств з багатьох регіонів України, сформовала узагальнені зауваження та пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю», та надіслала до Міністерства соціальної політики України, яке є розробником документу.

ЗОКРЕМА ЩОДО ЗАПРОПОНОВАНИХ ДО ПОРЯДКУ ЗМІН:

НАІУ підняли питання стосовно строку подання документів підприємством, організацією, зокрема звернули увагу на те, що терміни подання документів не узгоджуються з термінами подання податкової і фінансової звітності і проект постанови передбачає подання документів у тому числі щодо звітності у коротші терміни ніж це встановлено нормами чинного законодавства.

Також зазначили, що запропонованими змінами деякі державні органи, зокрема ДПС залучаються до процесу перевірки достовірності фактів та наділяються додатковими правами всупереч Податковому Кодексу України, що водночас призводить до порушення норм прямої дії Конституції України. А саме – статті 19, відповідно до якої органи державної влади та місцевого самоврядування можуть діяти у межах та спосіб передбачений діючим законодавством. Діючим законодавством не передбачені ані можливість проведення місцевими органами виконавчої влади перевірок, ані механізм їх проведення. Окрім цього відповідні органи не наділені контрольними функціями.

Звернули увагу, що питання прийняття рішення про відмову в наданні дозволу, яке приймається Нацсоцслужбою, місцевим органом виконавчої влади, напряму пов’язано із терміном «соціальна значимість підприємства, організації». Але нажаль, на сьогодні відсутні чіткі реальні критерії встановлення соціальної значимості, а також взагалі не враховується відрахування засновнику (громадської організації осіб з інвалідністю) на статутну діяльність.

Занепокоєні тим, що рішення про скасування дозволу приймається у разі відсутності соціальної значимості за результатами проведеного аналізу соціально-економічних показників діяльності підприємства, організації (зменшення кількості осіб з інвалідністю на підприємстві, організації; зменшення фонду оплати праці осіб з інвалідністю; відсутність діяльності у підприємства, організації; зменшення середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та осіб з інвалідністю).

Водночас, відповідно до п. 2 Положення про державну реєстрацію нормативно правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, які містять одну або більше норм, що зачіпають права, свободи, законні інтереси і стосуються обов’язків громадян та юридичних осіб, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації, або мають міжвідомчий характер, тобто є обов’язковими для інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб, що не належать до сфери управління суб’єкта нормотворення. Станом на сьогодні «інформація про основні соціально-економічні показники діяльності підприємства, організації» не пройшла процедуру обов’язкової реєстрації в Мінюсті, а відтак не може бути обов’язковою до подання.

Крім того, додатково зазначаємо, що станом на сьогодні «інформація про основні соціально-економічні показники діяльності підприємства, організації» містить графи (що необхідно заповнювати) які не відповідають нормам чинного законодавства. Також до уваги не беруться у даному випадку різноманітні геополітичні фактори (наприклад, військова агресія, пандемія SARS-COVID 19), які призвели до скорочення чисельності працюючих та/або зменшенню розміру заробітних плат у відповідності до регіону діяльності господарюючого суб’єкту.

Враховуючи зазначене Секретаріат НАІУ наголосив на необхідності доопрацювання проєкту нормативного акту та звернувся з проханням та пропозицією до Мінсоцполітики: опрацювати порушені у документі питання щодо державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування підприємствам громадських об’єднань осіб з інвалідністю із залученням фахівців з Антимонопольного комітету України (за обов’язковою участю представників ГОІ та їх підприємств) та з врахуванням і запровадженням осучаснених критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на працевлаштування осіб з інвалідністю.

СПОДІВАЄМОСЯ НА ПОРОЗУМІННЯ ТА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ І ВЗАЄМОДІЮ!
РОБОТА ТРИВАЄ!

  Категорія: