Врахування питань інвалідності на порядку денному зі сталого розвитку ООН

8 Травня 2019 Друкувати цю новину

У вересні 2015 року Генеральна Асамблея прийняла Порядок денний сталого розвитку до 2030 року, який включає 17 цілей сталого розвитку (ЦСР). Ґрунтуючись на підході «не залишати нікого осторонь», нова програма підкреслює цілісний підхід до досягнення сталого розвитку для всіх.

ЦСР спрямовані на забезпечення всіх трьох аспектів сталого розвитку (екологічного, економічно­го та соціального). Незважаючи на те, що слово «інвалідність» безпосередньо не згадується в усіх цілях, всі цілі є актуальними для включення та розвитку людей з інвалідністю.

Посилання на проблеми інвалідності міститься в різних цілях ЦСР, зокрема в цілях, пов’язаних з освітою, зростанням і зайнятістю, подоланням нерівності, розвитком міст і громад, а також зі збором даних та моніторингом ЦСР.

Ціль 4 щодо інклюзивної та справедливої якісної освіти та сприяння можливостям навчання протягом усього життя зосереджена на усуненні ґендерних відмінностей в освіті та забезпеченні рівного доступу до всіх рівнів освіти та професійної підготовки для вразливих груп, включаючи людей з інвалідністю.

Ціль 8 передбачає сприяння безперервному, інклюзивному та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній роботі для всіх. Міжнародна спільнота має на меті досягти повної та продуктивної зайнятості та гідної праці для всіх жінок і чоловіків, у тому  числі для людей з інвалідністю, і рівної оплати за роботу рівної вартості.

Ціль 11 спрямована на те, щоб зробити міста та громади інклюзивними, безпечними та сталими. Для досягнення цієї Цілі держави-учасниці мають забезпечити доступ до безпечних, доступних і сталих транспортних систем для всіх шляхом підвищення без­пеки дорожнього руху та розвитку громадського транспорту з особливою увагою до потреб вразливих груп, зокрема, людей з інвалідністю.

Тісно пов’язана з нею Ціль 10, що спрямована на скорочення нерівності у країнах та між країнами шляхом розширення можливостей та сприяння соціальному, економічно­му та політичному включенню всіх, включаючи людей з інвалідністю.

Ціль 17 підкреслює, що для посилення засобів реалізації та зміцнення глобального партнерства для сталого розвитку важ­ливим є збір  даних, а також моніторинг  та підзвітність ЦСР. Дер­жави-учасниці мають посилити підтримку для розбудови спро­можності країн, що розвиваються, включаючи найменш розви­нені країни та малі острівні країни, що розвиваються. Це значно поліпшить доступність якісних, своєчасних і достовірних даних, дезагрегованих за наявністю інвалідності.

Буклет підготовлено в рамках співпраці  Національної Асамблеї людей з інвалідністю України та ПРООН, проєкт «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини».

Завантажити буклет.

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Ваші дані будуть надійно збережені! Вашу e-mail адресу не буде опубліковано. Також інші дані не будуть передані третій особі.
всі поля обов'язкові до заповнення.