Включення і рівність. Звіт за результатами Моніторингу виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні

by sancho | 27 Березня 2020 14:12

Національна Асамблея людей з інвалідністю України презентує звіт «Включення і рівність», який було підготовлено за результатами Моніторингу виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю в Україні.

У 2019 році виповнилося 10 років ратифікації Україною Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та Факультативного протоколу до неї, а у березні поточного року – 10 років, як КПОІ стала частиною українського законодавства (вступила в дію). Напевно, цього часу достатньо, щоб перейти від дискусій про те, як краще облаштувати життєдіяльність людей з інвалідністю, до – як створити умови для реалізації ними прав людини на рівні з іншими. Мало б стати вже вчорашнім «соціальний захист осіб з інвалідністю», поступившись місцем, наприклад, забезпеченню прав з наскрізним включенням питання інвалідності до різних сфер державної політики.

2020 – рік підведення підсумків в Україні щодо низки важливих стратегічних урядових документів, до пріоритетів яких й мало бути включене все вищеозначене. Це і «Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю, і Національна стратегія у сфері прав людини, і План заходів з виконання Заключних рекомендацій Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю. Тому моніторинг включення стандартів Конвенції про права осіб з інвалідністю до державної політики є актуальним та нагальним.

Завдяки підтримці Посольства Великої Британії в Україні, наданій на реалізацію проекту «Імплементація Національної стратегії у сфері прав людини як шлях до зменшення дискримінації людей з інвалідністю», ГС ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» (далі – НАІУ) спільно з іншими всеукраїнськими та місцевими громадськими об’єднаннями провела моніторинг, результати якого пропонуються у цьому виданні.

Здійснюючи моніторингове дослідження, НАІУ ставила перед собою кілька завдань:

Предметом моніторингу не були всі статті Конвенції. Аналізу був підданий прогрес у реалізації 16 статей міжнародного договору (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30), які структурно та тематично згруповано в дев’ять розділів. При визначенні дев’яти напрямів, бралось до уваги як невідкладність створення умов для забезпечення прав людей з інвалідністю – захист в надзвичайних ситуаціях, рівність перед законом та реалізація правоздатності, протидія неналежному поводженню, так і ступінь включення цих напрямів до стратегічних пріоритетів нашої держави – свобода вираження поглядів та політична участь, деінституціалізація, реабілітація, зайнятість. Моніторинг цих розділів дозволив частково отримати відповідь на питання досягнутого прогресу за іншими напрямами Конвенції – доступність, жінки та діти з інвалідністю.

Дослідження кожного з напрямів базувалось на індикаторах (5–10 запитань в кожному з розділів). Основою для розробки індикаторів стали стандарти Конвенції викладені в Загальних коментарях Комітету ООН з прав людей з інвалідністю, Загальні коментарі Комітетів, створених в межах інших міжнародних та регіональних договорів в сфері прав людини, Тематичні дослідження Управління Верховного комісара з прав людини ООН, Ради з прав людини, академічні розробки з оцінки та моніторингу Конвенції.

Моніторинг базувався на кількох традиційних методах:

Моніторинг проводився як на національному, так і регіональному та місцевому рівнях. До моніторингу було включено вісім областей України, що визначались як за географічним, так і регіональним, економічним та соціально-демографічним принципами. Здійснювався моніторинг в Вінницькій, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській, Луганській, Полтавській, Черкаській та Чернівецькій областях.

ГС ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» висловлює щиру подяку організаціям та приватним особам, які брали участь у проведені моніторингового дослідження та підготовці даного звіту:

Завантажити звіт за посиланням[1].

=======================================================

Підготовка та видання цього Звіту стало можливим завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках проєкту «Імплементація Національної стратегії у сфері прав людини як шлях до зменшення дискримінації людей з інвалідністю», який реалізовано ГС ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України». Погляди, висловлені в цій публікації, належать автору(-ам) і можуть не збігатися з офіційною позицією Уряду Великої Британії.

Endnotes:
  1. посиланням: https://naiu.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/NAIU-Report_Web.pdf

Source URL: https://naiu.org.ua/vklyuchennya-i-rivnist-zvit-za-rezultatamy-monitoryngu-vykonannya-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu-v-ukrayini/