повернутися на головну

Перелік територіальних центрів м.Києва, які надають соціально-побутові послуги одиноким непрацездатним громадянам

Інформація про територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Києва

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування та 11 районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – це спеціальні державні установи, які здійснюють соціальне обслуговування та надають соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.

На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальних центрах мають право:

 • громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
 • громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Територіальні центри забезпечують безоплатне соціальне обслуговування громадян, які не мають рідних працездатного віку, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Територіальні центри можуть надавати платні соціальні послуги громадянам, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Головними напрямками діяльності територіальних центрів є:

 • виявлення та облік самотніх непрацездатних малозабезпечених громадян, які мають право на соціальне обслуговування;
 • організація соціального обслуговування громадян, надання їм соціально-побутових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних, послуг з працевлаштування, послуг з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями, інформаційних, інших соціальних послуг.

Відділення, що входять до структури територіальних центрів та їх основні завдання:

Соціальної допомоги вдома – надання соціального обслуговування (надання соціальних послуг) одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичним висновком.

Соціальний робітник надає різні види соціально-побутових послуг, а саме:

1)приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування, доставка гарячих обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших закладів (підприємств) ресторанного господарства;

2) придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;

3) виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, організація консультацій лікарів та інших спеціалістів;

4) допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, у дрібному ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;

5) оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;

6) читання преси;

7) допомога в обробітку присадибних ділянок (площа обробітку присадибних ділянок визначається разом з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, але не більш як 0,02 гектара);

8) оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату, геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів;

9) сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації;

10) оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побуту, зв’язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, сільськогосподарськими підприємствами тощо;

11) створення умов для посильної праці, організації трудової терапії вдома;

12) вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях;

13) інші соціальні послуги.

Соціально-медичних послуг –обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-медичних послуг з метою запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, підтримки її здоров’я.

Відділення соціально-медичних послуг надає:

– соціально-медичні послуги – організація консультацій щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, підтримка її здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів;

– психологічні послуги – організація консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічна корекція, методичні поради;

– інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася;

– інші соціальні послуги.

Соціально-побутової адаптації обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціально-побутових, соціально-педагогічних, психологічних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримання соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

Відділення соціально – побутової адаптації надають таки види послуг:

– соціально-побутові послуги – соціально-побутова адаптація осіб похилого віку, осіб з інвалідністю з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримка соціальної незалежності, навчання трудовим навичкам, адаптація до посильної трудової діяльності;

– соціально-педагогічні послуги – організація індивідуального корекційного процесу з відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, виховування навичок спілкування, виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, організація дозвілля і відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення самодіяльних художніх колективів, гуртків тощо);

– психологічні послуги – організація надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічна корекція, надання методичних порад;

– інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася.

Організації надання адресної натуральної та грошової допомоги – організовує роботу із надання натуральної допомоги (одяг, взуття, продовольчі та промислові товари, ліки, гарячі обіди тощо) та побутових послуг (послуги перукаря, швачки, ремонту вікон, дверей, санвузлів, побутової техніки та взуття) на платній та безоплатній основі тим людям, яким ця допомога вкрай необхідна.

На обслуговування мають право:

– громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

– інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї;

– громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази беоплатно забезпечує громадян:

– одягом, взуттям, іншими потребами першої потреби (за наявності);

– ліками, предметами медичного призначення (за наявності);

– предметами побутової гігієни (за наявності);

– продовольчими та промисловими товарами;

– надаються послуги швачки та перукаря тощо.

Соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово-відсталих дітей та дітей з ураженням ЦНС, порушенням психіки– основними завданнями відділень є створення умов для здійснення соціально-психологічної, фізичної, педагогічної реабілітації, спрямованої на розвиток та коригування порушень розвитку дитини з інвалідністю, навчання її основним та побутовим навичкам, розвиток потенціалу з метою максимально самостійного, продуктивного життя, інтеграції в місцеву громаду і суспільство в цілому.

Запроваджені такі інноваційні моделі соціального обслуговування:

Відділення паліативної допомоги одиноким хворим(в територіальному центрі соціального обслуговування Печерського району)надає послуги в домашніх умовах невиліковно хворим одиноким непрацездатним громадянам. Надаються наступні послуги:

– лікарська допомога на дому (регулярне спостереження, консультації, лікування симптомів хвороби);

– медсестринська допомога – проведення лікувальних процедур і маніпуляцій по догляду;

– соціально-побутові послуги – придбання ліків та ін.;

– психологічна допомога – індивідуальна підтримка тяжко хворої людини та її рідних і близьких, метою якої є максимально повно прожити останній етап життя та налагодити довірливі стосунки з оточуючими людьми;

– духовна підтримка, яку надають священнослужителі різних конфесій відповідно до потреб тяжко хворих.

Запроваджена соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку». Метою роботи Університету є реалізація принципу навчання людей пенсійного віку та осіб з інвалідністю впродовж всього життя та підтримка фізичних, психологічних та соціальних здібностей.

Надання послуги має забезпечити:

 • створення умов та сприяння всебічному розвитку людей похилого віку;
 • реінтеграцію людей похилого віку в активне життя суспільства;
 • надання допомоги людям похилого віку в адаптації до сучасних умов життя шляхом оволодіння новими знаннями, зокрема щодо:

– процесу старіння та його особливостей;

– сучасних методів збереження здоров’я;

– набуття навичок самодопомоги;

– формування принципів здорового способу життя;

– основ законодавства стосовно людей похилого віку та його застосування на практиці;

– формування та розвитку навичок використання новітніх технологій, насамперед інформаційних та комунікаційних;

– потенціалу та можливостей волонтерської роботи;

 • підвищення якості життя людей похилого віку, завдяки забезпеченню доступу до сучасних технологій та адаптації до технологічних перетворень;
 • формування практичних умінь і навичок;
 • можливість для розширення кола спілкування та обміну досвідом.

Міський та територіальні центри соціального обслуговування в м. Києві:

1.Київський міський територіальний центр соціального обслуговування.

Адреса: 03115, м. Київ, вул. М. Котельникова, 32/11.

Директор: Глоба Ніна Григорівна.

Телефон/факс: 450-91-66, e-mail: kmtcso@ukr.net

Структура територіального центру:

Спеціалізоване відділення соціальної допомоги вдома людини з інвалідністюм з психічними захворюваннями

вул. М. Котельникова, 32/1;тел.: 450-89-29.

Відділення транспортного обслуговування осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату

вул. М. Котельникова, 32/1; тел.: 450-83-47.

Відділення організації надання адресної побутової та натуральної допомоги

вул. М. Котельникова, 32/1; тел.: 450-92-79.

2.Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Голосіївського району.

Адреса: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 25/2.

Заступник директора: Т.в.о. Рубан Оксана Василівна.

Телефон/факс: 235-00-40, e-mail: tcso@i.ua, center@tcso.gov.ua сайт: http://tcso.gov.ua

Структура територіального центру:

Відділення соціальної допомоги вдома:

Відділення соціальної допомоги вдома № 1 – вул. Новопирогівська, тел.: 23; 259-37-52.

Відділення соціальної допомоги вдома № 2 – пр-кт Науки, 18; тел.: 525-88-03.

Відділення соціальної допомоги вдома № 3 – вул. Толстого, 25/2 (каб. 8); тел.: 235-24-76.

Відділення соціально-побутової адаптації та інноваційних проєктів – вул. Толстого, 25/2 (каб. 15); тел.: 234-33-90.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги  вул. Толстого 25/2 (каб. 7); тел.: 234-98-24.

Будинок ветеранів – вул. Васильківська, 27/1; тел.: 258-96-19.

Робота підрозділу спрямована на залучення ветеранів до активної суспільно-корисної діяльності, виконання цільових програм правового захисту ветеранів та створення належних умов для підтримання здоров’я та активного дозвілля. Крім цього фахівці Будинку ветеранів здійснюють облік ветеранів війни та осіб з інвалідністю; координують роботу ветеранських організацій району з структурними підрозділами районної адміністрації, громадськими організаціями для вирішення нагальних потреб ветеранів; надають методичну та практичну допомогу в організації святкових та інших заходів.

В приміщенні Будинку ветеранів працює музей історії ВВв, в якому представлені експонати з усієї країни.

На обслуговування мають право ветерани Великої Вітчизняної війни.

Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово-відсталих дітей та дітей з ураженням ЦНС, порушенням психіки  вул. Теремківська, 9; тел.: 526-74-16.

Відділення соціально-культурних послуг – вул. Толстого, 25/2 (каб. 14); тел.: 234-98-12.

Відділення соціального Будинку побуту – вул. Новопирогівська, 27/2; тел. 259-44-81.

Послуги: перукарські, дрібний ремонт одягу, ремонт взуття.

3.Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району.

Адреса: 02121 м. Київ, вул. Вербицького, 9-І.

Директор: Стешук Валентина Миколаївна.

Телефон: 563-99-80; e-mail: tcsodarnitsa@gmail.com

Структура територіального центру:

Відділення соціальної допомоги вдома:

“Рембаза” – вул. Бориспільська, 28/1; тел.: 501-68-36, 562-92-30

“Ново-Дарницьке” – Харківське шосе, 57; тел.: 563-04-44.

“Харківське”– вул. Вербицького 9-І; тел.: 563-96-41.

Відділення соціально-медичних послуг

– вул. Вербицького, 9-І; тел.: 501-68-36. 562-92-30

Відділення соціально-побутової адаптації

– вул. Вербицького, 9-І; тел.: 503-36-28. 562-47-20

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

– Вербицького, 9-І; тел.: 503-36-29. 562-47-30

Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово-відсталих дітей та дітей з ураженням ЦНС, порушенням психіки

– вул. Вербицького, 9-І; тел.: 562-64-29.

4.Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району.

Адреса: 02097 м. Київ, вул. Будищанська, 4.

Директор: Цибуляк Руслана Леоніївна.

Телефон: 533-48-53; e-mail: tc2603@ukr.net

Структура територіального центру:

Відділення соціальної допомоги вдома:

масив «Троєщина»

– вул. Бальзака, 63-А; тел.: 546-00-57.

масив «Лісовий»

– вул. Мілютенка, 10-А; тел. 544-82-37.

Відділеннями соціальної допомоги вдома надаються платні соціальні послуги.

Відділення соціально-побутової адаптації

– вул. Бальзака, 63-А; тел.: 515-99-62.

Відділення організації благодійної діяльності

– вул. Бальзака, 63-А; тел.: 515-20-18.

Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням ЦНС з порушенням психіки (денне перебування)

– пр-кт Маяковського, 10-А; тел.: 515-04-06.

 1. 5.Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району у м. Києві.

Адреса: 02125 м. Київ, вул. Курнатовського, 7-А.

Директор: Соя Олександра Вікторівна.

Телефон/факс: 512-00-35; e-mail: dtcsop@list.ru dtcsop@ukr.net

Структура територіального центру:

Відділення соціальної допомоги вдома:

Центральне

– вул. Курнатовського, 7-А; ІІІ корпус; тел.: 540-72-56.

Березняківське

– вул. Березняківська, 6-А; тел. 550-63-00.

Русанівське

– б-р Русанівський, 4; тел.: 295-18-50.

Відділення соціально-медичних послуг

– вул. Курнатовського, 7-А; тел.: 510-82-10.

Відділення соціально-побутової адаптації:

Центральне

– вул. Курнатовського, 7-А; тел.: 510-82-10.

Русанівське

– б-р Русанівський, 4; тел.: 295-18-50.

Березняківське

– вул. Березняківська, 6-А; тел.: 550-63-00.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

вул. Курнатовського, 7-А; тел. 512-34-41.

Відділення соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово-відсталих дітей та дітей з ураженням ЦНС, порушенням психіки

– вул. Курнатовського,7-А. тел.: 542-68-03.

Відділення соціально – медичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП (денне перебування)

Відділення ранньої соціальної реабілітації дітей-осіб з інвалідністю (погодинне перебування)

 1. 6.Територіальний центр соціального обслуговування Оболонського району у м. Києві.

Директор: Кримова Валентина Василівна.

Адреса: 04209 м. Київ, вул. Озерна, 18-а.

Телефон: 428-00-77; e-mail: tcobl@mail.ru tcobl@ukr.net

Структура територіального центру:

Відділення соціальної допомоги вдома:

Відділення соціальної допомоги вдома № 1

– вул. Малиновського, 34; тел.: 418-65-11.

Відділення соціальної допомоги вдома № 2

– пр-кт. Оболонський, 16-А; тел. 410-65-75.

Відділення соціальної допомоги вдома № 3

– вул. Тимошенка, 2-В; тел.: 410-24-03.

Відділення соціальної допомоги вдома № 4

– пр-кт Героїв Сталінграду 35-А; тел.: 414-89-80.

Відділення соціальної допомоги вдома № 5

– вул. Північна, 22; тел.: 411-43-46.

Відділення соціальної допомоги вдома № 6

– вул. Попова, 1; тел.: 463-92-53.

Відділення соціальної допомоги вдома № 7

– вул. Червонофлотська, 6; тел.: 401-83-00.

Відділення соціально-побутової адаптації

– вул. Озерна, 18-А; тел.: 428-10-78.

Відділення соціально-медичної реабілітації для дітей з ДЦП, розумово-відсталих дітей та дітей з ураженням ЦНС, порушенням психіки

– вул. Озерна, 18-А; тел.: 412-01-81.

 1. 7.Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району.

Адреса: 01103 м. Київ, вул. Кіквідзе, 11-А.

Директор: Некрутова Валентина Дмитрівна.

Телефон/факс: 285-23-59; e-mail: tcp-1@list.ru; сайт: hospicehome.ucoz.ua. tcpehersk@ukr.net

Структура територіального центру:

Відділення соціальної допомоги вдома:

Відділення соціальної допомоги вдома № 1

– вул. Кіквідзе, 11-А; тел.: 286-54-96.

Відділення соціальної допомоги вдома № 2

– вул. Дружби Народів, 32-А; тел.: 284-81-44.

Відділення соціально-побутової адаптації

– вул. Кіквідзе, 11-А; тел.: 285-67-01.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

вул. Кіквідзе, 11-А; тел.: 284-96-76.

Відділення паліативної допомоги одиноким хворим

– вул. Рогніденська, 4-Б; тел.: 289-99-78.

Відділення соціально-медичної реабілітації для дітей з ДЦП, розумово-відсталих дітей та дітей з ураженням ЦНС, порушенням психіки

– вул. Дружби Народів, 32-А; тел.: 284-93-85.

 1. 8.Територіальний центр соціального обслуговування Подільського району у м. Києві.

Адреса: 04070 м. Київ, вул. Братська, 15/9.

Директор: Слабеняк Олена Петрівна.

Телефон/факс: 425-05-12; e-mail: tc_podol@list.ru tc_podol@mail.ua

Структура територіального центру:

Відділення соціальної допомоги вдома:

«Поділ» – вул. Ярославська, 31-Б; Борисоглібська,8/13 тел.: 463-79-96.

«Куренівка» – вул. Фрунзе, 126-А; тел.: 468-51-51.

«Вітряні гори» – вул. Галицька, 13; тел.: 462-03-79.

«Виноградар» – вул. Мостицька, 14; тел.: 434-42-92.

«Нивки» – вул. М. Гречка, 10-В; тел.: 422-33-93.

Відділення соціально-побутової адаптації

– вул. Фрунзе, 115/3.

– вул. Світлицького, 24-А; тел.: 468-41-69.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

вул. Бестужева, 32; тел. 433-42-40.

Відділення соціально-медичної реабілітації для дітей з ДЦП, розумово-відсталих дітей та дітей з ураженням ЦНС, порушенням психіки

– вул. Свободи, 2-Б; тел.: 460-18-08.

 1. 9.Теріторіальний центр соціального обслуговування Святошинського району у м. Києві.

Адреса: 03148 м. Київ, вул. Гната Юри, 14-Б.

Директор: Булах Наталія Валентинівна.

Телефон: 405-92-67; e-mail: ruszn08@visti.com rusuzn08@ukr.net

Структура територіального центру:

Відділення соціальної допомоги вдома № 1

– вул. Жмеринська, 22; тел.: 403-37-81.

Відділення соціальної допомоги вдома № 2

– вул. Чорнобильська, 9; тел.: 452-71-11.

Відділення соціально-побутової адаптації

– вул. Жмеринська, 22; тел.: 403-37-81.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

вул. Жмеринська, 22; тел.: 407-38-16.

Відділення по роботі з людини з інвалідністюми

– вул. Жмеринська, 22; тел.: 407-38-16.

Відділення соціально-медичної реабілітації для дітей з ДЦП, розумово-відсталих дітей та дітей з ураженням ЦНС, порушенням психіки

– вул. Чаадаєва, 3-А; тел.: 276-00-66.

 1. 10.Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району.

Адреса: 03126 м. Київ, бул. І. Лепсе, 83-А.

Директор: Вітавська Галина Петрівна.

Телефон/факс 497-73-27; e-mail: tcson_sol.mail.ru

Структура територіального центру:

Відділення соціальної допомоги вдома № 1

бул. І. Лепсе, 83-А; тел.: 497-51-62.

Відділення соціальної допомоги № 2

– вул. Волинська, 2; тел.: 242-86-40.

Відділення соціально-побутової адаптації

– вул. І. Лепсе, 83-А; тел.: 408-90-04.

Відділення соціально-медичних послуг

– вул. І. Лепсе, 83-А; тел.: 455-37-81;

– вул. Волинська, 2; тел.: 242-39-98.

Відділення організації надання адресної допомоги і виконання соціальних програм

– вул. І. Лепсе, 83-А; тел.: 497-72-40;

– вул. Волинська, 2; тел.: 241-09-44.

Відділення соціально-медичної реабілітації для дітей з ДЦП, розумово-відсталих дітей та дітей з ураженням ЦНС, порушенням психіки

– вул. І. Лепсе, 83-А; тел.: 455-37-81.

 1. 11.Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району № 1.

Адреса: 04060 м. Київ, вул. Котовського, 33.

Директор: Охотницька Віра Теодорівна.

Телефон: 467-00-14; e-mail: shevtc_1@ukr.net

Структура територіального центру

Відділення соціальної допомоги вдома;тел.: 453-66-28.

Відділення соціально-побутової адаптації;тел.: 453-66-26.

Відділення соціально-медичних послуг;тел.: 453-66-29.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;тел.: 440-75-22.

 1. 12.Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району № 2.

Адреса: 04116 м. Київ, вул. В.Василевської, 11-А.

Директор: Бабій Світлана Юріївна.

Телефон: 236-50-56; e-mail: tercenter@mail.ru tercentr2_pr@ukr.net

Структура територіального центру:

Відділення соціальної допомоги вдома;тел.: 238-00-19.

Відділення соціально-побутової адаптації;тел.: 238-74-95.

Відділення соціально-медичних послуг;тел.: 236-22-56.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;тел.: 238-74-95.

Відділення соціально-медичної реабілітації для дітей з ДЦП, розумово-відсталих дітей та дітей з ураженням ЦНС, порушенням психіки.