Урядом затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу

16 Квітня 2019 Друкувати цю новину

Це дасть змогу забезпечити реабілітаційними послугами близько 13 тисяч дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу за рахунок коштів з державного бюджету за принципом “гроші ходять за людиною”.

Рішення  прийняте на виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”. Повний текст постанови за посиланням.

Публікуємо роз'яснення Мінсоцполітики з означених питань, надане на запит Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю Валерія СУШКЕВИЧА.

Щодо порядку здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу у 2019 році

На виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, яким передбачені видатки за бюджетною програмою 2507100 „Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу” Міністерством соціальної політики розроблений проєкт постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу” (далі - проєкт акта), який поданий до Кабінету Міністрів України листом від 04.03.2019 № 4362/0/2-19/58.

Проєкт акта відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (зі змінами) погоджений із зацікавленими органами, зокрема громадською спілкою „Всеукраїнське громадське об’єднання „Національна асамблея людей з інвалідністю України”.

Щодо надання відповідей на порушені у Вашому зверненні питання:

- до якого саме (обласного чи місцевого) органу соціального захисту слід звертатися законним представникам дітей з інвалідністю для фінансування реабілітаційних послуг за рахунок коштів державного бюджету

Пунктом 5 проєкту Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу (далі - проєкт Порядку) передбачено, що для забезпечення дитини з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу (далі - ДЦП) реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до місцевого органу заяву (у довільній формі) про направлення дитини до реабілітаційної установи із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу для проходження дитиною реабілітації та копії визначених цим пунктом документів.

Місцевий орган - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад і виконавчі органи міських рад, сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад (у разі їх утворення).

- яким чином має вестися черговість отримання відповідного фінансування

Відповідно до пункту 6 проєкту Порядку місцевий орган забезпечує ведення обліку дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП, які в порядку черговості направляються на здійснення заходів із реабілітації. Днем звернення одного з батьків дитини чи її законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів, що реєструються в журналі реєстрації документів.

В проєкті Порядку відсутні норми щодо обмеження забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП, які подали заяви у 2018 році або у попередні роки.

Відшкодування вартості реабілітаційних заходів буде проводитися місцевими органами в межах бюджетних коштів шляхом їх безготівкового перерахування реабілітаційним установам як оплату за надані послуги відповідно до укладених договорів на підставі актів наданих послуг.

- чи може отримувати відповідні кошти дитина щороку

Проєктом Порядку передбачено спрямування бюджетних коштів на відшкодування реабілітаційним установам вартості заходів із реабілітації дітей внаслідок ДЦП.

Забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП здійснюється відповідно до індивідуальної програми реабілітації, копію якої один із батьків дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП чи її законний представник подає разом із заявою. У проєкті Порядку відсутні норми щодо обмеження забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП, визначених індивідуальною програмою реабілітації.

- чи мають окремі категорії дітей пріоритет

У проєкті Порядку відсутні норми щодо пріоритетного забезпечення реабілітаційними заходами окремих категорій дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП.

- чи потрібно вказувати в індивідуальній програмі реабілітації дитини назву реабілітаційної установи

Обсяг, терміни проведення, місце проведення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦГІ визначаються лікарсько- консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу при складанні індивідуальної програми реабілітації.

Державною типовою програмою реабілітації осіб з інвалідністю, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 (зі змінами) внесення інформації до індивідуальної програми реабілітації щодо назви реабілітаційної установи не передбачено.

Щодо забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю, яким не встановлено діагноз ДЦП, але мають схожі порушення опорно- рухового апарату і органів центральної нервової системи

Міністерством соціальної політики та місцевими органами влади утворено та діють 153 центри комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю, у тому числі 8 державної форми власності, які щороку обслуговують на безоплатній основі понад 23 тис. осіб, з них більше 19 тис. - діти з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання.

Організаційні питання щодо направлення та зарахування до реабілітаційних установ державної або комунальної форми власності здійснюється відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 (зі змінами).

За повідомленням державних реабілітаційних установ „Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю „Промінь” (м. Вінниця), „Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю „Пролісок” (м. Луцьк), „Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю „Мрія” (м. Миколаїв) ними надаються реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання, у тому числі дітям з інвалідністю яким не встановлено діагноз ДЦП, але маніть схожі порушення опорно- рухового апарату і органів центральної нервової системи, наприклад захворювання, відповідно до МКХ 10 - 082.4 (Спастична тетраплегія).

Одночасно, Міністерство соціальної політики листом від 08.02.2019 № 2761/0/2-19/58 звернулося до Міністерства охорони здоров’я та листом від 07.03.2019 № 4666/0/2-19 до Полтавської обласної державної адміністрації з проханням організації зустрічі з представниками громадських об’єднань „Ліга громадських організацій „Громада Полтавщини” та Полтавського місцевого осередку Всеукраїнської організації осіб з інвалідністю „Союз організацій осіб з інвалідністю України”, та у разі необхідності надати всебічну допомогу сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю, вирішити питання забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю, яким не встановлено діагноз дитячий церебральний параліч, але які мають інші нозологічні форми захворювання, зокрема порушення опорно-рухового апарату, органів центральної нервової системи у ТОВ „Міжнародна клініка відновного лікування” за кошти місцевого бюджету.

З метою ефективного виконання у 2019 році зазначеної бюджетної програми Міністерство соціальної політики листом від 07.02.2019 № 2633/0/2-19 доручило структурним підрозділам соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій запровадити на місцевому рівні облік (в порядку черговості) дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП.

Також Міністерством розробляються методичні рекомендації щодо здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП, формування переліку реабілітаційні установ Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП, питання - відповіді, інфографіка, які будуть розміщені на веб-сайті Міністерства.

Таким чином, Міністерство соціальної політики тримає на контролі питання щодо здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю, зокрема внаслідок дитячого церебрального паралічу.

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Ваші дані будуть надійно збережені! Вашу e-mail адресу не буде опубліковано. Також інші дані не будуть передані третій особі.
всі поля обов'язкові до заповнення.