Шлях стомованого до безкоштовного забезпечення

30 Червня 2016 Друкувати цю новину

Шлях стомованого до безкоштовного забезпеченняОдне з самих нагальних питань для стомованих – наявність калоприймачів.

-Чи може стомований в Україні отримувати калоприймачі за рахунок держави?

-Так, може. Але на безкоштовне забезпечення мають право тільки люди, котрі мають підтверджену групу інвалідності.

Безкоштовне забезпечення осіб з інвалідністю в Україні засобами реабілітації гарантовано Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (від 21.03.1991)

Цей Закон визначає основи соціальної  захищеності  осіб з інвалідністю в   Україні  і  гарантує  їм  рівні  з  усіма  іншими  громадянами можливості для  участі  в  економічній,  політичній  і  соціальній сферах життя суспільства, створення  необхідних  умов,  які  дають можливість людини з інвалідністюм ефективно реалізувати права та свободи людини і   громадянина   та  вести  повноцінний  спосіб  життя  згідно  з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.

-Чи мають право стомовані на безоплатне забезпечення саме калоприймачами?

-Саме ст.38 даного Закону дає відповідь на дане питання:

Інвалідам і дітям-людини з інвалідністюм надаються безоплатно або на пільгових умовах послуги з соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби реабілітації (засоби для пересування,  протезні  вироби,  сурдотехнічні  засоби, мобільні телефони   для  письмового спілкування тощо), вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечо- та калоприймачі  тощо) на підставі індивідуальної програми реабілітації.

Тобто, аби стомованому мати право на безкоштовне забезпечення, в першу чергу необхідно отримати групу інвалідності та індивідуальну програму реабілітації (ІПР). Варто зазначити, що наявність індивідуальної програми реабілітації (ІПР) є обов’язковою, аби стомований мав право на безкоштовне забезпечення калоприймачами. В ІПР лікар має зробити відмітку, що стомований «потребує» калоприймачі. Згідно Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (від 06.10.2005) індивідуальна програма реабілітації людини з інвалідністю є обов’язковою для виконання. (Розділ V, ст.23).

Коли стомований отримав групу інвалідності виникає питання – куди звернутись і де саме можна отримати калоприймачі.

Відповідь на це питання нам дає Постанова КМУ«Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю»  (від 08.12.2006) в якій чітко розписано хто є надавачем послуги. Навпроти технічних засобів сечо-/калоприймач зазначено – заклади охорони здоров’я.

Що це означає для стомованого? В першу чергу те, що калоприймачі стомований повинен отримати в ЦПМСД (поліклініка) за місцем проживання. Але є певна процедура, котру повинен пройти стомований.

Порядок даної процедури чітко відображений в Постанові КМУ «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей-осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами» (від 03.12.2009). Тобто згідно п.7 даної Постанови інвалід повинен звернутись з заявою встановленого зразка та надати зазначений перелік документів.

Дуже часто стомовані звертаються усно до поліклініки і так само усно отримують відмову. Тому, ключовим моментом є саме письмове звернення. Дуже бажано до Вашої заяви додати супровідний лист в якому поросити надати чітку відповідь – коли я можу отримати калоприймачі. Обов’язково попросити надати письмову відповідь, в термін передбачений законом.

Якщо у Вас виникли питання з приводу безкоштовного забезпечення, Ви можете звернутись на гарячу лінію для стомованих пацієнтів та отримати вичерпні відповіді.

Український інтернет портал для стомованих пацієнтів

  Категорія:
 1. Щербина Валентина
  Вересень 01, 13:50 #1 Щербина Валентина

  РЕЗОЛЮЦІЯ
  Семінару «Життя із стомою, проблеми та догляд»

  серпень 2016 р., Пуща-Водиця, вул.. Юнкерова 58.

  Ми, учасники Семінару «Життя із стомою, проблеми та догляд» члени громадських організацій та представництв громадських організацій людей з інвалідністю – стомованих хворих з різних областей України, констатуємо незадовільне виконання чинного законодавства в частині забезпечення людей зі стомою в Україні виробами медичного призначення – (сечо-калоприймачами).
  Ситуація загострюється на фоні зростання чисельності захворювань та їх поширеності, низького рівня матеріального забезпечення населення, зростання цін на проживання та на засоби догляду за стомою, відсутності державної підтримки.
  Основою реабілітаційного процесу людини зі стомою – є забезпечення виробами медичного призначення (сечо- та калоприймачами та допоміжними засобами догляду за стомою).
  На сьогоднішній день в Україні створена достатня правова база та існують майже всі необхідні законодавчо-нормативні документи для забезпечення людей зі стомою індивідуальними засобами, а саме калоприймачами та сечоприймачами, засобами догляду за стомою. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» (стаття 38) гарантує забезпечення особи з інвалідністю виробами медичного призначення, зокрема калоприймачами та сечоприймачами, але на сьогоднішній день виконання зазначеного Закону різниться в залежності від регіону, або не виконується зовсім (поодинокі міста та області), а в деяких – частково І звичайно, ми – люди зі стомою, можемо трактувати це, як свавілля влади на місцях. Ми всі живемо в одній державі – Україна і Закон та його виконання має бути однаковим для всіх.
  Особлива ганебність ситуації з цього приводу в м. Києві, так як це найбільше місто України і столиця має бути прикладом для усіх регіонів країни. У 2016 році стомовані пацієнти, мешканці м. Києва до цього часу не отримали жодного засобу.

  Проблеми в частині забезпечення стомованих осіб в Україні виробами медичного призначення (сечо-калоприймачами, та допоміжними засобами догляду за стомою):
  1. Відсутність в регіонах загального обліку стомованих осіб (всі дані про кількість стомованих пацієнтів та особливостей виведених стом, повинні передаватися з закладів первинного обліку у центральні заклади охорони здоров’я, для виділення коштів на закупівлю сечо- та калопрймачів).
  2. Ігнорування потреб осіб зі стомою під час розподілу медичної субвенції та коштів місцевих бюджетів;
  3. Відсутність індивідуального підходу при закупівлі засобів догляду за стомою. При закупівлі потрібно прописувати загальне технічне завдання, враховуючі параметри засобів всіх виробників, а не прописувати його під одного виробника, таким чином ігноруються потреби людей зі стомою, коли виграє один й той самий постачальних засобів догляду за стомою (кало приймачів)
  4. Маніпуляції при видачі, з нормативом забезпечення калоприймачами та
  сечоприймачами на місяць, в закладах охорони здоров’я, у зв’язку із чим частина коштів витрачається нераціонально, так як не може один тип кало приймача або сечоприймача підходити всім особам зі стомою;
  -1-
  Звертаємось до органів законодавчої та виконавчої влади усіх рівнів з проханням вжити відповідних заходів щодо покращення становища людей зі стомою в Україні, зокрема:

  1. Кабінету Міністрів України:
  Доручити МОЗ у 2016 році розробити та подати в установленому порядку на розгляд Уряду зміни до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей-осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301, щодо:
  Визначення щомісячного нормативу видачі на одну особу калоприймачів відповідно до типу та виду (однокомпонентний, двокомпонентний, мішок відкритий/закритий) та сечоприймачів з урахуванням фактичних потреб стомованих хворих;
  Доповнення переліку засобів, видача яких регламентується вказаним Порядком, додатковими засобами догляду за стомою, а саме: пастою-герметиком, абсорбуючим порошком, поясом, нейтралізатором запаху, кремом для захисту шкіри. Такими додатковими засобами стомовані забезпечуються за рахунок бюджетних коштів у всіх пострадянських країнах та Європі;
  Доручити обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити належне виконання статті 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» в частині забезпечення осіб зі стомою виробами медичного призначення, зокрема кало приймачами, сечоприймачами та допоміжними засобами, у тому числі шляхом розроблення та затвердження обласних програм медико-соціальної реабілітації стомованих хворих і прозвітувати про це Кабінету Міністрів України.

  2. Міністерству охорони здоровя:
  Вдосконалити Форму звітності № 37/1 «Звітність про кількість одержаних технічних та інших засобів людини з інвалідністюми, дітьми-людини з інвалідністюми, які перебувають на обліку, та тих, що зняті з обліку, за 20__ рік» та Інструкцію щодо її заповнення, задля того, щоб було зрозуміло чисельність відповідних осіб у регіонах і забезпечення їх потреби у вказаними засобам;
  Проводити навчання фахівців по наданню допомоги стомованим хворим.

  3. Органам охорони здоров’я:
  Щороку під час розподілу медичної субвенції та коштів місцевих бюджетів ініціювати врахування потреб стомованих осіб стосовно забезпечення засобами догляду за стомою (сечо-калоприймачами та допоміжними засобами).
  Забезпечити ведення закладами охорони здоров’я обліку осіб зі стомою у відповідності до наказу № 109 Міністерства охорони здоров’я від 12.02.2013 р.;
  Закупівлю засобів догляду за стомою здійснювати з урахуванням якості, закуплених за державні кошти калоприймачів та при закупівлі приділяти увагу до їхніх технічних характеристик, з урахуванням особистостей виведення стом, типу та виду калоприймачів. Використання засобів догляду за стомою мають покращити життя стомованих хворих і не викликати ускладнень в житті. Саме такий підхід є найкращим та найраціональним, адже він дозволяє забезпечити адресність, врахування індивідуальних потреб стомованих хворих, цільове використання коштів.
  В майбутньому залучати стомованих пацієнтів, які мають певний досвід використання даних виробів, в якості експертів на підготовчих етапах закупівель.

  -2-
  Висвітлювати проблеми стомованих хворих, методи лікування і профілактики хвороб, які сприяють виведенню стоми, в ЗМІ та на телебаченні.

  Просимо врахувати наш досвід роботи із стомованими пацієнтами вже понад 10 років, та потрібну кількість калоприймачів на місяць і на рік.

  Найменування засобів кількість в місяць кількість на рік
  по догляду за стомою: штук штук

  1. Однокомпонентні калоприймачі
  а). з випускним отвором 30 360

  2. Двохкомпонентні калоприймачі

  а). плати 10 120

  б). мішки до плат з випускним
  отвором 30 360

  3. Пояс підтримуючий для двохком-
  понентної системи – 1

  4. Лікувальна вировнювальна паста 0,5 6

  Крім наведених вище засобів стомованому хворому також необхідно мати лікувальні, миючі та косметичні засоби – спеціальні присипки, гелі, дезодоранти, салфетки.

  Президент ГО ВАІ «ОСТОМІЯ» Щербина В. Ф.

  Reply to this comment

Додати коментар

Ваші дані будуть надійно збережені! Вашу e-mail адресу не буде опубліковано. Також інші дані не будуть передані третій особі.
всі поля обов'язкові до заповнення.