Щодо проєкту постанови КМУ «Деякі питання соціального захисту громадян похилого віку та осіб з інвалідністю»

31 Січня 2018 Друкувати цю новину

Всеукраїнським громадським об’єднанням «Національна асамблея людей з інвалідністю України» (далі - НАІУ) розглянуто доопрацьований проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання соціального захисту громадян похилого віку та осіб з інвалідністю» та погоджуємо його.

Вдячні за часткове врахування зауважень та пропозицій НАІУ, викладених у листі від 03.10.2017 №386/3 до нормативно-правового акту.

Водночас з метою дотримання норм Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю щодо забезпечення особам з інвалідністю доступу нарівні з іншими до інформації пропонуємо пункт 6 Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (далі - проєкт Типового положення) доповнити новим (останнім) абзацом такого змісту:

«Інформація підопічним з інтелектуальними та сенсорними порушеннями надається в доступний спосіб, зокрема шляхом застосування жестової мови, простої мови, шрифта Брайля тощо.».

Крім того:

в абзаці другому пункту 8 проєкту Типового положення слова «за вибором» виключити;                                                                                                                                               1

у пункті 12 проєкту Типового положення абзаци 1 - 5 пропоную викласти у такій редакції:

«Організація надання медичної допомоги здійснюється за умови:

  • укладення інтернатом договору з амбулаторно-поліклінічним закладом, що має ліцензію, згідно з яким відповідні послуги надаватимуться відокремленим структурним підрозділом амбулаторно-поліклінічного закладу;
  • провадження господарської діяльності з медичної практики шляхом:

відкриття в інтернаті медичного кабінету фізичними особами - підприємцями, які провадять медичну практику на підставі ліцензії;

отримання інтернатом ліцензії та відкриття в інтернаті закладу охорони здоров’я без утворення юридичної особи, що діятиме відповідно до положення про такий заклад.»;

абзац третій пункту 26 проєкту Типового положення після слів «лікувально- профілактичним закладом» доповнити словами «за погодженням із підопічним або його законним представником.»;

абзац п’ятий пункту 33 проєкту Типового положення, яким пропонується передбачити, що за потреби в інтернаті можуть створюватися психоневрологічні, геріатричні та реабілітаційні відділення, слід допрацювати шляхом визначення суб’єктів яких можна буде влаштувати чи перевести до кожного із визначених відділень

пункт 41 проєкту Типового положення викласти у такій редакції:

«41. Смерть підопічного констатується відповідно до Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Генеральної прокуратури України від 29 вересня 2017 року № 807/1193/279, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2017 р. за № 1299/31167.

Лікарське свідоцтво про смерть оформляється працівниками закладів охорони здоров’я в установленому законодавством порядку.»;

Також, з метою дотримання вимог нормопроєктувальної техніки щодо уніфікованості термінології пропонуємо:

в абзаці першому пункту 13 проєкту Типового положення слова «у віці більше ніж 18 років» замінити словами «у віці старші 18 років»;

в пункті 23 проєкту Типового положення абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

«письмової заяви законного представника та рішення органу опіки та піклування про переведення до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

рішення органу опіки та піклування про переведення до інтернату (якщо опіку над підопічним здійснює інтернат).»;

у пункті 24 проєкту Типового положення знак і слово «/піклування» виключити;

в абзаці четвертому пункту 25 проєкту Типового положення слова «вибуття (зникнення)» замінити словом «зникнення»;

в абзаці другому пункту 35 проєкту Типового положення слова «медичній документації» замінити словами «історії хвороби (медичній картці)»;

в абзаці сьомому пункту 43 проєкту Типового положення слово «числився» замінити словом «перебував».

 

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Ваші дані будуть надійно збережені! Вашу e-mail адресу не буде опубліковано. Також інші дані не будуть передані третій особі.
всі поля обов'язкові до заповнення.