Розглянуто проєкт наказу Мінсоцполітики “Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці”

27 Вересня 2016 Друкувати цю новину

Розглянуто проєкт наказу Мінсоцполітики "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці"Всеукраїнське громадське об’єднання "Національна Асамблея осіб з інвалідністю України" розглянуло проєкт наказу Мінсоцполітики «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці», надісланий листом від 06.09.2016 № 12981/0/14-16/014, та повідомляє наступне.

 1. Абзац другий пункту 4 Розділу І. Стандарту викласти в такій редакції:

«гнучкі умови праці – надання можливості працювати на умовах скороченої тривалості робочого часу або неповний робочий день (тиждень), індивідуальні норми (обсяги) виробництва (надання послуг), важкості та напруженості, санітарно-гігієнічні чинники, допущення обмеження щодо виконання окремих посадових і функціональних обов'язків, планових завдань, робота у нічний час – тільки за згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям, робота у вихідні та святкові дні - тільки за згодою, гнучкий робочий графік, робота у розподіл професійних обов’язків між декількома колегами або надання можливості працювати вдома;»;

 1. Абзац другий пункту 1 Розділу VІІ. Стандарту викласти в такій редакції:

«суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує свою діяльність у приміщеннях, спеціально обладнаних і пристосованих для обслуговування в них людей з інвалідністю. Аналогічним чином має бути облаштована прилегла територія до приміщення (будівлі), в яких суб’єкт надає соціальну послугу;»

 1. Абзац другий та третій пункту 2 Розділу VІІ. Стандарту викласти в такій редакції:

«надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги, а також - до наявних (у разі наявності) у них порушень (фізичних, сенсорних, психічних та розумових порушень (у разі наявності);

отримувачі соціальної послуги та / або їхні законні представники повинні бути поінформовані про свої права, обов’язки, а також про державні та громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах (така інформація повинна бути надрукована на матеріалах із матовою поверхнею чітким шрифтом з висотою літер не менше 15 мм (60 кегль), який контрастує з фоном, та розміщена на висоті між 1200 мм і 1600 мм від підлоги. Для зручності, зазначену інформацію має бути розміщено також на висоті від 900 мм до 1200 мм від підлоги), вручення інформаційних листівок, буклетів (у наявності мають бути примірники листівок та буклетів, дубльовані рельєфно-крапковим шрифтом), сайті надавача соціальної послуги (з можливістю доступу до них користувачів з вадами зору та слуху)тощо.»;

 1. Абзац четвертий пункту 1 Розділу VІІІ. Стандарту доповнити реченням такого змісту:

«Варіанти пристосування робочого місця до потреб отримувачів соціальної послуги наведено у додатку 3 до цього Державного стандарту»;

 1. Пункту 2 Розділу ІХ. Стандарту доповнити реченням такого змісту:«У разі надання послуги особам із порушеннями слуху суб’єкт, що надає соціальну послугу, повинен мати співробітника, що володіє жестовою мовою, або залучити фахівця із відповідними знаннями.»
 2. Пункту 2 Розділу ІХ. Стандартувикласти в такій редакції:

«3. Надавачі соціальної послуги повинні:

володіти знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у „Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги”, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324 (зі змінами наказ Мінсоцполітики від 25.01.2016 № 45).

знати та дотримуватися правил етики спілкування із людьми з інвалідністю та представниками інших соціальних груп;

знати та використовувати основи фізичного супроводу осіб з порушеннями зору та опорно-рухового апарату.»

 1. У абзаці першому пункту 2 Розділу Х. Стандарту слова «протипожежним вимогам» замінити словами «протипожежним вимогам, державним будівельним нормам».
 2. У Розділі І додатку 1 позиції «Трудова рекомендація за висновком МСЕК», «Протипоказання щодо умов праці», «Рекомендовані умови праці» замінити наступними позиціями:
 • «Професії (спеціальності), за якими особа працювала, або які підтверджені документами про освіту (із зазначенням рівня кваліфікації, який збережений в тому чи іншому ступені професійної придатності)»
 • «Загальний стаж роботи»
 • «Чи проходив попередню професійну реабілітацію: □ так □ ні»
 • «Якщо так, то в яких закладах»
 • «Тривалість безробіття»
 • «Протипоказання за станом здоров'я до професійної діяльності»
 • «Рекомендації щодо роботи на умовах скороченої тривалості робочого часу або неповного робочого дня (тижня)»
 • «Рекомендації щодо індивідуальних норм (обсягів) виробництва (надання послуг), важкості та напруженості, санітарно-гігієнічні чинники»
 • «Рекомендації щодо виконання окремих посадових і функціональних обов'язків, планових завдань»
 • «Рекомендації щодо роботи у нічний час, у вихідні та святкові дні»
 • «Рекомендації щодо особливих вимог до охорони праці і техніки безпеки (до роботи на висоті), біля механізмів, що рухаються, з енергоустаткуванням та інші; необхідні для виконання роботи за професією спеціальні пристосування (тифлотехнічні, сурдотехнічні та інші засоби) і спеціальні вимоги з організаційно-технічної та ергономічної адаптації робочого місця щодо особливості патології людини з інвалідністю»
 • «Рекомендації щодо раціонального працевлаштування (перелік рекомендованих професій і видів праці)»
 • «Рекомендації щодо переліку професій, спеціальностей, що рекомендований до освоєння при професійному навчанні, перепідготовці».
 1. У Розділі ІІІ додатку 1 залишити тільки ті позиції, що стосуються побажань та уподобань особи, які вона для себе образа з урахуванням медичних рекомендацій.
 2. Розділ IV додатку 1 доповнити позиціями щодо обраних для особи умов і режимів праці.
 3. Зміст додатку 2 повинен деталізувати, яким чином будуть реалізовані стосовно особи висновки, вказані у Додатку 1. На жаль, запропонована редакція Додатку 2 є занадто спрощеною, а тому потребує суттєвого доопрацювання.
 4. Додатки 3 слід доопрацювати з урахуванням вищевказаних зауважень (особливо того, що зазначено у пунктах 1 та 8).
  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Ваші дані будуть надійно збережені! Вашу e-mail адресу не буде опубліковано. Також інші дані не будуть передані третій особі.
всі поля обов'язкові до заповнення.