повернутися на головну

Звіт НАІУ за 2019 рік

Звіт НАІУ за 2019 рік
NAIU_logo-1024-white.png

«ПРАГНЕШ РІВНОСТІ - ДІЙ!»

ЗВІТ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ»
ЗА 2019 РІК

ПРО НАІУ

Громадська спілка “Всеукраїнське громадське об’єднання “Національна Асамблея людей з інвалідністю України” (далі НАІУ) – створена у вересні 2001 р.

Метою діяльності НАІУ є об’єднання громадських організацій, членами яких є особи з інвалідністю, та або їхня діяльність спрямована на поліпшення захисту прав людей з інвалідністю, узгодження дій та консолідація їх зусиль, спрямованих на покращення становища осіб з інвалідністю в Україні, сприяння захисту їх конституційних прав та підвищенню ролі і соціального статусу у суспільстві.

Станом на 31 грудня 2019 року кількість членів НАІУ становила 26 всеукраїнських та 91 регіональних громадських організацій людей з інвалідністю, які представляють інтереси молоді та жінок з інвалідністю, батьків що виховують дітей з інвалідністю, спортсменів з інвалідністю, війни в Афганістані, Другої світової війни та учасників АТО, хворих на цукровий діабет, з інтелектуальною недостатністю, психічними розладами, людей з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушеннями зору, слуху тощо.

НАІУ реалізує всеукраїнські та міжнародні програми, спрямовані на:

– забезпечення участі людей з інвалідністю та їх об’єднань у формуванні та реалізації державної політики стосовно людей з інвалідністю;

– підвищення правової обізнаності людей з інвалідністю;

– покращення якості життя та стандартів послуг для дітей з інвалідністю, в т.ч. що перебувають у будинках-інтернатах;

– створення безбар’єрного архітектурного, транспортного та інформаційного середовища для людей з інвалідністю;

– вирішення проблем та надання підтримки молоді з інвалідністю, жінкам з інвалідністю, батькам, які виховують дітей-осіб з інвалідністю.

Національну Асамблею людей з інвалідністю України – визнано соціальним партнером держави щодо формування політики у сфері соціального захисту людей з інвалідністюта забезпечення їх прав, здійснення експертної оцінки та моніторингу національного законодавства (зокрема в Указах Президента, Постановах та Розпорядженнях Уряду).

Соціальне партнерство на центральному та регіональному рівнях:

– Представники НАІУ є членами профільних комісій та робочих груп центральних, обласних; міських та селищних органів влади.

– Представники НАІУ є членами робочих груп з питань вдосконалення законодавчо-нормативної бази профільних міністерств та відомств.

– Представники НАІУ (люди з інвалідністю) є радниками з соціальних питань голів облдержадміністрацій в більшості областей України.

НАІУ постійно проводячи практичну діяльність на всеукраїнському рівні з питань формування соціальної політики щодо людей з інвалідністю досягла визнання цієї діяльності на міжнародному рівні.

Представництво ООН в Україні діючи відповідно до Резолюцій, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН 61/106 та 63/183 підписало Меморандум про співпрацю з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України у сфері захисту прав людей з інвалідністю, сприяння їх соціальній інтеграції, а також об’єднання зусиль з метою ратифікації та імплементації Україно Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

За свою діяльність в сфері захисту прав людей з інвалідністю Національна Асамблея людей з інвалідністю України в 2010 році отримала Спеціальний консультативний статус при Економічній та Соціальній Раді ООН (ЕКОСОР) – єдина громадська організація в Україні.

Голова Національної Асамблеї людей з інвалідністю України входив в 2010-2012 рр. в групу експертів (12 осіб) Ради Європи з розробки міжнародної політики щодо людей з інвалідністю.

Співпрацює з багатьма міжнародними організаціями та мережею громадських організацій осіб з інвалідністю більш ніж з 20 країн світу з питань формування цілеспрямованої політики та практики у сфері подолання проблем людей з інвалідністю в Україні, впровадженні положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

***********************************************************************************

Голова Асамблеї Валерій Сушкевич, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю.

Вищій керівний органГенеральна Асамблея.

Виконавчий орган – Секретаріат.

СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2018-2022 роки

«ПРАГНЕШ РІВНОСТІ – ДІЙ!»

Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» (далі – НАІУ) створена в 2001 році з метою захисту прав осіб з інвалідністю, включення їх в життя суспільства, участі в формуванні та реалізації державної політики у сфері інвалідності. На сьогодні НАІУ об’єднує понад 100 громадських організацій з різних областей України, які займаються питаннями  осіб з інвалідністю різних нозологій у різних сферах життєдіяльності та мають спільну мету – дотримання прав людей з інвалідністю.

Діяльність НАІУ зробила значний внесок в розвиток громадського руху людей з інвалідністю в Україні та у вирішення проблем цієї цільової групи.

НАІУ співпрацює з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, державними й приватними структурами, міжнародними інституціями, громадськими та релігійними організаціями, засобами масової інформації. НАІУ взаємодіє з ПРООН, Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ), УВКБ ООН, іноземними дипломатичними представництвами в Україні, Агенцією міжнародного розвитку США (USAID), SOFT Tulip, Фондом «Східна Європа», Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), Трастовим фондом НАТО з медичної реабілітації в Україні та іншими.

НАІУ має спеціальний консультативний статус при Економічній та соціальній раді комітету ООН (ЕКОСОР), є партнером УВКБ ООН, членом DPI (Міжнародного Альянсу людей з інвалідністю), Міжнародної організації реабілітації (RI), SOFT Tulip (Міжнародної мережевої організації надавачів послуг).

Діяльність організації в 2018-2022 роках буде спрямована на захист прав та інтересів осіб з інвалідністю, сприяння в реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, включення аспектів інвалідності до розробки, реалізації та оцінки політики, формування позитивного ставлення до людей з інвалідністю в Україні.

Стратегія діяльності НАІУ базуватиметься на основних принципах і підходах, які закладені в міжнародних і європейських документах з прав людини, а також в Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Вона передбачає партнерство державних інституцій, громадських організацій, засобів масової інформації та бізнесу. Стратегія підготовлена на підставі пріоритетів обраних громадськими організаціями осіб з інвалідністю – членами ГС ВГО НАІУ.

Напрямки діяльності:

Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. Співпраця з міжнародними, правозахисними організаціями; підготовка звітів, аналітична діяльність у сфері прав людей з інвалідністю.

Участь. Підтримка забезпечення участі людей з інвалідністю та організацій в процесі прийняття рішення, що їх стосується на всіх рівнях. Сприяння формуванню політики з урахуванням соціально-правової моделі інвалідності, попередження та захист від різних форм дискримінації.

Проведення кампаній адвокасі по відстоюванню прав осіб з інвалідністю на вільне волевиявлення та участь у політичному й суспільному житті. Організація семінарів, тренінгів, інших заходів з метою підвищення професійного рівня діяльності громадських організацій людей з інвалідністю; співпраця та партнерство з органами державної влади, засобами масової інформації, бізнесом з метою врахування в усіх стратегіях і програмах прав людей з інвалідністю; представлення інтересів людей з інвалідністю в профільних Комітетах Верховної Ради України, Раді у справах осіб з інвалідністю при Кабінеті Міністрів України, Консультативній раді з питань захисту прав людей з інвалідністю при Уповноваженому Президента України з прав людей з інвалідністю, робочих групах, що створені в міністерствах, відомствах, місцевих органах влади для впливу на процес прийняття рішень; представлення та захист прав людей з інвалідністю в різних урядових та неурядових інституціях.

Доступність. Сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення доступу на рівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем та технологій, послуг; участь в роботі комітетів доступності та активізація їх діяльності; сприяння вдосконаленню чинного законодавства та існуючих стандартів; проведення семінарів та тренінгів для фахівців, представників державних структур та громадських організацій з питань доступності та універсального дизайну, супроводу пасажирів з інвалідністю; моніторинг та оцінка ситуації, лобіювання включення до бюджетів всіх рівнів витрат на розвиток доступності в регіоні; проведення аудитів доступності; громадський контроль за дотриманням чинного законодавства в питаннях доступності.

Освіта. Сприяти забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти. Участь в роботі профільних Комітетів Верховної Ради України, робочих групах при міністерствах та відомствах на національному та регіональному рівнях з питань освіти; участь в розробці законодавчо-нормативних документів у сфері освіти; проведення навчальних семінарів та тренінгів для різних цільових груп, просвітницьких заходів та кампаній по відстоюванню прав осіб з інвалідністю на освіту, формування громадської думки. Просвітницька робота з батьками, у яких є діти з інвалідністю та батьками дітей без інвалідності, з метою зміни ставлення та стереотипів стосовно осіб з інвалідністю.

Працевлаштування. Сприяння розширенню участі людей з інвалідністю у сфері зайнятості та реалізації права на працю на рівні з іншими. Участь в підготовці та розробці законодавчо-нормативних актів, співпраця з державними структурами, бізнесом щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю; сприяння створенню робочих місць для осіб з інвалідністю; проведення семінарів, тренінгів для представників бізнесу щодо недискримінації працівників на підставі інвалідності; проведення просвітницьких заходів з метою підтримки включення осіб з інвалідністю у відкритий ринок праці, відкриття власної справи, підтримка діяльності підприємств громадських організацій людей з інвалідністю. Збереження на законодавчому рівні 4-х відсоткового нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємствах всіх форм власності, підвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю в державному секторі.

Соціальний захист. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю й гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування людей з інвалідністю про можливі види соціальної допомоги, самостійного проживання та деінституалізації.

Охорона здоров’я. Сприяння формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю, в тому числі в питаннях репродуктивного здоров’я; врахування потреб людей з інвалідністю на реабілітацію та абілітацію при проведенні медичної реформи. Проведення моніторингів надання послуг особам з інвалідністю в закладах охорони здоров’я; проведення семінарів, тренінгів для різних цільових груп; участь у  розробці політики, стратегій в сфері охорони здоров’я; проведення просвітницьких заходів для осіб з інвалідністю щодо їх прав на надання якісних медичних послуг, проведення реабілітаційних, спортивних, екологічних таборів тощо. Розбудова системи раннього втручання шляхом запровадження міждисциплінарної сімейно-центрованої комплексної державної допомоги дітям з порушеннями розвитку та їх сім’ям, спрямованої на розвиток дитини та нормалізацію життя родини.

Захист та безпека людей з інвалідністю в надзвичайних ситуаціях. Сприяння забезпечення прав людей з інвалідністю, в тому числі внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, цивільних постраждалих в зоні АТО та учасників АТО. Реалізація програми «Рятуймо разом» та програм гуманітарної допомоги. Здійснення аналізу та моніторинг ситуації щодо виконання ст. 11 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, участь в підготовці законодавчих ініціатив з даної теми, співпраця з міжнародними та національними інституціями щодо формування політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях.

Просвітницька діяльність. Сприяння зміні існуючих стереотипів по відношенню до людей з інвалідністю. Проведення семінарів для різних цільових груп, (включаючи дітей та молодь), рекламних соціальних кампаній. Співпраця з засобами масової інформації щодо залучення фахівців з інвалідністю в медійні процеси, формування позитивного образу людей з інвалідністю, використання відповідної термінології. Проведення просвітницької роботи серед людей з інвалідністю (дітей, молоді) щодо їх прав та обов’язків.

Культура. Дозвілля. Сприяння залученню людей з інвалідністю до культурно-освітніх заходів, художньої творчості тощо. Організація фестивалів, виставок, творчих майстерень, вечорів творчості. Залучення людей з інвалідністю до заняття фізкультурою та спортом, туризму. Сприяння розвитку «туристичних послуг для всіх». Сприяння забезпеченню доступності театрів, бібліотек, музеїв тощо.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За звітний період здійснено:

експертиз нормативно-правових актів
юридично-правових консультацій та опрацювань звернень громадян
обстежень доступності

Національна Асамблея людей з інвалідністю України продовжила здійснення довгострокових програм, а саме:

– Програма «Участь ГОІ у формуванні та реалізації державної політики у сфері соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю».

– Програма Створення суспільства для всіх: доступність та універсальний дизайн.

– Програма  «Реалізація права на освіту осіб з інвалідністю».

– Програма «Забезпечення захисту й безпеки осіб з інвалідністю у ситуаціях ризику та надзвичайних гуманітарних ситуаціях».

– ПрограмаШкола лідерства для керівників та спеціалістів громадських організацій людей з інвалідністю – посилення спроможності ГОІ”.

– Програма «Охорона здоровя. Абілітація та реабілітація».

– Програма “Просвітництво. Доступ до інформації. Інформаційне забезпечення діяльності ГОІ та організацій, що працюють в інтересах осіб з інвалідністю”.

– Програма «Сприяння розвитку руху жінок з інвалідністю та батьків, які виховують дітей з інвалідністю».

Фінансування програм здійснено за рахунок видатків державного бюджету України на підтримку діяльності всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю.

РЕАЛІЗОВАНО:

заходів всеукраїнського та регіонального рівня
міжнародних довгостракових проєктів
всеукраїнських програм захисту прав людей з інвалідністю в різних сферах життєдіяльності
користувачів інтернет-сайтів НАІУ за рік
кількість користувачів соціальних мереж
примірників спеціалізованої літератури
лідерів ГО осіб з інвалідінстю, представників влади, фахівців, работодавців та ЗМІ підвищили свою професійну спроможність
ПРОГРАМА 
«Участь ГОІ у формуванні та реалізації державної політики у сфері соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю»

Мета:

Забезпечення соціального партнерства держави та ГОІ задля ефективного вирішення соціальної проблематики людей з інвалідністю, шляхом сприяння та участі у формуванні державної політики по вирішенню соціально-економічних, політичних, творчих та інших актуальних проблем осіб з інвалідністю та забезпечення їх прав, в т.ч. у створенні відповідної законодавчо-нормативної бази. Привернення уваги суспільства до проблем та стану соціальної захищеності людей з інвалідністю.

Протягом звітного періоду Національна Асамблея людей з інвалідністю України забезпечила активну роботу відповідно до Статуту НАІУ, щодо участі у формуванні і реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та забезпечення їх прав, співпрацюючи з Адміністрацією Президента України\Офісом Президента України, Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, Кабінетом Міністрів України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством розвитку громад та територій України, Державною службою у справах ветеранів війни та учасників АТО, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Представники НАІУ протягом звітного періоду брали активну участь у:

– засіданнях Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

– засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;

– засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

– засіданнях Ради у справах осіб з інвалідністю при Кабінеті Міністрів України;

– засіданнях Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства при Кабінеті Міністрів України;

– засіданнях Координаційної Ради з питань захисту соціальних прав при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини;

– засіданнях Координаційної Ради з питань захисту прав ВПО при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини;

–  робочих засіданнях Комітету ООН з соціальних та економічних питань та Комітету ООН з прав людей з інвалідністю;

 – засіданнях Робочих груп при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини;

– засіданнях Робочої групи при Уповноваженому Президента України з прав осіб з інвалідністю;

– засіданнях Експертної ради з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі при Міністерстві соціальної політики України;

– засіданнях Робочої групи із забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

– засіданнях Колегії, Громадської ради та Комітету доступності Міністерства розвитку громад та територій України;

– засіданнях Соціальної ради при Міністерстві інфраструктури України;

– засіданнях Конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом при Міністерстві інфраструктури України;

– засіданнях Громадської ради при Держкомтелерадіо;

– засіданнях Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України;

– засіданнях Технічної ради Укравтодору;

– засіданнях Громадської ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України;

 – засіданнях Робочої групи з забезпечення доступності до правосуддя за участю Вищої Ради правосуддя та Державної судової адміністрації;

 – засіданнях робочої групи із забезпечення доступності суду та судової процедури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місті Києві;

– засіданнях Національної ради з питань запровадження раннього втручання при Кабінеті Міністрів України;

– засіданнях Комітету доступності при обласних та місцевих державних адміністраціях;

– засіданнях робочої групи з розробки концепції мистецької освіти Міністераства культури України;

– засіданнях робочої групи щодо розроблення закнодавчонормативного регулювання використання формату “спрощеного читання” МОН;

– засіданнях Експертної комісії Мінсоцполітики України щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств усіх форм власності – кандидатів на виготовлення, постачання, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації;

 – засіданнях постійно діючої робочої групи з питань дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю Державної служби експортного контролю України;

– засіданнях постійно діючої робочої групи з питань дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю Державної екологічної інспекції;

– засіданнях постійно діючої робочої групи з питань дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю Міністерства інформаційної політики України;

– засіданнях постійно діючої робочої групи з питань доступності для осіб з інвалідністю транспорту, обєктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового звязку при Мінінфраструктури та Управлінні безпеки на транспорті та технічного регулювання;

– засіданнях постійно діючої робочої групи з питань дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю при Міністерстві екології та природних ресурсів;

– засіданнях робочої групи із формування граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення при Мінсоцполітики;

– засіданнях робочої групи НДІ праці та зайнятості наслення Мінсоцполітики і НАН України з розробки професійних стандартів фахівця із соціальної роботи, фахівця із соціальної допомоги вдома, інструктора-методиста у справах осіб з порушенням слуху, супроводжувача осіб з інвалідністю.

За звітній період розглянуто та надано пропозиції і зауваження до 256 законодавчо-нормативних документів (З реєстром відпрацьованих документів можна ознайомитись на сайті НАІУ).

 

МІЖНАРОДНІ ПРОЄКТИ

Протягом звітного періоду Національна Асамблея людей з інвалідністю України співпрацювала з міжнародними організаціями, фондами, посольствами акредитованими в Україні, благодійними організаціями та бізнес-структурами реалізовуючи проєкти в сфері захисту прав та інтересів людей з інвалідністю.

Проект «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної/фізичної реабілітації»

Проєкт фінансується Агентством США з Міжнародного Розвитку (USAID).

Мета проєкту: підтримка зайнятості та працевлаштування ВПО з інвалідністю,   які постраждали внаслідок конфлікту на Сході України;  надання реабілітаційних послуг особам з порушенням опорно-рухового апарату, зокрема шляхом їх участі у таборах активної реабілітації.

Цільова група проєктуВнутрішньо переміщені особи з інвалідністю, зокрема зі Сходу та  Криму; постраждалі в зоні АТО, які отримали інвалідність; члени їх сімей;  особи з інвалідністю, які проживають на території, що межує із зоною проведення АТО (Донецька, Луганська області).

Географія проєкту: Львівська, Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Харківська області та м. Київ.

Проєкт завершено 01.06.2019 року.

З початку його реалізації до офісів проєкту звернулися –

1241 ВПО з інвалідністю та членів їх родин.

 

384 особи працевлаштовано на підприємствах різних форм власності.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ У 2019 РОЦІ

Проведено:

1 триденний тренінг з відкриття власної справи, в якому взяли участь 20 осіб. Всього проведено 18 заходів, за участю 399 ВПО з інвалідністю.

2 триденних бізнес-тренінга із розвитку та просування малого бізнесу «Алгоритми успіху», в яких взяли участь 40 осіб.  Всього проведено 5 тренінгів, за участю 110 ВПО з інвалідністю.

20 інформаційно – просвітницьких консультацій з роботодавцями щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, безпосередньо на підприємствах різних форм власності. Всього проведено 58 консультацій.

– Випущено 5 номерів Електронного бюлетеню для підприємців малого та середнього бізнесу «Алгоритми успіху». Всього випущено 15 номерів.

33 особи направлено на навчання, курси підготовки та перепідготовки кваліфікованих працівників. Всього в рамках проєкту пройшли навчання 397 осіб.

Працевлаштовано на підприємствах різних форм власності  33 особи з інвалідністю та членів їх родин. Всього працевлаштовано 384 осіб.

 

 

Переїхав з окупованого Донецька до м. Краматорськ, де оселився у Центрі комплексної реабілітації «Донбас». Залучився до проєкту ТЕАМ, брав участь у тренінгу з відкриття власної справи, закінчив курси за професією «Оператор комп’ютерного набору». За допомогою кейс-менеджерів проекту працевлаштувався у ТОВ «Об’єднання МК» (Інтернет-провайдер) оператором техпідтримки за умовами надомної праці та часткової зайнятості. За словами Владислава, ця робота йому дуже подобається, адже він допомагає користувачам Інтернету у вирішенні проблем, пов’язаних з доступом до тієї інформації, яку вони хочуть отримати через он-лайн. Владислав активно займається спортом, бере участь у громадському житті міста, різноманітних заходах, які проводять об’єднання людей з інвалідністю. І головне – він знайшов у місті свою другу половинку – чудову дівчину Дашу, яка теж проходила реабілітацію в Центрі «Донбас», і вони одружилися, створили родину, допомагають одне одному у подоланні життєвих проблем. «Завдяки проекту ТЕАМ отримав професію і знайшов свою другу «половинку», моє життя склалося зовсім по новому і набуло істинного сенсу, дало можливість повірити у власні сили та здібності», - говорить Владислав.
Учасник проєкту Владислав Іванов, переселенець з інвалідністю з Донецька, зараз мешкає у м. Краматорськ.
«Дякую за підготовку і проведення важливого тренінгу. Самому у вище окреслених питаннях розібратись було б дуже важко»; «Дуже дякую за тренінг, який допоміг розібратися в питаннях, котрі були потрібні»; «Благодарна за возможность посетить тренинг, получить новые идеи и опыт других»; «Тренінг був дуже гарним, добре підготовлений, чітко, якісно та доступно розказана тема».
Учасники бізнес-тренінгів із відкриття власної справи
«Очень нужная и очень полезная информация, хорошо обучающая и доступная», «Подібні заходи допомагають у розвитку бізнесу та дає можливість не загубитися в світі бізнесу в існуючих реаліях», «Время проведенное здесь оказалось продуктивным. Знания, полученные – полезны, и буду применять их в своей жизни». «Такие тренинги очень помогают и увеличивают количество предпринимателей среди переселенцев. Это шанс реализовать себя». «…Я получила очень много интересной информации, хочу применять в своем бизнесе. Я не знала как идти дальше, не у кого было спросить, что делать дальше».
Учасники бізнес-тренінга із розвитку та просування бізнесу

Спільна Програма Національної Асамблеї людей з інвалідністю України та Міжнародної фундації SOFT Tulip
«Лобіювання та адвокаційна діяльність українських НУО для реформування системи догляду за дітьми з інвалідністю»

Програма фінансується Міжнародною  Фундацією SOFT Tulip (Нідерланди) та Посольством Королівства Нідерландів в Україні

Мета Програми:  Впровадження національного плану щодо розвитку послуг раннього втручання у чотирьох пілотних регіонах України. Зміцнення національної політичної платформи для розвитку системи раннього втручання; Розвиток системи послуг РВ в Закарпатській, Одеській, Львівській та Харківській областях; підвищення професійного рівня команд та спеціалістів РВ; Підготовка основи для створення Національної асоціації РВ в Україні.

Географія проєкту: Харківська, Львівська, Одеська, Закарпатська області.

 

 

Спільна Програма Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, Благодійного фонду «Інститут раннього втручання» та HealthProm
«Батьки за раннє втручання в Україні»

Протягом 2019 року Програма фінансувалася Європейським Союзом, а також Міжнародним фондом «Відродження».

Мета Програми: мобілізація неурядових організацій (НУО), створених та очолюваних батьками, і підсилення їх потенціалу для ефективної адвокації раннього втручання шляхом навчання, створення мереж, налагодження комунікацій та обговорень, а також розбудови взаємовідносин. 

Цільова група:  НУО створені та/або очолювані батьками дітей з інвалідністю й особливостями розвитку, лідери та активісти з-поміж таких батьків.

Географія Програми: Харківська, Львівська, Одеська, Закарпатська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька (міста Краматорськ та Маріуполь), Луганська, Вінницька області та місто Київ.

Станом на 31 грудня 2019 р. 100 НУО з 21 регіону України та 177 окремих осіб з числа батьків заявили про свою готовність брати участь в цій ініціативі, шляхом онлайн-реєстрації, а 1500 осіб долучилися до нашої Facebook групи. Всеукраїнський форум «Батьки за раннє втручання» складається з 9 регіональних платформ і 1-єї місцевої (Маріуполь та прилеглі населені пункти району), які є представництвами Форуму в 9 областях України, а саме: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській та Харківській областях. Діяльність Форуму координується Національною радою Форуму, до складу якої делегується по одному представнику від кожної з платформ – Регіональний представник (на сьогоднішній день в раді 10 представників).

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ У 2019 РОЦІ 

 Протягом року в рамках Програми впроваджувалися 3 проєкти: 

Проєкт «Посилення спроможності батьківських ГО сприяти впровадженню реформ для реалізації прав і задоволення потреб дітей раннього віку з інвалідністю та особливостями розвитку в Україні», що фінансується ЄС.

– Проєкт «Батьківська адвокація послуги раннього втручання», що фінансувався Урядом Великобританії.

– Проєкт «Батьківська адвокація раннього втручання в Україні – стратегічне планування та регіональні міні-проекти» від Міжнародного фонду «Відродження».

                Серед основних результатів впровадження Програми в 2019 році:

Програмою було профінансовано 9 міні-грантових проєктів, що впроваджувалися в Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській та Харківській областях, а також батьківськими НУО Києва та Маріуполя.

Протягом 2019 року, в межах впровадження відповідних міні-грантових проектів батьківськими ГО було проведено 72 заходи.

В результаті міні-грантів Дніпропетровською, Донецькою та Львівською регіональними платформами батьківського форуму за РВ були розроблені стратегічні плани їх діяльності з адвокації РВ, які, в тому числі, включають спільні зі спеціалістами та чиновниками кроки. Луганські батьки, спеціалісти та чиновники досягли протокольних домовленостей щодо спільної адвокаційної діяльності по впровадженню послуги РВ у області склавши спільний Стратегічний документ.

В Дніпропетровській та Вінницькій областях батьківські ГО отримали бюджетні кошти на здійснення інформаційно-просвітницьких заходів по РВ в області. Одеські батьки також отримали фінансування від місцевої влади на проведення інформаційних заходів для просування РВ в області.

Вінницьких, Запорізьких та Дніпропетровських, так само, як і батьків з Кропивницького не лише включено до складу новостворених регіональних консультаційних рад з РВ в своїх областях, вони безпосередньо брали участь у розробці Розпоряджень про їх створення та відповідних планів їх подальшої діяльності. У Вінницькій області Голова батьківської ГО є заступником голови регіональної ради з РВ, а у Кропивницькому секретарем.

На 22-й сесії ООН у Женеві в рамках підготовки та представлення періодичної доповіді про захист прав людей інвалідністю в Україні 6 вересня проходив брифінг для громадських організацій людей з інвалідністю від імені батьків виступала Світлана Демко.

В 10 регіонах (Харків, Северодонецьк (Луганська обл.), Ужгород (Закарпаття), Львів, Одеса, Вінниця, Дніпро, Краматорськ та Маріуполь (Донецька обл.), Кропивницький, Запоріжжя), так само, як і на національному рівні розробники політики запросили представників Всеукраїнського форуму «Батьки за РВ» брати участь в ініціативах з розвитку РВ. 

ФБ група «Батьки за раннє втручання в Україні», в якій станом на грудень 2019 р. 1700 учасників містить на сьогодні 3 702 повідомлення та поширених постів. При цьому активними в 2019 р. були 1 225 членів групи, які крім постів також опублікували в цілому 357 коментарів і поставили 35,000 ‘likes’.

189 інформаційних повідомлень було розміщено протягом 2019 року в національних та регіональних друкованих (1), радіо (5), ТБ (12) та електронних ЗМІ (170 інтернет повідомлень).

Протягом року було проведено 3-ри робочих зустрічі активістів та 1 національна конференція Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання» на національному рівні.

Протягом 2019 року  розроблено та організовано видання інформаційних буклетів про послугу раннього втручання для різних цільових груп, збірник життєвих історій батьків, які виховують дітей з порушеннями розвитку, посібник з адвокації раннього втручання, а саме:

«Батькам про раннє втручання, послугу, яка змінює життя».

«Фахівцям про раннє втручання, послугу, яка змінює життя».

«Працюємо разом для доброго старту в житті дітей із порушенням розвитку та їхніх сімей».

«Бачити дитину, а не її особливості. Рекомендації для журналістів, блогерів та авторів щодо висвітлення теми раннього втручання і проблем дітей із порушеннями розвитку в медіа та соціальних мережах».

«Невигадані історії. Долі особливих сімей».

«Батьки мають право вирішувати. Адвокація раннього втручання».

Усі видання доступні за посиланням  на сайті rvua.com.ua

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЄКТ

“Інклюзивні послуги для всіх: посилення доступу до освіти та інших послуг для дітей з інвалідністю на сході України” спільно з міжнародною неурядовою організацією «Save the Children» за підтримки RadioAid (Швеція)

Спільний проект триватиме до квітня 2021 року та буде спрямований на те, щоб діти з інвалідністю в Сєверодонецьку та Краматорську мали можливість навчатися в інклюзивних навчальних закладах.

В рамках проєкту діяльність націлена на роботу з наступними проблемами:

– низький рівень архітектурної доступності закладів освіти,

– недостатня інформованість окремих педагогічних працівників стосовно роботи із дітьми з інвалідністю та дітьми з особливими освітніми потребами,

– недосконалість сучасних програм з інклюзивного навчання для закладів вищої освіти та інститутів післядипломної освіти,

– недостатність певної інформації в батьків про альтернативні можливості отримання освіти їхніми дітьми,

– непоінформованість окремих батьків, щодо успішного вітчизняного та провідного іноземного досвіду роботи з особами з особливими освітніми потребами та ін.

Проєкт працюватиме на різних рівнях, щоб посилити процес включення дітей з інвалідністю до дитячих садків, шкіл, місцевих громад, суспільства.

Ціллю проекту є презентація переваг інклюзивної освіти для дітей без інвалідності.

 

 

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЄКТ
«Забезпечення доступу осіб з інвалідністю до виборчих та політичних процесів» (2019)

Фінансова підтримка:

– Міжнародна фундація виборчих систем (IFES).

Мета: Сприяти створенню можливостей особам з інвалідністю демонструвати свою громадянську позицію на рівні  з іншими громадянами шляхом реалізації своїх виборчих прав.

Дана ініціатива була продовженням трирічної програми Національної Асамблеї людей з інвалідністю України підтриманою IFES щодо включення людей з інвалідністю до виборчих процесів.

Проєкт спрямовано на навчання представників неурядових громадських організацій людей з інвалідністю Львівської, Черкаської та Житомирської областей з метою їх подальшої діяльності для захисту виборчих прав цієї категорії осіб, зокрема діяльності із моніторингу та адвокації створення належних умов доступності на виборчих дільницях.

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЄКТ

«Посилення реабілітаційних послуг в системі охорони здоров’я», який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID

У 2019 році в рамках даного проєкту НАІУ розпочала проведення в Україні інформаційно-просвітницької кампанії (далі – Кампанія), спрямованої на розширення доступу в Україні до якісних реабілітаційних послуг та підвищення обізнаності щодо важливості послуг із фізичної терапії для поліпшення якості життя осіб, які потребують цих послуг.

Географія реалізації Кампанії:

Київська, Львівська та Запорізька області.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ У 2019 РОЦІ:

– проведено перший інформаційний семінар «Дізнайтесь більше про Фізичну терапію» (Київ);

– видано та розповсюджено 3 випуски електронного бюлетеня «Право на реабілітацію»;

– видано перший буклет та плакат «Біль нижньої частині спини» (друкована, електронна та аудіо версії), триває розповсюдження;

Інформаційною Кампанією охоплено майже 130 тис осіб, а також залучено 689 організацій/ установ/ підприємств трьох пілотних регіонів.

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ
«Адвокація за права жінок та дівчат з  інвалідністю, розбудова потенціалу та розширення доступу до державних послуг»

Мета проєкту: посилення спроможності громадських організацій жінок з інвалідністю  та жінок лідерок для захисту їх прав та проведення адвокаційних кампаній.

В рамках реалізації проєкту передбачається  проведення  моніторингу  дотримання прав жінок з інвалідністю, консультацій з  організаціями жінок з інвалідністю,  навчання  для дівчат та жінок з інвалідністю щодо  механізмів захисту їх прав,  навчання для представників державних структур, фахівців, щодо застосування гендерного аудиту доступності, гендерного бюджетування, проведення Форму жінок в м. Сєвєродонецьк.

Географія проєкту: Донецька та Луганська області.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ У 2019 РОЦІ :

Розроблено робочий зошит моніторингу, проведено навчання жінок з інвалідністю, посилено потенціал громадських організацій жінок з інвалідністю. Здійснено  моніторинг в десяти областях України щодо  забезпечення прав жінок та дівчат з інвалідністю. Дані моніторингу використанні для підготовки інформації до Комітету ООН з прав людей з інвалідністю та Комітету з  ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.

 Розроблено рекомендації для державних структур щодо  врахування питань інвалідності при формуванні гендерної  політики,  реформи децентралізації, медицини, освіти. Деякі з рекомендації враховані при планування діяльності Міністерств на 2020 рік.

 Проведено гендерний аудит доступності  шести об’єктів в м. Сєвєродонецьк. Надані рекомендації представникам місцевих органів влади, керівникам об’єктів, де проводився гендерний аудит доступності, обговорено можливі плани дій для покращення ситуації з наданням послуг для дівчат та жінок з інвалідністю.

Представлено методологію та результати  проведення гендерного аудиту доступності в м. Краматорськ та м. Сєвєродонецьк  на  робочій нараді в Міністерстві регіонального розвитку.

Врахування методології гендерного аудиту доступності  в роботі ДАБІ,  Комітетів доступності, фахівців, громадських організацій людей з інвалідністю.

ПРОГРАМА
«Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні»

Програма має два етапи. 

Перший етап Програми був впроваджений Програмою розвитку ООН в Україні спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародною організацією праці (МОП), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з Міністерством соціальної політики України та Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України у період з грудня 2012 р. по березень 2015 р.

Другий етап Програми впроваджується ПРООН спільно МОП, ВООЗ в партнерстві з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України протягом 2017-2018 рр.

Мета програми – сприяння застосуванню принципів доступності та універсального дизайну до об’єктів, середовища та процесів, призначених для загального публічного доступу, як засобів залучення та участі людей з інвалідністю в Україні

Програма реалізується на національному та на місцевому рівнях, і спрямовуватиметься у чотирьох напрямах:

1. Покращення доступу до конкурентної зайнятості для людей з інвалідністю, зокрема забезпечення рівних прав чоловіків та жінок з інвалідністю.

2. Покращення доступу до медичних послуг для людей з інвалідністю, зокрема для жінок та дітей з інвалідністю.

3. Усунення перешкод у наданні послуг людям з інвалідністю шляхом підтримки місцевих ініціатив з універсального дизайну товарів, послуг, інфраструктури та інформації.

4. Проведення інформаційної кампанії з питань інвалідності, доступності та універсального дизайну серед ключових зацікавлених сторін та широкої громадськості.

Результати програми:

1. Впроваджено 10 місцевих ініціатив з питань універсального дизайну в сфері охорони здоров’я, зайнятості, соціальних послуг, інфраструктури та інше;

2. 180 представників національних і місцевих органів влади, бізнесу, надавачів соціальних послуг, роботодавців застосовують принципи універсального дизайну та доступності;

3.    2 посібники із впровадження принципів доступності та універсального дизайну в установах охорони здоров’я та з питань супроводу на робочому місці, розроблено та представлено партнерам;

4. Ресурсний центр з питань універсального дизайну для підвищення обізнаності про доступність та принципи універсального дизайну серед громадськості та спеціалістів заснований та функціонує;

5. 400 тисяч представників органів влади, бізнесу, постачальників послуг, громадськості зміцнили потенціал щодо доступності та універсального дизайну в результаті проведення громадських просвітницьких та інформаційних заходів/ конференцій/ розповсюдження матеріалів;

6. Розроблено 4 галузеві нормативні акти або навчальні програми з питань доступності та універсального дизайну.

7. Веб-сайт з універсального дизайну, який було розроблено в рамках першої фази Програми, підтримується та наповнюється новою інформацією, кращими практиками, історіями, та презентаціями.

 

 

 МІЖНАРОДНИЙ ПРОЄКТ

«Імплементація Національної стратегії у сфері прав людини як шлях до зменшення дискримінації людей з інвалідністю», за підтримки Посольства Великої Британії в Україні

Тривалість проєкту: червень 2019березень 2020 року.

Метою є сприяння подоланню дискримінації людей з інвалідністю через адвокатування інтеграції стандартів Конвенції про права осіб з інвалідністю до Національної стратегії у сфері прав людини.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ У 2019 РОЦІ:

Розроблено методологію оцінки включення стандартів рівності та Конвенції про права осіб з інвалідністю до Національної стратегії у сфері прав людини та інших довгострокових рішень політики.

Методологія включає такі напрями оцінки забезпечення прав та протидії дискримінації людей з інвалідністю: надзвичайні ситуації; доступ до правосуддя та реалізація правоздатності; право на свободу та убезпечення від неналежного поводження; індивідуальна мобільність, послуги на рівні громади та участь у культурному житті; доступ до інформації та участь в управлінні державними справами; право на приватне та сімейне життя; освіта; реабілітація та охорона здоров’я; праця та зайнятість.

Представники та представниці організацій людей з інвалідністю взяли участь  у брифінгу Комітету з прав людей з інвалідністю (підготовка питань для звітування Уряду України за Конвенцією про права людей з інвалідністю) для адвокатування виконання КПЛІ та протидії дискримінації осіб з інвалідністю.

Проведено оцінку виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю у відповідності до розробленої методології на місцевому рівні у восьми регіонах: Донецька, Луганська, Полтавська, Черкаська, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька область. У межах оцінки було проаналізовано місцеві програми, опрацьовано відповіді на запити від органів місцевої влади та самоврядування, проведено опитування людей з інвалідністю, батьків дітей з інвалідністю, місцевих посадовців.

Розроблено та поширено в різних регіонах України пам’ятку для людей з інвалідністю «Дискримінація за ознакою інвалідності: ідентифікуємо, реагуємо, захищаємось” в друкованому, електронному та аудіоформаті.

Проведено триденний тренінг для 25 представників та представниць громадських організацій, що працюють в інтересах людей з інвалідністю з питань запобігання та протидії дискримінації людей з інвалідністю та імплементації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Проведено тренінг для 23 помічників народних депутатів України та працівників органів влади на тему: «Запобігання та протидія дискримінації за ознакою інвалідності, інтегрування стандартів Конвенції про права осіб з інвалідністю до довгострокових рішень з прав людини».

Експертами та експертками проєкту спільно з Українською школою урядування розроблено курс для фахівців з питань реформ та працівників державних органів та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю, який пройшов успішну апробацію.

В межах курсу передбачені наступні теми: стандарти Конвенції про права осіб з інвалідністю, зокрема з питань рівності перед законом, права на працю та участі у політичному та суспільному житті; поняття інвалідності, доступності, розумного пристосування та універсального дизайну; ідентифікація дискримінації за ознакою інвалідності. Метою такого навчання є використання стандартів Конвенції про права осіб з інвалідністю під час формування довгострокових рішень на місцевому та національному рівні.

В межах проєкту надається правова допомога людям з інвалідністю.

ЗАХОДИ

Січень

16 січня 2019 року – Тренінг «Методи продуктивного і безпечного супроводу пасажирів з інвалідністю на авіатранспорті» (м. Київ).

24 січня 2019 рокуТренінг «Методи продуктивного і безпечного супроводу пасажирів з інвалідністю на авіатранспорті» (м. Київ).

21 − 22 січня 2019 року – Регіональний семінар «Методологія проведення аудиту доступності об’єктів виборчих дільниць, підготовка рекомендацій та планування стратегії змін на рівні регіону» (м. Краматорськ, Донецька область).

30 січня 2019 року – Cпільна нарада з питань доступності вокзального комплексу Київ-Пасажирський для осіб з інвалідністю.

Лютий

07 лютого 2019 року – UD Sammit – Саміт з Універсального дизайну (м. Київ).

08 лютого 2019 року – Аудит доступності адміністративних будівель Генеральної прокуратури України для маломобільних груп наседення (м. Київ).

16 − 17 лютого 2019 року – Регіональний семінар «Методологія проведення аудиту доступності об’єктів виборчих дільниць, підготовка рекомендацій та планування стратегії змін на рівні регіону» (м. Київ).

18 20 лютого 2019 року – Бізнес-тренінг із розвитку та просування малого бізнесу «Алгоритми успіху» (м. Вінниця).

19 лютого 2019 року – Аудит доступності приміщень Товариства Червоного Хреста України для маломобільних груп населення (м. Київ).

21 та 28 лютого 2019 року – Регіональний семінар «Методологія проведення аудиту доступності об’єктів виборчих дільниць, підготовка рекомендацій та планування стратегії змін на рівні регіону» (м. Львів).

 

Березень

02 − 03 березня 2019 року – Тренінг з адміністративного та фінансового менеджменту проектів (м. Київ).

18 20 березня 2019 року – Бізнес-тренінг із соціального підприємництва «Започаткування власної справи: теоретичні основи та практичні аспекти» (м. Харків).  

21 березня 2019 року – Взято участь у форумі Асоціації міст України із сталого розвитку територіальних громад.

Квітень

02 – 10 березня 2019 року – НАІУ приєдналась до Тиждня дій), що проводить CAFE (Centre for Access to Footballin Europe/«Центр доступу до футболу в Європі», головний меседж якого – футбол для всіх, доступ для всіх.

04 квітня 2019 року – Робоча сесія щодо реалізації політичного права осіб з інтелектуальною та психоемоціональною інвалідністю.

15 – 16 квітня 2019 року – Семінар «Кадрове діловодство для бухгалтера, керівника, менеджера НR» (м. Київ).

23 квітня 2019 року – Проведено аудит доступності будівлі та прилеглої території Національного музею історії України для маломобільних груп населення (м. Київ).

Травень

06 травня 2019 року – Робочі зустрічі Закарпатської обласної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Ужгород).

12 травня 2019 року – Робоча зустріч Одеської обласної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Одеса).

12 травня 2019 року – Робоча зустріч Запорізької обласної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Запоріжжя).

13 – 15 травня 2019 року – Тренінг з використання спрощеної мови в реалізації політичного права осіб з інтелектуальною та психоемоціональною інвалідністю (м. Київ).

14 16 травня 2019 року – Бізнес-тренінг із розвитку та просування малого бізнесу «Алгоритми успіху» (м. Київ).

15 травня 2019 року – Робочі зустрічі Закарпатської обласної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Ужгород).

17 травня 2019 року – Робоча зустріч Дніпропетровської обласної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Дніпро).

17 травня 2019 року – Робоча зустріч Вінницької обласної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Вінниця).

17 травня 2019 року – Робоча зустріч Маріупольської місцевої платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Міріуполь).

19 травня 2019 року – Робоча зустріч Харківської обласної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м.Харків).

21 – 22 травня 2019 року – Семінар «Кадрове діловодсьво для бухгалтера, керівника, менеджера НR» (м. Дніпро).

21 – 22 травня 2019 року – Тренінг для громадських організацій людей з інвалідністю «Посилення спроможності громадських організацій людей з інвалідністю в процесі підготовки звіту до Комітету ООН з прав людей з інвалідністю» (м. Київ).

23 травня 2019 року – Всеукраїнська конференція «Забезпечення виборчих прав громадян з інвалідністю в Україні: Від реалій до інклюзії» (м. Київ).

23 26 травня 2019 року – Інклюзивна соціокультурна програма «Впровадження інклюзивних практик взаємодії в напрямку інтеграції дітей та молоді з інвалідністю в Луганській області».

Червень

05 − 06 червня 2019 року – Робоча зустріч зі стратегічного планування Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні».

06 − 07 червня 2019 року – 4-та щорічна конференція Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання» (м. Київ).

11 − 13 червня 2019 року – Навчальний семінар з соціального підприємництва для ОЗІ, в т.ч. ВПО та інших категорій постраждалих внаслідок АТО «Започаткування власної справи: теоретичні основи та практичні аспекти» (м. Київ).

18 червня 2019 року – Аудит доступності прилеглої території, будівель і споруд Центрального госпіталю МВС України  для маломобільних груп населення.

19 червня 2019 року – Інформаційна зустріч «Для чого громаді раннє втручання?» .

27 − 28 червня 2019 року – Регіональний семінар-тренінг «Методологія проведення аудиту доступності об’єктів виборчих дільниць, підготовка рекомендацій та планування стратегії змін на рівні регіону» (м. Черкаси).

Липень

01 – 04 липня 2019 року – Тренінг для тренерів Раннього втручання (м. Київ).

01 − 05 липня 2019 року – Всеукраїнський навчальний семінар-тренінг для батьків та опікунів дітей/дорослих з важкими формами інвалідності «Активна реабілітація. Роль батьків та опікунів» (м. Вінниця).

05 липня 2019 року – Обстеження будівлі та прилеглої території ДП Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» щодо їх доступності для маломобільних груп населення.

28 липня − 02 серпня 2019 року – Тренінг «Створення ефективної команди (“TEAM-BUILDING”) – основа забезпечення стабільної діяльності ГОІ» (м. Южний).

29 липня – 02 серпня 2019 року – Навчально-практичний семінар «Організація рекреаційно-реабілітаційних програм для осіб з інвалідністю» (Івано-Франківська область).

Серпень

05 − 09 серпня 2019 року – Всеукраїнський навчальний семінар-тренінг для батьків та опікунів дітей/дорослих з важкими формами інвалідності «Активна реабілітація. Роль батьків та опікунів» (м. Вінниця).

08 − 09 серпня 2019 року – Тренінг «Контроль за витратами місцевих програм» (м. Вінниця).

08 − 13 серпня 2019 року – Всеукраїнський навчально-практичний семінар «Школа жінок-волонтерок» (Львівська область).

14 − 16 серпня 2019 року – Тренінг «Права дівчат та жінок з інвалідністю: міжнародні зобов’язання України, їх моніторинг та адвокатування» (Львівська область).

14 − 19 серпня 2019 року – Регіональний семінар для керівників та лідерів «Реформа децентралізації. Участь ГОІ в отриманні соціальних замовлень на місцевому рівні» (Львівська область).

17 − 18 серпня 2019 року – Тренінг «Маркетинг та фандрайзинг для соціальних підприємств НУО» (Львівська область).

17 − 19 серпня 2019 року – Тренінг «Запобігання та протидія дискримінації за ознакою інвалідності та стану здоров’я. Імплементація Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю» (Львівська область).

24 − 27 серпня 2019 року – Регіональний семінар-тренінг для лідерів громадських об’єднань осіб з інвалідністю «Школа незалежного життя» (Житомирська область).

Вересень

02 вересня 2019 року – Круглий стіл «Працевлаштування людей з інвалідністю. Досвід та практика в Німеччині».

03 вересня 2019 року – Тренінг «Менеджмент та моніторинг соціальних підприємств людей з інвалідністю. Досвід Німеччини».

04 – 07 вересня 2019 року – Участь в закритому брифінгу для громадських організацій людей з інвалідністю в рамках підготовки та представлення періодичної доповіді нашої держави в Комітеті  під час 22 Сесії Комітету ООН з прав людей з інвалідністю (2020 р.) (м. Женева, Швейцарія).

16 − 19 вересня 2019 року – Тренінг «Раннє втручання: рекомендовані практики, від рефлексії до практичного тренінгу для тренерів» (м. Київ).

19 20 вересня 2019 року – Всеукраїнська конференція «Сільський туризм, як засіб реалізації підприємницьких ініціатив молоді з інвалідністю» (м. Львів).

23 25 вересня 2019 року – Інформаційний семінар для представників ГОІ Донецької та Луганської областей «Реалізація Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, як шлях подолання багатоскладових проблем для жінок, дітей та молоді з інвалідністю в ситуаціях ризику» (Луганська область).

24 вересня 2019 року – зустріч представників Національної Асамблеї людей з інвалідністю України з Міністром соціальної політики України Юлією Соколовською.

24 26 вересня 2019 року – Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія». (м. Луцьк).

Жовтень

02 жовтня 2019 року – Інформаційний семінар для викладачів університету «Крок» «Інклюзивна освіта у вищих закладах освіти» (м. Київ).

03 05 жовтня 2019 року – Всеукраїнська конференція для фахівців абілітаційних та реабілітаційних послуг «Актуальні питання та перспективи розвитку системи комплексної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю» (м. Ужгород).

04 жовтня 2019 року – Семінар-тренінг з питань забезпечення безбар’єрного доступу до судових установ маломобільних груп населення, етики спілкування з людьми з інвалідністю, їх правового статусу «Інклюзивний суд: основні поняття і шляхи розвитку» (м. Одеса).

10 жовтня 2019 року – Тренінг-семінар «Супровід, етика спілкування та перевезення пасажирів з інвалідністю» для працівників АТ «Укрзалізниця», які здійснюють обслуговування та перевезення пасажирів (м. Київ).

11 жовтня 2019 року – Онлайн–семінар (вебінар) «Моніторинг включення стандартів Конвенції про права осіб з інвалідністю та інших стандартів рівності до Національної стратегії у сфері прав людини, інших довгострокових рішень».

11 13 жовтня 2019 року – Всеукраїнський семінар-тренінг для фахівців з розвитку мобільності людей з важкими порушеннями зору «Радість руху» (м. Харків).

15 17 жовтня 2019 року – Творчий захід з питань соціально-психологічної реабілітації осіб з інвалідністю (м. Дніпро).

18 19 жовтня 2019 року – Всеукраїнська конференція Онкофорум жінок «Лікар і пацієнт: спільно до ефективної профілактики і лікування РМЗ» (м. Київ).

24 26 жовтня 2019 року – Тренінг партнерських неурядових організацій (Trainings of partner NGOs: trainings) (м. Краматорськ).

25 26 жовтня 2019 року – Всеукраїнська конференція «Сучасні методи попередження та профілактики, лікування, забезпечення соціально-психологічної та медичної реабілітації жінок хворих на РМЗ в післяопераційний та реабілітаційний періоди» (м. Львів).

29 жовтня 2019 року – Тренінг «Методи продуктивного і безпечного супроводу пасажирів з інвалідністю на авіатранспорті» на базі Державного підприємства Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

31 жовтня 2019 року – обстеження доступності станції «Святошин» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену для маломобільних громадян (м. Київ). 

Листопад

06 08 листопада 2019 року – Всеукраїнський навчально-практичний семінар «Сприяння реалізації права жінок з інвалідністю на особистий зріст та творчий розвиток» (м. Чернівці).

12 листопада 2019 року – Тренінг «Посилення захисту прав жінок з інвалідністю та зміцнення їхніх можливостей. Включення рекомендацій гендерного аудиту доступності у місцеві програми та бюджети» (м. Сєверодонецьк).

13 14 листопада 2019 року – Ряд робочих зустрічей з метою обговорення стану, перспектив розвитку та узгодження спільних дій щодо розбудови послуги раннього втручання в Україні (м. Київ).

13 14 листопада 2019 року – Тренінг «Посилення захисту прав жінок з інвалідністю та зміцнення їхніх можливостей. Включення рекомендацій гендерного аудиту доступності у місцеві програми та бюджети» (м. Сєверодонецьк).

21 листопада 2019 року – Тренінг «Запобігання та протидія дискримінації за ознакою інвалідності, інтегрування стандартів Конвенції про права осіб з інвалідністю до довгострокових рішень з прав людини» (м. Київ).

22 − 23 листопада 2019 року – Форум «Навчання без перешкод: як зробити українські школи інклюзивними» (м. Київ).

27 листопада 2019 року – Круглий стіл «Права жінок з інвалідністю: прогрес, бар’єри, ініціативи» (м. Київ).

28 − 29 листопада 2019 року – Всеукраїнська конференція «Доступ осіб з інвалідністю до виборчих та політичних процесів в Україні» (м. Київ).

Грудень

02 грудня 2019 року – Проведено групу підтримки батьків (м. Краматорськ).

03 грудня 2018 рокуУчасть представників НАІУ у робочій зустрічі Президента України Володимира Зеленського з представниками громадянського суспільства, які опікуються правами осіб з інвалідністю (м. Київ).

04 грудня 2019 року – Сеанс сенсибілізації з місцевими ЗМІ (м. Сєверодонецьк).

04 − 06 грудня 2019 року – Тренінг «Загальна короткострокова програма з питань забезпечення прав і інтересів осіб з інвалідністю» (м. Київ).

05 грудня 2019 року – Проведено групу підтримки батьків (м. Сєверодонецьк).

05 грудня 2019 року – Круглий стіл «Гендерний аудит доступності: розширення прав жінок з інвалідністю» (м. Краматорськ) .

06 − 07 грудня 2019 року – Тренінг для тренерів з позитивного батьківства (м. Кремінна, Луганська обл).

09 грудня 2019 року – Проведено групу підтримки батьків (м. Крааторськ).

10 грудня 2019 року – Всеукраїнський Форум підприємств громадських об’єднань людей з інвалідністю «Соціальні підприємства в Україні: зміна парадигми» (м. Київ).

10 12 грудня 2019 року – Навчально-інформаційний тренінг «Основи фінансового планування. Фандрайзинг. Можливості забезпечення стабільної діяльності ГОІ» (м. Київ).

12 13 грудня 2019 року – Інформаційний семінар «Дізнайтесь більше про Фізичну терапію» (м. Київ).

13 14 грудня 2019 року – Ряд робочих зустрічей з метою обговорення стану, перспектив розвитку та узгодження спільних дій щодо розбудови послуги раннього втручання в Україні (м. Київ).

16 грудня 2019 року – участь в нараді з нагоди 10-річниці ратифікації Україною Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю за участі Уповноваженого Президента України з прав осіб з інвалідністю Валерія Сушкевича, Голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер, представників місії ПРООН в Україні та Офісу Координатора Системи ООН, лідерів громадських об’єднань осіб з інвалідністю з різних областей України (м. Київ).

16 грудня 2019 року – Прес-конференція з питань соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю (м. Київ).

17 − 18 грудня 2019 року – Тренінг з інклюзивної освіти  (м.Сєверодонецьк Луганської області та м. Краматорськ Донецької області). 

Протягом року

Впродовж року була продовжена робота щодо адміністрування інформаційних ресурсів НАІУ: офіційного Інтернет-порталу НАІУ, Інтернет-порталу «Безбар’єрна Україна», сайту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», сайту проєкту «Рятуймо разом!», Інтернет-порталу «Універсальний дизайн», сайту «Раннє втручання». Зокрема, здійснено постійне адміністрування веб-ресурсів організації, модерування коментарів, спілкування з відвідувачами сайтів. Велась постійна робота з текстами: видалення застарілої інформації, збір, обробка та внесення актуальної інформації до веб-ресурсів. За поточний місяць Веб-портали організації відвідали 1 178 тис. користувачів.

Протягом звітного періоду на Інтернет-порталі НАІУ (www.naiu.org.ua) побувало понад 590 тис. користувачів.

Протягом звітного періоду НАІУ продовжила підтримку порталу Інтернет–порталу «Універсальний дизайн» (www.ud.org.ua). Загальна кількість користувачів за звітній період склала 198 тис.осіб.

Сайт «Раннє втручання» (www.rvua.com.ua) – 261,4 тис. користувачів.

Сайт «Рятуймо разом» (www.sos.naiu.org.ua) – 128,6 тис. користувачів.

Протягом 2019 року підготовлено наступні видання:

  •  Звіт “Права жінок та дівчат з інвалідністю: прогрес, бар’єри, ініціативи”.
  •  
  •  Звіт за результатами обстеження виборчих дільниць щодо їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (Київ, Львів, Краматорськ, Черкаси).
  •  
  •  Публікація «Методика проведення аудиту доступності обєктів, на яких розташовані виборчі дільниці».
  •  
  •  Посібник «Універсальний дизайн в медичних закладах».
  •  

Надруковано 9 тис. примірників буклетів, брошюр про раннє втручання з метою популярізації послуги в Україні.

Тиражовано спеціалізовану літературу від НАІУ на електронних носіях.

Підготовлено 5 номерів електроного бюлетеня для підприємців малого та середнього бізнесу «Алгоритми успіху».

Підготовлено 3 номери електронного бюлетню «Право на реабілітацію».

Підготовлено, надруковано та розповсюджено поради виборцю з інвалідінстю – Буклет «Як проголосувати людям з інвалідністю» до Виборів Президента України, які відбулись 31 березня ц.р.

Підготовлено, надруковано та розповсюджено поради виборцю з інвалідінстю – Буклет «Як проголосувати людям з інвалідністю» до Парламентських виборів, які відбулись 21 липня ц.р.

Підготовлено, надруковано та розповсюджено Пам`ятку «Дискримінація за ознакою інвалідніості: ідентифікуємо, реагуємо, захищаємось».

Підготовлено, надруковано та розповсюджено Буклет «Біль нижньої частини спини» (Інформація для населення) в друкованому, електроному та аудіоформатах.

Щоденно велась робота по розповсюдженню інформаційних новин офіційного Інтернет-порталу НАІУ, сайту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», інтернет-сторінки проєкту «Рятуймо разом!», сайту «Універсальний дизайн» через cоціальну мережу Facebook, та відеохостинг YouTube. Охоплення публікацій в соціальних мережах складає 67845 статтей та понад 8 457 тис. користувачів в рік.

Контактна інформація

Адреса

01030, м. Київ, вул. Рейтарська , 8/5А, к. 110

Телефон

(044) 279-61-82, (044) 279-61-74

E-maіl

office-naiu@ukr.net

Зв'язатися з нами