The National Assembly of People with Disabilities continue its work

We would like to express our heartfelt gratitude to all for your support and donations – international organizations and individuals.

NAIU_logo-1024 white

«ПРАГНЕШ РІВНОСТІ - ДІЙ!»

ЗВІТ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ»
ЗА 2017 РІК

ПРО НАІУ

Громадська спілка “Всеукраїнське громадське об’єднання “Національна Асамблея людей з інвалідністю України” (далі НАІУ) – створена у вересні 2001 р.

Метою діяльності НАІУ є об’єднання громадських організацій, членами яких є особи з інвалідністю, та або їхня діяльність спрямована на поліпшення захисту прав людей з інвалідністю, узгодження дій та консолідація їх зусиль, спрямованих на покращення становища осіб з інвалідністю в Україні, сприяння захисту їх конституційних прав та підвищенню ролі і соціального статусу у суспільстві.

Станом на 31 грудня 2017 року кількість членів НАІУ становила 26 всеукраїнських та 77 регіональних громадських організацій людей з інвалідністю, які представляють інтереси молоді та жінок з інвалідністю, батьків що виховують дітей з інвалідністю, спортсменів з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС, війни в Афганістані, Другої світової війни та учасників АТО, хворих на цукровий діабет, з інтелектуальною недостатністю, психічними розладами, людей з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушеннями зору, слуху тощо.  

НАІУ реалізує всеукраїнські та міжнародні програми, спрямовані на:

– забезпечення участі людей з інвалідністю та їх об’єднань у формуванні та реалізації державної політики стосовно людей з інвалідністю;

– підвищення правової обізнаності людей з інвалідністю;

– покращення якості життя та стандартів послуг для дітей з інвалідністю, в т.ч. що перебувають у будинках-інтернатах;

– створення безбар’єрного архітектурного, транспортного та інформаційного середовища для людей з інвалідністю;

– вирішення проблем та надання підтримки молоді з інвалідністю, жінкам з інвалідністю, батькам, які виховують дітей-осіб з інвалідністю.

Національну Асамблею людей з інвалідністю України – визнано соціальним партнером держави щодо формування політики у сфері соціального захисту людей з інвалідністюта забезпечення їх прав, здійснення експертної оцінки та моніторингу національного законодавства (зокрема в Указах Президента, Постановах та Розпорядженнях Уряду).

Соціальне партнерство на центральному та регіональному рівнях:

– Представники НАІУ є членами профільних комісій та робочих груп центральних, обласних; міських та селищних органів влади;

– Представники НАІУ є членами робочих груп з питань вдосконалення законодавчо-нормативної бази профільних міністерств та відомств;

– Представники НАІУ (люди з інвалідністю) є радниками з соціальних питань голів облдержадміністрацій в більшості областей України.

НАІУ постійно проводячи практичну діяльність на всеукраїнському рівні з питань формування соціальної політики щодо людей з інвалідністю досягла визнання цієї діяльності на міжнародному рівні.

Представництво ООН в Україні діючи відповідно до Резолюцій, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН 61/106 та 63/183 підписало Меморандум про співпрацю з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України у сфері захисту прав людей з інвалідністю, сприяння їх соціальній інтеграції, а також об’єднання зусиль з метою ратифікації та імплементації Україно Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

За свою діяльність в сфері захисту прав людей з інвалідністю Національна Асамблея людей з інвалідністю України в 2010 році отримала Спеціальний консультативний статус при Економічній та Соціальній Раді ООН (ЕКОСОР) – єдина громадська організація в Україні.

Голова Національної Асамблеї людей з інвалідністю України входив в 2010-2012 рр. в групу експертів (12 осіб) Ради Європи з розробки міжнародної політики щодо людей з інвалідністю.

Співпрацює з багатьма міжнародними організаціями та мережею громадських організацій осіб з інвалідністю більш ніж з 20 країн світу з питань формування цілеспрямованої політики та практики у сфері подолання проблем людей з інвалідністю в Україні, впровадженні положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

**********

Голова Асамблеї – Валерій Сушкевич, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю.

Вищій керівний орган – Генеральна Асамблея.

Виконавчий орган – Секретаріат.

СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2018-2022 роки

«ПРАГНЕШ РІВНОСТІ – ДІЙ!»

Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» (далі – НАІУ) створена в 2001 році з метою захисту прав осіб з інвалідністю, включення їх в життя суспільства, участі в формуванні та реалізації державної політики у сфері інвалідності. На сьогодні НАІУ об’єднує понад 100 громадських організацій з різних областей України, які займаються питаннями  осіб з інвалідністю різних нозологій у різних сферах життєдіяльності та мають спільну мету – дотримання прав людей з інвалідністю.

Діяльність НАІУ зробила значний внесок в розвиток громадського руху людей з інвалідністю в Україні та у вирішення проблем цієї цільової групи.

НАІУ співпрацює з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, державними й приватними структурами, міжнародними інституціями, громадськими та релігійними організаціями, засобами масової інформації. НАІУ взаємодіє з ПРООН, Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ), УВКБ ООН, іноземними дипломатичними представництвами в Україні, Агенцією міжнародного розвитку США (USAID), SOFT Tulip, Фондом «Східна Європа», Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), Трастовим фондом НАТО з медичної реабілітації в Україні та іншими.

НАІУ має спеціальний консультативний статус при Економічній та соціальній раді комітету ООН (ЕКОСОР), є партнером УВКБ ООН, членом DPI (Міжнародного Альянсу людей з інвалідністю), Міжнародної організації реабілітації (RI), SOFT Tulip (Міжнародної мережевої організації надавачів послуг).

Діяльність організації в 2018-2022 роках буде спрямована на захист прав та інтересів осіб з інвалідністю, сприяння в реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, включення аспектів інвалідності до розробки, реалізації та оцінки політики, формування позитивного ставлення до людей з інвалідністю в Україні.

Стратегія діяльності НАІУ базуватиметься на основних принципах і підходах, які закладені в міжнародних і європейських документах з прав людини, а також в Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Вона передбачає партнерство державних інституцій, громадських організацій, засобів масової інформації та бізнесу. Стратегія підготовлена на підставі пріоритетів обраних громадськими організаціями осіб з інвалідністю – членами ГС ВГО НАІУ.

Напрямки діяльності:

Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. Співпраця з міжнародними, правозахисними організаціями; підготовка звітів, аналітична діяльність у сфері прав людей з інвалідністю.

Участь. Підтримка забезпечення участі людей з інвалідністю та організацій в процесі прийняття рішення, що їх стосується на всіх рівнях. Сприяння формуванню політики з урахуванням соціально-правової моделі інвалідності, попередження та захист від різних форм дискримінації.

Проведення кампаній адвокасі по відстоюванню прав осіб з інвалідністю на вільне волевиявлення та участь у політичному й суспільному житті. Організація семінарів, тренінгів, інших заходів з метою підвищення професійного рівня діяльності громадських організацій людей з інвалідністю; співпраця та партнерство з органами державної влади, засобами масової інформації, бізнесом з метою врахування в усіх стратегіях і програмах прав людей з інвалідністю; представлення інтересів людей з інвалідністю в профільних Комітетах Верховної Ради України, Раді у справах осіб з інвалідністю при Кабінеті Міністрів України, Консультативній раді з питань захисту прав людей з інвалідністю при Уповноваженому Президента України з прав людей з інвалідністю, робочих групах, що створені в міністерствах, відомствах, місцевих органах влади для впливу на процес прийняття рішень; представлення та захист прав людей з інвалідністю в різних урядових та неурядових інституціях.

Доступність. Сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення доступу на рівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем та технологій, послуг; участь в роботі комітетів доступності та активізація їх діяльності; сприяння вдосконаленню чинного законодавства та існуючих стандартів; проведення семінарів та тренінгів для фахівців, представників державних структур та громадських організацій з питань доступності та універсального дизайну, супроводу пасажирів з інвалідністю; моніторинг та оцінка ситуації, лобіювання включення до бюджетів всіх рівнів витрат на розвиток доступності в регіоні; проведення аудитів доступності; громадський контроль за дотриманням чинного законодавства в питаннях доступності.

Освіта. Сприяти забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти. Участь в роботі профільних Комітетів Верховної Ради України, робочих групах при міністерствах та відомствах на національному та регіональному рівнях з питань освіти; участь в розробці законодавчо-нормативних документів у сфері освіти; проведення навчальних семінарів та тренінгів для різних цільових груп, просвітницьких заходів та кампаній по відстоюванню прав осіб з інвалідністю на освіту, формування громадської думки. Просвітницька робота з батьками, у яких є діти з інвалідністю та батьками дітей без інвалідності, з метою зміни ставлення та стереотипів стосовно осіб з інвалідністю.

Працевлаштування. Сприяння розширенню участі людей з інвалідністю у сфері зайнятості та реалізації права на працю на рівні з іншими. Участь в підготовці та розробці законодавчо-нормативних актів, співпраця з державними структурами, бізнесом щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю; сприяння створенню робочих місць для осіб з інвалідністю; проведення семінарів, тренінгів для представників бізнесу щодо недискримінації працівників на підставі інвалідності; проведення просвітницьких заходів з метою підтримки включення осіб з інвалідністю у відкритий ринок праці, відкриття власної справи, підтримка діяльності підприємств громадських організацій людей з інвалідністю. Збереження на законодавчому рівні 4-х відсоткового нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємствах всіх форм власності, підвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю в державному секторі.

Соціальний захист. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю й гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування людей з інвалідністю про можливі види соціальної допомоги, самостійного проживання та деінституалізації.

Охорона здоров’я. Сприяння формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю, в тому числі в питаннях репродуктивного здоров’я; врахування потреб людей з інвалідністю на реабілітацію та абілітацію при проведенні медичної реформи. Проведення моніторингів надання послуг особам з інвалідністю в закладах охорони здоров’я; проведення семінарів, тренінгів для різних цільових груп; участь у  розробці політики, стратегій в сфері охорони здоров’я; проведення просвітницьких заходів для осіб з інвалідністю щодо їх прав на надання якісних медичних послуг, проведення реабілітаційних, спортивних, екологічних таборів тощо. Розбудова системи раннього втручання шляхом запровадження міждисциплінарної сімейно-центрованої комплексної державної допомоги дітям з порушеннями розвитку та їх сім’ям, спрямованої на розвиток дитини та нормалізацію життя родини.

Захист та безпека людей з інвалідністю в надзвичайних ситуаціях. Сприяння забезпечення прав людей з інвалідністю, в тому числі внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, цивільних постраждалих в зоні АТО та учасників АТО. Реалізація програми «Рятуймо разом» та програм гуманітарної допомоги. Здійснення аналізу та моніторинг ситуації щодо виконання ст. 11 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, участь в підготовці законодавчих ініціатив з даної теми, співпраця з міжнародними та національними інституціями щодо формування політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях.

Просвітницька діяльність. Сприяння зміні існуючих стереотипів по відношенню до людей з інвалідністю. Проведення семінарів для різних цільових груп, (включаючи дітей та молодь), рекламних соціальних кампаній. Співпраця з засобами масової інформації щодо залучення фахівців з інвалідністю в медійні процеси, формування позитивного образу людей з інвалідністю, використання відповідної термінології. Проведення просвітницької роботи серед людей з інвалідністю (дітей, молоді) щодо їх прав та обов’язків.

Культура. Дозвілля. Сприяння залученню людей з інвалідністю до культурно-освітніх заходів, художньої творчості тощо. Організація фестивалів, виставок, творчих майстерень, вечорів творчості. Залучення людей з інвалідністю до заняття фізкультурою та спортом, туризму. Сприяння розвитку «туристичних послуг для всіх». Сприяння забезпеченню доступності театрів, бібліотек, музеїв тощо.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За звітний період проведено:

конференцій, конгресів, нарад, круглих столів
семінарів та тренінгів
прес-конференцій

Національна Асамблея людей з інвалідністю України продовжила здійснення довгострокових програм, а саме:

– Програма «Участь ГОІ у формуванні та реалізації державної політики у сфері соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю».

– Програма «Створення в Україні безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-громадського призначення».

– Програма «Школа соціально-політичного лідерства для керівників та спеціалістів громадських організацій людей з інвалідністю».

– Програма «Забезпечення захисту й безпеки осіб з інвалідністю у ситуаціях ризику та надзвичайних гуманітарних ситуаціях».

– Програма «Через освіту до соціальної інтеграції та інклюзії».

– Програма «Охорона здоровя. Абілітація та реабілітація».

– Програма «Інформаційне забезпечення діяльності ГОІ та організацій, що працюють в інтересах осіб з інвалідністю».

– Програма «Сприяння розвитку руху жінок з інвалідністю та батьків, які виховують дітей з інвалідністю».

– Благодійна програма «Рятуймо разом!» для людей з інвалідністю та членів їх родин, вимушених переселенців із зони АТО.

Фінансування програм здійснено за рахунок видатків державного бюджету України на підтримку діяльності всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю.

конкурсів, виставок, акцій, флеш-мобів
майстер-класи
таборів
аудитів
ПРОГРАМА «Участь ГОІ у формуванні та реалізації державної політики у сфері соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю»

Протягом звітного періоду Національна Асамблея людей з інвалідністю України забезпечила активну роботу відповідно до Статуту організації, щодо участі у формуванні і реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та забезпечення їх прав, співпрацюючи з Адміністрацією Президента України, Комітетом Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю, Кабінетом Міністрів України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державною службою у справах ветеранів війни та учасників АТО, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Представники НАІУ протягом звітного періоду брали активну участь у:

– засіданнях Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю;

– засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;

– засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

– засіданнях Ради у справах осіб з інвалідністю при Кабінеті Міністрів України;

– засіданнях Робочої групи при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини;

– засіданнях Робочої групи при Уповноваженому Президента України з прав осіб з інвалідністю;

– засіданнях Колегії та Комітету доступності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

– засіданнях Соціальної ради при Міністерстві інфраструктури України;

– засіданнях Конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом при Міністерстві інфраструктури України;

– засіданнях Громадської ради при Держкомтелерадіо;

засіданнях Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України;

– засіданнях Технічної ради Укравтодору;

– засіданнях Громадської ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України;

– засіданнях Робочої групи з забезпечення доступності до правосуддя за участю Вищої Ради правосуддя та Державної судової адміністрації;

– засіданнях робочих груп при МОН з питань інклюзивного навчання, впровадження концепції “нової української школи”;

– засіданнях робочих груп при МОЗ з питань впровадження Міжнародної класифікації функціонування обмежень життєдіяльності та здоров’я.

За звітній період розглянуто та надано пропозиції і зауваження до 211 нормативних документів (Реєстр відпрацьованих документів можна завантажити).

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

Протягом звітного періоду Національна Асамблея людей з інвалідністю України співпрацювала з міжнародними організаціями, фондами, посольствами акредитованими в Україні, благодійними організаціями та бізнес-структурами реалізовуючи проекти в сфері захисту прав та інтересів людей з інвалідністю.

Проект «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної/фізичної реабілітації»

Проект фінансується Агентством США з Міжнародного Розвитку (USAID).

Мета проекту: підтримка зайнятості та працевлаштування ВПО з інвалідністю,   які постраждали внаслідок конфлікту на Сході України;  надання реабілітаційних послуг особам з порушенням опорно-рухового апарату, зокрема шляхом їх участі у таборах активної реабілітації.

Цільова група проектуВнутрішньо переміщені особи з інвалідністю, зокрема зі Сходу та  Криму; постраждалі в зоні АТО, які отримали інвалідність; члени їх сімей;  особи з інвалідністю, які проживають на території, що межує із зоною проведення АТО (Донецька, Луганська області).

Географія проекту: Львівська, Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Харківська області та м. Київ.

До офісів проекту звернулося 951 ВПО з інвалідністю та членів їх родин

Станом на 31.12.2017 року з початку реалізації проекту

279 осіб працевлаштовані на підприємствах різних форм власності.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ У 2017 РОЦІ

Проведено:

– 6 тренінгів для роботодавців щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Всього, в рамках проекту проведено 13 тренінгів, в яких взяли участь 417 представників підприємств різних форм власності та організацій.

– 3 триденних семінари з відкриття власної справи, в яких взяли участь 70 осіб. Всього проведено 13 семінарів, за участю 281 ВПО з інвалідністю.

– 4 табори активної реабілітації для осіб з травмою хребта та спинного мозку на базі  Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ. Всього – 8 таборів, в яких взяли участь 159 осіб.

– 139 осіб направлено на навчання, курси підготовки та перепідготовки кваліфікованих працівників. Всього – 292 особи.

Створено та підтримано 58 робочих місць (з початку проекту – 99)  в рамках проведення Конкурсу міні-грантів для  започаткування та розвитку власного бізнесу ВПО з інвалідністю, членів їх родин та створення нових робочих місць на підприємствах ГОІ та ФОП. Закуплено обладнання на загальну суму понад 2,2 млн.грн.

21-22 грудня 2017 року проведено підсумкову конференцію «Підвищення соціально-економічної спроможності ВПО з інвалідністю в Україні».

 

 

Програма «Повернення до життя»
для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців і персоналу сектора безпеки і оборони України

Виконавці програми:

– Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України». 

– Національний комітет спорту осіб з інвалідністю України» (НКСІУ).

Підтримка програми:

– Трастовий фонд НАТО з медичної реабілітації.

– Міністерство соціальної політики України.

– Міністерство молоді та спорту України.

Терміни реалізації програми:

Червень 2016 – грудень 2018 р.

Програма орієнтована на покращення психоемоційного стану цільової групи; формування психології оптимізму попри ураження, в т.ч. суттєві, здоров’я людини, її реальної готовності до інтеграції в «звичайне» оточення/життя; оволодіння навичками максимально самостійного життя незважаючи на отримані травми та порушення, але враховуючи їх.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ У 2017 РОЦІ 

Проведено: 7 таборів активної реабілітації, в яких взяли участь 76 бійців. Всі табори було проведено на теренах Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ.

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ
«Розвиток послуги раннього втручання в Україні»

Мета: Розвиток нормативно-правового та міжвідомчого фундаменту системи раннього втручання шляхом створення Платформи політичного діалогу  і  проведення інформаційно-освітньої кампанії.

Виконавці: Національна Асамблея людей з інвалідністю України за підтримки Дитячого Фонду ООН ( ЮНІСЕФ), SOFT Tulip (Нідерланди), БФ Інститут раннього втручання.

Географія проекту: Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька, Одеська, Закарпатська, Львівська області та загальнонаціональний рівень.

Результати проекту:

– Створено Платформу політичного діалогу РВ, до складу якої увійшли наступні інституції: МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, ЮНІСЕФ, НАІУ, БФ «Інститут раннього втручання», Фундація захисту прав дітей, Міжнародна організація SOFT Tulip, Європейська асоціація раннього втручання.

– Підписано Меморандум про спільні дії в рамках Платформи з представниками Уряду України, ЮНІСЕФ, НАІУ, БФ «Інститут раннього втручання», Фундації захисту прав дітей, Міжнародної організації SOFT Tulip, Європейської асоціації раннього втручання.

– Підготовлено тренінговий модуль з питань формування політики РВ, який отримав відповідне схвалення Комісії із спеціальної педагогіки науково-методичної Ради МОН України.

– Проведено тренінги з питань формування політики РВ для представників організацій-учасників Платформи, а також для представників місцевих адміністрацій в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській областях.

– Проведено роботу над визначенням термінології та понятійного апарату у сфері РВ, зокрема проведено аналіз термінології, що використовується в сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я  України щодо послуг, підходів, видів допомоги дітям раннього віку з інвалідністю або порушеннями розвитку та їх сім’ям та співвіднесення їх із дотичними до концепції РВ.

– Проведено аналіз національних та міжнародних документів, що регламентують стандарти послуг у сфері РВ. Зокрема проаналізовано закордонну практику стандартизації послуг РВ, практику стандартизації послуг в соціальній сфері в Україні, а також практику нормотворчості в Україні. Підготовлено пропозиції та рекомендації щодо унормування послуг РВ.

– Проведено аналіз законодавства України, а також міжнародних документів щодо РВ, підготовлено рекомендації щодо внесення змін до законодавчо-нормативної бази.

– Проведено аналіз національних та міжнародних документів, що регламентують стандарти послуг у сфері РВ, підготовлено рекомендації щодо унормування цього питання в Україні.

– Виготовлено та розповсюджено соціальну рекламу з питань РВ (343 борди, 165 сіті-лайтів, 1250 метролайтів в 31 місті 11 областей України, зокрема: Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одесі, Ужгороді, Львові, Краматорську, Запоріжжі, Вінниці, Сєвєродонецьк, Маріуполь, Краматорськ, Вінниця, Кривий Ріг, Нікополь, Новомосковськ, Бахмут, Павлоград, Мелітополь, Кам’янське, Бердянськ, Добропілля, Димитров, Торецьк, Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, Кремінна, Лисичанськ, Слов’янськ, Рубіжне).

– Видано 4 брошури з питань раннього розвитку дитини. Брошури розповсюджуються серед центрів раннього втручання та зацікавлених організацій, загальний тираж 12000 екз. Також, брошури розміщено на сайті Проекту.

– На сьогоднішній день інформаційна кампанія досягла 35 850 454 людей через інформаційну кампанію та участь 1 657 382 осіб через платформу соціальних мереж.

– Створено робочі групи в Харківській, Закарпатській, Одеській та Львівській областях на виконання Розпорядження КМУ № 948-р від 14.12.2016 р. «Деякі питання реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя».

 

Сайт проекту «Розвиток послуг раннього втручання в Україні».

Спільна Програма Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, Благодійного фонду «Інститут раннього втручання» та HealthProm
«Батьки за раннє втручання в Україні»

Програма фінансується Європейським Союзом, а також Урядом Німеччини за підтримки ЮНІСЕФ в Україні.

Мета Програми: мобілізація неурядових організацій (НУО), створених та очолюваних батьками, і підсилення їх потенціалу для ефективної адвокації раннього втручання шляхом навчання, створення мереж, налагодження комунікацій та обговорень, а також розбудови взаємовідносин.

Цільова група проекту: НУО створені та/або очолювані батьками дітей з інвалідністю й особливостями розвитку, лідери та активісти з-поміж таких батьків.

Географія проекту: Харківська, Львівська, Одеська, Закарпатська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька (міста Краматорськ та Маріуполь), Луганська, Вінницька області та місто Київ.

70 НУО та 165 окремих осіб з числа батьків заявили про свою готовність брати участь в цій ініціативі, шляхом онлайн-реєстрації, а більш ніж 800 осіб долучилися до нашої Facebook групи. В 9 пілотних проектних регіонах ініційовано створення регіональних платформ у складі Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні».

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ У 2017 РОЦІ  

Протягом року в рамках Програми впроваджувалися 2 проекти: 

Проект «Посилення спроможності батьківських ГО сприяти впровадженню реформ для реалізації прав і задоволення потреб дітей раннього віку з інвалідністю та особливостями розвитку в Україні», що фінансується ЄС.

 – Проект «Підтримка батьків дітей з інвалідністю задля їх ефективного партнерства в розробці раннього втручання в Східній Україні», який впроваджується за підтримки ЮНІСЕФ», що фінансувався Урядом Німеччини за підтримки ЮНІСЕФ.

Серед основних результатів впровадження Програми в 2017 році:

Перше офіційне засідання Форуму відбулося в грудні 2016 року, в якому взяли участь 54 учасника, серед яких 47представляли батьківські НГО. На другій зустрічі у травні 2017 року зібралося більше 80 учасників, щоб заслухати звіти батьківських НУО та обговорити їх ініціативи з адвокації раннього втручання. Батьки – активісти AUPFEI з усіх 10 регіонів в даний час активно беруть участь в розробці демократичної, представницької і підзвітної структури Форуму.

– Проведено спільне дослідження, присвячене вивченню досвіду батьків, які виховують дітей молодшого віку з інвалідністю та/або особливостями розвитку в Харківській і Дніпропетровській областях. У дослідженні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології, взяли участь 238 осіб. Результати досліджень були опубліковані в звіті «Надаючи голосу батькам» і були представлені на нараді Національної політичної платформи за раннє втручання у вересні 2017 року. Повний звіт доступний російською мовою, з коротким змістом українською та англійською мовами на сайті www.com.ua.

– Здійснено дослідження, що ілюструє ситуацію з батьківськими НУО, що функціонують в 10 регіонах. Звіт розміщено на сайті www.com.ua, на якому в розділі контакти разом з мапою НУО.

– Батьків дітей з інвалідністю та/або особливостями розвитку навчено проведенню життєописових інтерв’ю та збору ними життєвих історій інших батьків. 50 історій зібрано. Інтерв’ю або «Життєві історії» отримали гарне висвітлення (поширення) в засобах масової інформації. Навчання батьків відбулося в Києві в 2017 році під керівництвом британського експерта з життєописових інтерв’ю. батьки виступили з витримками життєвих історій під час Форуму «Вчимося жити разом», який було проведено в місті Харкові 16 листопада за ініціативи дружини Президента України Марини Порошенко.

Сторінка Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» створена на сайті Раннього втручання, відповідна закладка створена на сайті НАІУ.

– Створено ФБ групу «Батьки за раннє втручання в Україні», в якій на сьогодні 829 учасників. Батьки активно використовують групу, а також закриті групи з «життєописових інтерв’ю» та «адвокації та комунікацій».

22 батьків відвідали одноденний тренінг з адвокації в рамках 1-ї зустрічі батьківського форуму в Харкові (грудень, 2016). 25 батьків взяли участь у 3-денному тренінгу з комунікацій в адвокації РВ у Вінниці (березень, 2017).

– Більш ніж 170 інформаційних повідомлень розміщено в національних та регіональних друкованих, радіо -, ТБ та електронних ЗМІ.

– Запоріжжя, Дніпро, Краматорськ, Харків, Луганськ, Вінниця, Одеса, Ужгород, Львів та Маріуполь – в цих регіонах батьківські НУО отримали запевнення в підтримці від місцевих офіційних структур, всі регіони ініціювали такі контакти.

– Організовано та проведено учбовий тур з раннього втручання для батьків до Харкова та Львова (29 вересня – 2 жовтня 2017 року).

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ 
«Оцінювання доступності виборчих дільниць для виборців з інвалідністю»

Виконавці:

– Національна Асамблея людей з інвалідністю України

– Міжнародна фундація виборчих систем (International Foundation for Electoral Systems, IFES)

Фінансова підтримка:

– Посольство Канади в Україні.

– Агенція з міжнародного розвитку США (USAID).

Мета: Сприяти створенню можливостей особам з інвалідністю демонструвати свою громадянську позицію на рівні  з іншими громадянами шляхом реалізації своїх виборчих прав

Результати проекту:

Підготовлено розділ з питань доступності до посібника для членів виборчих комісій, зокрема роз’яснювальний матеріал щодо різних видів інвалідності та шляхів їх розпізнавання; про основні бар’єри, з якими звикаються особи з інвалідністю в день виборів; про методи взаємодії з особами з інвалідністю та способами як і яку запропонувати допомогу, а також приклади, яким чином виборчі комісії можуть надавати допомогу особам з інвалідністю у межах своїх повноважень.

Підготовлено публікацію «Методологія та стратегія проведення аудиту фізичної доступності виборчих дільниць, спираючись на досвід аудиту доступності проведеного у Полтавській області у 2016 р.».

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ
«Підтримка згуртування та розвитку громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі»

 

Впроваджується Міжнародною організацією міграції за  фінансової підтримки Уряду Японії.

Міжнародна організація міграції на сьогодні опікується 24 об’єктами культури в Донецькій та Луганській областях: встановлюються пандуси, доступні туалетні кімнати, проводиться ремонт приміщень, навчання персоналу, закуповується технічне оснащення та методична література.

Національна Асамблея людей з інвалідністю надає інформаційну, консультативну та тренерську підтримку проекту.

 

Проведення тренінгів в м. Сєверодонецьк для представників бібліотек, музеїв, та будинків культур.
Формування інклюзивної політики на місцевому рівні в сфері культури
Проведення тренінгів в м. Краматорськ для представників бібліотек, будинків культури та музеїв.

Міжнародний проект
«РівноДоступність: жити гідно всупереч долі»

Виконавці: Посольство Швеції в Україні, Шведський інститут, Національна Асамблея людей з інвалідністю України.

Фотовиставка розповідає історії 22 чоловіків, жінок, дітей з Швеції та України, які, спираючись на право жити гідно, знайшли свій шлях у житті.

Фотовиставка вже побувала в 24 країнах світу.

В Україні була доповнена українськими історіями людей з інвалідністю.

В 2017 року була презентована в Харкові та Львові.

В рамках презентації проекту відбулись круглі столи, ворк-шопи та майстер-класи.

Партнерами проекту в 2017 році виступили Харківський Національний Університет ім. Каразіна та Український католицький університет.

 

МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ
«Відновлення управління та примирення в громадах України, постраждалих від конфлікту»

Програма реалізується Структурою ООН Жінки у партнерстві з ПРООН за фінансової підтримки  Європейського Союзу.

Мета  проекту:  захист прав жінок та дівчат з інвалідністю,  сприяння забезпеченню гендерної рівності у реалізації реформи децентралізації на Сході України  та включення питань інвалідності , прав жінок з інвалідністю до місцевих програм, стратегій.

Географія проекту:  Донецька область.

Жінки з інвалідністю  під час воєнних конфліктів   та гуманітарних надзвичайних ситуацій мають підвищений ризик  порушення їх прав,  доступу до послуг, дискримінації  тощо.  За інформацією Європейської асоціації постачальників послуг для людей з інвалідністю, у Донецькій та Луганській областях налічується понад 372 000 осіб з інвалідністю, з них 21 200 дітей.  Після ескалації конфлікту відбулося кілька хвиль переміщення до контрольованих урядом територій, в яких налічувалося близько 60 000 осіб з інвалідністю.  Після конфлікту та переміщення місто Краматорськ стало центром багатьох медичних, соціальних та адміністративних послуг.  Тому велика кількість чоловіків та жінок з інвалідністю, які після переміщення живуть у Донецькій області, зараз залежать від закладів охорони здоров’я, соціальної допомоги та адміністративних послуг, розташованих у Краматорську.

Ґендерний аудит доступності послуг, проведений структурою ООН Жінки спільно з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України та Краматорською міською радою в 2017 році, визначив інформаційні та комунікаційні проблеми, а також архітектурні та інфраструктурні перешкоди, які обмежують доступ жінок з інвалідністю до державних послуг та призводять до їх соціальної ізоляції, відчуження та виключення.  (Завантажити)

Проведено семінар «Посилення потенціалу жінок з інвалідністю в доказовій правозахисній діяльності».

Під час  роботи семінару відбулося представлення результатів проведення гендерного аудиту доступності, а також учасниці та учасники змогли підготувати та обговорити  рекомендації для місцевих органів влади за результатами аудиту. Було обрано представниць  задля  представлення рекомендацій гендерного аудиту доступності на Форумі “Не залишити нікого осторонь: права жінок з інвалідністю”,  який пройшов 15 грудня в м. Краматорськ.

Учасники Форуму: представники та представниці Донецької обласної та міської влади, надавачі послуг, громадянського суспільства, адвокати та адвокатки гендерної рівності та прав людей з інвалідністю, міжнародні організацій та агенцій ООН.

Місцевий партнер: Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас».

Координатор проекту в регіоні – Надія Паламарчук.

БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА «РЯТУЙМО РАЗОМ»

Соціальна ініціатива громадських організацій на підтримку внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та членів їх сімей, цивільно постраждалих в зоні АТО та учасників АТО, започаткована в 2014 році.

Місія: Сприяння процесам відновлення життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та членів їх сімей

За фінансової підтримки Посольства Франції в Україні.

В 2017 році Національна Асамблея людей з інвалідністю України продовжила свою благодійну діяльність – надання кваліфікованої безоплатної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю та членам їх сімей шляхом налагодження співробітництва з державними структурами та громадськими організаціями.

До Callцентру НАІУ звернулось понад 560 ВПО з інвалідністю, яким була надана психологічна та юридично-правова допомога. Також 85 сімей ВПО з інвалідністю отримали протягом року матеріальну допомогу на суму 86 377, 42 грн.

Протягом року здійснювалась підтримка інформаційного Інтернет-ресурсу програми «Рятуймо разом!». За звітній період сайт відвідало 65 тис. користувачів.

Сайт Благодійної програми «РЯТУЙМО РАЗОМ»

ЗАХОДИ

Січень

26 січня 2017 року – Круглий стіл з питань впровадження раннього втручання (м. Чугуїв, Харківська область).

27 січня 2017 року – Прес-конференція «Раннє втручання в дитинстві – зменшення інвалідності в майбутньому» (м. Запоріжжя).

27 січня 2017 року – Ініціативна зустріч регіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Харків).

29 січня – 9 лютого 2017 року – Табір активної реабілітації для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців і персоналу сектора безпеки і оборони України (Львівська область).

Лютий

3 лютого 2017 року – Ініціативна зустріч регіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Сєвєродонецьк, Луганська область).

13 лютого 2017 року – Забезпечено участь 154 осіб з інвалідністю у благодійному концерті Євгена Хмари «Музика, що зцілює».

13 – 16 лютого 2017 року – Тренінг з життєописових інтерв’ю «Голос батьків» (м. Київ).

16 лютого – 1 березня  2017 року – Табір активної реабілітації для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців і персоналу сектора безпеки і оборони України (Львівська область).

17 лютого 2017 року – Прес-конференція «Батьки України: раннє втручання в дитинстві – запобігання інвалідизації в майбутньому» (м. Київ).

17 лютого 2017 року – Робоча зустріч Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні».

24 лютого 2017 року – Фокус-група з внутрішньо переміщеними особами з інвалідністю, членами їх родин, представниками громадських організацій, за підтримки Aгентства ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine).

Березень

1 березня 2017 року – Ініціативна зустріч регіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Одеса).

2 березня 2017 року – Тренінг для батьків дітей з особливостями розвитку та фахівців громадських організацій людей з інвалідністю “Я – особливий” (м. Вінниця).

2 березня 2017 року – Круглий стіл «Доступ до закладів культури людей з інвалідністю» (м. Київ).

3 березня 2017 року – Ініціативна зустріч регіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Вінниця).

3 березня 2017 року – Тренінг для роботодавців з питань працевлаштування та зайнятості людей з інвалідністю «Сучасні тенденції у сфері працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю» (м. Харків).

16 березня 2017 року – Тренінг для роботодавців з питань працевлаштування та зайнятості людей з інвалідністю «Сучасні тенденції у сфері працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю» (м. Краматорськ).

18 – 31 березня 2017 року – Табір активної реабілітації для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців і персоналу сектора безпеки і оборони України (Львівська область).

22 – 24 березня 2017 року – Тренінг з питань комунікативного супроводу батьківської адвокації, розробки та впровадження політики раннього втручання в Україні (м. Вінниця).

Квітень

2 – 16 квітня 2017 року – Табір активної реабілітації (Львівська область).

3 – 7 квітня 2017 року – Робоча зустріч міжнародних експертів з представниками центральних органів влади, українськими експертами, фахівцями та представниками громадського суспільства «Розвиток раннього втручання в Україні».

4 – 6 квітня 2017 року – Семінар «Економічні можливості постраждалим від конфлікту».

5 квітня 2017 року – Семінар «Інклюзивна політика та розвиток громади» (м. Запоріжжя).

10 – 11 квітня 2017 року – Підсумкова робоча зустріч з життєописових інтерв’ю «Голос батьків».

13 квітня 2017 року – Семінар для працівників Апеляційного суду міста Києва «Інклюзивний суд: основні поняття і шляхи розвитку».

13 квітня 2017 року – Прес-конференція щодо підписання меморандуму про взаєморозуміння для запровадження національної платформи раннього втручання.

14 квітня 2017 року – Координаційна зустріч партнерів ЮНІСЕФ щодо реалізації програми з Раннього втручання.

17 – 30 квітня 2017 року – Табір активної реабілітації (Львівська область).

25 квітня 2017 року – Ініціативна зустріч регіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Краматорськ).

26 квітня 2017 року – Ініціативна зустріч регіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Маріуполь).

Травень

1-31 травня 2017 року – Проведення шведсько-української фотовиставки «РівноДоступність. Жити гідно всупереч долі» (м. Львів).

10 травня 2017 року – Робоча зустріч регіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» Дніпропетровської області (м. Дніпро).

11 травня 2017 року – Засідання Платформи діалогу щодо системи послуг раннього втручання (м. Київ).

11 травня 2017 року – Тренінг з обслуговування маломобільних груп населення та консультативні заходи з облаштування пляжних зон для потреб маломобільних груп населення (м. Київ).

11 – 12 травня 2017 року – Тренінг для представників державних структур «Формування політики раннього втручання» (м. Краматорськ).

13 травня 2017 року – Ініціативна зустріч регіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» Харківської області (м. Харків).

13 травня 2017 року – Робоча зустріч по створенню регіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» Запорізької області (м. Запоріжжя).

15 травня 2017 року – Ініціативна зустріч регіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» Закарпатської області (м. Ужгород).

15 травня 2017 року – Робоча зустріч регіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» Луганської області (м. Сєверодонецьк).

16 травня 2017 року – Ініціативна зустріч регіональної платформи Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» Львівської області (м. Львів).

19 травня 2017 року – Тренінг для роботодавців з питань зайнятості та працевлаштування людей з інвалідністю «Сучасні тенденції у сфері працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю» (м. Львів).

19 – 20 травня 2017 року – Робоча нарада координатора проекту з регіональними кейс-менеджерами щодо підбиття попередніх підсумків реалізації проекту «TEAM Project Ukraine» «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної/фізичної реабілітації» (м. Львів).

23 – 24 травня 2017 року – 2-га зустріч Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Ірпінь, Київська область).

25 травня 2017 року – Робоча зустріч з розробки стратегії діяльності Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Ірпінь, Київська область).

25 травня – 8 червня 2017 року – Табір активної реабілітації (Львівська область).

29 – 30 травня 2017 року – Тренінг для представників державних структур «Формування політики раннього втручання» (м. Дніпро).

30 травня 2017 року – Круглий стіл «Рівно.Доступність: шведсько-український досвід з включення людей з інвалідністю в різні сфери життєдіяльності» (м. Львів).

31 травня 2017 року – Майстер-клас з жестової мови (м. Львів).

31 травня 2017 року – Ворк-шоп«Без кордонів: ламаємо стереотипи про світ незрячих» (м. Львів).

Червень

6 – 7 червня 2017 року – Тренінг для представників державних структур «Формування політики раннього втручання» (м. Запоріжжя).

9 – 22 червня 2017 року – Табір активної реабілітації для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців сектора безпеки і оборони України (Львівська область).

12 – 13 червня 2017 року – Всеукраїнська конференція «РівноДоступність: посилення та гарантії прав людини» (м. Київ).

13 – 15 червня 2017 року – Навчально-інформаційний тренінг «Реалізація потенціалу людей з інвалідністю в інтересах громади» (м. Київ).

21 – 23 червня 2017 року – Конференція «Шляхи вирішення проблем стомованих хворих в Україні. Напрацювання стратегій» (с. Конопківка Тернопільська обл.).

21 – 23 червня 2017 року – Навчально-інформаційний тренінг «Основи фінансового планування. Фандрайзинг. Можливості забезпечення стабільної діяльності ГОІ» (м. Київ).

29 червня – 1 липня 2017 року – Навчально-інформаційний тренінг «Школа з прав людини в інтересах осіб з інвалідністю. Права. Можливості. Реалії» (м. Бердянськ).

Липень

3 – 6 липня 2017 року – Всеукраїнський семінар «Підвищення спроможності батьківських об’єднань у представленні інтересів дітей та молоді з інвалідністю»  (м. Вінниця).

5 липня 2017 року – Аудит доступності та експертна оцінка з фізичної доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Представництва офісу IFES в Україні (м. Київ).

12 – 19 липня 2017 року – Всеукраїнський семінар «Літня школа жінок-волонтерів: допомога – допомагаючим, самозбереження – основа професіоналізму» (Львівська область).

13 липня 2017 року – Навчання з питань надання послуг пасажирам з інвалідністю та іншим маломобільним групам пасажирів (м. Миколаїв).

18 – 31 липня 2017 року – Табір активної реабілітації для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців і персоналу сектора безпеки і оборони України (Львівська область).

24 – 28 липня 2017 року – Семінар-тренінг для фахівців громадських організацій людей з інвалідністю з питань організації реабілітаційних програм на рівні громади (Івано-Франківська обл.).

25 – 29 липня 2017 року – Навчальний семінар “Організація рекреаційно-реабілітаційних програм для осіб з інвалідністю” (Івано-Франківська обл.).

30 липня – 2 серпня 2017 року – Навчально-практичний семінар «Орієнтування в просторі та скандинавська ходьба як засоби соціалізації та інтеграції осіб з інвалідністю по зору в сучасне суспільство» (Івано-Франківська обл.).

Серпень

22 – 24 серпня 2017 року – Семінар-тренінг «Міжнародний та вітчизняний досвід організації інклюзивного навчання для дітей з важкими порушеннями зору – правові та психолого-педагогічні засади» (м. Харків).

29 – 30 серпня 2017 року – Тренінг для представників державних структур «Формування політики раннього втручання» (м. Сєверодонецьк).

29 – 31 серпня 2017 року – Семінар-тренінг для лідерів громадських об’єднань осіб з інвалідністю «Школа незалежного життя» (м. Житомир).

Вересень

6 – 7 вересня 2017 року – Тренінг для представників державних структур «Формування політики раннього втручання» (м. Харків).

12 вересня 2017 року – Тренінг для представників державних структур «Формування політики раннього втручання» (м. Київ).

16 – 29 вересня 2017 року – Табір активної реабілітації для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців і персоналу сектора безпеки і оборони України (Львівська область).

18 вересня 2017 року – Засідання Платформи діалогу щодо розвитку системи послуг раннього втручання (м. Київ).

19 – 21 вересня 2017 року – Бізнес-тренінг із соціального підприємництва «Започаткування власної справи: теоретичні основи та практичні аспекти» (м. Краматорськ).

21 вересня 2017 року – Тренінг для роботодавців з питань зайнятості та працевлаштування людей з інвалідністю (м. Вінниця).

25 – 27 вересня 2017 року – Бізнес-тренінг із соціального підприємництва «Започаткування власної справи: теоретичні основи та практичні аспекти» (м. Маріуполь).

26 – 29 вересня 2017 року – Всеукраїнський семінар для керівників та лідерів ГОІ «Реформа децентралізації влади і діяльність ГОІ на місцевому рівні» (Київська область).

27 – 29 вересня 2017 року – Навчально-інформаційний тренінг «Основи фінансового планування. Фандрайзинг. Можливості забезпечення стабільної діяльності ГОІ» (Київська область).

Жовтень

31 жовтня 2017 року – Відкриття та проведення шведсько-української фотовиставки в рамках реалізації шведсько-українського проекту «РівноДоступність. Жити гідно всупереч долі» (м. Харків).

4 жовтня 2017 року – Круглий стіл «Доступність середовища для людей з інвалідністю: шведсько-український досвід» (м. Харків).

5 жовтня 2017 року – Майстер-клас з жестової мови (м. Харків).

5 жовтня 2017 року – Ворк-шоп «Без кордонів: ламаємо стереотипи про світ незрячих» (м. Харків).

5 жовтня 2017 року – Робоча зустріч представників підприємств громадських організацій людей з інвалідністю з Міністром соціальної політики України.

7 жовтня 2017 року – Урочистий захід та прес-конференція SBID Ukraine, разом з British Council, UAL, Donstream Education Group щодо започаткування нових напрямків у конкурсних завданнях Get me to the Top Ukraine двох категорій – Univarsal Product Design і Public Space.

12 – 13 жовтня 2017 року – Науково-практична конференція «Сучасні методи попередження та профілактики, лікування, забезпечення соціально-психологічної та медичної реабілітації жінок хворих на РМЗ в післяопераційний та реабілітаційний періоди» (м. Львів).

16 – 18 жовтня 2017 року – Творчий захід з питань соціально-психологічної реабілітації осіб з інвалідністю (м. Дніпро).

17 жовтня 2017 року – Прес-конференція «Прислухаючись до голосу батьків» (м. Київ).

19 жовтня 2017 року – Міжнародна стратегічна зустріч в рамках програми «Батьки за раннє втручання в Україні» (м. Київ).

19 жовтня 2017 року – Робоча група із забезпечення доступності суду та судової процедури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (м. Львів).

20 жовтня 2017 року – Семінар «Інклюзивний суд: основні поняття і шляхи розвитку» (м. Львів).

20 – 22 жовтня 2017 року – Всеукраїнський форум «Здоров’я жінки та його небезпека» (м. Київ).

22-26 жовтня 2017 року – Учбово-адаптаційний табір «Формування лідерських якостей та навиків самостійності для дітей та юнацтва з обмеженими фізичними можливостями в ситуації кризи» (м. Слов’янськ).

25 жовтня 2017 року – Прес-конференція з питань соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю «Закон про паркування: європейська свідомість чи законодавча відповідальність?». 

26 – 29 жовтня 2017 року – Всеукраїнський навчально-практичний семінар з питань запровадження інклюзивних програм для дітей та молоді з інтелектуальною недостатністю.

27 жовтня 2017 року – Тренінг для роботодавців з питань зайнятості та працевлаштування людей з інвалідністю (м. Львів).

Листопад

1-15 листопада 2017 року – Табір активної реабілітації (Львівська область).

7 – 9 листопада 2017 року – Регіональний семінар «Сприяння реалізації права жінок з інвалідністю на особистий зріст та творчий розвиток” (м. Чернівці).

8 та 9 листопада 2017 року – Тренінги для представників ініціативних груп громад, бібліотек, будинків творчості, музеїв Донецької та Луганської областей з питань інвалідності, формуванні політики закладів культури, яка б враховувала інтереси всіх користувачів, з питань забезпечення фізичної доступності, законодавчо-нормативних документів, які регламентують права людей з інвалідністю на доступ до послуг у сфері культури,  етики спілкування (мм. Краматорськ та Сєверодонецьк).

10-14 листопада 2017 року – Тренінг для представників ГОІ, фахівців фізичної терапії та ерготерапевтів «Школа незалежного життя: якісний супровід та догляд за особами з ушкодженням хребта, спинного мозку та іншими ураженнями».

16 листопада 2017 року – Круглий стіл “Забезпечення людей в Україні відповідними кріслами-колісними для покращення їхнього здоров’я та якості життя” (м. Київ).

27 листопада 2017 року – Тренінг для роботодавців (м. Київ).

27 -29 листопада 2017 року – Всеукраїнський  навчально-практичній семінар «Можливості впровадження елементів раннього втручання в дошкільних закладах. Співпраця батьків та фахівців при психолого-педагогічному супроводі дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному просторі» (м. Вінниця).

29 листопада 2017 року – Всеукраїнський Форум підприємств громадських організацій людей з інвалідністю (м. Київ).

30 листопада – 13 грудня 2017 року – Табір активної реабілітації для травмованих діючих та звільнених військовослужбовців і персоналу сектора безпеки і оборони України (Львівська область).

Грудень

1 -13 грудня 2017 року – Табір активної реабілітації в рамках Міжнародного проекту «Програма активної реабілітації «Повернення до життя» (Львівська область).

1-3 грудня 2017 року – Уикенд необмежених можливостей (м.Київ).

5-6 грудня 2-17 року – Збори керівників та лідерів ГОІ – членів та партнерів НАІУ з питань формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту та забезпечення прав осіб з інвалідністю – «Генеральна Асамблея».

6 -7 грудня 2017 року – Семінар на тему посилення потенціалу жінок з інвалідністю в адвокаційній діяльності (м.Краматорськ).

14 грудня 2017 року – Круглий стіл «Європейські стандарти працевлаштування для осіб з інвалідністю України: реалії та перспективи».

14 грудня 2017 року – Міжнародна стратегічна зустріч в рамках Програми «Батьки за раннє втручання в Україні».

15 грудня 2017 року – Робоча зустріч Форума «Батьки за раннє втручання в Україні».

17-19 грудня 2017 року – Семінар із соціального підприємництва «АЛГОРИТМИ УСПІХУ» приватним підприємцям – про тонкощі законодавства для успішного ведення бізнесу. ( м. Краматорськ, Донецька область).

20-21 грудня 2017 року – Підсумкова конференція на тему «Підвищення соціально-економічної спроможності ВПО з інвалідністю в Україні» реалізації в Україні Міжнародного проекту «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної/фізичної реабілітації» (ТЕАМ).

Протягом року

Впродовж року була продовжена робота щодо адміністрування інформаційних ресурсів НАІУ: офіційного Інтернет-порталу НАІУ, Інтернет-порталу «Безбар’єрна Україна», сайту газети «Без Бар’єрів», сайту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», сайту проекту «Рятуймо разом!», Інтернет-порталу «Універсальний дизайн», сайту «Раннє втручання». Зокрема, здійснено постійне адміністрування веб-ресурсів організації, модерування коментарів, спілкування з відвідувачами сайтів. Велась постійна робота з текстами: видалення застарілої інформації, збір, обробка та внесення актуальної інформації до веб-ресурсів. За поточний місяць Веб-портали організації відвідали 412 тис. користувачів.

Протягом звітного періоду НАІУ продовжила підтримку порталу «Безбар’єрна Україна» (www.netbaryerov.org.ua), який є єдиним інформаційним спеціалізованим ресурсом в Україні з питань архітектурної та транспортної доступності для маломобільних груп населення. За звітній період портал відвідало 76 тис. користувачів.

Протягом звітного періоду на Інтернет-порталі НАІУ (www.naiu.org.ua) побувало понад 275 тис. користувачів.

Протягом звітного періоду НАІУ продовжила підтримку порталу Інтернет–порталу «Універсальний дизайн» (www.ud.org.ua). Загальна кількість користувачів за звітній період склала 32 тис. осіб.

Розроблено новий сайт «Раннє втручання» з метою популярізації системи раннього втручання в Україні.

Протягом 2017 року підготовлено наступні видання:

– Програма курсу «Перевезення пасажирів. Супровід та допомога маломобільним пасажирам на транспорті» розроблена для керівників, менеджерів, фахівців, діяльність яких пов’язана з надання послуг авіаційного, автомобільного, залізничного, річкового транспорту, метро.

– Дітям про Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю.

– Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю.

– Звіт «Доступність послуг для сімей та дітей» за результатами проведення фокус-груп у пілотних регіонах за проектом «Розвиток раннього втручання в Україні».

Тиражовано спеціалізовану літературу від НАІУ на електронних носіях.

Підготовлено до друку  та видано 24 номери газети «Без Бар’єрів».

Щоденно велась робота по розповсюдженню інформаційних новин офіційного Інтернет-порталу НАІУ, Інтернет-порталу «Безбар’єрна Україна», сайту «Школа лідерства НАІУ», сайту газети «Без Бар’єрів», сайту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», інтернет-сторінки проекту «Рятуймо разом!», сайту «Універсальний дизайн» через Соціальні мережі Facebook, Google+ та відеохостинг YouTube. Охоплення публікацій в соціальних мережах складає 12036 статтей та понад 1 893 тис. користувачів в рік.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

ОСНОВНІ СТАТТІ ДОХОДІВ

 Залишок коштів на початок 2017 року,
грн.
Затверджено планом використання, відповідно до Бюджетного Кодексу,
грн.
Надійшло коштів,
грн.
Всього,
грн.
Державний бюджет-4 700 000,004 697 787,644 697 787,64
Безповоротна фінансова допомога, з них:2 251 813,40-19 214 468,5121 466 281,91
- по проекту “Читати на рівних”82 962,51-1 693,7784 656,28
- по проекту “Рятуймо разом!”2 450,62-136,102 586,72
- від Посольства Франції в Україні135 878,89-0,00135 878,89
- по проекту UCPW217 709,78-9 084 032,409 301 742,18
- по проекту SOFT Tullip105 500,23-1 433 961,271 539 461,50
- по проекту NATO-2,50-2 136 080,072 136 077,57
- по проекту Health Prom686 264,46-1 575 808,702 262 073,16
- по проекту ЮНІСЕФ923 264,61-4 786 781,185 710 045,79
- по проекту УВКБ ООН230,09-0,00230,09
- по проекту Програми ООН Жінки0,00-145 136,22145 136,22
- інші97 554,71-50 838,80148 393,51
РАЗОМ:2 251 813,4023 912 256,1526 164 069,55

ОСНОВНІ СТАТТІ ВИТРАТ

Статті витратВитрати всього,
грн.
За рахунок державного бюджету,
грн.
За рахунок безповоротної фінансової допомоги,
грн.
Адміністративні витрати:
оренда офісу, комунальні витрати, страхування приміщення, поштові витрати, послуги банку, послуги зв’язку, доступ до мережі Інтернет, поточний ремонт обладнання, користування та обслуговування web-сторінок, програм бухгалтерського обліку тощо
705 829,62536 172,35169 657,27
Дослідження і реалізація довгострокових програм НАІУ:8 599 015,262 365 000,796 234 014,47
- проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, конференцій; 4 209 248,102 112 788,792 096 459,31
- дослідження;153 746,500,00153 746,50
- виготовлення поліграфічної продукції, видання методичних посібників, інформаційних брошур тощо;846 618,590846 618,59
- видання методичної літератури на електронних та цифрових носіях;108 212,00108 212,000,00
- видання Всеукраїнської газети “Без Бар’єрів”;144 000,00144 000,000
Проведення Інформаційної кампанії щодо розвитку послуг раннього втручання в Україні4 265 000,0004 265 000,00
Проведення таборів активної реабілітації для осіб з інвалідністю, що мають ураження хребта3 137 190,0703 137 190,07
Навчання осіб з інвалідністю постраждалих в АТО921 078,200921 078,20
Закупівля обладнання для відкриття власної особами постраждалими в АТО1 547 797,8001 547 797,80
Надання нецільової благодійної допомоги особам з інвалідністю89 117,42089 117,42
Придбання предметів постачання, матеріалів і обладнання довгострокового використання243 485,9399 713,63143 772,30
Витрати на відрядження працівників275 408,1351 901,72223 506,41
Оплата праці та нарахування на фонд оплати праці7 273 349,541 644 999,155 628 350,39
Оплата залученим фахівцям446 174,000446 174,00
Робота консультантів/ експертів1 324 080,0001 324 080,00
Оплата послуг перекладачів197 487,500197 487,50
РАЗОМ:25 887 823,404 697 787,6421 190 035,76
Залишок на 01.01.2018  276 246,15

* Таблиця фінансового звіту не доступна на мобільних пристроях, перейдіть в повну версію з ПК.

Контактна інформація

Адреса

01030, м. Київ, вул. Рейтарська , 8/5А, к. 110

Телефон

(044) 279-61-82, (044) 279-61-74

E-maіl

office-naiu@ukr.net

Зв'язатися з нами

  Ваше ім'я (обов'язково)

  Ваш email (обов'язково)

  Тема

  Ваше повідомлення

  Файли (за необхідністю)

  Файли (за необхідністю)

  Файли (за необхідністю)

  Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial