Реформування законодавства щодо дискримінації осіб з інвалідністю в Україні

23 Січня 2018 Друкувати цю новину

Реформування законодавства щодо дискримінації осіб з інвалідністю в УкраїніУкраїна може побороти дискримінацію на ринку праці, в тому числі і дискримінацію за ознакою інвалідності, впровадивши нове законодавство, яке відповідатиме плану імплементації Директиви Ради 2000/78/ЄС про встановлення загальної системи рівного відношення у сфері зайнятості та професійної діяльності. У цій статті розглянемо, які законопроєкти сьогодні опрацьовують в нашій державі, аби вирішити цю проблему.

Верховною Радою України мають бути затверджені два законопроєкти: проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо трудових прав)» та проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості  осіб з інвалідністю» (№4578). Ще один проєкт, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)» (№3501) було прийнято в першому читанні, та направлено на доопрацювання.

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо трудових прав)» було розроблено з метою удосконалення національного законодавства про працю та зайнятість в частині правового захисту працівників у разі масового звільнення та законодавчого врегулювання питань відновлення порушених прав осіб, які зазнали дискримінації у сфері праці, в тому числі на основі расової, етнічної приналежності, сексуальної орієнтації, сімейного стану, наявності інвалідності тощо. Також пропонується передбачити в чинному законодавстві норми щодо недопущення дискримінації в оголошеннях про працевлаштування та щодо надання права особам, які зазнали дискримінації, звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Метою розробки законопроєкту №4578 («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості осіб з інвалідністю») є впровадження досвіду країн Європейського Союзу щодо стимулювання роботодавців працевлаштовувати людей з інвалідністю, а також комплексне врегулювання проблем, що мають місце у сфері зайнятості осіб з інвалідністю.

Найцікавішим є проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)», який було прийнято Верховною Радою України в першому читанні та направлено на доопрацювання. Метою проєкту Закону є усунення прогалин у законодавстві щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації в України, забезпечення належної реалізації повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо контролю за дотриманням законодавства у цій сфері та уточнення положень Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» відповідно до актів права ЄС, імплементація яких передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Проєктом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України. Статтю 1 Закону пропонується доповнити новими визначеннями, а саме «множинна дискримінація», «віктимізація», «дискримінація за асоціацією», «розумне пристосування» та «відмова у розумному пристосуванні». Зазначені доповнення спрямовані на чітке визначення усіх форм дискримінації, що встановлюватиме гарантії для захисту від тих форм дискримінації, які фактично існують, але на теперішній час перебувають поза межами правового регулювання.

Законопроєкти 1

Проєктом Закону також пропонується надати Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини повноваження щодо видання за результатами розгляду звернень осіб та/або груп осіб з питань дискримінації обов’язкові для виконання вимоги щодо усунення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації. Такі зміни забезпечать встановлення пропорційного механізму реагування на факти дискримінації.

Крім того, проєктом Закону України пропонується внести зміни до статті 161 Кримінального кодексу України, вилучивши кримінальну відповідальність за дискримінацію (пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв), та замінити її адміністративною відповідальністю шляхом доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 18848 «Порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації». Зазначені зміни забезпечать пропорційність та співмірність відповідальності за порушення законодавства у цій сфері та значно спростить процедурний механізм розгляду судами справ за фактами дискримінації.

Набувши чинності, нові закони наблизять Україну до бажаної асоціації з ЄС, адже вони є новим кроком до виконання європейських стандартів.

Cтаття була підготовлена за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проєкту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Зміст цієї статті є виключною відповідальністю ГПО «Права людини» і не обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Громадський простір

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Ваші дані будуть надійно збережені! Вашу e-mail адресу не буде опубліковано. Також інші дані не будуть передані третій особі.
всі поля обов'язкові до заповнення.