Рання діагностика рятує життя

23 Жовтня 2017 Друкувати цю новину

У Львові 12-13 жовтня 2017 року відбулася науково-практична конференція на тему «Сучасні методи попередження профілактики, лікування, забезпечення соціально-психологічної та медичної реабілітації жінок, хворих на РМЗ в післяопераційний та реабілітаційний періоди». Організатори конференції: ВГО «Національна асамблея людей з інвалідністю України» та ГО «Львівський центр соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю «Созарін». Серед учасників заходу - близько 70 представників з усієї України.

До участі в конференції були запрошені фахівці медичної га­лузі, представники громадсь­ких організацій людей з інвалі­дністю, представники Департа­менту гуманітарної політики ЛМР, Львівської обласної дер­жавної адміністрації, Львівського відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та інших структур державного рівня. На жаль, не всі запро­шені представники державних структур взяли участь у заході, присвяченому чи не найпоши­ренішому онкозахворюванню серед жінок.

Рання діагностика рятує життя

Конференцію відкрив Олександр Кернякевіч, голова правління Львівського центру соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю «Созарін», наголосивши, що метою проведення заходу є надати корисну інформацію.

Рання діагностика рятує життя

З вітальним словом до учасників звернулися заступник начальника відділу пільг, соціальних допомог і компенсаційних виплат Управління соціального захисту населення Департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Семків, представник ВГО «Національна асамблея людей з інвалідністю України» Олена Гриб, в.о. заступника директора Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, які також наголосили на необхідності поширення інформації про захворювання, профілактику та сучасні методи лікування жінок, хворих на РМЗ, для раннього виявлення захворювання. Адже, за словами Олени Гриб, найбільше вражає, що значна кількість жінок, які мають такі проблеми, це жінки працездатного віку.

Рання діагностика рятує життя

На два дні конференція стала важливим інформаційним середовищем, насиченим доповідями фахівців, спілкуванням учасників, обміну досвідом і порадами та відповідями на вагомі питання.

Рання діагностика рятує життя

Так, за словами Ігоря Курія, завідувача поліклінічним відділенням Львівського державного онкологічного регіо­нального лікувально-діагнос­тичного центру, рак молочної залози ось уже впродовж п’я­ти років займає друге місце після раку шкіри. У доповіді ак­центувалося на потребі мамографічного скринінгу для раннь­ого виявлення захворювання, адже це дає можливість орга- нозберігаючих операцій і лег­шого лікування. Скринінг про­водиться для жінок 45-65 років, втім більшого ефекту можна було б досягти, проводячи діаг­ностику серед жінок віком 40- 70 років.

Колегу доповнив завідувач відділу патології грудної зало­зи Львівського державного он­кологічного регіонального ліку­вально-діагностичного центру Михайло Білич. За його слова­ми, мамографія дозволяє по­бачити зміни в молочних зало­зах за 2 роки до того, як фахі­вець це помітить візуально. Для порівняння, в Україні відсо­ток виживаності рівний 56%, тоді як в США це 90%. Фахівець розповів про ймовірні причини захворювань та теперішні ме­тоди лікування і зазначив, що з кожним роком зростає відсо­ток органозберігаючих опе­рацій.

З доповіддю «Кожна мить життя є безцінна» перед учас­никами конференції виступила Оксана Горбкова, лікар-мамолог з медичного центру Святої Параскеви.

Як представник управління соціального захисту населення Галина Семків дала поради щодо звернень жінок для про­тезування молочної залози. За її словами, перш за все, необх­ідно звернутися у відділ соціаль­ного захисту за місцем реєст­рації з відповідним комплектом документів, де працівник соцзахисту внесе дані у базу. Опісля цього, скерування передається на підприємство, де виготовлять протез. До протезу додаються допоміжні засоби, що визначає лікар. «Немає потреби у повторному зверненні. Ваше скерування є довічним», - наголосила вона.

У свою чергу Олексій Тишкевич, лікар-онколог; реабілітолог міжрайонної спеціалізованої онкологічної МСЕК КЗЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи» розповів про медико-соціальну експертизу при раку молочної залози, види клінічних груп і групи інвалідності.

Присутнім не міг не запам’ятатися виступ практичного психолога, доктора психологічних наук, професора Марини Орап, яка розповіла про методи психосоматичної корекції, як засіб реабілітації жінок після мастектомії і акцентувала, що онкологічне захворювання має психологічне коріння, та дуже багато залежить від того, як людина реагує на свій діагноз. Адже є люди, які роблять оду­жання сенсом свого життя, а є такі, що просто відмовляються від своєї хвороби, тож необхід­на фахова допомога психоло­га.

На психологічному аспекті також акцентував керівник міського психотерапевтичного центру Мирон Островський, особливо наголошуючи на не­безпеці професійно-емоційно­го вигорання: «Важливість цієї конференції - маємо певну профілактику емоційного виго­рання, бо ми собі будемо взає­мно допомагати».

Учасники конференції нео­дноразово наголошували на необхідності узгодженої взає­модії хірургів і лікарів-реабілітологів, взаєморозуміння щодо порад жінкам у післяоперацій­ний період та щодо лікування ускладнень.

Надзвичайно фахові пора­ди учасники отримали від Оль­ги Бас, кандидата наук з фізвиховання та спорту, викладача кафедри терапії та ерготерапії Львівського державного уні­верситету фізичної культури, магістра фізичної реабілітації, яка розповіла про аспекти су­часного підходу до реабілітації та профілактики ускладнень жінок після пролікованого раку молочної залози. Є чимало за­собів реабілітації, однак є речі, які після таких операцій неба­жані, до прикладу, за словами Ольги Бас - це масаж.

Про важливість реабілітації багато сказав Юрій Присташ, онкохірург, асистент кафедри онкології та медичної радіології ЛНМУ, однак він наголосив: «У  реабілітолога своє бачення, у пацієнта своє, а ми, онкологи, повинні давати свої рекомендації». Людина після операції повинна повернутись до того життя, яке мала до захворювання, а задля цього необхідна медична, психологічна, фізична та трудова реабілітація.

Про можливість трудового навчання, а відтак і здобуття нової спеціальності говорила Марія Коваль, завідувач відділення медичної реабілітації Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина». Вона розповіла присутнім про роботу і послуги центру, де люди з інвалідністю можуть не лише навчатися, але й пройти медичну реабілітацію.

Осторонь не залишилася і нетрадиційна медицина. Зокрема, головний лікар обласного центру здоров’я, головний спеціаліст Львівської області з нетрадиційної медицини Юрій Островерха говорив учасникам конференції про необхідність прискіпливо вибирати продук­ти, враховуючи корисні та шкідливі їх властивості, та вра­ховувати потребу біоритмів лю­дини.

Зрештою, конференція була чи не найбільш корисна учас­никам конференції не медич­ної галузі. До прикладу, Оксана Погаральська (35 років), яка була прооперована в жовтні минулого року, сказала: «Було цікаво послухати психолога, який говорив, що не потрібно опускати руки. Бувають жінки, що не говорять своїм чолові­кам, дітям, самі йдуть на опе­рацію, але їм потрібна підтрим­ка, щоби хтось сказав: усе на­лагодиться».

За словами Олександра Кернякевіча, центр «Созарін» уже 22 роки займається про­тезуванням жінок, почали фак­тично першими в Україні, вико­ристовуючи чеські протези. За цей час вже більше 5 тис. жінок успішно пройшли протезуван­ня. Перший проект відбувся завдяки Фонду У5АЮ, за прой­дений час центр мав уже дек­ілька реабілітаційних програм, які підтримували й інші фонди.

Сьогодні Національна асамблея людей з інвалідністю підтримує дві організації, які займаються проблемою раку молочної залози - це ГО «Со­зарін» і Всеукраїнська гро­мадська організація онкоосіб з інвалідністю «Разом проти раку». Але, як запевнила Оле­на Гриб, Асамблея відкрита до співпраці: «Якщо хтось хоче з нами співпрацювати, ми ніко­му не відмовляємо».

Ірина ХОМИН, БЛАГОВІСТ

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар

Напишіть відгук